Hallitus

Pirkan Helmi ry:n asioita hoitaa ja hankerahoituksesta päättää vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

Toimintavuonna 2024 hallituksen muodostavat:

Puheenjohtaja

Sari Junnila (Pälkäne)


KuntaedustajatYhdistysedustajatAsukasedustajat
AkaaJari NäsiPaavo HeleniusMarkku Hevonoja
PälkänePertti SalminenLeena Ilmola-SheppardSamuli Manu
UrjalaSatu SarinTuija LeinoKari Tourunen
ValkeakoskiVesa VarhoOuti PenninkangasSini Kartaslammi-Rantanen
VarajäsenPirjo Välläri (Akaa)Katri Uolamo (Urjala)Pauliina Välimäki (Urjala)

Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan niin sanottua kolmikantaperiaatetta, jonka mukaisesti kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa yhdistyksiä ja kolmasosa alueen asukkaita. Lisäksi hallituksen muodostamisessa kiinnitetään huomiota alueelliseen tasapainoon. Myös tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallitusjäsenten tehtävä on tuoda maaseudun kehittämisyhdistykseen omaa persoonallista osaamistaan. Valintavaiheessa painotetaan moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia.

Päivitetty 18.4.2024