Koronaviruksen vaikutukset hankkeisiin ja yritystukiin

20.3.2020

Epidemialla on vaikutuksia myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kehittämishankkeisiin.

Suomessa ja muualla maailmalla on rajoitettu matkustamista. Myös vierailukohteet voivat perua suunniteltuja tapaamisia, jolloin matka ei enää vastaa alkuperäistä tarkoitustaan. Vallitsevassa tilanteessa hankkeiden tulisi nyt käyttää harkintaa erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

Matkat

Matkojen suhteen tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja ulkoministeriön antamia ohjeistuksia. Peruuntuneen tai siirtyneen matkan osalta tulee olla välittömästi yhteydessä Leader-ryhmään tai tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen.

Mikäli hankematkoja peruuntuu tai siirtyy, on kulujen korvaamista aina ensin tiedusteltava lentoyhtiöiden kautta tai matkavakuutuksen kautta. Korona-viruksen takia peruttujen matkojen ja tapahtumien kulut ovat tukikelpoisia, jos ne ovat lopullisia ja kohdistuvat hankkeelle.

Jatkoaika

Jos hankkeen matkoja ja tilaisuuksia on tarpeen siirtää, mutta hankkeen toteutusajan päättyminen on tulossa vastaan, voidaan arvioida jatkoajan myöntämistä hankkeelle. Jos matkojen ja tilaisuuksien siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista eli ne perutaan siirtämisen sijaan, arvioidaan, täytyykö hankesuunnitelmaa muuttaa.

Mikäli matkoja tai tilaisuuksia on siirtymässä  hankeajan päättymisen jälkeiseen ajankohtaan, tulee tuensaajan jättää jatkoaika-/ muutoshakemus ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet ja olosuhteet sekä erityisesti koronaepidemian hankkeelle aiheuttaman jatkoajan tarpeen. Jatkoaika-/ muutoshakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Mikäli koronaepidemia aiheuttaa muutoksia hankkeen toteutukseen, olkaa yhteydessä Pirkan Helmeen. Päivitämme tätä uutista tarpeen mukaan, kun lisäohjeistusta Ruokavirastosta saadaan.