NuorisoLeader

HUOM! Vuosille 2014-2022 NuorisoLeaderiin varattu rahoitus on käytetty. Tiedotamme uusista rahoitusmahdollisuuksista vuoden 2023 alkupuolella.

NuorisoLeader on nuorten omien hankkeiden rahoitusväline

Tavoitteena on saada alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret pienten, mutta tärkeiden omien hankkeidensa suunnittelun ja toteuttamisen kautta mukaan laajempaan kotiseutunsa kehittämistyöhon.

Haettavan avustuksen käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai lähes mikä vaan asia, jossa nuoret ovat itse suunnittelijana, toteuttajana ja raportoijana.

Tuki on 20–300 € / hanke. Tuesta puolet maksetaan heti tukipäätöksen teon jälkeen ja loput hankkeen loppuraportin toimittamisen jälkeen.