Yritystuet

Maaseudun yritystuet luovat mahdollisuuksia erilaisille yrittäjille toiminnan kehittämiseen. Sinun ei tarvitse harjoittaa maataloutta yritystoiminnan lisäksi. Tärkeintä on, että yrityksesi lisää maaseudun elinvoimaa ja tuo sinne uusia toimeentulomahdollisuuksia – sekä sinulle yrittäjänä että työpaikkoina.  

Yritystukien tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa.

Yritystuen avulla voidaan mahdollistaa toimenpide ylipäätään tai tavoitteena voi olla, että toimenpide voidaan sen avulla toteuttaa nopeammin, korkeatasoisempana tai laajempana. Hakijan yritystoiminnan tulee olla kannattavaa eikä yritys saa olla esimerkiksi maksuvaikeuksissa. Tuen kohteena olevilla tuotteilla tai palveluilla tulee olla riittävät markkinat eikä myönnettävä tuki saa vääristää kilpailua. 

Pirkan Helmestä yritystukea voivat hakea enintään 5 henkilötyövuotta työllistävät mikroyritykset. Tästä suuremmat voivat hakea maaseudun yritystukia Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Yritystukea voi saada

Kuvaan on koottu tiiviisti Leader-yritystuet rahoituskaudella 2023-2027 kuvauksineen.

1.	Investointituki
a.	Mikroyritysten ja monialaisten maatilojen investoinnit 20-30%:
Tuki investointeihin, jotka koskevat muita tuotteita tai palveluja kuin uusiutuvaa energiaa tai biopolttoaineita. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset voivat olla 5 000–100 000 euroa.
b.	Mikroyritysten ja monialaisten maatilojen energiainvestoinnit 30%:
Tuki investointeihin harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan mikroyrityksesi omaan käyttöön tarvitseman uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Esimerkiksi hankkimalla aurinkopaneeleita ja lämpöpumppuja.

2.	Käynnistystuki
a.	Yritystoiminnan kokeilu 2500€:
Tukea voidaan myöntää asiantuntijapalveluihin ja rajatusti muihin toimenpiteisiin, kun haluat kokeilla yritystoiminnan harjoittamista. Tuen saajana tulee olla luonnollinen henkilö, joka ei harjoita yritystoimintaa.
b.	Omistajanvaihdoksen suunnittelu 2500/5000€:
Tukea voidaan myöntää asiantuntijapalveluihin, kun suunnittelet yrityksen ostamista. Edellytyksenä on, että ostettava yritys sijaitsee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla.
c.	Maatalouden kokeilu 2500€/5000€/7500€:
Tukea voidaan myöntää asiantuntijapalveluihin ja rajatusti muihin toimenpiteisiin, kun kokeilet maataloustoimintaan kuuluvaa uutta menetelmää, kasvia tms.
d.	Osa-aikainen yrittäminen 5000€:
Tukea voidaan myöntää asiantuntijapalveluihin ja rajatusti muihin yrityksen perustamistoimenpiteisiin, kun käynnistät osa-aikaisen yritystoiminnan.
e.	Päätoiminen yrittäminen 7500€:
Tukea voidaan myöntää asiantuntijapalveluihin ja rajatusti muihin perustamistoimenpiteisiin, kun käynnistät päätoimisen yritystoiminnan.

3.	Kehittämistuki
a.	Yritystoiminnan suunnittelu 1000€:
Tuella voit hankkia asiantuntijapalveluita, kun olet pohtimassa, ryhtyisitkö yrittäjäksi ja mitä se edellyttäisi. Tuensaajana voi olla luonnollinen henkilö.
b.	Kehittämistoimenpiteen valmistelu 2000€:
Tuella voit hankkia asiantuntijapalveluita aloittavan yrityksen käynnistystoimenpiteen tai toimivan yrityksen kehittämis- tai investointitoimenpiteen valmisteluun.
c.	vakiintuneen Yritystoiminnan kehittäminen 3000€:
Tuella voit hankkia asiantuntijapalveluita vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen; tuotannon, markkinoinnin, laadun jne. parantamiseksi. 

4.	Kehittämishankkeiden puolella yrityksiä koskevat tukimuodot ovat yritys- ja viljelijäryhmähankkeet sekä niiden valmisteluun tarkoitettu valmisteluraha.

Tästä pääset karttaan, jolla voit tarkistaa maaseututyypin osoitteen mukaan. Huom! Pirkan Helmen alue kuuluu kokonaisuudessaan maaseuturahoituksen piiriin kaupunki-maaseutuluokituksesta riippumatta.