Yleishyödylliset hanketuet

Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin.  

Pirkan Helmi voi rahoittaa sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

 

Mihin voi saada hanketukea?

Yleishyödyllisillä hankkeilla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja palveluita, paikallista kulttuuria tai kylän viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta.

Yleishyödyllinen hanke voi olla:

  • Kehittämistä
  • Investointeja
  • koulutusta ja tiedonvälitystä

Yleishyödyllisissä hankkeissa omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai kaivinkone) + kuljettaja 45 euroa tunti.

 

Yleishyödyllinen kehittämishanke  

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan esimerkiksi parantaa paikallisia palveluja, säilyttää kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien kehittämissuunnitelmia. Kehittämishanke voi olla myös nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen hanke. Tärkeää on, että kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita.

Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin.

Tuen määrä on pääsääntöisesti 80%. Laajoissa alueiden välisissä, toimintaryhmien välisissä ja kansainvälisissä hankkeissa sekä toteutettavuusselvityksissä tuen määrä voi olla enintään 100 prosenttia.

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Tuella voidaan esimerkiksi rakentaa, korjata tai laajentaa kyläyhteisön yhteisiä rakennuksia tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita tai käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten. Investoinnin tulee olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä.  

Tukea voi saada muun muassa rakentamiseen tai rakennuksen hankintaan, koneisiin ja laitteisiin, työntekijöiden palkkauskuluihin, ostopalveluihin sekä aineettomiin investointeihin, kuten käyttöoikeuksien hankkimiseen.

Tuen määrä on pääsääntöisesti 50%.

 

Koulutusta ja tiedonvälitystä

Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista. Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kohderyhmä voi laajentua muilla maaseudun asukkailla.  

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita. Uutta on, että tiedonvälityshankkeessa voidaan tehdä investointi, jonka avulla esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa.