Tukimuotoja yhdistyksille -julkaisu luettavissa

27.10.2022

Pirkan Helmen ja naapuriryhmä Linnaseudun yhteinen selvitys yhteisölähtöisistä rahoituskanavista on valmistunut. Selvitys on osa Leader-ryhmien oman kehittämisrahoitusvälineen valmistelutyötä ja siihen on koottu näiden kahden Leader-ryhmän toimialueiden sekä toimialueille ulottuvien säätiöiden, rahastojen, järjestöjen ja ministeriöiden taloudelliset tukimuodot, jotka on kohdistettu yhteisölliseen toimintaan. Selvityksen ulkopuolelle on jätetty Leader-ryhmien ja toimialueen kuntien omat tukimuodot, koska niistä on koottu Rajaton-hankkeessa omat selvityksensä.

Selvityksestä tehty Tukimuotoja yhdistyksille -julkaisu on vapaasti luettavissa ja ladattavissa:

Huomioithan, että selvityksen tiedot on koottu vuonna 2022 sen hetkisten hakutietojen mukaan. Ajantasaisen tiedon selvityksessä mainituista tuen myöntäjistä ja hakuehdoista saat aina kyseiseltä taholta itseltään. Emme vastaa hakuehtojen muutoksista.

Selvitys tehty osana Pirkan Helmen ja Linnaseudun yhteistä Rajaton-hanketta ja sen on koonnut Pirkan Helmen korkeakouluharjoittelija Helka Niemelä.