Säännöt

Pirkan Helmen NuorisoLeader-toimintaa toteutetaan toistaiseksi ainoastaan Urjalassa, koska toimintaan käytettävissä oleva rahoitus tulee kokonaisuudessaan Urjalan kunnalta.

Tuki 20–300 € / hanke

Tuesta puolet maksetaan heti tukipäätöksen teon jälkeen ja loput hankkeen loppuraportin toimittamisen jälkeen.

NuorisoLeader-tukea voivat hakea alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, tuen edellytyksenä on, että hakijana on vähintään kolmen nuoren ryhmä. Tukea hakevalla ryhmällä tulee lisäksi olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.

Hanke tulee aina raportoida. Raportti tulee toimittaa viipymättä hankkeen toteuttamisen jälkeen. Kuvaa loppuraportissa lyhyesti hankkeen toteutumisesta ja liitä mukaan sellainen kuva, jota Pirkan Helmi saa käyttää viestinnässään (esim. some-julkaisu NuorisoLeader-tuesta). 

Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava seuraavaa:

  • Jos tuella hankitaan kiinteää omaisuutta, hankintojen tulee olla mahdollisimman laajasti yhteisessä käytössä. Harrastusvälineiden hankintaa voidaan tukea, jos vastaavia ei ole entuudestaan ryhmän käytössä.
  • Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan.
  • Tukea myönnetään itse järjestettäviin tapahtumiin, kursseihin, koulutuksiin. Ei muiden järjestämien em. asioiden osallistumisiin eikä matkakuluihin.
  • Hakijaryhmän taustalla (suosittelijana tai vastuuaikuisena) voi olla koulukin, mutta rahoitusta ei makseta koulujen tileille eikä luokkaretkien avustamiseen. Tukea ei myöskään myönnetä opetussuunnitelman toteuttamiseen. Kouluille sijoitettavia hankintoja voidaan tukea, jos ne ovat ensisijaisesti vapaa-ajan käytössä.

Tukea ei myönnetä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi:

  • Normaalista, jatkuvasta harrastuksesta tuleviin kuluihin (esim. ratsastus-, soitto- ja tanssitunnit).
  • Harrastusten osallistumismaksuihin tai pääsylippuihin, esim. huvipuistot, konsertit, kylpylät
  • Yksityiskäyttöön tarkoitettuihin kustannuksiin
  • Eteenpäin myytäviin tuotteisiin, esim. kesäkioskin hankinnat, joiden kulut ryhmä saa katettua myyntituloilla

Heräsikö kysymyksiä? Ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Jousiammuntaa Junnuille NuorisoLeaderilla

Hessi-tallin vanhempainyhdistys järjesti jousiammuntatapahtuman
syyslomalla 2020. Osallistujat pääsivät harjoittelemaan jousiammuntaa sekä
maasta että hevosen selästä osaavassa ohjauksessa.