Yleishyödylliset investointihankkeet 2014-2020

Ampumasuojan ja metsästysmajan saunan kehittäminen

Hakija: Valkeakosken metsästysyhdistys ry
Toteutusaika: 1.10.2020-31.12.2021
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 11 576,50 euroa.

Valkeakosken metsästysyhdistyksen ampumaradan ja saunarakannuksen kehittäminen. Hanke parantaa alueella olevan kivääriammuntaradan käytettävyyttä ja nostaa näin käyttöastetta, joka tuo paikkakunnalle mahdollisesti uusia kävijöitä. Parantamalla saunan toiminnallisuutta saadaan alueelle erinomaiset puitteet sisältävä julkinen kokous- ja juhlatilakokonaisuus. Parannettu saunatila palvelee myös paremmin esim. ampumarataa vuokraavien seurojen sekä yritysten majoitustarpeita.

Apian rantasaunan sulatusmatto talviuimareille

Hakija: Apian avantouimarit ry
Toteutusaika: 15.8.2015-1.11.2016
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 8.060,00 euroa.

Apian rantasaunan sulatusmattohankkeen tavoitteena on parantaa Apian rantasaunan talviuintipaikan turvallisuutta. Liukkauden osalta pyritään nolla tapaturmaan. Tämä toteutetaan hankkimalla sulatusmatto ja ottamalla se käyttöön Apian rantasaunan laiturilla.

Hakalanrannan caravan-alueen huoltorakennuksen rakentaminen

Hakija: SF-Caravan Valkeakosken Seutu ry
Toteutusaika: 12.5.2015-31.5.2017
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 65.200,00 euroa.

Hankkeessa rakennetaan Hakalanrannan caravan-alueelle uusi huoltorakennus. Vanha huonokuntoinen ja korjauskelvoton huoltorakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi nykyaikaiset vaatimukset täyttävä huoltorakennus. Uusi huoltorakennus palvelee alueen laajaa käyttäjäkuntaa. Uusi huoltorakennus liitetään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon mikä vähentää ympäristön kuormittamista merkittävästi. Uusi huoltorakennus mahdollistaa alueen kehittämisen ja ympärivuotisen käyttämisen.

Honkalinna

Hakija: Vahosten metsästysseura -82 ry
Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2022
Toteutusalue: Urjala
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 25 574,83 euroa.

Kylätalon katon maalaus, keittiön kunnostus, ulko-ovien uusiminen, sisäänkäynnin katokset sekä piha-aitan katon uusiminen ja sisätilojen saneeraus.

Juhlatalo Rautahovi, Korjaustyö

Hakija: Luopioisten Maamiesseura ry
Toteutusaika: 1.7.2015-31.12.2016
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 62.400 euroa.

Seurantalo Rautahovin ulkopuolinen ja lämpötekninen korjaustyö, jolla saadaan harraste-, kulttuuri-, terveysliikunta- ja paikallisjuhlatilarakennus säilytettyä toimintakunnossa ja parannettua sen käytettävyyttä maaseudun paikalliseen yhteisökäyttöön. Tässä myös rakennetaan rakennukseen liikuntarajoitteisten käyttäjien omatoimiset kulkureitit. Paikallisia yhteisökäyttäjiä rakennukselle ovat mm. näytelmäpiiri, voimistelu- ja sählyryhmät, lastenkerhot, maamiesseura, vpk, kudontapiiri (useat kangaspuut ullakkohuoneissa), perinnesahtiseura, perhejuhlat, paikallisiltamat, metsästysseura.

Koulutuskentän kunnostus

Hakija: Valkeakosken Kennelkerho ry
Toteutusaika: 25.5.2015-30.9.2016
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 24.500 euroa.

Valkeakosken kennelkerhon huonokuntoiseksi päässeen koulutuskentän kunnostus kilpailukentän vaatimalle tasolle, kokoontumistilan rakentaminen. Nykyisestä nurmikentästä osa muutetaan ympärivuoden palvelevaksi hiekkakentäksi ja loppualueen nurmen kunnostus. Paikalle tuodaan noin 60neliön suuruinen kokoontumis/varastorakennus. Toimenpiteillä pystytään takaamaan v.56 perustetun yhdistyksen toiminta jatkossa, terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Toimintaa pystytään toimenpiteiden ansiosta laajentamaan ympärivuotiseksi. Yhdistyksen tarkoitus on tarjota koulutusta kaikille alueen koiranomistajille sekä lajeissa kilpaileville. Lisäksi yhteistyö muiden alueen yhdistysten kanssa voi jatkua ja laajentua.

Koulusta kylätaloksi

Hakija: Menosten Kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 15.10.2018-30.6.2021
Toteutusalue: Urjala
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 39.993,15 euroa.

Menosten kyläyhdistys ry. osti Urjalan kunnalta lopetetun Menosten koulun kiinteistön. Hankkeella pyritään vähentämään koulumaisuutta ja tarkoituksena on saada entinen koulurakennus monimuotoiseksi käyttötilaksi juhla-, liikunta- ja kokouskäyttöön sekä kyläläisten yhteiseksi kokoontumis- ja harrastetilaksi.

Kävelyreitti Sutonen

Hakija: Huhdin kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.10.2019
Toteutusalue: Urjala
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 9.500 euroa.

Huhdin kyläyhdistys r.y. haluaa tarjota kaikille lähiseudun asukkaille momipuolisen lähiliikuntapaikan, jossa luontokokemuksella on iso merkitys. Yhdistys hoitaa Lammiharju-nimistä ulkoilupaikkaa, jota on viime vuosina kehitetty mm. hanke- ja lahjoitusrahoituksella toimivaksi vapaa-ajanviettopaikaksi. (Lammiharju ja Lammiharju2). Yhdistys on niinikään jo vuosien ajan huolehtinut Urjalan Asemanseudun hiihtoladuista ja niitä myötäillen alueelle on päätetty rakentaa opastettu kävelyreitistö. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on metsän virkistyskäyttö noussut merkittäväksi terveyttä edistäväksi tekijäksi. Jo pienikin aika metsässä laskee ihmisen stressitasoa ja virkistää kokonaisvaltaisesti koko kehoa ja mieltä. Kävelyreitistö tukee luontevasti Lammiharjun alueen palvelutarjontaa ja lisää alueen vetovoimaisuutta. Yksityisten maanomistajien kanssa on tehty sopimukset alueen käytöstä ja mahdollisista maanparannuksista ja rakennustöistä toteuttamistapoineen. Paikallisia yrittäjiä toivotaan yhteistyökumppaneiksi. Alueelle tullaan hankkimaan tarvittavat opasteet ja kartat sekä reitin varrelle rakennetaan laavu. Hanke tullaan toteuttamaan pääasiallisesti talkootyönä v. 2016-2019 aikana.

Liiku

Hakija: Saarioispuolen kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 15.10.2018-31.12.2020
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 8.313,96 euroa.

Ulkokuntoilulaitteiden lisääminen olemassa olevan Tarttilan urheilukentän alueelle monipuolistaa asukkaiden mahdollisuutta ulkoliikuntaan. Alue tulee pallokentän ulkopuolella olevalle joutomaalle ja liittyy olennaisesti kenttää kiertävään pururataan.

Luopioisten kuntoradan peruskunnostus

Hakija: Lions Club Luopioinen ry
Toteutusaika: 25.4.2016-31.8.2017
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 13.485,50 euroa.

Luopioisten kuntorata sijaitsee keskeisellä paikalla kirkonkylän keskustan läheisyydessä
urheilukentän vieressä ja on hyvin suosittu niin urheilukentän käyttäjien kuin vakio- ja vapaa-
ajanasukkaiden keskuudessa ympärivuotisesti. Se sijaitsee vaihtelevassa ja kaikin puolin ulkoiluun hyvin sopivassa kumpareisessa metsämaastossa.

Tällä hetkellä 1.4 km pitkä kuntorata ei täytä monipuolisen liikunnan asettamia kriteerejä leveytensä,
pohja- ja pintamateriaaliensa eikä turvallisuuden puolesta. Aikojen kuluessa kuntorata ja sen
ympäristö on lisäksi paikoin pusikoitunut ja muutenkin käytössä kulunut, mikä haittaa radan
kunnossapitoa ja käyttäjien viihtyvyyttä.

Projekti toteutetaan ympäristöministeriön käynnistämän valtakunnallisen uusiomaarakentamista
edistävän UUMA -ohjelman liikuntapaikkojen rakentamista koskevien suositusten mukaisesti.
Tavoitteena on, että kuntoradasta tehdään uusiomateriaaleja käyttämällä yksi UUMA-ohjelman
demokohde.

Majurskan pytingin modernisointi

Hakija: Valkeakosken kaupunki
Toteutusaika: 1.6.2016-31.5.2019
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  76,4% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 80.000 euroa.

Hankkeessa Valkeakosken kaupungin Voipaalan taidekeskuksen kurssirakennuksen, Majurskan pytingin, opetustilat ja niiden varastot modernisoidaan sekä niiden yhteyteen rakennetaan uusi WC-tila. Modernisointi toteutetaan rakentamalla uusi suurempi ja pienryhmille soveltuva valokuvapimiö, rakentamalla grafiikan prässille oma tilansa ja varustamalla Majurskan pytingin kaksi luokkahuonetta nykyaikaisella esitystekniikalla ja muunneltavalla kalustolla. Tiloista tehdään soveltuvat lapsille, aikuisille, opetus-, kokous- sekä sekä seminaarikäyttöön ja niitä vuokrataan kaikille halukkaille. Hankkeen tavoitteena on lisätä Majurskan pytingin vähäistä käyttöä muunneltavien tilojen ja nykyaikaisen esitystekniikan avulla ja samalla vastata lisääntyvään kokoontumistilojen kysyntään sekä luoda alusta monenlaiselle toiminnalle. Lisääntyvä käyttö tuo mukanaan lisääntyviä palveluita ja sisältöjä paikallisille asukkaille. 

Metsälinnan korjaus

Hakija: Viialan Vapaaehtoinen Palokunta ry
Toteutusaika: 14.5.2015-31.12.2016
Toteutusalue: Akaa
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 68.500 euroa.

Viialan Metsälinnassa kunnostetaan rakenteita, ulkovuoren maalaus, katon pesu ja piha-alueita ehostetaan. Sisällä wc-tilat uusitaan että saadaan inva-wc käyttöön, keittiökaapistot nykyaikaistetaan, salin seinät maalataan ja lattiat lakataan, sähkökeskus ja johtoja uusitaan. Remontin myötä yleisilme paranee ja toimivuus tehostuu käyttäjille.

Metsästysmajan peruskunnostus 

Hakija: Puutikkalan Metsästysseura ry
Toteutusaika: 1.5.2019-31.12.2021
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 13.500 euroa.

Metsästysmajan kunnostuksella parannetaan majan ilmettä ja lisätään sen käyttöä. Majaa kunnostamalla on sitä mahdollista vuokrata laajempaan käyttöön. Näin siitä pääsee nauttimaan erilaiset kerhot ja ryhmät.

Nuutajärven luontotorni

Hakija: Nuutajärvenkylän osakaskunta
Toteutusaika: 18.3.2019 - 31.12.2019
Toteutusalue: Urjala
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 6.725 euroa.

Luontotornin rakentaminen Nuutajärven länsipäähän. Luontotorni parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja järven mielenkiintoa. Tornista avautuu upea näköala järven yli kohti itää sekä järven soistuvalle länsiosalle. Tornin lähialue on linnustoltaan rikas mutta tällä hetkellä järveä ei käytännössä näe tiheän rantakasvillisuuden takaa.

Nyppy 2018

Hakija: Viialan Hopea-Ankkuri ry
Toteutusaika: 3.3.2016-31.12.2018
Toteutusalue: Akaa
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 18.562,50 euroa.

Viialan Hopea-Ankkuri ry:n sataman kunnostusprojekti, jolla saatetaan alueen virkistys ja vapaa-ajan käyttömahdollisuudet 2000-luvun vaatimusten ja turvallisuus käsitteiden tasolle. Projekti parantaa vierasveneilijöiden pistäytymisiä ja yöpymismahdollisuuksia alueella, samalla tarjoten septityhjennysmahdollisuuden.

Otonsaaren kunnostushanke II

Hakija: Toijalan seudun kalamiehet ry
Toteutusaika: 22.06.2016 - 31.05.2019
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 15 558 euroa.

Toijalan seudun kalamiehet ry:n Otonsaaren kunnostushanke II. Saunarakennuksen perusparannus, kaikkien kattojen maalaus, tuvan takan uusinta, turvalaituri saaren pohjoispuolelle sekä vaarallisten kivien poisto. Hanke parantaa merkittävästi yhteiskäyttöisen saaren käytettävyyttä ja turvallisuutta.

Pynnänranta

Hakija: Halkivahan kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 7.8.2016-20.9.2019
Toteutusalue: Urjala
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 24.170,10 euroa.

Uimarannan pohjan ruoppaus, laiturin ja venepaikkojen uudelleensijoitus, ranta-alueen levitys sekä maisemointi. Kohderyhmänä ovat kylän asukkaat, kesäasukkaat sekä ohikulkijat. Tavoitteena on saada uimarannasta houkutteleva ja kylää virkistävä toiminta- ja tapahtumapaikka.

Pälkäneen Rauniokirkon lasikattaus - muurien kunnostus

Hakija: Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ry
Toteutusaika: 1.5.2019-31.12.2020
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 11.200 euroa.

Pälkäneen Rauniokirkon Lasikattaus - muurien kunnostus. Tavoitteena on saada Pälkäneen Rauniokirkolle lasikatto tekemään kirkosta monipuolinen kulttuurikohde. Sen lisäksi katteella on tarkoitus suojata muureja. Tämän osahankkeen tarkoituksena on korjata muurista pahiten vaurioituneita - lähinnä tiiliosia - ennen mahdollista kattamista.

Ritvalan nuorisoseurantalon remontti osa 1

Hakija: Ritvalan Nuorisoseura r.y.
Toteutusaika: 1.12.2015-31.12.2016
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 25.430,80 euroa.

Ritvalan nuorisoseurantalon hankesuunnitelman mukaisesti aloitetaan talon remontointi. Hankesuunnitelman tärkein tavoite on saada kyläyhteisölle ympärivuotinen paikka kokoontua ja harrastaa. Ensimmäisessä osassa suoritetaan puutavaran sahaus, vaihdetaan ikkunat karmeineen uusiin perinteisin menetelmin tehtyihin tuplaikkunoihin. Samalla välikatto tyhjennetään vanhasta eristeestä, suoritetaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet ja asennukset sekä asennetaan uusi eristys. Toimenpiteillä saadaan parannettua talon lämpöeristystä huomattavasti jotta ympärivuotinen käyttö on remontin valmistuttua mahdollista.

Ritvalan nuorisoseurantalon remontti osa 2. Keittiö ja takahuone

Hakija: Ritvalan Nuorisoseura r.y.
Toteutusaika: 1.9.2016-31.5.2017
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 19.442,30 euroa.

Hankkeessa korjataan ja kunnostetaan Ritvalan nuorisoseurantalon keittiö ja takahuone nykyaikaisia elintarvikevaatimuksia vastaaviksi tiloiksi. Hanke sisältää sähkö-, lvi/ivtyöt, lattiatyöt, seinien eristykset ja pinnoitukset, katon kunnostuksen, keittiön ikkunoiden vaihdon, väliovien kunnostamisen ja ulko-oven uusimisen.

Ritvalan nuorisoseurantalon remontti osat 3 ja 4

Hakija: Ritvalan Nuorisoseura r.y.
Toteutusaika: 1.9.2017-31.5.2019
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 37,7% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 40.000,00 euroa.

Ritvalan nuorisoseurantalon hankesuunnitelman mukaisesti aloitti talon remontoinnin. Hankesuunnitelman tärkein tavoite on saada kyläyhteisölle ympärivuotinen paikka kokoontua ja harrastaa. Ritvalan nuorisoseurantalon remontti osat 3 ja 4 vievät loppuun laajamittaisen koko talon korjausprojektin. Osa 3. valmistaa eteisen ja puffettin lämpöeristyksen ja pintaremontin. Osa 4. valmistaa salin lämpöeristyksen, pintaremontin sekä toteuttaa näyttämön alle säilytystillaa tuoleille ja pöydille, jotta salin lattiapinta-ala saadaan liikunta/ harrastuskäyttöön vapaammin, sekä päättää remontin. Kunnostuksella mahdollistetaan talon ympärivuotinen käyttö kyläläisille kohtuullisilla ylläpitokustannuksilla.

Satama-allaslaajennus

Hakija: Toijalan Moottorivenekerho ry
Toteutusaika: 1.6.2018-31.5.2021
Toteutusalue: Akaa
Tuki: 50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 40.000 euroa.

Satama-altaan laajennus ja laituripaikkojen lisäys. Kaivetaan satama-allasta lisää ja rakennetaan altaan alueelle lisää venepaikkoja.

Satama 22

Hakija: Viialan Hopea-Ankkuri ry
Toteutusaika: 20.11.2019-31.10.2022
Toteutusalue: Akaa
Tuki: 38,63% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 33 994,40 euroa.

Viialan Hopea-Ankkuri Ry Satama-altaan ruoppaus, päälaiturin vanhanosan venepuomien , sähköjen ja uimalaiturin kunnostus sekä  vierailusataman ruokailukatoksen/grillikodan rakentaminen. Ruoppauksella parannetaan satama-alueen käytettävyyttä ja pystytään pidentämään veneilykautta syksyn ja kevään matalan veden aikana. Tällä varmistetaan pääsy esim. septityhjennyspaikalle ja laskuluiskalle näinäkin aikoina. Tämä palvelee niin huviveneitä kuin viranomaisia.

Sataman kesäteatterin uusi katsomo

Hakija: Toijalan näyttämö ry
Toteutusaika: 1.4.2016-30.9.2017
Toteutusalue: Akaa
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 75.000 euroa.

Kesäteatterin uuden katsomon rakentaminen.  

Säres Center: Airsoft- ja kuntoradan rakentaminen

Hakija: Sääksmäen Reservinaliupseerit-Reserviläiset ry
Toteutusaika: 1.2.2020-30.9.2022
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 55.706,41 euroa.

Hankkeessa rakennetaan kaupungilta vuokrattuun, käytöstä poistettuun soramonttuun Airsoft-rata tarvittavine esteineen ja ratarakennelmineen, kuntorata yleiseen käyttöön sekä toimisto- ja huoltotilat käyttäjien tarpeisiin. Airsoft-harrastajia on Suomessa noin 17 000. Tavoitteena on aktivoida nuorempaa sukupolvea vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja yhteisöllisyyteen sekä mielekkääseen liikkumiseen hyvän harrastuksen parissa, vastavoimana tietokoneille, kännyköille ja pelikonsoleille. Hankkeen tavoitteena on myös elävöittää maaseutua tarjoamalla tarjoamalla liiketoimintamahdollisuuksia muille alueen yrittäjille, kuten pitopalvelu- ja leipomoyritykselle ja karavaanarialueelle. Alueella voidaan järjestää elämyspalveluita työyhteisöille. Kohderyhmänä ovat koko Suomen reserviläisyhdistykset ja Airsoft-yhdistykset sekä jousiampujat, jousimetsästäjät ja kaikki seudun asukkaat ja koululaiset, joille tehdään kuntoradan varsinaisen pelialueen reunaan. Hanke on laajuudeltaan erittäin mittava. Vastaavaa ei ole koko pohjoismaissa.

Talvisauna kuntoon

Hakija: Pälkäneen talviuimarit ry
Toteutusaika: 1.7.2015-30.6.2018
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 69,44% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 6.251,68 euroa.

Pälkäneen talviuimarit on vuonna 1994 perustettu yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on järjestää talviuinnin mahdollisuutta jäsenilleen Pälkäneen kuntakeskuksessa. Yhdistyksellä on talviuintiharrastusta tukemaan käytössään saunarakennus, Varamaan sauna, Kostianvirran rannassa, vierasvenesataman vieressä. Saunarakennuksen omistaa Pälkäneen kunta, joka on sopinut talviuimareiden kanssa saunan kiinteistön käytöstä. Vuokrasopimuksen mukaisesti sanomiseen liittyvistä kuluista vastaa Pälkäneen talviuimarit ja kiinteistöön liittyvistä muista kuluista sovitaan erikseen. Käytännöksi on vuosien varrella muodostunut se, että Pälkäneen talviuimarit vastaa pienimuotoisemmista remonteista ja varsinaisista rakennuskunnostuksista (esim. katon korjaus) Pälkäneen kunta. Pälkäneen talviuimarit ry:llä oli vuonna 2014 78 jäsenmaksun maksanutta saunojaa. Vuonna 2015 jäsenmäärä on ollut nousussa ja erityisesti lapsien ja nuorien määrä on kasvanut. Pälkäneen talviuimarit on avoin järjestö johon saavat liittyä kaikki halukkaat jäsenmaksun maksamalla. Pälkäneen talviuintikausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Sauna lämpiää joka maanantai ja torstai klo 16-21. Osa harrastajista käyttää uintimahdollisuutta hyväkseen muinakin päivinä. Talviuintiharrastus ja yhdessä saunominen lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäseniensä keskuudessa. Talvisauna kuntoon -hankkeen tavoitteena on kunnostaa sauna parempaan kuntoon ja uusia siihen liittyviä välineitä ja laitteita. Tavoitteena on hyödyntää Pälkäneen kunnan teknistä työpajaa remontoinnissa ja samalla tarjota heille mielekkäitä ja kyläyhteisöä hyödyttäviä työtehtäviä. Pälkäneen talviuimarit ry:n jäsenet voivat halutessaan olla talkoissa mukana. Käytännössä tulevia laude- yms. talkoomahdollisuuksia etukäteen tiedusteltaessa selvisi ettei pelkän talkootyön varaan voida kunnostusprojektia rakentaa vaan työpaja vakiintuneena toimijana on vastuunkantajana selkeämpi.

Tyrvännön Urheilijat ry:n liikuntahallin korjaus

Hakija: Tyrvännön Urheilijat ry
Toteutusaika: 15.6.2017-30.4.2018
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 67,88% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 11.384,83 euroa.

Hanke käsittää Uskilan liikuntahallin lattian kunnostamisen, valaistuksen uusimisen, lämmityslaitteiden uusimista, sekä alaslaskettujen kattojen uusimisen. Työt käsittävät myös sisäpuolisten pintarakenteiden kunnostamista.

Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon tarkoitetun kaluston uudistaminen

Hakija: Voimistelu- ja urheiluseura Kylmäkosken Veikot ry
Toteutusaika: 14.1.2016-31.12.2017
Toteutusalue: Akaa
Tuki:  49,05 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 20.997,32 euroa.

Kylmäkosken Veikot ry on Akaan kaupungissa toimiva yleisseura. Seuran yhtenä merkittävänä toimialueena on ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen muuttuvien tarpeiden mukaan. Seuran omien ulkoliikuntapaikkojen Taipaleen jalkapallokentän, Veikkojen majan kunto- ja frisbeegolfradan lisäksi seura on ylläpitänyt talviaikana Akaan kaupungin latuverkostoa. Latuverkostoa on hoidettu moottorikelkka- ja traktorivetoisilla latukoneilla. Tällä hetkellä seuralla on ylläpidettävänään n. 35 km latuverkostoa (perinteinen + vapaa) ja sen lisäksi kesäaikana n. 4 km mittainen kuntorata ja 27-väyläinen frisbeegolfrata.

Hankkeen tarkoituksena on hankkia kyseisten liikuntapaikkojen tehokkaaseen ylläpitoon tarkoitettu kalusto. Kalustoon kuuluu traktoriin asennettava kokonaisleveydeltään 3 m leveä latujyrsin, teloilla varustettu nelivetomönkijä, joka vetää talviaikana 1,8 m leveää lumenpainatusrullaa. Painatusrulla on varustettu tasoitusviiralla, latulaitteella ja lumenmurskaimella. Kesäaikana mönkijä tullaan varustamaan viheralueiden hoitoon tarkoitetulla leikkurilla, jonka avulla voidaan suorittaa jalkapallokentän sekä kunto- ja frisbeegolfradan huoltotoimia.

Hankkeen tavoitteena on saada seuratoimijoille käyttöön tämän päivän vaatimukset täyttävä kalusto, jonka avulla voidaan tuottaa vapaaehtoisvoimin kaikille vapaasti käytettävissä olevat hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet ympäri vuoden.

Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoa, turvallisuutta ja huoltoa kehittävä hanke

Hakija: Voimistelu- ja urheiluseura Kylmäkosken Veikot ry
Toteutusaika: 1.10.2020-1.10.2021
Toteutusalue: Akaa
Tuki:  49,87 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 14.498,90 euroa.  

Kylmäkosken Veikot ry on Akaan kaupungissa toimiva yleisseura. Seuran yhtenä merkittävänä toimialueena on ollut ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpito, turvallistaminen ja kehittäminen muuttuvien tarpeiden mukaan.  Seuran omien ulkoliikuntapaikkojen Taipaleen jalkapallokentän, Veikkojen majan kunto- ja frisbeegolfradan lisäksi seura ylläpitää talviaikaan Akaan kaupungin latuverkostoa. Latuverkostoa on hoidettu moottorikelkalla, mönkijällä  ja traktorivetoisilla latukoneilla. Tällä hetkellä seuralla on ylläpidettävänään talviaikaan n. 35 kilometriä latuverkostoa ja sen lisäksi kesäaikaan 4,5 kilometriä kuntorataa, Taipaleen jalkapallonurmi ja 27 väyläinen frisbeegolrata. 

Hankkeen tarkoituksena on pystyä vastaamaan kasvavaan kävijämäärään seuran ylläpitämillä liikuntapaikolla. Kuluneen kesän aikana ulkoliikunnan suosio on kasvanut huomattavasti, joka on tuonut haastetta muun muassa jätehuollon ja turvallisuuden suhteen.  Frisfeegolfratan koneellisen huollon astetta on pystyttävä kasvattamaan. Väylien reunoja on tasatta, jotta kyseisiä nurmialueita voidaan leikata turvallisesti. Rinneportaita on rakennettava ja reittejä merkata. Kalustoon kuuluva mönkijä on osoittaunut alitehoiseksi talvisen latukaluston veturina. Laitteen suorituskyky ei ole riittävä, sen seurauksena taikka siitä johtuen seisonta aikaa on alkanut kertymään liikaa. Tällä hetkellä markkinoilta löytyy raskaaseen työkäyttöön soveltuvia laitteita joiden suorituskyky riittää seuramme tarpeisiin.

Lisääntyneestä kävijämäärästä johtuen joukkoon on mahtunut henkilöitä jotka eivät pidä huolta alueen siisteydestä ja koskemattomuudesta, myös jätehuollon tarve on lisääntynyt. Näistä seikoista johtuen pihaaluulle on takoitus asentaa 4 kameran valvontajärjestelmä ja lisätä WC-kapasiteettiä. Hankkeen tavoitteena on helpottaa seuratoimijoiden työtä niin talvi- kuin kesäliikuntapaikkojen ylläpidossa, sekä pystyä tarjoamaan turvalliset, siistit ja viihtyisät liikuntamahdollisuudet kasvaville kävijämäärille

Urjalan tekonurmi

Hakija: Urjalan Palloseura ry
Toteutusaika: 4.6.2018-31.12.2019
Toteutusalue: Urjala
Tuki: 38,42% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 40.000,00 euroa.

Urjalan Palloseura ry:n tekonurmihanke Urjalan yhtenäiskoulun läheisyyteen. Hanke on tarkoitus toteuttaa koulujen kesäloma-aikana 2018-2019. Hanke tulee mahdollistamaan ulkoliikuntakauden pidentämisen, tarvetta vastaavissa olosuhteissa, 3-4 kuukaudella vuodessa. Hanke tulee hyödyttämään sekä liikuntaseuratoimintaa, että koululiikuntaa.

Urjalankylän Koulumaan vanhan osan remontti ja energiatehokkuuden parantaminen

Hakija: Urjalankylän Koulumaa ry
Toteutusaika: 23.5.2016-22.5.2019
Toteutusalue: Urjala
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 16.885,75 euroa.

Urjalankylän Koulumaan vanhan osan remontointi ja energiatehokkuuden parantaminen. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja edistää kiinteistön käyttöä kylän elävöittäjänä, kokous-, juhla- ja kokoontumistilana. Energiatehokkuutta parannetaan mm. uusimalla öljykattila, lämminvesivaraajat ja ilmalämpöpumppujen avulla.

Valajärven vesistönkunnostus

Hakija: Pro Valajärvi ry
Toteutusaika: 25.1.2021-31.12.2021
Toteutusalue: Urjala
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 5 000,00 euroa.

Valajärven 10 v. vanhan padon maavalli on painunut, joten vesi valuu valtoimenaan maavallin yli. Maavallin korjaamisen lisäksi järven luusuaan johtavaa patouomaa olisi syytä syventää kevytruoppauksella sekä hankkia yhdistykselle kesäisiä niitoja varten kunnollinen kalusto turvaamaan Valajärven elinvoimaisuus, veden laatu ja virkistysarvot.

Varasto- ja askartelutila 

Hakija: Valkeakosken Kalaveikot ry 
Toteutusaika: 23.10.2019-30.6.2020
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 9 675,00 euroa.

Valkeakosken Kalaveikkojen varasto- ja askartelutilan parantaminen soveltuvaksi nuorten askartelutoimintaan ja suurelle yleisölle suunnattavan tiedotus- ja valistustoimintaan tarvittavan materiaalivaraston parantaminen, jotta voimme tapahtumissa jakaa tietoa toiminnastamme.

Viialan Pallokentän tekonurmihanke

Hakija: Akaan Jalkapalloilun Tuki Oy
Toteutusaika: 1.8.2016-1.8.2017
Toteutusalue: Akaa
Tuki:  31,74 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 79.984,80 euroa.

Viialan Peli-Veikot ry ja Toijalan Pallo-49 ry ovat perustaneet oy:n, Akaan Jalkapalloilun Tuki Oy:n (AJT), jonka tehtävänä on rakentaa, hallinnoida ja markkinoida Akaaseen perustettavia tekonurmikenttiä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto on käytettävä Akaan jalkapalloilun olosuhteiden kehittämiseen. AJTn tavoitteena on rakentaa Suomen Palloliiton ja FIFA:n Star 2 luokan kriteerit täyttävä tekonurmikenttä Viialan Pallokentälle akuutin kenttävajeen ratkaisemiseksi Akaassa.

Haluamme vahvistaa Akaan seuratoiminnan elinvoimaisuutta ja pelaajakehitystä sekä kasvattaa pelaajamääriä. Kaupungissamme on jo nyt yli 500 lisenssin omaavaa pelaajaa ja uskomme harrastajamäärien kasvavan, kun harjoitusolosuhteet paranevat. Akaan jalkapalloseurat voisivat hyödyntää tekonurmikenttää harjoituksissaan suurimman osan vuodesta. Tällä hetkellä akaalaisten seurojen sadat pelaajat käyvät syksystä kevääseeen harjoituksissa muun muassa Valkeakoskella ja Vesilahdella. Oman kaupungin kenttä lyhentäisi harjoitusmatkoja ja houkuttelisi lisää lapsia liikuntaharrastuksen pariin. Lähellä oleva tekonurmikenttä vähentäisi myös akaalaisten lapsiperheiden tarvetta kuljettaa lapsia harrastuksiin naapurikuntiin, helpottaisi muuta harrastamista, vähentäisi luonnon saastumista ja toisi lisää aikaa perheiden yhdessäololle.

Haluamme rakentaa uuden lähiliikuntapaikan Viialan pallokentän lähialueella asuville yli 750 lapselle ja nuorelle sekä heidän perheilleen. Koulupäivien jälkeen kentällä voisi järjestää kerhotoimintaa. Viialan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys tukee voimakkaasti hankettamme. Akaan kaupunki ja AJT allekirjoittavat maanvuokra- ja kumppanuussopimuksen. Akaan kaupunki vuokraa Viialan Pellokentän maa-alueen, pukuhuonetilat ja huoltohallin veloituksetta 20 vuodeksi AJTlle.

Viialan pallokentän salaojitusjärjestelmä uusitaan, koska entinen on jo yli 50 vuotta vanha. Maapohja uusitaan osittain rouotimisen estämiseksi. Tekonurmi asennetaan tasauskerroksen päälle. Tasauskerroksen päälle tulee paikalla valettava joustokerros, mikä tekee kentästä turvallisen ja miellyttävän jalalle. Viialaan valittu tekonurmikenttä on hyvä ja kestävä peruskenttä, joka on suunniteltu erityisesti juniori- ja harjoituskäyttöön. Laatu täyttää FIFA:n ja Suomen palloliiton vaatimukset ja tuotteet kestävät hyvin pohjoismaisissa olosuhteissa ja kestävät jäädytyksen.

Kenttä tullaan ympäröimään kolmilankaelementtiaidalla, mikä sopii erityisesti urheilualueiden, päiväkotien ja ym. kovassa käytössä olevien kohteiden aitaamiseen. Viialan pallokentällä on erinomaiset valaisinpylväät ja niihin vaihdetaan LED-valot energiasäästön aikaansaamiseksi. Kentälle tulee viralliset aikuisten maalit ja kahdet junioriottelujen maalit. Hankimme myös harjalanan kuohkeutusharavalla kentän hoitoon. Viialan pallokentällä on hyvät pukuhuonetilat ja huoltohalli. Niihin tehdään pientä pintaremonttia.

AJT:n tavoitteena on, että pintatyöt voitaisiin aloittaa jo syksyllä 2016. Pohjatöiden jälkeen kentän pitää asettua 3-4 kuukautta. Tekonurmikentän asentamiseen päästäisiin seuraavana keväänä. Kenttä valmistunee toukokuussa 2017.

Virkistystä ja vesiensuojelua kosteikkorakentamisella

Hakija: Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry
Toteutusaika: 2.11.2020-30.11.2021
Toteutusalue: Urjala
Tuki: 49,94% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 13 799,88 euroa. 

Kankaan Torpan leirikeskus on Nuorten Kotkien Keskusliiton omistama lapsille ja nuorille leiritoimintaa järjestävä keskus Urjalan Menosen kylässä. Hankkeessa toteutetaan leirikeskuksen tontilla sijaitsevalle käyttämättömälle peltoalueelle keinotekoinen kosteikko. Kosteikon perustamisen  tavoitteena on lisätä Kankaan Torpan leirikeskuksen virkistyskäyttöarvoa sekä parantaa ympäristön viihtyisyyttä alueen maisemakuvan
monipuolistuessa. Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääntyminen sekä kosteikkokäsittelyn tarjoamat vesien puhdistusprosessit parantavat osaltaan myös läheisen Nuutajärven heikohkoa tilaa valumavesien laadun parantuessa. Kosteikon perustaminen luo lisäksi uusia soveltuvia elinympäristöjä monien kosteikoista riippuvaisten lajien käyttöön.