Rahoitusta vesistöhankkeisiin - haku 18.10.-30.11.

19.9.2022

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku aukeaa lokakuussa. ELY-keskukset myöntävät avustusta vesien tilaa ja käyttöä parantaviin vesistökunnostushankkeisiin sekä kokonaisvaltaista maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistäviin hankkeisiin. 

Avustusten hakuaika on 18.10.–30.11.

Lue lisää: https://ym.fi/virtaavesienhoitoon