Yleishyödyllinen kehittäminen

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan esimerkiksi parantaa paikallisia palveluja, säilyttää kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien kehittämissuunnitelmia. Kehittämishanke voi olla myös nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen hanke. Tärkeää on, että kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita.

Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin.

Tuen määrä on pääsääntöisesti 80%. Laajoissa alueiden välisissä, Leader-ryhmien välisissä ja kansainvälisissä hankkeissa sekä toteutettavuusselvityksissä tuen määrä voi olla enintään 100 prosenttia.

Koulutusta ja tiedonvälitystä

Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista. Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kohderyhmä voi laajentua muilla maaseudun asukkailla.  

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita. Uutta on, että tiedonvälityshankkeessa voidaan tehdä investointi, jonka avulla esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa.