Siirtymäkaudella 2021-2022 rahoitetut hankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet

Aivujärven majan kunnostus

Hakija: Kostian Kahlaajat ry
Toteutusaika: 1.11.2021-31.12.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 5.000 euroa.

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa pitkään käyttämättömänä ollut Aivujärven metsästysseuran maja siten, että sitä pystyisi käyttämään pälkäneläisten partiolaisten retki- ja leiripaikkana sekä erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana. Partiolaisten lisäksi majaa voivat hyödyntää omistavat tahot eli Aivujärven metsästysseura ja Pälkäneen seurakunta. Majan pihaan rakennettavaa nuotiopaikkaa ja ulkokäymälää voivat edellämainittujen tahojen lisäksi käyttää paikalliset matkailuyrittäjät ja retkeilijät. Kunnostettua majaa voidaan vuokrata ulkopuolisille kokous- ja saunatiloiksi ja näin kerätä varoja majan ylläpitoon. Majalla voidaan pitää talvisin latukahvilaa. Majan kunnostukseen kuuluu tulisijojen, hormien ja saunan kunnostus sekä ulkoportaiden uusiminen. Nykyinen huonokuntoisen ulkokäymälän tilalle rakennetaan kompostikäymälä. Majan pihaan rakennetaan nuotiopaikka, halkovaja ja vaatimaton pesupaikka. Aivujärven rantaan rakennetaan laituri. Pihapiiristä raivataan puustoa ja Aivujärventieltä majalle johtavan polku kunnostetaan mönkijäkelpoiseksi. Aivujärventiellä oleva levike laajennetaan pysäköintimahdollisuuksien parantamiseksi.

Kyynärön tanssilavan laajennus

Hakija: Kyynärö-Ämmätsä-Vahdermetsän Kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 4.4.2022-31.12.2023
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7.200,00 euroa.

Hankkeen kohde on Kyynärön 1947 rakennettu tanssilava, joka on ollut siitä lähtien kesäisin aktiivikäytössä tanssien, juhlien, ja muiden tapahtumien järjestämispaikkana. Tanssilavan perustivat aikoinaan urheiluseura Kyynärön Kunto ry, Kantolan pienviljelijäyhdistys ja Kyynärön VPK. Näistä lakkautuivat Kyynärön Kunto Luopioisten Lujan ry:n perustamisen yhteydessä 1960-luvun alussa, sen jälkeen pienviljelijäyhdistys ja lopulta lava oli VPK:n omaisuutta. Sen vähäiset varat ja lava siirtyivät lakkauttamisen 2017 yhteydessä keskinäisellä sopimuksella Kyynärö - Ämmätsä - Vahdermetsän kyläyhdistys ry:lle. Lava sijaitsee tilan 635-444-1-212 (Saarijärvi) maalla, vuokrasopimus on uusittu 2022 ja vuokraisäntä on suostunut lavan kerrosalan laajentamiseen suunnitelmasta ilmenevällä tavalla. Kyläyhdistys vastaa lavan lähiympäristön siisteydestä ja kunnossapidosta. Vuokraisäntä käyttää toisinaan, mutta harvoin lavan pysäköintialueen reunamaa (ei pysäköintialuetta) hakkuiden yhteydessä puutavaran välivarastointiin. Hankkeessa kunnostetaan tanssilavan keittiötila ja laajennetaan orkesterin tiloja tavaroiden säilytysosalla sekä vaatteidenvaihto- ja taukohuoneella. Keittiötilassa uusitaan lattia, seinät ja katto. Orkesteriosan laajennus lisää kerrosalaa 21,35 neliömetriä, josta uusittavat portaat vievät osan. Lavan sähköistystä on parannettu vuonna 2020 ja nyt hankkeeseen sisältyy sähköistyksen uusintaa orkesterin ja keittiön tarpeita varten sekä tanssisalin kattovalaistuksen (johtojen korvaaminen nykyaikaiset turvamääräykset täyttävillä) osalta. Tarkoituksena on saattaa asiakkaiden tarjoilupalvelut nykyisiä vaatimuksia vastaavalle tasolle sekä parantaa esiintyjien toimintaedellytyksiä ja viihtymistä. Lavaa käytetään kesäisin tanssien lisäksi liikunta-, yhteislaulu-, konsertti- ja kyläkirkkotilana, ulkona järjestettävien liikunta- ja muiden tapahtumien keskustilana sekä paikallisena juhlatilana.

Luopioisten venesatama

Hakija: Lions Club Luopioinen ry
Toteutusaika: 1.9.2019-30.6.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  29,62 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7.997,40 euroa.

Hanke toteuttaa Luopioisten venesataman uudelleenjärjestelyn sekä lisää laituripaikkoja siten, että kokonaisuus on toiminnallisesti järkevä ja että se vastaa kasvaviin ja muuttuviin käyttötarpeisiin.

Mälkiäisten kylänrannan kunnostus

Hakija: Mälkiäisten yhteisen rantamaan osakaskunta
Toteutusaika: 30.10.2021-30.6.2023
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 6.975 euroa.

Hankkeessa kunnostetaan Mälkiäisten kylänrantaa ja parannetaan alueen käytettävyyttä sekä kapasiteettia. Hankkeessa laajennetaan rannan parkkipaikkaa, harvennetaan puustoa, laajennetaan uimakelpoista rantaa sekä kunnostetaan rannan laituria uusimalla sen portaat ja parantamalla vierailevien veneiden rantautumismahdollistuuksia.

Raikon kartanon lämmitysjärjestelmän kehittäminen

Hakija: Alli ja Torild Branderin Säätiö sr
Toteutusaika: 1.6.2022-30.4.2023
Toteutusalue: Urjala 
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 16.650 euroa.

Raikon kartanon päärakennuksen lämmitysjärjestelmän kehittäminen. Nykyisen öljylämmityksen korvaaminen ympäristöystävällisemmällä ja hiilineutraalimmalla maalämmöllä. Rakennuksen ja alueen käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä laajentaminen. Alli ja Torild Branderin yleishyödyllinen säätiö ylläpitää kohteen ympärillä laajoja, kasvistoltaan ja eläimistöltään monipuolisia, n. 600 ha:n luonnonsuojelualueita. Säätiö tukee taloudellisesti Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa ja hankkeita, jotka muulla tavoin edistävät luonnonsuojelua.

Saarioismajan kehittäminen

Hakija: Saarioispuolen Metsästysseura r.y.
Toteutusaika: 3.1.2022-20.8.2024
Toteutusalue: Valkeakoski 
Tuki:  25% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 35.927,50 euroa.

Saarioispuolen Metsästysseura ry kehittää Saarioismajan toimintoja rakentamalla monitoimitilan Juhansalin ja Saarioismajan läheisyyteen. Tavoitteena on lisätä Saarioismajan viihtyisyyttä ja käyttöastetta jäsentämällä toimintoja uudelleen alueella. Rakennettavaan uuteen rakennukseen tulee kylmiö, minikeittiöllä varustettu sosiaalitila, tilava elintarvikehuoneiston vaatimukset täyttävä monikäyttötila sekä hirvieläinten käsittelyyn soveltuva huone. Tilat ovat pääosan vuodesta ulkopuolisten vuokrattavissa.

SäRes-Centerin jatkokehityshanke

Hakija: Sääksmäen Reservinaliupseerit-Reserviläiset ry
Toteutusaika: 28.2.022-30.11.2023
Toteutusalue: Valkeakoski 
Tuki:  48,93 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 58 093,60 euroa.

Hankkeella jatketaan SäRes-Centerin kehittämistä monipuolisena, alueellisena tapahtumapaikkana. Alue on hyvässä myötätuulessa ja kehittämisen "momentumia" pyritään hyödyntämään. Tällä hankkeella painopisteenä on yhteisöllisyyden lisääminen ja alueen turvallisuuden saattaminen kuntoon.

Urjalankylä retkeilyreitti

Hakija: Urjalan Nuorisoseura Pyrintö ry
Toteutusaika: 1.5.2021-30.9.2022
Toteutusalue: Urjala 
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7.590 euroa.

Ympärivuotiseen käyttöön tulevan ulkoilureitin rakentaminen Urjalankylään, Lonkanvuoren ympäristöön. Uusi, noin 6 kilometrin reitti yhdistyy jo olemassa olevaan, noin 3,5 kilometrin mittaiseen latureittiin ja mahdollistaa lähiretkeilykohteena matalan kynnyksen liikuntaa ja ulkoilua. Reitti merkitään opastetolpin, sekä teetetään reitin varrelle reittitaulut. Lisäksi varustellaan yksi taukopaikka.

Viransaari retkeilysaareksi

Hakija: Mallasveden Melojat ry
Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2023
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7.326 euroa.

Hankkeessa kehitetään virkistysalueella Valkeakosken Mallasvedellä sijaitsevaa saarta palvelemaan alueella retkeileviä luontoliikkujia. Hankkeessa toteutetaan saareen rakenteita, jotka helpottavat lihasvoimalla liikkuvien rantautumista ja retkeilyä. Hankkeesta vastaa Mallasveden Melojat ry.

Walklandia Pumptrack -hanke

Hakija: Walklandia ry
Toteutusaika: 13.3.2022-31.10.2023
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  50% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 60.000 euroa.

Walklandia Pumptrack on käyttäjilleen pääsymaksuton, kaikille Valkeakosken nykyisille ja tuleville rullailijoille suunnattu ulkoliikuntakohde, joka on osa uudenlaista, osallisuutta lisäävää Walklandia-yhteisöprojektia. Hankkeesta vastaa Walklandia ry. Vuonna 2021 perustettu Walklandia on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ydinajatuksena on luoda uudenlainen verkosto alueen toimijoista ja asukkaista, lasten ja nuorten hyväksi. Verkoston ja yhdistyksen toiminnan avulla luodaan askel kerrallaan kokonainen hyvinvointi- ja liikuntapuisto lapsille ja nuorille: punainen lanka on tarjota kaikkien lasten ja nuorten saavutettavissa olevia, pääsymaksuttomia ja elämyksellisiä liikkumispaikkoja ja tempauksia. Tämä kaikki tehdään yhteisöprojektissa yhdessä, asukkaita ja toimijoita osallistaen. Hankkeessa rakennetaan Walklandia Pumptrack -rata Valkeakoskelle, nykyisen liikunta- ja hyvinvointikeskittymän välittömään läheisyyteen, Hotelli Waltikan ja Wareenan väliselle alueelle. Sijainti tarjoaa monipuolisia synergiahyötyjä. Walklandia Pumptrack kuitenkin erottuu alueella jo toimivista yksityisistä ja kaupungin omistamista liikuntapaikoista: Walklandia-yhteisöprojekti on asukkaista lähtöisin oleva hanke, eli kolmannen sektorin toimintaa, jonka suunnitteleminen ja toiminta on lähtöisin asukkaista ja alueen yhteisöistä itsestään. Näin Walklandia Pumptrack on konkreettinen esimerkki yhteen hiileen puhaltamisesta ja yhteisöllisyydestä. Haluamme Walklandia-yhteisöprojektilla olla esimerkki siitä, mihin yhteisö halutessaan pystyy!


Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Aitoon elokuvafestarit

Hakija: Pälkäneen kunta
Toteutusaika: 1.3.2022-31.12.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 61,63 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 13.899,55 euroa

Hankkeen tavoitteena on perustaa Pälkäneelle, Aitooseen, uusi vuosittain jatkuva ja useiden eri yhteistyötahojen vaalima, laadukas tapahtuma, joka vetää paikkakunnalle ihmisiä laajalta alueelta pääkaupunkiseutua myöten. Tapahtuman tavoitteena on nostaa esiin elokuvataiteen helmiä ja harvemmin esillä olleita klassikoita. Sen päämääränä on yhteisöllisyyden voimistaminen sekä paikallisen identiteetin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Haluamme syventää paikalliskulttuuria, tuoda siihen uutta ja kasvattaa toimijoiden välistä yhteistyötä.

Aitoon laskuojat 1

Hakija: Aitoon kalastuskunta
Toteutusaika: 23.2.2022-31.12.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 13.236 euroa

Hankkeen tavoitteina on Pälkäneveden Jouttesselän ja Pälkäneen Pitkäjärven tilan sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen. Hankkeessa suunnitellaan laskuojien kunnostustoimet Aitoon Myyllyojassa tien 322 alapuoliselle alueelle sekä Pälkäneen Pitkäjärveen laskevaan Kalalähteenojaan.

Elinvoimaa Aitooseen - suunnitteluhanke Aitoon asukashankinnan ja -pysyvyyden kehittämiseksi

Hakija: Aitoo-Kaukkala Kyläyhdistys AiKa ry
Toteutusaika: 1.9.2022-30.9.2023
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 14.240,80 euroa

Hanke kartoittaa benchmarkingin, verkostoitumisen ja yhteistyön avulla parhaat toimintatavat ja rahoituksen laajemmalle jatkohankkeelle, joka käynnistää aktiivisen Aitoon kylän asukashankinnan. Hanke selvittää tonttien määrän sekä myytävissä ja vuokrattavissa olevat kiinteistöt.

Liikkuvat kylät

Hakija: Tupenpurijat ry
Toteutusaika: 1.1.2022-31.5.2023
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 18.305 euroa kehittämisen osalta, 50%/5.848 euroa investoinnin osalta

Liikkuvat kylät -hankkeessa toteutetaan ja mahdollistetaan matalan kynnyksen liikuntaa Luopioisissa ja Rautajärvellä. Hanke pitää sisällään liikunnanohjausta kylissä lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille. Liikunta tuodaan ihmisiä lähelle ja myös ihmisten aktivointiin kiinnitetään huomiota, esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödyntäen. Toiminta halutaan vakiinnuttaa osaksi kylien toimintaa.

Kehittämishanke, johon kuuluu lisäksi investointiosio.

LUMOSILTA - Esiselvitys kylien luonnon monimuotoisuutta edistävän kansainvälisen hankkeen käynnistämiseksi

Hakija: Vanajavesisäätiö sr
Toteutusaika: 1.11.2021-30.6.2023
Toteutusalue: Akaa, Pälkäne, Urjala, Valkeakoski, Hattula, Janakkala, Hämeenlinna, Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 17.361,38 € (Pirkan Helmen rahoitusosuus 5.787,13 €)

Kanta-Hämeessä ja eteläisellä Pirkanmaalla on paljon maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää hyödyntämätöntä potentiaalia. Esiselvityshankkeessa laaditaan hankehakemus kansainväliselle Leader-hankkeelle, jolla edistetään hämäläisten ja pirkanmaalaisten kylien luonnon monimuotoisuutta ja sen hyödyntämistä mm. matkailussa ja tuotteistamisessa. Hankkeessa tullaan selvittämään mm. lintumatkailun, lähiruoan tuotannon lumohyötyjä ja tuotteistamisen mahdollisuuksia.

Alueidenvälinen hanke, muut rahoittajat Leader Linnaseutu ja Leader LounaPlussa

Luttunen - Akaan helmi

Hakija: Viialan Kulttuuriklubi ry
Toteutusaika: 1.3.2022-1.3.2024
Toteutusalue: Akaa
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 8.000 euroa.

Akaan Viialan Luttusten uimaranta on yli 100 vuotta vanha. Alue eli kukoistuskauttaan 50- ja 60-luvuilla, jolloin Luttusten kesäjuhlilla saattoi olla lähes 1 500 osallistujaa. Alueen toiminta hiipui pikkuhiljaa ja 2000-luvulla se oli lähinnä koirien uimaranta ja ryyppyporukoiden kokoontumispaikka. Kesällä 2020 Viialan Kulttuuriklubi kutsui paikalliset yhdistykset kunnostamaan ja siivoamaan aluetta. Tähän työhön osallistui kymmeniä ihmisiä ja alue saatiin kesän aikana taas käyttökuntoon. Kesällä 2021 alue alkoi taas kukoistaa. Kioski työllisti seitsemän nuorta ja juhannusjuhla ja Venetsialaiset kokosivat 200 -300 henkeä. Viikonloppuisin pidettiin pienimuotoisia konsertteja ja alueelle rakennettiin neljä beach volley-kenttää. Viialan Kulttuuriklubi on päättänyt jatkaa Luttusten virkistysalueen kehittämistä ja Akaan kaupunki on halukas antamaan sille pitkän vuokrasopimuksen. Hankkeen pitkäjänteinen kehittäminen vaatii ensimmäiseksi koko Luttusten alueen yleissuunnitelman tekemistä. Investointihankkeen pääkohteista, uudesta laiturista, inva-WC:stä ja esiintymislavasta, pitää tehdä rakennusluvan mukaiset piirustukset ja rakentamistapaselostukset. Luttusten alueen pitää olla viihtyisä, esteetön ja turvallisen kaikille käyttäjille ja sen vuoksi teemme myös alueelle jätehuolto- ja esteettömän kulun suunnitelman. Haluamme tehdä Luttusista Akaan Helmen, josta kaikki kyläläiset voivat olla ylpeitä.

MeLeirit - Merkityksellinen leirikoulu – verkoston rakentamishanke

Hakija: Päivölän opiston kannattajayhdistys ry
Toteutusaika: 12.2.2021-30.9.2022
Toteutusalue: Valkeakoski, Akaa
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 10.185,60 euroa.

Hankkeen aikana kootaan ja kehitetään alueen toimijoiden osaamisen näkyväksi tekemistä leirikouluhankkeen ja matkailun näkökulmaa varten. Päätarkoitus on kartoittaa Valkeakosken ja Akaan ympäristön yrityksiä sekä eri toimijoita, niin että saadaan aikaan ryhmä/verkosto, jonka kanssa voidaan jatkossa kehittää ohjelmallinen leirikoulutuote. Tarkoitus on myös kartoittaa sellaisia toimijoita, jotka eivät vielä ole aktiivisesti mukana matkailutoiminnassa, mutta joilla on sellaista osaamista, jota voitaisiin valjastaa leiritoiminnan sisällöksi. Tällaisia ovat esimerkiksi maatalousyrittäjät, perinnetietoa omaavat henkilöt, kuten metsästysseurat, Martat, kotiseutuyhdistykset, nuorisoyhteisöt, partiolaiset tai urheiluseurat. Kehittämishankkeen tarkoitus on siis kartoittaa yhteistyökumppaneita: yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, joiden kanssa leiritoimintaa voidaan tulevaisuudessa jalostaa valmiiksi tuotepaketiksi. Tavoitteena on, että eri toimijoiden osaaminen tulee paremmin näkyväksi, ja uusia mahdollisuuksia avautuu myös niille, jotka eivät ole osaamistaan aiemmin ajatelleet tuotteistaa.

Menetyksestä menestykseen Rautajärven koulu

Hakija: Rautajärven seudun Kylät oy
Toteutusaika: 1.11.2021-31.5.2023
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 40.000 euroa.

Hanke on Rautajärven koulun jatkokäyttöä koskeva selvitys- ja suunnittelutyö. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten keskeisellä paikalla sijaitsevat tilat saataisiin sellaiseen käyttöön, joka toisi kylälle uutta toimintaa, hyödyttäisi yhteisöä parhaalla tavalla ja lisäisi kylän vetovoimaisuutta taloudellisesti kestävällä tavalla. Hankkeen avulla halutaan etsiä jo valmiita ja käyttökelpoisia ratkaisuja ja toimintamalleja kyläverkostojen kautta ja selvittää voitaisiinko niitä soveltaa Rautajärvellä. Hankkeen avulla halutaan selvittää miten saataisiin uusia tulijoita, löytää uusia näkökulmia ja etsiä innovatiivisia ratkaisuja tilojen käytölle.

Niityltä pihaan

Hakija: Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2023
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 26.298,24 euroa.

Hankkeessa kehitetään nuoria työllistävää ympäristötoimintaa. Tavoitteena on tarjota nuorille keinoja vaikuttaa lähiympäristöönsä oman kokoisillaan teoilla. Teemana hankkeessa on luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Hankkeessa innostetaan nuorten kanssa ihmisiä pihaniittyjen perustamiseen, edistetään paikallisesti kerättyjen niittysiementen käyttöä, sekä kehitetään uusia toimintatapoja vieraslajien torjuntaan.

Perinteestä tulevaisuuden digiavusteinen puuekosysteemi (PuuEkoD)

Hakija: Osuuskunta Kukkian kasvattamo
Toteutusaika: 5.10.2020-30.6.2021
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 30.739,94 euroa.

Perinteestä tulevaisuuden digiavusteinen puuekosysteemi (PuuEkoD) -selvityshankkeen tavoitteena on ympäristöä säästävää teknologiaa hyödyntävän, nykyisten ja aloittavien mikroyritysten yhteisen puuekosysteemin kehittäminen Pälkäneelle. Lähtökohtana on ajatus alueen hyvälaatuisen puuraaka-aineen jalostusasteen nostamisesta. Samalla säilytetään ja kehitetään Kukkian alueen vahvaa veneenrakennusperinnettä.

Rajaton

Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 1.2.2021-30.6.2023
Toteutusalue: Pirkan Helmen ja Linnaseudun toimialue
Tuki: 100% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 62.060 euroa*.

Hankkeen tavoitteena on yhteistyön avulla vahvistaa, tehostaa ja uudistaa ryhmien toimintatapoja sekä löytää uusia ratkaisuja toiminnan toteuttamiseksi uudelle ohjelmakaudelle. Hankkeen myötä ryhmät tarjoavat entistä laadukkaampaa palvelua, viestintää, toiminnan tulosten ja vaikutusten koontia, mittaamista ja esiintuontia sekä osallistavat sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä mukaan kehittämis- ja yhteistyöhön.

* Pirkan Helmen osuus rahoituksesta. Alueiden välinen hanke, hallinnointi Leader Linnaseutu. 

Rautajärven osaamiskeskus

Hakija: Osuuskunta Kukkian kasvattamo
Toteutusaika: 14.3.2022-31.12.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 5.720 euroa.

Rautajärven osaamiskeskus - kehittämissuunnitelma: Tuotteiden ja tuotantoprosessien vähähiilisyys ja ympäristöystävällisyys eivät ole enää valinnaisia kilpailutekijöitä, vaan yhä useammin liiketoiminnan edellytys. Alueen raaka-ainetuottajille (maa- ja metsätalousyrittäjät) vähähiilisyysvaatimus avaa uusia mahdollisuuksia. Lähellä tuotetut, hiiltä sitovat raaka-aineet (kuten puu tai pellava), jotka korvaavat ympäristövaikutuksiltaan raskaita materiaaleja (kuten sademetsäpuu tai lasikuitu), ovat entistä kiinnostavampia tuotekehityksen näkökulmasta. Maaseudun pienten raaka-ainetuottajien ja yritysten taas on kehitettävä tuotantoaan ympäristöystävällisempään suuntaan, mikä merkitsee sekä lyhyiden toimitusketjujen, resurssitehokkuuden ja hiilijalanjäljeltään raskaiden prosessien ja tuotteiden kehittämistä. Alueen sosiaalisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden kehitys edellyttää kansainvälisten kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Osuuskunta Kukkian kasvattamo käynnistää yhteistyössä Rautajärven seudun kylät Oy:n kanssa koordinointihankkeen, jonka tavoitteena on tiivistää alueen pienten yritysten yhteistyötä ja aktivoida kiinnostuneet perustamaan alueellinen pienyritysten ja toimijoiden ryhmä, joka yhdessä etsii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja.

Taidekaravaani 

Hakija: Valkeakosken kaupunki / Valkeakoski-opisto 
Toteutusaika: 1.1.2022-31.8.2023
Toteutusalue: Akaa, Urjala, Pälkäne ja Valkeakoski
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 59.992,18 €

Pirkanmaan kulttuurisuunnitelmassa tuodaan näkyvästi esille kulttuurin tehtävä vahvistaa identiteettiä, sivistystä, moniarvoisuutta ja luovuutta sekä lisätä hyvinvointia. Tavoite saavutetaan tukemalla ihmisten aktiivista osallisuutta kulttuurin toimijoina, vastaanottajina ja tekijöinä. Taidekaravaani-hanke tuo taidetta katukuvaan ja kylille asukkaille helposti saavutettavalla tavalla. Hankeidea on syntynyt Pirkan Helmen kuntalaisille suunnatusta ideahausta, ja sen ajatuksena on saada eri-ikäiset kuntalaiset, harrastajat ja ammattilaiset osallistumaan taiteen tekemiseen ja kokemiseen yhdessä. Hanke toimii Akaassa, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella ja tuottaa yhteisöllistä toimintaa kussakin kunnassa juuri sinne parhaiten sopivalla tavalla. Hankkeessa toteutetaan taidetreffejä, työpajoja ja tempauksia, joiden tuotokset joko tehdään suoraan katukuvaan tai kylämaisemaan, tai tuodaan näkyville kuntalaisten yhteisiin kokoontumispaikkoihin kuten kirjastoihin, kauppojen ikkunoihin, tyhjinä oleviin tiloihin, nuorten skeittiparkkeihin, bussipysäkeille ja muihin, yllättäviinkin paikkoihin. Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on luoda ja vahvistaa paikallisten toimijoiden verkostoja, joiden avulla yhteisöllistä taide- ja kulttuuritoimintaa voidaan jatkaa ja vakiinnuttaa myös hankkeen toiminta-ajan jälkeen.

Taikayöntien lumo

Hakija: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.3.2022-31.12.2023
Toteutusalue: Urjala, Huittinen, Punkalaidun
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 103.890,62€ (Pirkan Helmen rahoitusosuus 34.630,21€ €)

Taikayöntie (TYT) on yksi Suomen virallisista matkailuteistä. Se kulkee läpi Huittisten, Punkalaitumen ja Urjalan maaseudun valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (Punkalaitumenjoen kylä- ja viljelymaisema). Taikayöntie on elänyt uinuvia vuosia ja kaipaa nyt reitin uudenlaista esittelyä nykypäivän ihmisten kiinnostusten pohjalta. 
Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan Taikayöntien toimijaverkosto asukkaista, yhdistyksistä, järjestöistä, tapahtumista, matkailu- ja kulttuurialasta sekä kuntien edustajista. Taikayöntien kehittämisestä hyötyvät paikalliset asukkaat, matkailijat, tiellä kulkijat, alueen vapaa-ajan asukkaat sekä kunnat ja maakunnat. Tie yhdistää monta kylää ja eri yhteisöä sekä kolme kuntaa ja kaksi maakuntaa. 
Hankkeessa kootaan tietoa alueesta ja julkaistaan sitä verkossa sekä ideoidaan ja kokeillaan alueen elävyyttä edistäviä ja osallistavia tapahtumia ja tempauksia. Hankkeen avulla parannetaan alueen positiivista imagoa ja yleistä tunnettuutta sekä lisätään matkailutien toimintaympäristön elinvoimaa. 
Hankkeen avulla myös matkailutien ylläpito järjestellään pysyvästi uudestaan. Hankkeen tuloksena alueen vetovoima kasvaa ja kävijämäärät lisääntyvät. Hankkeen ansiosta myös alueen yhteisöllisyys kasvaa. 
Taikayöntien lumo -hanke edistää kestävää lähi- ja kotimaan matkailua, kehittää alueen saavutettavuutta, parantaa alueen imagoa ja aktivoi alueen toimijoita synkronoimaan oman toimintansa ja sen kehittämisen Taikayöntien sateenvarjon alle. 
Hankkeen hallinnoijana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu ja avainkumppaneina Huittisten kaupunki sekä Punkalaitumen ja Urjalan kunnat.

Alueidenvälinen hanke, toinen rahoittaja Leader Joutsenten reitti.

Tanssin hurmaa

Hakija: Työväen musiikkitapahtuma ry 
Toteutusaika: 15.5.2021-31.12.2023
Toteutusalue: Akaa, Urjala, Pälkäne ja Valkeakoski
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 61.889,60 €* kehittämisen osalta, 50%/4.364€ investoinnin osalta

Tanssin hurmaa - suomalaisen tanssilavakulttuurin perintö on hanke, jossa kouluikäiset lapset ja nuoret sekä ikäihmiset pääsevät viettämään tanssipäivää tanssilavalla ja samalla tutustumaan tanssipaikan historiaan ja kulttuuriin. Päivään kuuluu myös tanssiopetusta ja tapakulttuuria, ikäihmisten muistoja sekä makkaran grillaamista grillimajassa.

Kehittämishanke, johon kuuluu lisäksi pieni investointiosio.

*Pirkan Helmen osuus  59.889,60 €

Yhteinen Pälkäne

Hakija: Pälkäneen Yrittäjät ry
Toteutusaika: 1.8.2021-31.1.2023
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 60.000 euroa.

Pälkäneellä tarvitaan uutta yhteishenkeä ja aktiivisuutta turvaamaan alueen elinvoimaisuutta. Kansalaisyhteiskunta-ajattelulle ja -toiminnalle on juuri nyt hyvät mahdollisuudet, sillä meneillään on toimijoiden sekä ajattelutavan murrosvaihe ja taustalla kytee voimakas tarve yhteisöllisyyden rakentamiseen. Hankkeen päämääränä on Pälkäneen yhteisöllisyyden ja eri sektoreiden eli kuntalaisten, kausiasukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisääntyminen ja kehittyminen. Tavoitteina ovat: - Viestintä on yhteistä, avointa ja näkyvää - Ilmapiiri on avoin ja kannustava - Pälkäneellä tehdään sujuvaa yhteistyötä yli sektorirajojen - Kuntalaisten ja asioiden valmistelijoiden välille kehittyy suorempi kontakti - Uusiin ideoihin tartutaan rohkeasti - Pälkäneläisillä on jatkossakin valmiutta kehittää ja viedä asioita eteenpäin Yhteinen Pälkäne -hankkeen viiteryhmät kootaan suunnittelemaan alueen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kehittämistä yhteistyönä. Hankkeessa luodaan verkostoja ja yhteistä toimintatapoja. Hanke luo osaltaan alueelle avointa ilmapiiriä. Tavoitteita toteutetaan viiden eri osa-alueen kautta. Nämä ovat yhteisöfoorumi, yhteinen kunta, tapahtumien vuosikello, hyvätekijät sekä yritykset kunnan kivijalkana. Hankkeen päätapahtumana järjestetään Pälkäne tuottaa ja palvelee -tapahtuma, joka toteutetaan osittain messuina, osittain virtuaalisena tapahtumana. Päätapahtuma on eri osa-alueilla keskeinen yhteinen tavoite, jossa eri viiteryhmät esittelevät toimintaansa sekä yhteistyötään.

Yhteistyöstä voimaa

Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 13.4.2021-31.12.2023
Toteutusalue: Akaa, Urjala, Pälkäne, Valkeakoski
Tuki: 100% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 130.143,20 euroa.

Hankkeessa edistetään lähialuematkailua ja kehitetään eteläisen Pirkanmaan alueen matkailullista saavutettavuutta mm. matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä edistämällä ja alueen yleistä tunnettavuutta lisäämällä.


Yrityshankkeet

Arkkitehtiklinikka 

Hakija: Arkkitehtitoimisto Päivi Vuori
Toteutuskunta: Urjala
Toteutusaika: toteutus 14.3.2024 mennessä
Tuki: Perustamistuki, enintään 7.400 €

Huoltoauton varustelu

Hakija: Karppanen Service Oy
Toteutuskunta: Urjala
Toteutusaika: toteutus 2.5.2024 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään  9.460 euroa.

Kajalahden viinitila

Hakija: Kajalahti Oy
Toteutuskunta: Urjala
Toteutusaika: toteutus 20.6.2024 mennessä
Tuki: Investointituki 35% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 20.562,15 euroa.

Konehalli 

Hakija: Tmi Pauli Sjöstedt
Toteutuskunta: Pälkäne
Toteutusaika: toteutus 20.9.2024 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 30.000 euroa.

Padel-hallin rakentaminen 

Hakija: Koski Padel Oy
Toteutuskunta: Valkeakoski
Toteutusaika: toteutus 15.12.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 19.462,60 euroa.

Paineilmakompressoreiden lämmöntalteenoton tuotteistus

Hakija: Prosessia Oy
Toteutuskunta: Urjala
Toteutusaika: toteutus 30.6.2024 mennessä
Tuki: Perustamistuki, enintään 10 000€

Pakoon maalle

Hakija: Maatalousyhtymä Ilola Mervi ja Ilola-Ollikka Terhi
Toteutuskunta: Valkeakoski
Toteutusaika: toteutus 24.11.2024 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 6.124,80 euroa

Pieneläinten terveyspalvelut

Hakija: S&K Riding Oy
Toteutuskunta: Valkeakoski
Toteutusaika: toteutus 14.3.2024 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 3.180 euroa.

Rönnvik Bistro

Hakija: Rönnvikin Muru Oy
Toteutuskunta: Pälkäne
Toteutusaika: 2.7.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 11,13 % investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 1.295,68 euroa.

Rönnvik Bistro

Hakija: Rönnvikin Muru Oy
Toteutuskunta: Pälkäne
Toteutusaika: 2.7.2023 mennessä
Tuki: Perustamistuki, enintään 5.000 euroa.

Sivuhionnan ja -muotoilun tehostaminen

Hakija: Toijalan Kiviveistämö Oy 
Toteutuskunta: Akaa
Toteutusaika: 6.9.2024 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 
15.400 euroa.

Tekniikan kehityshanke2021

Hakija: MBP Production 
Toteutuskunta: Valkeakoski
Toteutusaika: 1.6.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 6.706,80 euroa.

Vanaja Padel

Hakija: Brilho Oy
Toteutuskunta: Akaa
Toteutusaika: toteutus 2.7.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 11.000 euroa.

Yritysryhmän kehittämishanke

Makukylä

Hakija: Makukylä ry
Toteutuskunta: Pälkäne
Toteutusaika: 1.3.2022-31.12.2023
Tuki: 50 % investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 8.655,20 euroa.