Kehittämistuki

Kehittämistukea voit hakea toimivan yrityksen kehittämisen asiantuntijapalveluihin tai muihin yrityksen kehittämiseen liittyviin toimiin.

Kehittämistuet myönnetään vakioituina kertakorvauksina, jotka maksetaan yhdessä erässä.

Piirroskuva kuvaajasta, jossa nouseva käyrä.

Yritystoiminnan suunnittelu 1000€

 • Tuella voit hankkia asiantuntijapalveluita, kun olet pohtimassa, ryhtyisitkö yrittäjäksi ja mitä se edellyttäisi
 • Tukea voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun ostettaviin palveluihin. Suunnittelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa yritystoiminnan edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä.
 • Hakijan tulee olla luonnollinen henkilö (ei Y-tunnusta)
 • Voidaan myöntää samalle hakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana

Kehittämistoimenpiteen valmistelu 2000€

 • Tukea voidaan myöntää kehittämistoimenpiteiden valmistelussa tarvittaviin asiantuntijapalveluihin. Näiden avulla voidaan hioa liiketoimintasuunnitelmaa, suunnitella investointi-, kehittämis- tai käynnistyshanketta tai selvitellä rahoitus- ja tukivaihtoehtoja.
 • Tuki sopii esimerkiksi kehittämis- tai investointihankkeen valmisteluun. Tällöin asiantuntijan avulla voidaan pohtia toteuttamisvaihtoehtoja ja selvitellä rahoitus- ja tukimahdollisuuksia. Tukea varsinaiseen hankkeeseen voi valmistelun jälkeen hakea muualtakin kuin Pirkan Helmeltä.
 • Tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö tai mikroyritys, jolla on tukea haettaessa yritys- ja yhteisötunnus. Jos tuki myönnetään henkilöhakijalle, tukea voi käyttää asiantuntijapalveluun, jolla valmennetaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen tai jolla autetaan käynnistystuen hakemisen edellyttämien suunnitelmien laatimista.
 • Voidaan myöntää samalle hakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana.

Vakiintuneen yritystoiminnan kehittäminen 3000€

 • Tukea voidaan käyttää yritystoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi tuotannon, markkinoinnin, laadun jne. parantamiseksi: yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin sekä soveltuvin osin aineisiin ja tarvikkeisiin sekä matkoihin ja vuokriin.
 • Tuen hakijalla tulee tukea haettaessa olla yritys- ja yhteisötunnus
 • Tukea voidaan myöntää samalla tuen saajalle enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana, edellytyksenä, että edeltävä tuki on käytetty ennen uuden tuen myöntämistä.
 • HUOM. Tätä tukea ei voida myöntää ensiasteen jalostukseen (ns. Annex1 eli mm. meijerituotteet, viini ja siideri, lihavalmisteet, marjajalosteet)