Rahoituksen hakeminen

LEADER-rahoituksella on jatkuva haku, ja saapuneet tukihakemukset käsitellään Pirkan Helmen hallituksessa valintajaksoittain. Valintajaksot löydät etusivulta.

Hae tukea Hyrrä-palvelussa

Rahoitusta voi hakea vain sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Myös hakemuksen liitteet ja mahdolliset täydennykset toimitetaan Hyrrän kautta.

HUOM. Rahoituskauden 2023-27 hakemukset jätetään ns. uudessa Hyrrässä, johon pääset kirjautumisen jälkeen yläreunan sinisen painikkeen kautta ("Siirry uudistettuun Hyrrään tästä").

Lue lisää Hyrrästä Ruokaviraston sivuilla.

Hyrrä-logo

Valtuutus Hyrrän käyttöön - Suomi.fi

Hyrrä käyttää Suomi.fi-tunnistautumista tarkistaessaan henkilön asiointioikeudet. Useimmat yrittäjät ja yhdistyksissä ainoana nimenkirjoittajana toimivat pääsevät asioimaan organisaationsa puolesta Hyrrässä suoraan esim. pankkitunnusten avulla kirjautumisen jälkeen. Kahden nimenkirjoittajan yhdistyksissä, kunnissa ym. tarvitaan virkailijavaltuutuksen kautta tehty valtuutus.

Suomi.fi-valtuutusta tarvitaan myös silloin, jos halutaan valtuuttaa muita kuin nimenkirjoitusoikeudellisia asioimaan yrityksen tai yhteisön puolesta.

Lue lisää Suomi.fi -valtuutuksesta Ruokaviraston sivuilta. 

Hankkeen suunnittelu ja hakemuksen teko

Ole yhteydessä Pirkan Helmeen hyvissä ajoin, kun alat suunnitella hanketta - näin voidaan jo alkuvaiheessa pohtia, soveltuuko hanke rahoitettavaksi Pirkan Helmen kautta vai olisiko sille olemassa jokin muu sopivampi rahoituskanava.

Työntekijät auttavat hankkeen suunnittelussa ja neuvovat hakemuksen kokoamisessa. Hakemusta voi täydentää vielä jättämisen jälkeen, mutta toivottavaa on, että hakemus olisi mahdollisimman huolellisesti täytetty ennen sen jättämistä. Järjestelmä ohjaa osaltaan lisäämään pakolliset tiedot ja liitteet. 

Vireilletulo ja kustannusten tukikelpoisuus

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty Hyrrässä.

Vireilletulon jälkeen hankkeen voi aloittaa hakijan omalla vastuulla, mutta vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen myötä hanke on virallisesti hyväksytty. Suosittelemme erityisesti yleishyödyllisiä toimijoita odottamaan päätöksen ennen hankkeen aloittamista, etenkin, jos rahoitus on edellytys hankkeen toteutukselle.

HUOM. Jos hankkeen toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa, hankkeeseen tai syntyneisiin kustannuksiin ei voi saada enää tukea!

Hankehakemuksen käsittely

Leader-hankehakemuksen saavuttua Pirkan Helmeen Hyrrän kautta, se käydään läpi työntekijöiden toimesta ja mahdollisesti vielä pyydetään hakijalta täydennyksiä.

Pirkan Helmen hallitus tekee hakemuksille tarkoituksenmukaisuusharkinnan ja päättää, puoltaako Pirkan Helmi hanketta rahoitettavaksi. Käsittelyssä hakemusta peilataan paikalliseen kehittämisstrategiaan ja arvioidaan valintakriteerien avulla. Voit tutustua valintakriteereihin täällä.

Hallituskäsittelyn jälkeen tukihakemus lähetetään Pirkanmaan ELY-keskukseen, joka tekee hankkeelle laillisuustarkastelun ja virallisen rahoituspäätöksen. Jos Pirkan Helmen hallitus ei ole puoltanut hakemusta, ELY-keskus tekee sille automaattisesti kielteisen päätöksen. Puolletulle hakemukselle ELY-keskus voi tehdä kielteisen rahoituspäätöksen ainoastaan laillisuusperustein.