Uutta virtaa paikallistoimintaan -hanke

Neuvontaa, verkostoitumista, koulutuksia ja opintoretkiä yhdistystoimijoille eli

Uutta virtaa paikallistoimintaan!

Pirkan Helmen omassa kylille ja yhdistyksille suunnatussa hankkeessa

 • parannetaan alueen yhdistystoimijoiden toimintaedellytyksiä
 • päivitetään yhdistysten toimintaa ja käytäntöjä
 • lisätään yhdistystoiminnan ja viestinnän osaamista
 • haetaan keinoja yhdistystoimijoiden jaksamiseen ja uusien tekijöiden löytymiseen
 • vahvistetaan paikallista sosiaalista pääomaa
 • kehitetään yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden kesken
 • laajennetaan verkostoja myös kansainvälisesti
 • järjestetään mahdollisuuksia kohtaamisiin mm. hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja
 • edistetään kansainvälistä kylien välistä vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista.


Yhdistyksen toimintaa päivittämään

Haemme mukaan yhdistyksiä tai kyliä, jotka sitoutuvat hankkeeseen ja käymään läpi kehittämisprosessin. Prosessi sisältää nykytilan kartoittamisen, muutostarpeiden hahmottamisen ja parannustoimien suunnittelun. Lopputuloksena voi olla yhdistyksen kehittämissuunnitelma, kyläsuunnitelma, aktivointistrategia, markkinointitempauksen toteuttaminen, talon korjaussuunnitelma tms.

Teemat ja tavoitteet

 • Toiminnan tuulettaminen = yhdistyksellä tai kylällä on prosessin jälkeen visio ja kirkastuneet tavoitteet, työkaluja saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja paremmin jaksavat toimihenkilöt. Myös yhdistyksen viestintä on tarpeita vastaavaa, suunnitelmallista ja tehokasta.
 • Pirttien piristäminen = osallistuvalla yhdistyksillä on prosessin jälkeen selvä kuva talon nykytilanteesta sekä kunnostus- ja kehitystarpeista ja suunnitelma ja nippu uusia ideoita niihin vastaamiseen, realististen resurssien puitteissa. Tilojen markkinointi on ajan tasalla ja varainhankinta paremmalla tolalla käyttöasteen nousun myötä.
 • Vapaavalintainen aihe tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Hankkeessa on vuoden 2019 aikana tehty kyläsuunnittelua Pälkäneen kyliin. Tutustu esimerkkinä  Puutikkalan kyläsuunnitelmaesitteeseen tai Laitikkalan visuaaliseen kyläsuunnitelmaan.

Yhdistysneuvolasta apua ja vastauksia

Onko yhdistyksen pyörittämisessä tullut esiin kysymyksiä, joihin on haastavaa löytää vastauksia? Meiltä saat yhdistyskohtaista neuvontaa puhelimitse, sähköpostilla tai kasvotusten. Myös suunnitteluapua voimme antaa yhdistyksenne tarpeiden mukaisesti.

Kouluttautumalla sujuvampaan toimintaan

Järjestämme koulutuksia eri teemoista. Tavoitteena on saada yhdistystoimijoille uusia työkaluja toiminnan pyörittämiseen. Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta niihin otetaan ilmoittautumiset. Voit myös esittää toiveita, jos sinulla on joku teema, josta haluaisit koulutusta - teemme mielellämme yhteistyötä!


Yhteistyötä ja verkostoitumista

Uskomme, että ajatusten vaihto, synergiaetujen löytäminen, vertaistuki ja hyvät kohtaamiset auttavat yhdistystoimijan jaksamisessa! Siksi järjestämme itse ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa tilaisuuksia yhteistyön lisäämiseksi.


Opintoretkiä lähelle ja kauemmas

Aina on hyvä käydä katselemassa maailmaa ja asioita vähän eri näkökulmista, ja siksi opintoretket ovat osa hankettamme. Olemme mukana myös Smart Villages Leader Network -kansainvälisessä yhteistyössä Skotlannin, Latvian ja Kreikan kanssa. Tähän liittyen tarkoituksena on järjestää opintoretki jokaiseen mukana olevaan maahan. Ensimmäinen suuntautui Skotlantiin marraskuussa 2019. Täältä voit lukea Luopioisista mukana olleen Päivi Loukamon jutun matkasta (julkaistu alkunperin Sydän-Hämeen Lehdessä).

Koronan vuoksi opintoretkien aikataulutus meni uusiksi, mutta toivottavasti pääsemme niitä vielä hankeaikana järjestämään. Huikkaa hep, jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää retkistä!

Ota yhteyttä!

Pirkan Helmessä hanketta luotsaa hankeneuvoja Anna Kulmakorpi
p. 0400 226 676 tai anna.kulmakorpi@pirkanhelmi.fi

Uutta virtaa paikallistoimintaan -hanketta toteutetaan vuoden 2022 loppuun saakka.

Kuvistuskuva: sanapilvi, jossa hankkeen toimintaa kuvaavia sanoja.