Käynnistystuki

Piirroskuva rattaistosta.

Käynnistystukea voit hakea uuden yrityksen käynnistämisen asiantuntijapalveluihin ja muihin yrityksen käynnistämiseen liittyviin toimiin.

Käynnistystuet myönnetään vakioituina kertakorvauksina, jotka maksetaan yhdessä erässä. Käynnistystukea voi saada vain kerran vuosien 2023–27 aikana.

Yritystoiminnan kokeilu 2500€

 • Tuen saajana tulee olla luonnollinen henkilö, joka ei harjoita yritystoimintaa (ei ole y-tunnusta).
 • Tavoitteena selvittää, onko hakijasta yrittäjäksi: riittävätkö tiedot ja taidot, onko tuotteelle/palvelulle kysyntää jne.
 • Yritystoiminnan kokeilu saa kestää korkeintaan 4 kuukautta.

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen 5000€

 • Yrityksellä on oltava y-tunnus, jotta tukea voi hakea
 • Osa-aikainen yrittäminen tarkoittaa, että harjoitat yritystoimintaa 10–35 tuntia viikossa tai vastaavan työajan kausiyrittäjänä.
 • Tuettavan yritystoiminnan liikevaihtotavoite on vähintään 10 000 euroa vuodessa.

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen 7500€

 • tuen hakeminen edellyttää y-tunnusta, yrittäjän eläkevakuutusta ja valmista liiketoimintasuunnitelmaa
 • Päätoimisen yrittämisen tavoitteena on vähintään 15 000 euron vuosiliikevaihto. Päätoimisen yrittämisen tulee tuoda toimeentulo sinulle yrittäjänä tai yhdelle työntekijälle. 

Omistajanvaihdoksen suunnittelu 2500€/5000€

 • tukea voi hakea yrityksen ostoa suunnitteleva vain harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankkimiseen
 • tukea voi käyttää omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyvien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen
 • tuen hakeminen ei edellytä y-tunnusta
 • tukea voidaan myöntää 2 500 tai 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin yhteensä enintään 5 000 euroa rahoituskaudella samalle tuen saajalle

Maatalouden kokeilu  2500€/5000€/7500€

 • Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen.
 • Tukea voidaan myöntää esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien tai tuotteiden kokeiluun ja uusien markkinointikanavien testaamiseen. 
 • Toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä
 • Haettava tuki on oltava kohtuullinen suhteessa suunnitellun kokeilun laajuuteen.
 • Kokeilun kesto saa olla enintään kolme vuotta
 • Tukea voidaan myöntää 2 500, 5 000 tai 7 500 euroa vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin yhteensä enintään 7500 euroa rahoituskaudella samalle tuen saajalle

Kuka voi saada tukea?

Osa- tai kokoaikaiseen yritystoiminnan käynnistämiseen voit saada tukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja ryhdyt yrittäjäksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. HUOM. Yritystoiminnan kokeiluun voit saada tukea jo alle 18-vuotiaana.
 • perustettava yrityksesi sijaitsee maaseudulla.
 • perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Mihin tukea voi käyttää?

Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin yrityksen käynnistysajalle, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina, pääpainon ollessa asiantuntijapalveluissa. Tukea voidaan käyttää lisäksi alle 1200 euron pienhankintoihin.

Käynnistystuella voit hankkia asiantuntija-apua esimerkiksi

 • kirjanpidon suunnitteluun
 • markkinointisuunnitelman laadintaan
 • liiketoimintasuunnitelman laadintaan
 • tuotannon suunnitteluun
 • investointien suunnitteluun.