Lomakkeet ja ohjeet

Rahoituskauden 2014-2020 hakulomakkeet liitteineen ja täyttöohjeineen


Yleishyödyllinen kehittämis- ja investointihanke


Rahoitushakemus:

Tukihakemuksen tekeminen Hyrrässä (ensisijainen vaihtoehto)

Hyrrä-ohje yleishyödyllisille hankkeille

Tukihakemus, lomake 3306A

Hakemuksen täyttöohjeet ja tietoa tuen myöntämisestä

Hankesuunnitelma 3306B

Rakentamisinvestoinnin kustannusarviolomake

Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F

Seurantatietolomake 3306Dind: Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen)

Seurantatietolomake 3306Lind: Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset

Seurantatietolomake 3306Eind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Yhteistyö)

Seurantatietolomake 3306Cind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Koulutus- ja tiedonvälitys)

Maksuhakemus:

Ohje maksuhakemuksen tekemiseen Hyrrässä

Laskuri maksuhakemuksen tekoa varten (excel)

Maksuhakemus, lomake 3316

Maksuhakemuksen täyttöohjeet

Matkalasku, lomake 3320L

Työtuntikirjanpito, lomake 3321L

Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito, lomake 3322L

Leader-kuntarahan maksuhakemus  (toimitetaan Pirkan Helmeen)


Yritystukihakemus


Rahoitushakemus:

Tukihakemuksen tekeminen Hyrrässä (ensisijainen vaihtoehto)

Hyrrä-ohje yritystukihakemuksille

Tukihakemus, lomake 3305

Seurantatietolomake 3305ind Yritystuki

Yritystukihakemuksen täyttöohjeet ja tietoa tuen myöntämisestä

Maksuhakemus:

Maksuhakemus, lomake 3315

Yritystuen maksuhakemuksen täyttöohjeet

Työtuntikirjanpito, lomake 3321L

Matkalasku, lomake 3320L


Avuksi hankesuunnitteluun

Hanketoimijan käsikirja, maaseutuverkoston julkaisu rahoituskaudelle 2014-2020.

Pirkan Helmen strategia Kotiseudun Helmet vuosille 2014-2020.

Pirkan Helmen rahoituslinjaukset ja hankkeiden valintakriteerit.


Työkaluja yritysidean arviointiin ja liiketoimintasuunnitelman laadintaan

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, Uusyrityskeskus.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu, Oma Yritys-Suomi