Helmirahoitus

Helmirahoitus on Pirkan Helmen oma rahoitusväline, jonka rahoittavat alueen kunnat. Pienillä, kohteesta riippuen 100-1000 euron tuilla on tavoitteena täydentää Leader-rahoitusta. 

Helmirahoitusta voidaan myöntää

 • nuorten yhteiseen tekemiseen, esim. tapahtumien järjestämiseen tai harrastusmahdollisuuksien parantamiseen nuorten itsensä toteuttamana
 • yrittäjien osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen, erityisesti yksinyrittäjät huomioiden
 • yhteisöjen ekotekoihin, esim. yleishyödyllisiin investointeihin, jotka edistävät vihreää siirtymää.

Helmirahoituksen hakija voi olla myös rekisteröimätön toimija. Rahoitusta haetaan Pirkan Helmen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Pirkan Helmen hallitus päättää rahoituksen myöntämisestä ja hakemuksia käsitellään tarvittaessa jokaisessa hallituksen kokouksessa.

Kun hanke on saanut myönteisen päätöksen hallituksen kokouksessa, hakijalle maksetaan puolet myönnetystä tuesta. Loput maksetaan, kun toteutusraportti on toimitettu Pirkan Helmeen.

Hanke on toteutettava 12 kk:n kuluessa tuen myöntämisestä ja toteutusraportti on toimitettava 2 kk:n kuluessa toteutuksen päättymisestä Pirkan Helmen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Mikäli hanke jää toteutumatta, tulee siitä ilmoittaa viipymättä.  Jos myönnetty tuki on jäänyt käyttämättä, ennakko tulee maksaa takaisin viipymättä, kuitenkin viimeistään 12 kk:n kuluttua tuen myöntämisestä.

Nuorten yhteinen tekeminen: nuorten itse suunnittelemat hankkeet

Tavoitteena on saada lapset ja nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan omia pieniä hankkeita, jotka nousevat esiin heille tärkeistä asioista. Hankkeen toteuttamisen kautta he pystyvät osallistumaan oman kotiseutunsa kehittämistyöhön.

Avustusta voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, harrastusmahdollisuuksien parantamiseen tai johonkin muuhun asiaan, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat. Tuen suuruus on 100 – 500 € / hanke ja se voi olla 100% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tukea voivat hakea alle 20-vuotiaat lapset ja nuoret.  Hakijana tulee olla vähintään kolmen nuoren ryhmä, jonka jäsenet toteuttavat hankkeen yhdessä. Jos kaikki ryhmän jäsenet ovat alle 18-vuotiaita, hankkeella tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Tukea voidaan myöntää samalla ryhmälle enintään joka toinen vuosi. Samaksi ryhmäksi lasketaan, jos ryhmän nuorista puolet tai enemmän on hakenut tukea yhdessä. Lasten ja nuorten yhteiseen tekemiseen on budjetoitu 5000 € / vuosi.

Hakemuksen suunnittelussa huomioitavaa:

 • Jos tuella hankitaan kiinteää omaisuutta, hankintojen tulee olla mahdollisimman laajasti yhteisessä käytössä.
 • Harrastusvälineiden hankintaa voidaan tukea, jos vastaavia välineitä ei ole entuudestaan ryhmän käytössä.
 • Tukea myönnetään uuteen toimintaan ja olemassa olevan toiminnan kehittämiseen.
 • Tukea voi käyttää tapahtumien, kurssien ja koulutuksien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
 • Hakijaryhmän taustalla (täysi-ikäisenä vastuuhenkilönä) voi olla koulu, mutta rahoitusta ei makseta koulujen tileille eikä luokkaretkien avustamiseen. Tukea ei myöskään myönnetä opetussuunnitelmien toteuttamiseen.
 • Kouluille sijoitettavia hankintoja voidaan tukea, jos ne ovat ensisijaisesti vapaa-ajan käytössä.

Tukea ei myönnetä

 • Normaalista jatkuvasta harrastuksesta tuleviin kuluihin (esim. ratsastustunnit, soittotunnit, tanssitunnit)
 • Kolmannen osapuolen järjestämän toiminnan osallistumismaksuihin tai pääsylippuihin (esim. kurssit, huvipuistot, konsertit, kylpylät)
 • Yksityiskäyttöön tarkoitettujen välineiden hankintoihin tai henkilökohtaisiin kustannuksiin
 • Eteenpäin myytäviin tuotteisiin (esim, kesäkioskin hankinnat, joiden kulut ryhmä saa katettua myyntituloilla)

Yrittäjien yhteinen tekeminen: osaamisen ja yhteistyön kehittäminen

Tavoitteena on kannustaa alueen yrittäjiä tekemään konkreettista yhteistyötä ja kehittämään osaamistaan yhdessä. Ensisijaisena kohteena ovat yksinyrittäjät.

Tuen suuruus on 300 – 1000 € / hanke, kuitenkin enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Jos kyseessä on kaikille toimialueen yrittäjille suunnatun koulutuksellisen tapahtuman järjestäminen ja hakijana on yhdistys, tuki voi olla enintään 1000 € ja 100 %.

Tukea myönnetään samalle hakijalle vain kerran rahoituskauden 2023–2027 aikana. Yrittäjien yhteiseen tekemiseen on budjetoitu 3 000 € / vuosi.

Yhteisöjen ekoteot

Tavoitteena on kannustaa erilaisia yhteisöjä (yhdistykset, vapaat ryhmät & kerhot, 4.sektorin toimijat) ympäristötekoihin ja jouduttaa vihreää siirtymää.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, viestintä- ja tiedotustoimien toteuttamiseen tai yleishyödyllisiin investointeihin. Jos tuella hankitaan kiinteää omaisuutta, hankintojen tulee olla mahdollisimman laajasti yhteisessä käytössä.

Tuen suuruus on 300–1000 € /hanke, kuitenkin enintään 75 % kokonaiskustannuksista.

Tukea voidaan myöntää samalle hakijalle enintään joka toinen vuosi. Vapaat ryhmät ym. lasketaan samaksi hakijaksi, jos ryhmän henkilöistä puolet tai enemmän on aiemmin hakenut tukea yhdessä. Yhteisöjen ekotekoihin on budjetoitu 4 000 € / vuosi.