Yleishyödylliset kehittämishankkeet 2023-2027

Alle on listattuna aakkosjärjestyksessä Pirkan Helmen hallituksen puoltamat ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta myönteisen rahoituspäätöksen saaneet yleishyödylliset kehittämishankkeet rahoituskaudella 2023-2027. 

Päivitetty 24.5.2024

Pälkäneen valuvesi 1 (Pälkäneen valuma-aluekohtaiset vesienhoitohankkeet 1)

Hakija: Aito Suvi ry
Toteutusaika: 5.7.2023 – 15.8.2024
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 37.283,84 €

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Aito Suvi ry. Hankkeessa tehdään 12 paikallisen valuma-alueen kunnostussuunnitelmaa, joiden avulla niiden toteutukseen on mahdollista hakea rahoitusta. Näiden kaikkien kohteiden toteutuminen tulee vähentämään Kukkiaan ja Pälkäneveteen valuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää, jolloin järvien rehevöityminen vähenee ja ekologinen tila pysyy hyvänä. Lisäksi hankkeen toteutumisen tuloksena on Pälkäneen alueen vesienhoidon verkostojen vahvistuminen sekä paikallisten ja kausiasukkaiden sitoutuminen pitkäjänteiseen vesienhoitotyöhön.

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliskohteiden maanomistajat sekä Kukkian ja Pälkäneveden virkistyskäyttäjät, kalastajat ja ranta-asukkaat. Hyödynsaajia ovat kaikki pälkäneläiset, sillä suurten järvien hyvän ekologisen tilan ylläpitäminen edistää alueen elinvoimaisuutta. Hankeaika on 5.7.2023 – 15.8.2024. Toteutusalueena ovat Kukkian ja Pälkäneveden valuma-alueet.

Pälkäneen valuvesi 2

Hakija: Aito Suvi ry
Toteutusaika: 23.11.2023-31.12.2024
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 40.433,60 €

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Aito Suvi ry. Hankkeessa tehdään 8 paikallisen valuma-alueen kunnostussuunnitelmaa, joiden avulla niiden toteutukseen on mahdollista hakea rahoitusta. Näiden kaikkien kohteiden toteutuminen tulee vähentämään Kukkiaan ja Pälkäneveteen valuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää, jolloin järvien rehevöityminen vähenee ja ekologinen tila pysyy hyvänä. Lisäksi hankkeen toteutumisen tuloksena on Pälkäneen alueen vesienhoidon verkostojen vahvistuminen sekä paikallisten ja kausiasukkaiden sitoutuminen pitkäjänteiseen vesienhoitotyöhön.

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliskohteiden maanomistajat sekä Kukkian ja Pälkäneveden virkistyskäyttäjät, kalastajat ja ranta-asukkaat. Hyödynsaajia ovat kaikki pälkäneläiset, sillä suurten järvien hyvän ekologisen tilan ylläpitäminen edistää alueen elinvoimaisuutta. Hankeaika on 26.11.2023 – 31.12.2024. Toteutusalueena ovat Kukkian ja Pälkäneveden valuma-alueet.

Matkailuyritysten yritysryhmähankkeen valmistelu

Hakija: Valkeakosken kaupunki
Toteutusaika: 29.2.2024-28.2.2025
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  Valmisteluraha 5000 €

Hankkeen tavoitteena on selvittää matkailuyritysten yritysryhmähankkeen toteutettavuus.

Yhteinen Pälkäne 2

Hakija: Luopioisten Yrittäjät ry
Toteutusaika: 1.10.2023-31.12.2025
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  90 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 79.991,21 €

Yhteinen Pälkäne 2 -hankkeessa on kaksi toisiinsa kytkeytyvää osa-aluetta: Kolmas ja neljäs sektori Pälkäneen voimavarana sekä Kylien Pälkäne. Hanke parantaa Pälkäneen brändiä ja lisää kaikkien asukkaiden ja kausiasukkaiden yhteisöllisyyttä. Hankkeen tuloksena:

 • Pälkäneen yhdistykset osaavat yhdistää voimavaransa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • Yhdistysten merkitys alueen voimavarana ja ihmisten hyvän elämän keskeisenä tekijänä on kasvanut
 • Pälkäneellä on hyvä me-henki
 • Pälkäneellä on kuntalaisille tuttu ja aktiivisesti käytetty sovellus, joka sujuvoittaa merkittävästi yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa sekä helpottaa siihen osallistumista
 • Pälkäneelle on muodostunut toimintamalli, joka houkuttelee vapaaehtoisiksi uusia osallistujia ja erityisesti nuoria 
 • Vapaaehtoistoimijoiden määrä on kasvanut ja joukossa on mukana myös nuoria
 • Pälkäneen kylät ovat hyvin verkostoituneita ja osaavat hyödyntää vetovoimatekijöitään markkinoinnissaan
 • Kuudella kylällä on Älykäs kylä -strategia
 • Kylien ja Pälkäneen brändi on hyvä, hullunakyliin.fi -sivustoa ja some-kanavia seurataan aktiivisesti
 • Pälkäneellä on käytössä kyläsuunnistuspeli, jossa on mielenkiintoisia kohteita eri puolilta kuntaa
 • Uudet asukkaat saavat hyvän perehdytyksen kyläänsä sekä pälkäneläisyyteen ja tuntevat olonsa tervetulleiksi kyläkummitoiminnan ansiosta
 • Mahdollisuuksia kylien asumiskokeiluun on selvitetty 
 • Pälkäneen tunnettuus ja vetovoimaisuus ovat lisääntyneet

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Luopioisten Yrittäjät ry. Toteutuksen taustalla on kuitenkin laaja verkosto eri yhdistyksiä ja toimijoita: Pälkäneen kunta, Pälkäneen Yrittäjät ry, paikalliset kyläyhdistykset sekä muut alueen yhdistykset. Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat pälkäneläiset yhdistykset, kylät, asukkaat ja kausiasukkaat. Toteutusalueena on Pälkäne. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023 – 31.12.2025. Hanke jatkaa ja syventää vuosina 2021-2023 toteutetun Yhteinen Pälkäne -hankkeen hyviä tuloksia saavuttanutta työtä.