Leader-tukien haku jatkuu normaalisti vuonna 2021 - katso valintajaksot

11.1.2021

Vaikka rahoituskausi 2014-2020 päättyy, Leader-toimintaan on käytettävissä rahoitusta myös tänä vuonna. Niin kutsutulla siirtymäkaudella toteutetaan vielä päättyvän kauden strategiaa nykyisillä säännöillä, mutta rahoituskauden 2021–2027 varoilla.

Leader-rahoituksella on jatkuva haku. Tukihakemusten käsittely Pirkan Helmen hallituksessa tapahtuu seuraavien valintajaksojen mukaisessa rytmissä:

   1. valintajakso päättyy 14.2.2021. Tähän päivämäärään mennessä jätetyt hakemukset käsitellään hallituksessa maaliskuussa.
   2. valintajakso päättyy 25.4.2021, hakemukset käsitellään toukokuun hallituksen kokouksessa. 
   3. valintajakso päättyy 29.8.2021, hakemukset käsitellään syyskuun hallituksen kokouksessa.
   4. valintajakso päättyy 31.10.2021, hakemukset käsitellään joulukuun hallituksen kokouksessa.

Valintajaksojen aikataulutuksella pyritään mm. helpottamaan hakemusten valmistelua ja varataan enemmän aikaa neuvonnalle ja hakemusaineiston täydentämiselle.