Vuosikokouksessa palkittiin vuoden 2023 Leader-hankkeet

18.4.2024

Pirkan Helmen vuosikokous pidettiin 17.4. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, hyväksyttiin sääntömuutos ja palkittiin vuoden 2023 parhaat Leader-hankkeet. 

Kuluvalla rahoituskaudella 2023–2027 Pirkan Helmen hallitus valitsee vuosittain ansioituneimman yritys- ja yleishyödyllisen hankkeen. Huomionosoitusten kautta halutaan tuoda esiin alueellamme tehtävää monimuotoista kehittämistyötä ja kannustaa yleisesti hyödyntämään Leader-hankerahoitusta. Palkittavat hankkeet valitaan niiden hankkeiden joukosta, jotka ovat saaneet vuosikokousten välisenä aikana ELY-keskuksen tukipäätöksen. 

Vuoden 2023 yrityshanke: Skeittikivetyksien tuotantotilojen parannus

Akaalainen Pestopasta Oy valmistaa matalia katukivetysmäisiä skeittiobstaakkeleita aputoiminimellä Crazy RoadWalls. Tuotteet ovat kestäviä ja niistä on saatavilla monta eri muotovariaatiota. Skeittirotvallit soveltuvat aina yksityishenkilöiden takapihoista suurkaupunkien skeittiparkkeihin. Leader-investointituella yritys varustelee tuotantotilan Viialaan ja hankkii tuotannossa tarvittavia koneita ja laitteita.

Hallituksen perustelut valinnalle: Investointi mahdollistaa uuden yritystoiminnan käynnistymisen alueellamme. Yrityksen tuote on hyvin erityinen ja innovatiivinen, ja sille on myös kansainvälistä kysyntää. Yrityksen tuotteilla voi helposti kehittää olemassa olevia liikuntapaikkoja kaiken tasoisille harrastajille sopiviksi sekä monipuolistaa myös muita julkisia ulkotiloja. Lapset ja nuoret ovat tuotteiden tärkeä käyttäjäryhmä.

Lisätietoja toiminnasta: https://crazyroadwalls.eu/fi/ 

Vuoden 2023 yleishyödyllinen hanke: Pälkäneen valuvesi 1 (Pälkäneen valuma-aluekohtaiset vesienhoitohankkeet 1)

Aito Suvi ry:n toteuttamassa Pälkäneen valuvesi 1-hankkeessa tehdään 12 Kukkian ja Pälkäneveden paikalliselle valuma-alueelle kunnostussuunnitelmat. Tavoitteena on saada asianmukaiset suunnitelmat, jotta päästään toteuttamaan kosteikkoja ja vesienhallintarakenteita ravinnekuormituksen ehkäisemiseksi. Kunnostussuunnitelmat ovat myös perusta, kun haetaan rahoitusta toteutukselle.

Hallituksen perustelut valinnalle: Aito Suvi ry on tarttunut tärkeään asiaan tavoitteellisesti ja sellaisessa mittakaavassa, että toteutuessaan suunnitelmat tulevat vähentämään järvien rehevöitymistä ja edesauttamaan niiden ekologisen tilan säilymistä hyvänä. Aito Suvi on löytänyt toimivan toimintamallin vesistönkunnostuksiin sekä keskusteluyhteyden maanomistajien kanssa, mikä sujuvoittaa vesiensuojelutyötä alueella. Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ vahvistaa myös paikallisten ja kausiasukkaiden sitoutumista vesienhoitoon. Kukkia ja Pälkänevesi ovat Kokemäenjoen vesistön latvavesiä, joten kunnostustoimilla on vaikutusta Pälkäneen lisäksi valtavaan alueeseen. Hyödynsaajajoukko on siis mittava ja hanke on mitä suurimmassa määrin yleishyödyllistä hyvää tuottava.

Lisätietoja toiminnasta: https://www.aitosuvi.fi/