Lomakkeet ja ohjeet

Avuksi hankesuunnitteluun

Hanketoimijan käsikirja, maaseutuverkoston julkaisu rahoituskaudelle 2014-2020.

Ohjeita hankkeen toteutukseen

Ohjeita yleishyödyllisen investointihankkeen toteuttajalle (päivitetty 16.12.2020)

Ohjeita yleishyödyllisen kehittämishankkeen toteuttajalle (päivitetty 16.12.2020)

Ohjeita yrityshankkeen toteuttajalle (päivitetty 27.11.2020)

Työkaluja yritysidean arviointiin ja liiketoimintasuunnitelman laadintaan

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, Uusyrityskeskus.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu, Oma Yritys-Suomi