Toiminta

Paikallisen LEADER-kehittämisohjelman toteuttaminen

Toimintaryhmän tärkein tehtävä on toteuttaa itse laatimaansa paikallista LEADER-kehittämisohjelmaa. Rahoituskaudella 2007-2013  Pirkan Helmi toteuttaa Etelä-Pirkanmaalla Helmenkalastus –kehittämisohjelmaa, joka valmisteltiin vuosien 2005-2006 aikana tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. 


Käytännössä LEADER-ohjelma toteutetaan rahoittamalla ohjelman painopisteiden mukaisia kehittämis- ja yrityshankkeita. Lisäksi toimintaryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa potentiaalisia hankehakijoita ja hankkeiden toteuttajia hankkeiden valmistelussa, toteuttamisessa ja asioinnissa viranomaisten kanssa. Kehittämisohjelman toteuttamisessa noudatetaan Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston ohjeita sekä kansallista ja EU:n lainsäädäntöä. 

Pirkan Helmellä on rahoituskaudella 2007-2013 käytettävissään hankkeiden rahoittamiseen n. 3 160 000 € julkista rahaa. Rahoituskehys koostuu EU:n (45 %), valtion (35 %) ja alueen kuntien (20%) osuuksista. Julkisen rahan lisäksi hankkeisiin kanavoidaan n. 2 000 000 € yksityistä rahaa, joka koostuu hanketoteuttajien omarahoitusosuuksista. Tavoitteena on käynnistää vuosittain noin 500 000:lla eurolla Etelä-Pirkanmaan vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen sekä elinkeinoelämän monipuolistamiseen ja edistämiseen pyrkivää hanketta.

Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja tavoitteena on saada mahdollisimman moni yksityinen ja julkinen organisaatio mukaan maaseudun kehittämistoimintaan. Pirkan Helmen tärkeimmät yhteistyöorganisaatiot ovat Pirkanmaan ELY-keskuksen maaseutuosasto, Etelä-Pirkanmaan seutuhallinto ja Valkeakosken Seudun Kehitys Oy. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös lähialueen muiden toimintaryhmien kanssa.

 

Oma hanketoiminta

Pirkan Helmi toteuttaa tarpeen vaatiessa myös omia hankkeita. Omat hankkeet eivät kuitenkaan ole toiminnan tarkoitus, joten Pirkan Helmi hallinnoi hankkeita hyvin säästeliäästi. Pirkan Helmen omat hankkeet täydentävät Helmenkalastus-ohjelman toteuttamista ja ne ovat luonteeltaan sellaisia, että ilman Pirkan Helmeä ne jäisivät toteutumatta.