Lomakkeet ja ohjeet

Rahoituskauden 2014-2020 hakulomakkeet liitteineen ja täyttöohjeineen


Yleishyödyllinen kehittämis- ja investointihanke

Rahoitushakemus:

Tukihakemuksen tekeminen Hyrrässä (ensisijainen vaihtoehto)

Hyrrä-ohje yleishyödyllisille hankkeille

Tukihakemus, lomake 3306A

Hakemuksen täyttöohjeet ja tietoa tuen myöntämisestä

Hankesuunnitelma 3306B

Rakentamisinvestoinnin kustannusarviolomake

Tarjousten yhteenvetolomake

Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F

Seurantatietolomake 3306Dind: Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen)

Seurantatietolomake 3306Lind: Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset

Seurantatietolomake 3306Eind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Yhteistyö)

Seurantatietolomake 3306Cind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Koulutus- ja tiedonvälitys)


Maksuhakemus:

Ohje maksuhakemuksen tekemiseen Hyrrässä

Laskuri maksuhakemuksen tekoa varten (excel)

Maksuhakemus, lomake 3316

Maksuhakemuksen täyttöohjeet

Matkalasku, lomake 3320L

Työtuntikirjanpito, lomake 3321L

Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito, lomake 3322L

Leader-kuntarahan maksuhakemus (toimitetaan Pirkan Helmeen)


Yritystukihakemus

Rahoitushakemus:

Tukihakemuksen tekeminen Hyrrässä (ensisijainen vaihtoehto)

Hyrrä-ohje yritystukihakemuksille

Tukihakemus, lomake 3305

Seurantatietolomake 3305ind Yritystuki

Yritystukihakemuksen täyttöohjeet ja tietoa tuen myöntämisestä


Maksuhakemus:

Ohje maksuhakemuksen tekemiseen Hyrrässä

Maksuhakemus, lomake 3315

Yritystuen maksuhakemuksen täyttöohjeet

Työtuntikirjanpito, lomake 3321L

Matkalasku, lomake 3320L


Avuksi hankesuunnitteluun

Hanketoimijan käsikirja, maaseutuverkoston julkaisu rahoituskaudelle 2014-2020.

Pirkan Helmen strategia Kotiseudun Helmet vuosille 2014-2020.

Pirkan Helmen rahoituslinjaukset ja hankkeiden valintakriteerit.


Ohjeita hankkeen toteutukseen

Ohjeita yleishyödyllisen investointihankkeen toteuttajalle (päivitetty 16.12.2020)

Ohjeita yleishyödyllisen kehittämishankkeen toteuttajalle (päivitetty 16.12.2020)

Ohjeita yrityshankkeen toteuttajalle (päivitetty 27.11.2020)

Työkaluja yritysidean arviointiin ja liiketoimintasuunnitelman laadintaan

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, Uusyrityskeskus.

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu, Oma Yritys-Suomi