Rahoituskauden 2014-2022 palkitut hankkeet

Akaa:
Elämyspuisto Toijalan sataman helmenä

Viasetti Oy on investoinut Leader-tuella perustaakseen kelluvan vesipuiston ja muita elämyspalveluita tarjoavan koko perheen kohteen Toijalan satamaan Akaassa. Vesipuisto Gopark oli avautuessaan kesän 2021 alussa Pirkanmaan ensimmäinen ja on edelleen maakunnan suurin. Yritys kehittää toimintaansa jatkuvasti ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Elämyspuisto on erinomainen esimerkki yrityshankkeesta, jolla on laajoja positiivisia paikallisvaikutuksia.

Hankkeen yhteyshenkilö: Mikko Lammasaitta p. 0500 881 999
https://gopark.fi/

Pälkäne:
Nuoret vesistönsuojelulähettiläinä

Luopioisten yrittäjät ry:n Pälkäneen nuorten ympäristökasvatushanke on tarjonnut nuorille koulutusta vesiensuojelussa, viestinnässä, neuvonnassa, lasten ohjaamisessa ja yrittäjyydessä. Koulutukseen osallistuneita nuoria on myös työllistetty kesätöihin vesiensuojelulähettiläinä, jolloin he ovat tuoneet paikallisille ihmisille tietoa vesistönsuojelun tärkeydestä ja konkreettisista arjen tavoista toteuttaa sitä. Nuorten käyttö viestinviejinä on ollut oivaltava ja toimiva tapa tärkeän sanoman levittämiseen. Hankkeessa on lisäksi taitavasti hyödynnetty Leader-rahoitusta täydentämään toisen, muulla rahoituksella toteutetun Suvi-hankkeen toimintaa.

Hankkeen yhteyshenkilö: Marja-Liisa Suomalainen p. 040 578 0782
https://aitosuvi.fi/tag/nuortenvirta

Urjala:
Kävelyreitti Sutonen tuo lähiliikuntaa ja luontokokemuksia

Huhdin kyläyhdistys ry hoitaa Lammiharjun ulkoilualuetta Urjalassa tarjoten kaikille lähiseudun asukkaille monipuolisen lähiliikuntapaikan, jossa luontokokemuksella on iso merkitys. Kävelyreitti Sutonen -hankkeessa on kehitetty reitistöä, joka palvelee kesäaikaan jalan ja pyörällä liikkujia ja talvella hiihtäjiä. Reitistö kytkeytyy myös suosittuun käyntikohteeseen, metsäpuutarha Pölkinvuoreen, jonka kanssa tehdään yritysyhteistyötä. Huhdin kyläyhdistys on tehnyt pitkäjänteistä kehittämistä alueella hyödyntäen Leader-rahoitusta monipuolisesti sekä osoittanut todellista talkoovoimaa.

Hankkeen yhteyshenkilö: Jukka Mattsson p. 0407376486
https://www.facebook.com/huhtilaiset

Valkeakoski:
Säres Center - soramontusta monipuoliseksi vapaa-ajan alueeksi

Säres Center on käytöstä poistettuun soramonttuun Sääksmäen Reservinaliupseerit-Reserviläiset ry:n Leader-tuella rakentama Airsoft-rata huoltotiloineen, joka on pohjoismaiden suurimpia. Alue on nopeasti saavuttanut hyvän käyttöasteen ja sitä kehitetään jatkuvasti yhä useampia käyttäjäryhmiä – kuntoilijoita, retkeilijöitä ja viranomaisia – ajatellen. Alusta asti tärkeänä kulmakivenä on ollut tuottaa iloa myös paikallisille asukkaille ja välillistä hyötyä alueen yrityksille. Säres Center: Airsoft- ja kuntoradan rakentaminen -Leader-hankkeesta lähtenyt projekti on sittemmin kasvanut lumipalloefektin lailla ja yhdistys on saanut alueen kehittämiseen merkittävän määrän myös muuta ulkopuolista rahoitusta ja lahjoituksia.

Hankkeen yhteyshenkilö: Mika Kajander-Avellán p. 0403532775
https://säres.fi/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Seudullinen hanke:
Taidekaravaani tuo taidetta katukuvaan ja kylämaisemaan

Pirkan Helmen koko toimialueen kattavan Taidekaravaani -hankkeen ajatuksena on saada eri-ikäiset kuntalaiset, harrastajat ja ammattilaiset osallistumaan taiteen tekemiseen ja kokemiseen yhdessä. Hankkeen toteuttaja Valkeakoski-opisto tarttui innostuneesti alueen asukkaiden ehdottamaan hankeideaan ja on tuottanut hankkeessa merkittävän määrän erilaista, aivan kaikille avointa ja helposti saavutettavaa kulttuuritoimintaa. Myös hankkeen viestintä on hoidettu esimerkillisellä tavalla. 

Hankkeen yhteyshenkilö: Sanna Ristaniemi p. 040 335 6432
https://taidekaravaani.com/

Erityinen huomionosoitus:
Torppakylä luo vanhasta uutta

Julkisten palvelujen lakkautuksesta sisuuntuneiden kyläläisten tarpeesta toimia syntyi monipuolinen Torppakylä – vanhasta uutta -hanke, jossa korostuu innovatiivisuus, yhteistyö eri toimijoiden kesken ja maallemuuton edistäminen. Rautajärven seudun kylät Oy:n hankkeen yhtenä osana oli kiertotaloutta hyödyntävän asuinalueen suunnittelu Rautajärvelle. Alue on edennyt toteutukseen ja rakentuu parhaillaan yksityisen rahoituksen avulla pala kerrallaan lähialueilta purettujen vanhojen hirsitorppien rakennusmateriaaleja hyödyntäen. Hanke on saanut runsaasti julkisuutta ja se on tuonut positiivista näkyvyyttä alueellemme. Hankkeessa tehtiin myös vaikuttavaa ja käytännönläheistä yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa, jota toivoisi syntyvän paljon enemmänkin kyläyhteisöjen ja korkeakoulujen kesken eri puolilla Suomea. Pirkan Helmen esityksestä Suomen Kylät ry palkitsi Torppakylän vuonna 2022 Suomen parhaana Leader-kylähankkeena.

Hankkeen yhteyshenkilö: Pauli Luhtajärvi p. 0400 130 956
https://torppakyla.yhdistysavain.fi/