Rahoituskehystä vielä vähän jäljellä - hakemusten seuraava käsittely syksylle

16.4.2020

Pirkan Helmen hallitus puolsi etäkokouksessaan 15.4. yritystukea neljälle yritykselle ja rahoitusta neljään kehittämishankkeeseen, yhteensä 175 500 euroa.

Rahoituskehystä jäi sitomatta vielä noin 77 000€. Seuraava kokous, jossa rahoitushakemuksia käsitellään, päätettiin siirtää alkusyksyyn. Tarkempi ajankohta päätetään, kun rahoituskehykseen mahdollisesti vielä palautuvat erät selviävät.