Siirtymäkaudella 2021-2022 rahoitetut hankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet

Luopioisten venesatama

Hakija: Lions Club Luopioinen ry
Toteutusaika: 1.9.2019-30.6.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  29,62 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7.997,40 euroa.

Hanke toteuttaa Luopioisten venesataman uudelleenjärjestelyn sekä lisää laituripaikkoja siten, että kokonaisuus on toiminnallisesti järkevä ja että se vastaa kasvaviin ja muuttuviin käyttötarpeisiin.

Raikon kartanon lämmitysjärjestelmän kehittäminen

Hakija: Alli ja Torild Branderin Säätiö sr
Toteutusaika: 1.6.2022-30.4.2023
Toteutusalue: Urjala 
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 16.650 euroa.

Raikon kartanon päärakennuksen lämmitysjärjestelmän kehittäminen. Nykyisen öljylämmityksen korvaaminen ympäristöystävällisemmällä ja hiilineutraalimmalla maalämmöllä. Rakennuksen ja alueen käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä laajentaminen. Alli ja Torild Branderin yleishyödyllinen säätiö ylläpitää kohteen ympärillä laajoja, kasvistoltaan ja eläimistöltään monipuolisia, n. 600 ha:n luonnonsuojelualueita. Säätiö tukee taloudellisesti Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa ja hankkeita, jotka muulla tavoin edistävät luonnonsuojelua.

Saarioismajan kehittäminen

Hakija: Saarioispuolen Metsästysseura r.y.
Toteutusaika: 3.1.2022-20.8.2024
Toteutusalue: Valkeakoski 
Tuki:  25% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 35.927,50 euroa.

Saarioispuolen Metsästysseura ry kehittää Saarioismajan toimintoja rakentamalla monitoimitilan Juhansalin ja Saarioismajan läheisyyteen. Tavoitteena on lisätä Saarioismajan viihtyisyyttä ja käyttöastetta jäsentämällä toimintoja uudelleen alueella. Rakennettavaan uuteen rakennukseen tulee kylmiö, minikeittiöllä varustettu sosiaalitila, tilava elintarvikehuoneiston vaatimukset täyttävä monikäyttötila sekä hirvieläinten käsittelyyn soveltuva huone. Tilat ovat pääosan vuodesta ulkopuolisten vuokrattavissa.

Urjalankylä retkeilyreitti

Hakija: Urjalan Nuorisoseura Pyrintö ry
Toteutusaika: 1.5.2021-30.9.2022
Toteutusalue: Urjala 
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7.590 euroa.

Ympärivuotiseen käyttöön tulevan ulkoilureitin rakentaminen Urjalankylään, Lonkanvuoren ympäristöön. Uusi, noin 6 kilometrin reitti yhdistyy jo olemassa olevaan, noin 3,5 kilometrin mittaiseen latureittiin ja mahdollistaa lähiretkeilykohteena matalan kynnyksen liikuntaa ja ulkoilua. Reitti merkitään opastetolpin, sekä teetetään reitin varrelle reittitaulut. Lisäksi varustellaan yksi taukopaikka.

Viransaari retkeilysaareksi

Hakija: Mallasveden Melojat ry
Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2023
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7.326 euroa.

Hankkeessa kehitetään virkistysalueella Valkeakosken Mallasvedellä sijaitsevaa saarta palvelemaan alueella retkeileviä luontoliikkujia. Hankkeessa toteutetaan saareen rakenteita, jotka helpottavat lihasvoimalla liikkuvien rantautumista ja retkeilyä. Hankkeesta vastaa Mallasveden Melojat ry.


Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Aitoon elokuvafestarit

Hakija: Pälkäneen kunta
Toteutusaika: 1.3.2022-31.12.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 61,63 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 13.899,55 euroa

Hankkeen tavoitteena on perustaa Pälkäneelle, Aitooseen, uusi vuosittain jatkuva ja useiden eri yhteistyötahojen vaalima, laadukas tapahtuma, joka vetää paikkakunnalle ihmisiä laajalta alueelta pääkaupunkiseutua myöten. Tapahtuman tavoitteena on nostaa esiin elokuvataiteen helmiä ja harvemmin esillä olleita klassikoita. Sen päämääränä on yhteisöllisyyden voimistaminen sekä paikallisen identiteetin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Haluamme syventää paikalliskulttuuria, tuoda siihen uutta ja kasvattaa toimijoiden välistä yhteistyötä.

Liikkuvat kylät

Hakija: Tupenpurijat ry
Toteutusaika: 1.1.2022-31.5.2023
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 18.305 euroa kehittämisen osalta, 50%/5.848 euroa investoinnin osalta

Liikkuvat kylät -hankkeessa toteutetaan ja mahdollistetaan matalan kynnyksen liikuntaa Luopioisissa ja Rautajärvellä. Hanke pitää sisällään liikunnanohjausta kylissä lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille. Liikunta tuodaan ihmisiä lähelle ja myös ihmisten aktivointiin kiinnitetään huomiota, esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödyntäen. Toiminta halutaan vakiinnuttaa osaksi kylien toimintaa.

Kehittämishanke, johon kuuluu lisäksi investointiosio.

LUMOSILTA - Esiselvitys kylien luonnon monimuotoisuutta edistävän kansainvälisen hankkeen käynnistämiseksi

Hakija: Vanajavesisäätiö sr
Toteutusaika: 1.11.2021-30.6.2023
Toteutusalue: Akaa, Pälkäne, Urjala, Valkeakoski, Hattula, Janakkala, Hämeenlinna, Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 17.361,38 € (Pirkan Helmen rahoitusosuus 5.787,13 €)

Kanta-Hämeessä ja eteläisellä Pirkanmaalla on paljon maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää hyödyntämätöntä potentiaalia. Esiselvityshankkeessa laaditaan hankehakemus kansainväliselle Leader-hankkeelle, jolla edistetään hämäläisten ja pirkanmaalaisten kylien luonnon monimuotoisuutta ja sen hyödyntämistä mm. matkailussa ja tuotteistamisessa. Hankkeessa tullaan selvittämään mm. lintumatkailun, lähiruoan tuotannon lumohyötyjä ja tuotteistamisen mahdollisuuksia.

Alueidenvälinen hanke, muut rahoittajat Leader Linnaseutu ja Leader LounaPlussa

Luttunen - Akaan helmi

Hakija: Viialan Kulttuuriklubi ry
Toteutusaika: 1.3.2022-1.3.2024
Toteutusalue: Akaa
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 8.000 euroa.

Akaan Viialan Luttusten uimaranta on yli 100 vuotta vanha. Alue eli kukoistuskauttaan 50- ja 60-luvuilla, jolloin Luttusten kesäjuhlilla saattoi olla lähes 1 500 osallistujaa. Alueen toiminta hiipui pikkuhiljaa ja 2000-luvulla se oli lähinnä koirien uimaranta ja ryyppyporukoiden kokoontumispaikka. Kesällä 2020 Viialan Kulttuuriklubi kutsui paikalliset yhdistykset kunnostamaan ja siivoamaan aluetta. Tähän työhön osallistui kymmeniä ihmisiä ja alue saatiin kesän aikana taas käyttökuntoon. Kesällä 2021 alue alkoi taas kukoistaa. Kioski työllisti seitsemän nuorta ja juhannusjuhla ja Venetsialaiset kokosivat 200 -300 henkeä. Viikonloppuisin pidettiin pienimuotoisia konsertteja ja alueelle rakennettiin neljä beach volley-kenttää. Viialan Kulttuuriklubi on päättänyt jatkaa Luttusten virkistysalueen kehittämistä ja Akaan kaupunki on halukas antamaan sille pitkän vuokrasopimuksen. Hankkeen pitkäjänteinen kehittäminen vaatii ensimmäiseksi koko Luttusten alueen yleissuunnitelman tekemistä. Investointihankkeen pääkohteista, uudesta laiturista, inva-WC:stä ja esiintymislavasta, pitää tehdä rakennusluvan mukaiset piirustukset ja rakentamistapaselostukset. Luttusten alueen pitää olla viihtyisä, esteetön ja turvallisen kaikille käyttäjille ja sen vuoksi teemme myös alueelle jätehuolto- ja esteettömän kulun suunnitelman. Haluamme tehdä Luttusista Akaan Helmen, josta kaikki kyläläiset voivat olla ylpeitä.

MeLeirit - Merkityksellinen leirikoulu – verkoston rakentamishanke

Hakija: Päivölän opiston kannattajayhdistys ry
Toteutusaika: 12.2.2021-30.9.2022
Toteutusalue: Valkeakoski, Akaa
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 10.185,60 euroa.

Hankkeen aikana kootaan ja kehitetään alueen toimijoiden osaamisen näkyväksi tekemistä leirikouluhankkeen ja matkailun näkökulmaa varten. Päätarkoitus on kartoittaa Valkeakosken ja Akaan ympäristön yrityksiä sekä eri toimijoita, niin että saadaan aikaan ryhmä/verkosto, jonka kanssa voidaan jatkossa kehittää ohjelmallinen leirikoulutuote. Tarkoitus on myös kartoittaa sellaisia toimijoita, jotka eivät vielä ole aktiivisesti mukana matkailutoiminnassa, mutta joilla on sellaista osaamista, jota voitaisiin valjastaa leiritoiminnan sisällöksi. Tällaisia ovat esimerkiksi maatalousyrittäjät, perinnetietoa omaavat henkilöt, kuten metsästysseurat, Martat, kotiseutuyhdistykset, nuorisoyhteisöt, partiolaiset tai urheiluseurat. Kehittämishankkeen tarkoitus on siis kartoittaa yhteistyökumppaneita: yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, joiden kanssa leiritoimintaa voidaan tulevaisuudessa jalostaa valmiiksi tuotepaketiksi. Tavoitteena on, että eri toimijoiden osaaminen tulee paremmin näkyväksi, ja uusia mahdollisuuksia avautuu myös niille, jotka eivät ole osaamistaan aiemmin ajatelleet tuotteistaa.

Menetyksestä menestykseen Rautajärven koulu

Hakija: Rautajärven seudun Kylät oy
Toteutusaika: 1.11.2021-31.5.2023
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 40.000 euroa.

Hanke on Rautajärven koulun jatkokäyttöä koskeva selvitys- ja suunnittelutyö. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten keskeisellä paikalla sijaitsevat tilat saataisiin sellaiseen käyttöön, joka toisi kylälle uutta toimintaa, hyödyttäisi yhteisöä parhaalla tavalla ja lisäisi kylän vetovoimaisuutta taloudellisesti kestävällä tavalla. Hankkeen avulla halutaan etsiä jo valmiita ja käyttökelpoisia ratkaisuja ja toimintamalleja kyläverkostojen kautta ja selvittää voitaisiinko niitä soveltaa Rautajärvellä. Hankkeen avulla halutaan selvittää miten saataisiin uusia tulijoita, löytää uusia näkökulmia ja etsiä innovatiivisia ratkaisuja tilojen käytölle.

Niityltä pihaan

Hakija: Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2023
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 26.298,24 euroa.

Hankkeessa kehitetään nuoria työllistävää ympäristötoimintaa. Tavoitteena on tarjota nuorille keinoja vaikuttaa lähiympäristöönsä oman kokoisillaan teoilla. Teemana hankkeessa on luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Hankkeessa innostetaan nuorten kanssa ihmisiä pihaniittyjen perustamiseen, edistetään paikallisesti kerättyjen niittysiementen käyttöä, sekä kehitetään uusia toimintatapoja vieraslajien torjuntaan.

Perinteestä tulevaisuuden digiavusteinen puuekosysteemi (PuuEkoD)

Hakija: Osuuskunta Kukkian kasvattamo
Toteutusaika: 5.10.2020-30.6.2021
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 30.739,94 euroa.

Perinteestä tulevaisuuden digiavusteinen puuekosysteemi (PuuEkoD) -selvityshankkeen tavoitteena on ympäristöä säästävää teknologiaa hyödyntävän, nykyisten ja aloittavien mikroyritysten yhteisen puuekosysteemin kehittäminen Pälkäneelle. Lähtökohtana on ajatus alueen hyvälaatuisen puuraaka-aineen jalostusasteen nostamisesta. Samalla säilytetään ja kehitetään Kukkian alueen vahvaa veneenrakennusperinnettä.

Rajaton

Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 1.2.2021-30.6.2023
Toteutusalue: Pirkan Helmen ja Linnaseudun toimialue
Tuki: 100% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 62.060 euroa*.

Hankkeen tavoitteena on yhteistyön avulla vahvistaa, tehostaa ja uudistaa ryhmien toimintatapoja sekä löytää uusia ratkaisuja toiminnan toteuttamiseksi uudelle ohjelmakaudelle. Hankkeen myötä ryhmät tarjoavat entistä laadukkaampaa palvelua, viestintää, toiminnan tulosten ja vaikutusten koontia, mittaamista ja esiintuontia sekä osallistavat sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä mukaan kehittämis- ja yhteistyöhön.

* Pirkan Helmen osuus rahoituksesta. Alueiden välinen hanke, hallinnointi Leader Linnaseutu. 

Rautajärven osaamiskeskus

Hakija: Osuuskunta Kukkian kasvattamo
Toteutusaika: 14.3.2022-31.12.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 5.720 euroa.

Rautajärven osaamiskeskus - kehittämissuunnitelma: Tuotteiden ja tuotantoprosessien vähähiilisyys ja ympäristöystävällisyys eivät ole enää valinnaisia kilpailutekijöitä, vaan yhä useammin liiketoiminnan edellytys. Alueen raaka-ainetuottajille (maa- ja metsätalousyrittäjät) vähähiilisyysvaatimus avaa uusia mahdollisuuksia. Lähellä tuotetut, hiiltä sitovat raaka-aineet (kuten puu tai pellava), jotka korvaavat ympäristövaikutuksiltaan raskaita materiaaleja (kuten sademetsäpuu tai lasikuitu), ovat entistä kiinnostavampia tuotekehityksen näkökulmasta. Maaseudun pienten raaka-ainetuottajien ja yritysten taas on kehitettävä tuotantoaan ympäristöystävällisempään suuntaan, mikä merkitsee sekä lyhyiden toimitusketjujen, resurssitehokkuuden ja hiilijalanjäljeltään raskaiden prosessien ja tuotteiden kehittämistä. Alueen sosiaalisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden kehitys edellyttää kansainvälisten kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Osuuskunta Kukkian kasvattamo käynnistää yhteistyössä Rautajärven seudun kylät Oy:n kanssa koordinointihankkeen, jonka tavoitteena on tiivistää alueen pienten yritysten yhteistyötä ja aktivoida kiinnostuneet perustamaan alueellinen pienyritysten ja toimijoiden ryhmä, joka yhdessä etsii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja.

Taidekaravaani 

Hakija: Valkeakosken kaupunki / Valkeakoski-opisto 
Toteutusaika: 1.1.2022-31.8.2023
Toteutusalue: Akaa, Urjala, Pälkäne ja Valkeakoski
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 59.992,18 €

Pirkanmaan kulttuurisuunnitelmassa tuodaan näkyvästi esille kulttuurin tehtävä vahvistaa identiteettiä, sivistystä, moniarvoisuutta ja luovuutta sekä lisätä hyvinvointia. Tavoite saavutetaan tukemalla ihmisten aktiivista osallisuutta kulttuurin toimijoina, vastaanottajina ja tekijöinä. Taidekaravaani-hanke tuo taidetta katukuvaan ja kylille asukkaille helposti saavutettavalla tavalla. Hankeidea on syntynyt Pirkan Helmen kuntalaisille suunnatusta ideahausta, ja sen ajatuksena on saada eri-ikäiset kuntalaiset, harrastajat ja ammattilaiset osallistumaan taiteen tekemiseen ja kokemiseen yhdessä. Hanke toimii Akaassa, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella ja tuottaa yhteisöllistä toimintaa kussakin kunnassa juuri sinne parhaiten sopivalla tavalla. Hankkeessa toteutetaan taidetreffejä, työpajoja ja tempauksia, joiden tuotokset joko tehdään suoraan katukuvaan tai kylämaisemaan, tai tuodaan näkyville kuntalaisten yhteisiin kokoontumispaikkoihin kuten kirjastoihin, kauppojen ikkunoihin, tyhjinä oleviin tiloihin, nuorten skeittiparkkeihin, bussipysäkeille ja muihin, yllättäviinkin paikkoihin. Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on luoda ja vahvistaa paikallisten toimijoiden verkostoja, joiden avulla yhteisöllistä taide- ja kulttuuritoimintaa voidaan jatkaa ja vakiinnuttaa myös hankkeen toiminta-ajan jälkeen.

Tanssin hurmaa

Hakija: Työväen musiikkitapahtuma ry 
Toteutusaika: 15.5.2021-31.12.2023
Toteutusalue: Akaa, Urjala, Pälkäne ja Valkeakoski
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 61.889,60 €* kehittämisen osalta, 50%/4.364€ investoinnin osalta

Tanssin hurmaa - suomalaisen tanssilavakulttuurin perintö on hanke, jossa kouluikäiset lapset ja nuoret sekä ikäihmiset pääsevät viettämään tanssipäivää tanssilavalla ja samalla tutustumaan tanssipaikan historiaan ja kulttuuriin. Päivään kuuluu myös tanssiopetusta ja tapakulttuuria, ikäihmisten muistoja sekä makkaran grillaamista grillimajassa.

Kehittämishanke, johon kuuluu lisäksi pieni investointiosio.

*Pirkan Helmen osuus  59.889,60 €

Yhteinen Pälkäne

Hakija: Pälkäneen Yrittäjät ry
Toteutusaika: 1.8.2021-31.1.2023
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 60.000 euroa.

Pälkäneellä tarvitaan uutta yhteishenkeä ja aktiivisuutta turvaamaan alueen elinvoimaisuutta. Kansalaisyhteiskunta-ajattelulle ja -toiminnalle on juuri nyt hyvät mahdollisuudet, sillä meneillään on toimijoiden sekä ajattelutavan murrosvaihe ja taustalla kytee voimakas tarve yhteisöllisyyden rakentamiseen. Hankkeen päämääränä on Pälkäneen yhteisöllisyyden ja eri sektoreiden eli kuntalaisten, kausiasukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisääntyminen ja kehittyminen. Tavoitteina ovat: - Viestintä on yhteistä, avointa ja näkyvää - Ilmapiiri on avoin ja kannustava - Pälkäneellä tehdään sujuvaa yhteistyötä yli sektorirajojen - Kuntalaisten ja asioiden valmistelijoiden välille kehittyy suorempi kontakti - Uusiin ideoihin tartutaan rohkeasti - Pälkäneläisillä on jatkossakin valmiutta kehittää ja viedä asioita eteenpäin Yhteinen Pälkäne -hankkeen viiteryhmät kootaan suunnittelemaan alueen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kehittämistä yhteistyönä. Hankkeessa luodaan verkostoja ja yhteistä toimintatapoja. Hanke luo osaltaan alueelle avointa ilmapiiriä. Tavoitteita toteutetaan viiden eri osa-alueen kautta. Nämä ovat yhteisöfoorumi, yhteinen kunta, tapahtumien vuosikello, hyvätekijät sekä yritykset kunnan kivijalkana. Hankkeen päätapahtumana järjestetään Pälkäne tuottaa ja palvelee -tapahtuma, joka toteutetaan osittain messuina, osittain virtuaalisena tapahtumana. Päätapahtuma on eri osa-alueilla keskeinen yhteinen tavoite, jossa eri viiteryhmät esittelevät toimintaansa sekä yhteistyötään.

Yhteistyöstä voimaa

Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 13.4.2021-31.12.2023
Toteutusalue: Akaa, Urjala, Pälkäne, Valkeakoski
Tuki: 100% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 130.143,20 euroa.

Hankkeessa edistetään lähialuematkailua ja kehitetään eteläisen Pirkanmaan alueen matkailullista saavutettavuutta mm. matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä edistämällä ja alueen yleistä tunnettavuutta lisäämällä.


Yrityshankkeet

Arkkitehtiklinikka 

Hakija: Arkkitehtitoimisto Päivi Vuori
Toteutuskunta: Urjala
Toteutusaika: toteutus 14.3.2024 mennessä
Tuki: Perustamistuki, enintään 7.400 €

Huoltoauton varustelu

Hakija: Karppanen Service Oy
Toteutuskunta: Urjala
Toteutusaika: toteutus 2.5.2024 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään  9.460 euroa.

Padel-hallin rakentaminen 

Hakija: Koski Padel Oy
Toteutuskunta: Valkeakoski
Toteutusaika: toteutus 15.12.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 19.462,60 euroa.

Pieneläinten terveyspalvelut

Hakija: S&K Riding Oy
Toteutuskunta: Valkeakoski
Toteutusaika: toteutus 14.3.2024 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 3.180 euroa.

Rönnvik Bistro

Hakija: Rönnvikin Muru Oy
Toteutuskunta: Pälkäne
Toteutusaika: 2.7.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 11,13 % investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 1.295,68 euroa.

Rönnvik Bistro

Hakija: Rönnvikin Muru Oy
Toteutuskunta: Pälkäne
Toteutusaika: 2.7.2023 mennessä
Tuki: Perustamistuki, enintään 5.000 euroa.

Tekniikan kehityshanke2021

Hakija: MBP Production 
Toteutuskunta: Valkeakoski
Toteutusaika: 1.6.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 6.706,80 euroa.

Vanaja Padel

Hakija: Brilho Oy
Toteutuskunta: Akaa
Toteutusaika: toteutus 2.7.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 11.000 euroa.