Kalaleader

Kuha-Suomen kalaleader on yksi Maa- ja metsätalousministeriön Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ohjelmakaudelle 2021-2027 valitsemasta kalaleader-ryhmästä.

Pirkan Helmi on mukana Kuha-Suomen Kalaleaderissa, joka toimii seitsemän maaseutu-Leaderin alueella. Tampereen seutukunnan alueella toimiva Leader Kantri toimii kalatalousryhmän hallinnoijana. Ryhmän toiminnassa mukana olevat muut Leader-ryhmät Pirkan Helmen ja Kantrin lisäksi ovat Joutsenten reitti, Aisapari, Aktiivinen Pohjois-Satakunta, PoKo, Kuudestaan ja Linnaseutu.

Kalaleader edistää alueensa elinkeinokalataloutta ja kalastusmatkailua rahoittamalla paikallisesti yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita, jotka edistävät Kuha-Suomen kalatalousstrategian tavoitteiden toteutumista.

Kalatalousaktivaattorina toimii Johanna Möttönen:
p. 040 845 7981
johanna.mottonen@kuha-suomi.fi.

Aktivaattorin tehtävänä on ohjeistaa hakijoita hakemusten valmistelussa ja esitellä hankkeet kalatalousryhmälle. Aktivaattorin pestiin kuuluu myös hankeideoiden kartoittaminen alueilla, verkoston rakentamista ja uusien yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista.

Lisätietoa ja ajankohtaista hakemisesta: https://kuha-suomi.fi/