Hallitus

Pirkan Helmi ry:n asioita hoitaa ja hankerahoituksesta päättää vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.Toimintavuonna 2020 hallituksen muodostavat:


Puheenjohtaja

Solja Pietilä (Valkeakoski)


KuntaedustajatYhdistysedustajatAsukasedustajat
AkaaVesa LiehuJuha JärvinenElina Hujanen
PälkänePertti SalminenPanu RaivioSari Junnila
UrjalaSatu SarinTuija LeinoMia Melkkala
ValkeakoskiVesa VarhoKirsi IlolaHeidi Hallongren
VarajäsenIlkka Pulakka (Urjala)Päivi Heinonen (Pälkäne)Katri Uolamo (Akaa)


Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan niin sanottua kolmikantaperiaatetta, jonka mukaisesti kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa yhdistyksiä ja kolmasosa alueen asukkaita. Lisäksi hallituksen muodostamisessa kiinnitetään huomiota alueelliseen tasapainoon. Myös tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallitusjäsenten tehtävä on tuoda maaseudun kehittämisyhdistykseen omaa persoonallista osaamistaan. Valintavaiheessa painotetaan moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia.