Leader-strategia 2023-2027

Pirkan Helmen Leader-strategia vuosille 2023-2027 on nimeltään Välkky, rohkea, virkistävä ja rakas Eteläinen Pirkanmaa.

Sen mukaan hankerahoitusta suunnataan neljän painopisteen mukaan:

Välkyt kylät

Välkyt kylät -painopisteen tavoitteena on vahvistaa
alueen kylien elin-, pito- ja vetovoimaa. Kyliä kannustetaan niiden omatoimisessa
kehittämistyössä, joka tähtää asukkaiden – nykyisten ja tulevien – näköiseen elinympäristöön.

Rohkeat yritykset

Rohkeat yritykset -painopisteen tavoitteena on kannustaa yrityksiä rohkeasti kehittämään toimintaansa, jotta saadaan säilytettyä ja synnytettyä uusia työpaikkoja, luotua paikalliseen kysyntään vastaavia palveluita sekä yleisesti lisätä ihmisten yritteliäisyyttä ja paikallista yritystoimintaa.

Virkistävä lähiluonto

Virkistävä lähiluonto -painopisteen tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua luontokokemusten avulla, edistää luonnonympäristön hyvinvointia ja tukea alueen monimuotoiseen luontoon liittyvän elinkeinollisen toiminnan kehittymistä.

Rakas kotiseutu

Rakas kotiseutu -painopisteen tavoitteena on vahvistaa paikallisidentiteettiä, yhteisöllisyyttä ja ihmisten yhteyttä oman kulttuuriympäristönsä kanssa.

Lisäksi kehittämistoiminnassa huomioidaan läpileikkaavat teemat:

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen & ympäristövastuullinen toiminta
  • Lapset & nuoret
  • Uuden oppiminen
  • Verkostoituminen & yhteistyö

Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee olla Leader-strategian mukaisia ja edistää sen tavoitteiden toteutumista.

Lataa Leader-strategia 2023-2027 (pdf) luettavaksesi tästä.

Välkky, rohkea, virkistävä ja rakas Eteläinen Pirkanmaa.

Leader-strategia vuosille 2023-2027.

Pirkan Helmi logo