Ohjeet yritystuen hakemiseen

Hyvä tietää rahoitusta haettaessa:

 • Tuen määrä investoinneissa on pääsääntöisesti 20%, kuitenkin enintään 30 000€
 • Perustamistuen määrä on 5 000–30 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.
 • Hakemus tulee jättää ja saada vireille ENNEN sitovien hankintapäätösten tekoa. Hakija saa hakemuksensa vireilletulosta tiedon Pirkan Helmen suorittaman vireilletulotarkistuksen jälkeen. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, se tulee vireille vasta kun tarvittavat liitteet on toimitettu. Vireilletulon jälkeen hankkeen voi aloittaa hakijan omalla vastuulla, mutta vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen myötä hanke on virallisesti hyväksytty.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Hyrrä-palvelussa

Hyrrään pääset tästä:  https://hyrra.ruokavirasto.fi

Ruokaviraston ohje hakemuksen tekoon Hyrrässä löytyy täältä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/Hakemustyyppikohtaiset_ohjeet/yritystuki---hyrra-ohje/

Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit itse asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia.

Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa.


Hakemukseen tarvittavat tiedot

Valitkaa Hyrrässä, että haette tukea Leader-ryhmästä. Hankesuunnitelma-välilehdellä kysytään tietoja yrityksestä sekä sinne tulee itse hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma kannattaa kirjoittaa ensin tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. word) ja sieltä sitten kopioida Hyrrään.


Yritystukihakemukseen tarvittavat liitteet:

 • liiketoimintasuunnitelma, sis. laskelma yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta
 • jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • velkaluettelo

Jos yritystuki koskee investointia, lisäksi seuraavat liitteet (soveltuvin osin):

 • irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista, laitteista yms., yksilöity kustannusarvio sekä selvitys hintatasosta (tarjoukset tms.)
 • rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma sis. pääpiirrustukset, rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat
 • rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio
 • jos kyseessä on vuokratun rakennuksen laajennus tai peruskorjaus taikka rakentaminen vuokramaalle, jäljennös vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä
 • muun työn osalta suunnitelma ja kustannusarvio
 • jäljennökset tarvittavista luvista

Yhden liitteen maksimikoko Hyrrässä on 10 Mt.