Strategia 2014-2020

Kotiseudun helmet

Pirkan Helmen Kotiseudun helmet -strategia vuosille 2014–2020 on laadittu tiiviissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden sekä yhdistys- ja yritystoimijoiden kanssa Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille.

Strategiassa on neljä painopistettä, jotka on nimetty helmiksi:

Asukkaiden helmi tavoittelee alueen houkuttelevuuden lisäämistä esimerkiksi palveluiden ja arjen turvallisuuden näkökulmasta ja sitä kautta muuttovoittoa. Tähän pyritään rahoittamalla mm. hankkeita, jotka edesauttavat nuorten toimintaa ja sitä kautta juurtumista alueelle, kylien omaehtoista maankäytön suunnittelua, asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisääviä sekä ympäristön tilaa parantavia hankkeita. Lisäksi tuetaan uusia palveluiden toteuttamistapoja ja niihin liittyvää kehittämistä ja kokeiluja sekä laajakaistaverkkojen kasvamista.

Yhteisöjen ja identiteetin helmi tähtää yhteisöllisyyden säilymiseen ja voimistumiseen sekä siihen vahvasti liittyvän paikallisen identiteetin hyödyntämiseen. Tätä edesautetaan luomalla puitteita ihmisten yhdessä toimimiselle ja kohtaamiselle sekä rahoittamalla hankkeita, joilla vahvistetaan paikalliskulttuuria, lisätään toimijoiden yhteistyötä sekä tuetaan nuoria toimijoina.

Yritysten helmi nostaa yritykset entistä tärkeämpään rooliin palvelun tuottajina ja työpaikkojen tarjoajina sekä sitä kautta alueen elinvoimaisuuden ja muuttovoiton edistäjinä. Yrityksiä tuetaan tässä roolissa rahoittamalla uutta yritystoimintaa, monipuolisempaa ja laadukkaampaa palvelutarjontaa sekä paikallisen tuotannon edistämistä.

Elämysten helmi tavoittelee alueen luonto- ja kulttuurielämysten kehittymistä ja niiden yhteistyön lisäämisen kautta syntyvää uutta toimintaa. Tähän pyritään rahoittamalla mm. hankkeita, joissa elämysten lähteet tuotteistavat palvelujaan ja lisäävät tunnettuuttaan, ylittävät erilaisia rajoja ja luovat uutta yhteistyötä ja toimintaa.

Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee olla Kotiseudun helmet -strategian mukainen ja edistää sen tavoitteiden toteutumista.

Tutustu strategiaan:

Kuva Pirkan Helmen strategian kannesta.