Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin haettavissa

9.11.2021

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat nyt hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.

Nyt on aika panostaa uusiutuvaan energiaan

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasun tuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Neuvontaa yrityksen omistajanvaihdoksen tueksi

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

Rahoitusta haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta, Pirkanmaan ELY-keskus p. 0295 036 000. Tuet ovat haettavissa vuoden 2022 loppuun saakka. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään viimeistään 15.11.2021 vireille tulleita hakemuksia.

Linkki Ruokaviraston tiedotteeseen:
https://news.cision.com/fi/ruokavirasto/r/tukea-maaseudun-yritysten-energia--ja-resurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa,c3434600