Siirtymäkaudella 2021-2022 rahoitetut hankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet

Luopioisten venesatama

Hakija: Lions Club Luopioinen ry
Toteutusaika: 1.9.2019-30.6.2022
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  29,62 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7.997,40 euroa.

Hanke toteuttaa Luopioisten venesataman uudelleenjärjestelyn sekä lisää laituripaikkoja siten, että kokonaisuus on toiminnallisesti järkevä ja että se vastaa kasvaviin ja muuttuviin käyttötarpeisiin.

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

MeLeirit - Merkityksellinen leirikoulu – verkoston rakentamishanke

Hakija: Päivölän opiston kannattajayhdistys ry
Toteutusaika: 12.2.2021-30.9.2022
Toteutusalue: Valkeakoski, Akaa
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 10.185,60 euroa.

Hankkeen aikana kootaan ja kehitetään alueen toimijoiden osaamisen näkyväksi tekemistä leirikouluhankkeen ja matkailun näkökulmaa varten. Päätarkoitus on kartoittaa Valkeakosken ja Akaan ympäristön yrityksiä sekä eri toimijoita, niin että saadaan aikaan ryhmä/verkosto, jonka kanssa voidaan jatkossa kehittää ohjelmallinen leirikoulutuote. Tarkoitus on myös kartoittaa sellaisia toimijoita, jotka eivät vielä ole aktiivisesti mukana matkailutoiminnassa, mutta joilla on sellaista osaamista, jota voitaisiin valjastaa leiritoiminnan sisällöksi. Tällaisia ovat esimerkiksi maatalousyrittäjät, perinnetietoa omaavat henkilöt, kuten metsästysseurat, Martat, kotiseutuyhdistykset, nuorisoyhteisöt, partiolaiset tai urheiluseurat. Kehittämishankkeen tarkoitus on siis kartoittaa yhteistyökumppaneita: yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita, joiden kanssa leiritoimintaa voidaan tulevaisuudessa jalostaa valmiiksi tuotepaketiksi. Tavoitteena on, että eri toimijoiden osaaminen tulee paremmin näkyväksi, ja uusia mahdollisuuksia avautuu myös niille, jotka eivät ole osaamistaan aiemmin ajatelleet tuotteistaa.

Perinteestä tulevaisuuden digiavusteinen puuekosysteemi (PuuEkoD)

Hakija: Osuuskunta Kukkian kasvattamo
Toteutusaika: 5.10.2020-30.6.2021
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 30.739,94 euroa.

Perinteestä tulevaisuuden digiavusteinen puuekosysteemi (PuuEkoD) -selvityshankkeen tavoitteena on ympäristöä säästävää teknologiaa hyödyntävän, nykyisten ja aloittavien mikroyritysten yhteisen puuekosysteemin kehittäminen Pälkäneelle. Lähtökohtana on ajatus alueen hyvälaatuisen puuraaka-aineen jalostusasteen nostamisesta. Samalla säilytetään ja kehitetään Kukkian alueen vahvaa veneenrakennusperinnettä.

Rajaton

Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 1.2.2021-30.6.2023
Toteutusalue: Pirkan Helmen ja Linnaseudun toimialue
Tuki: 100% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 62.060 euroa*.

Hankkeen tavoitteena on yhteistyön avulla vahvistaa, tehostaa ja uudistaa ryhmien toimintatapoja sekä löytää uusia ratkaisuja toiminnan toteuttamiseksi uudelle ohjelmakaudelle. Hankkeen myötä ryhmät tarjoavat entistä laadukkaampaa palvelua, viestintää, toiminnan tulosten ja vaikutusten koontia, mittaamista ja esiintuontia sekä osallistavat sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä mukaan kehittämis- ja yhteistyöhön.

* Pirkan Helmen osuus rahoituksesta. Alueiden välinen hanke, hallinnointi Leader Linnaseutu. 

Yhteistyöstä voimaa

Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 13.4.2021-31.12.2023
Toteutusalue: Akaa, Urjala, Pälkäne, Valkeakoski
Tuki: 100% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 130.143,20 euroa.

Hankkeessa edistetään lähialuematkailua ja kehitetään eteläisen Pirkanmaan alueen matkailullista saavutettavuutta mm. matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä edistämällä ja alueen yleistä tunnettavuutta lisäämällä.

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Rönnvik Bistro

Hakija: Rönnvikin Muru Oy
Toteutuskunta: Pälkäne
Toteutusaika: 2.7.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 11,13 % investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 1.295,68 euroa.

Rönnvik Bistro

Hakija: Rönnvikin Muru Oy
Toteutuskunta: Pälkäne
Toteutusaika: 2.7.2023 mennessä
Tuki: Perustamistuki, enintään 5.000 euroa.

Tekniikan kehityshanke2021

Hakija: MBP Production 
Toteutuskunta: Valkeakoski
Toteutusaika: 1.6.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 20 % investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 6.706,80 euroa.

Vanaja Padel

Hakija: Brilho Oy
Toteutuskunta: Akaa
Toteutusaika: toteutus 2.7.2023 mennessä
Tuki: Investointituki 20% investoinnin kokonaiskustannuksista, enintään 11.000 euroa.