LEADER-rahoitus

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. 

Hyvällä hankkeella on selkeä tarve, ja sen vaikutukset kantavat pitkälle hankkeen päättymisen jälkeen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita. 

Valintakriteerit strategiasta

Tukea myönnetään ensisijaisesti niihin hankkeisiin, jotka tehokkaimmin edistävät Pirkan Helmen Kotiseudun Helmet -strategian tavoitteita. Hallitus arvioi hankkeita strategiaan pohjautuvien valintakriteerien avulla.

Lisätietoa strategiasta.

Neuvoja ja apua

Kun suunnittelette hanketta, johon voisi saada Leader-rahoitusta, kannattaa ottaa yhteyttä Pirkan Helmen toimistoon. Työntekijät auttavat hankesuunnitelman jalostamisessa ja rahoituksen hakuprosessin eri vaiheissa.

Rahoitukseen osallistuvat EU, valtio ja toimialueen kunnat. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat alueille moninkertaisina takaisin.