Kehittämistuki

Kehittämistukea voit hakea toimivan yrityksen kehittämisen asiantuntijapalveluihin tai muihin yrityksen kehittämiseen liittyviin toimiin.

Kehittämistuet myönnetään vakioituina kertakorvauksina, jotka maksetaan yhdessä erässä.

Piirroskuva kuvaajasta, jossa nouseva käyrä.

Yritystoiminnan suunnittelu 1000€

  • Tuella voit hankkia asiantuntijapalveluita, kun olet pohtimassa, ryhtyisitkö yrittäjäksi ja mitä se edellyttäisi
  • Tukea voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun ostettaviin palveluihin. Suunnittelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa yritystoiminnan edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä.
  • Hakijan tulee olla luonnollinen henkilö (ei Y-tunnusta)
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana

Kehittämistoimenpiteen valmistelu 2000€

  • Tukea voidaan käyttää aloittavan tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun ostettaviin palveluihin. Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista sekä avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämistä.
  • Tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö tai mikroyritys, jolla on tukea haettaessa yritys- ja yhteisötunnus
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana

Vakiintuneen yritystoiminnan kehittäminen 3000€

  • Tukea voidaan käyttää yritystoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi tuotannon, markkinoinnin, laadun jne. parantamiseksi: yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä matkoihin ja vuokriin.
  • Tuen hakijalla tulee tukea haettaessa olla yritys- ja yhteisötunnus
  • Tukea voidaan myöntää samalla tuen saajalle enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana, edellytyksenä, että edeltävä tuki on käytetty ennen uuden tuen myöntämistä.