Hallitus

Pirkan Helmi ry:n asioita hoitaa ja hankerahoituksesta päättää vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.


Toimintavuonna 2019 hallituksen muodostavat:

Puheenjohtaja

Solja Pietilä (Valkeakoski)

Asukkaiden
edustajat

Kuntien
edustajat

Yhdistysten
edustajat

Elina Hujanen (Akaa)
Mia Melkkala (Urjala)
Matti Pitkänen (Pälkäne)
Piia Salmi (Pälkäne)
Vesa Liehu (Akaa)
Vesa Varho (Valkeakoski)
Heidi Rytky (Urjala)
Pertti Salminen (Pälkäne)
Juha Järvinen (Akaa)
Panu Raivio (Pälkäne)
Tiina Ryyppö (Akaa)
Kirsi Ilola-Ollikka (Valkeakoski)
Varajäsen
Reetta Westerbacka (Urjala)
Varajäsen
Ilkka Pulakka (Urjala)
Varajäsen
Päivi Heinonen (Pälkäne)


Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan niin sanottua kolmikantaperiaatetta, jonka mukaisesti kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa yhdistyksiä ja kolmasosa alueen asukkaita. Lisäksi hallituksen muodostamisessa kiinnitetään huomiota alueelliseen tasapainoon. Myös tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallitusjäsenten tehtävä on tuoda maaseudun kehittämisyhdistykseen omaa persoonallista osaamistaan. Valintavaiheessa painotetaan moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia.