Tietosuojaseloste

Pirkan Helmi ry:n tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Pirkan Helmi ry (Leader Pirkan Helmi), os. Tietotie 1, 37630 Valkeakoski toimisto@pirkanhelmi.fi, +358 40 750 2242

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Kulmakorpi, hankeneuvoja, os. Tietotie 1, 37630 Valkeakoski anna.kulmakorpi@pirkanhelmi.fi, +358 400 226 676

3. Rekisterin nimi

Pirkan Helmi ry:n jäsenrekisteri, hallitustiedot, henkilöstö- ja harjoittelijatiedot, hankerekisteri, Nuoriso-Leader -rekisteri, tiedotteiden osoitteisto

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Jäsenyyteen liittyvät: tiedotteiden ja yhdistyksen toimintaan liittyvien viestien (esim. vuosikokouskutsu) lähettäminen paperilla tai sähköisesti
  • Rahoituksen hakuun liittyvät: hakemusten vastaanotto, käsittely ja eteenpäin viranomaiskäsittelyyn lähettäminen sekä hankeseurannan ylläpitäminen ja neuvonta
  • Henkilöstöön ja luottamushenkilöihin liittyvät: työsuhteen hoitaminen (esim. palkanmaksu ja työterveys), palkkioiden ja matkakorvausten maksaminen
  • Yleiseen viestintään liittyvät: tiedotteiden ja sähköpostien lähettäminen

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön nimi, yhteisöjäsenen yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Rahoituksen hakuun liittyen lisäksi hankeprosessin kannalta tarpeelliset tiedot
  • Henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä lisäksi tarvittavaa maksuliikennettä varten henkilötunnukset sekä pankkiyhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet, luottamushenkilöt, työntekijät, harjoittelijat ja sidosryhmät luovuttavat itse tarvittavat tiedot. Tiedotteiden osoitteiston kokoamisessa on lisäksi hyödynnetty julkisia tietolähteitä (mm. kunnan verkkosivut).

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä paperilomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, Hyrrä-asiointipalvelusta tai asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Pirkan Helmen ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisille luovutettavia rahoitushakemustietoja.