Kehittämistuki

Kehittämistukea voit hakea toimivan yrityksen kehittämisen asiantuntijapalveluihin tai muihin yrityksen kehittämiseen liittyviin toimiin.

Kehittämistuet myönnetään vakioituina kertakorvauksina, jotka maksetaan yhdessä erässä.

Yritystoiminnan suunnittelu 1000€

 • Tuella voit hankkia asiantuntijapalveluita, kun olet pohtimassa, ryhtyisitkö yrittäjäksi ja mitä se edellyttäisi
 • Tuensaajana voi olla luonnollinen henkilö

Kehittämistoimenpiteen valmistelu 2000€

 • Tuella voit hankkia asiantuntijapalveluita aloittavan yrityksen käynnistystoimenpiteen tai toimivan yrityksen kehittämis- tai investointitoimenpiteen valmisteluun: eri rahoitusvaihtoehtojen selvittelyyn, toimenpiteen suunnitteluun tai hakemuksen laatimiseen.
 • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027

Vakiintuneen yritystoiminnan kehittäminen 3000€

 • Tuella voit hankkia asiantuntijapalveluita vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen; tuotannon, markkinoinnin, laadun jne. parantamiseksi.

Mihin tukea voi käyttää?

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • muuhun asiantuntija-apuun.