Lomakkeet ja ohjeet

Rahoituskausi 2023-2027

Rahoituksen hakeminen:

Hyviä kustannusarviopohjia rakentamiseen löydät täältä:
https://www.outokaira.fi/vasara-ja-nauloja-kustannusarviolomakkeet/

Viestintäohjeet:

Rahoituksen saajalla on viestintävelvollisuus.

Jos julkinen tuki on 10 000 euroa, asetetaan näkyvälle paikalle (esimerkiksi hankkeen toimitiloihin) hanketta esittelevä A3-kokoinen juliste, joka voi olla myös digitaalinen. Julisteen tulee on paikallaan vähintään hankkeen toteuttamisen ajan eli siihen saakka kun viimeinen maksuerä on maksettu.

Mikäli kyseessä on investointi ja julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, asetetaan näkyvälle paikalle A4-kokoinen tiedotuskyltti investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Kyltin tulee olla paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan eli vähintään siihen saakka kun viimeinen maksuerä on maksettu. Tiedotuskyltin saat Leader-ryhmästä. Kyltti voi olla myös digitaalinen.

Mikäli tiedotusvelvollisuutta ei ole noudatettu on tämä huomioitu maksupäätöksen seuraamuksia määritettäessä.

Tutustu viestintäohjeeseen maaseutu.fi-sivustolla: https://maaseutu.fi/kun-olet-saanut-rahoitusta/viestintaohjeet/

Maksuhakemuksen tekeminen:

Avuksi hankesuunnitteluun

Hanketoimijan käsikirja, maaseutuverkoston julkaisu rahoituskaudelle 2014-2020.

Ohjeita hankkeen toteutukseen

Ohjeita yleishyödyllisen investointihankkeen toteuttajalle (päivitetty 16.12.2020)

Ohjeita yleishyödyllisen kehittämishankkeen toteuttajalle (päivitetty 16.12.2020)

Ohjeita yrityshankkeen toteuttajalle (päivitetty 27.11.2020)

Työkaluja yritysidean arviointiin ja liiketoimintasuunnitelman laadintaan

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, Uusyrityskeskus.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu, Oma Yritys-Suomi