Ideahaun saldoa

6.11.2020

Pirkan Helmi toteutti 21-vuotisen historiansa ensimmäisen hankeideahaun 3.8.–14.10. Haun tarkoituksena oli löytää Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueen vaikuttavimmat yleishyödylliset kehittämisideat jatkojalostettaviksi yhdessä Pirkan Helmen väen kanssa ja varmistaa kaikille ideoista jalostuville hankkeille riittävä rahoitus maa- ja metsätalousministeriön Leader-ryhmille suuntaamassa välikausirahoitushaussa vuosille 2021 ja 2022.

Ideahaussa jätettiin yhteensä 23 hankeideaa eri puolilta toimialuettamme ja kuten Leader-toiminnassa yleensäkin, ideoiden sisällöllinen kirjo oli melkoinen aina kuntoportaista seudullisen paikallisjunaliikenteen kehittämiseen. Pirkan Helmen hallitus käsitteli ideat kokouksessaan 22.10. Ideoista 17 valittiin paikallisen kehittämisohjelman toteuttamisen ja rahoituskelpoisuuden näkökulmasta edelleen kehitettäviksi.  Jatkovalmistelun tavoitteena on saada mahdollisimman monesta ideasta käsittelyvalmis hankehakemus keväälle, kun siirtymäkauden rahoitusta on käytettävissä.

Kaikille ideahakuun osallistuneille ja yhteystietonsa jättäneille tiedotetaan valinnan lopputuloksesta lähipäivinä.