Hallitus

Pirkan Helmi ry:n asioita hoitaa ja hankerahoituksesta päättää vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan niin sanottua kolmikantaperiaatetta, jonka mukaisesti kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa yhdistyksiä ja kolmasosa alueen asukkaita. Lisäksi hallituksen muodostamisessa kiinnitetään huomiota alueelliseen tasapainoon. Myös tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallitusjäsenten tehtävä on tuoda maaseudun kehittämisyhdistykseen omaa persoonallista osaamistaan. Valintavaiheessa painotetaan moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia.

Toimintavuonna 2018 Pirkan Helmen hallituksen muodostavat:

Solja Pietilä PUHEENJOHTAJA 

ASUKKAIDEN EDUSTAJAT

Elina Hujanen (Akaa)
Mia Melkkala (Urjala)
Matti Pitkänen (Pälkäne)
Piia Salmi (Pälkäne)

KUNTIEN EDUSTAJAT

Vesa Liehu (Akaa)
Anja Peräkääly (Valkeakoski)
Heidi Rytky (Urjala)
Jarkko Pihkala (Pälkäne)

YHDISTYSTEN EDUSTAJAT

Juha Järvinen (Akaa)
Panu Raivio (Pälkäne)
Tiina Ryyppö (Akaa)
Heli Parikka-Makkonen (Valkeakoski)

Varajäsen
Jukka Uotila (Urjala)

Varajäsen
Ilkka Pulakka (Urjala)

Varajäsen
Kirsi Ilola-Ollikka (Valkeakoski)