NuorisoLeader

NuorisoLeader on nuorten omien hankkeiden rahoitusväline

Tavoitteena on saada alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret pienten, mutta tärkeiden omien hankkeidensa suunnittelun ja toteuttamisen kautta mukaan laajempaan kotiseutunsa kehittämistyöhon.

Haettavan avustuksen käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai lähes mikä vaan asia, jossa nuoret ovat itse suunnittelijana, toteuttajana ja raportoijana.

Tuki on 20–300 € / hanke. Tuesta puolet maksetaan heti tukipäätöksen teon jälkeen ja loput hankkeen loppuraportin toimittamisen jälkeen.

NuorisoLeaderin hakeminen

NuorisoLeaderilla on jatkuva haku. NuorisoLeader-tukea voivat hakea alle 18-vuotiaat urjalalaiset lapset ja nuoret. Hakemus tehdään alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Tutustu sääntöihin ennen hakemuksen tekemistä!

Pirkan Helmen hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet kokouksessaan arvioiden mm. toiminnan yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta sekä rahan käytön tehokkuutta.

NuorisoLeader tukihakemus

NuorisoLeader-tukea hakevalle lasten/nuorten ryhmälle voi keksiä kuvaavan nimen.

Ryhmään pitää kuulua vähintään kolme alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta, mutta ylärajaa ei ole

Milloin tapahtuu? Kuka tekee mitäkin?

Minne laitteet ja kalusteet sijoitetaan? Miten varmistetaan, että ne ovat kaikkien ryhmän jäsenten käytössä rajoituksetta? Kuka vastaa niiden kunnossapidosta?

Mikä maksaa, miten paljon se maksaa ja kuka sen maksaa? Hanketuesta puolet maksetaan ennakkona, loput vasta hankkeen toteuttamisen jälkeen. Miten varmistatte että saatte hankkeen toteutettua loppuun ennen hanketuen loppumaksuerää?

Lähetetystä NuorisoLeader-tukihakemuksesta lähtee kopio ryhmän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.