Hallitus

Pirkan Helmi ry:n asioita hoitaa ja hankerahoituksesta päättää vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.


Toimintavuonna 2022 hallituksen muodostavat:


Puheenjohtaja

Panu Raivio (Pälkäne)


KuntaedustajatYhdistysedustajatAsukasedustajat
AkaaVesa LiehuPaavo HeleniusMarkku Hevonoja
PälkänePertti SalminenHeikki RönniSari Junnila
UrjalaSatu SarinTuija LeinoMia Melkkala
ValkeakoskiVesa VarhoKirsi IlolaHeidi Hallongren
VarajäsenPirjo Välläri (Akaa)Katri Uolamo (Urjala)Kaisa Vihinen (Pälkäne)

Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan niin sanottua kolmikantaperiaatetta, jonka mukaisesti kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa yhdistyksiä ja kolmasosa alueen asukkaita. Lisäksi hallituksen muodostamisessa kiinnitetään huomiota alueelliseen tasapainoon. Myös tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallitusjäsenten tehtävä on tuoda maaseudun kehittämisyhdistykseen omaa persoonallista osaamistaan. Valintavaiheessa painotetaan moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia.