Hanke- ja yritystukien haku on auennut

22.6.2023

Rahoituskauden 2023-2027 hanke- ja yritystukien haku on auennut Hyrrä-asiointipalvelussa. Ennakkotiedoista poiketen yritystuista aukesivat 21.6.2023 investointituen lisäksi myös käynnistys- ja kehittämistuet. Hanketuista haettavissa ovat yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha. Huomaa, että hankkeiden tuotosperusteiset kustannusmallit eivät ole vielä käytettävissä!

Syksyllä hakuun tulevat laajakaistahankkeiden, pienhankkeiden ja Leader-ryhmien kautta haettavien alueiden välisten hankkeiden haut. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.
Lue Ruokaviraston tiedote 21.6.2023 asiasta.

Yrityksille uusia tukimuotoja

Maaseudun yritystukia voi edellisen kauden tapaan hakea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voi edelleen hakea ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä, mutta molemmilla tahoilla on uudella kaudella käytössään osittain oma tukivalikoimansa. Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin ja alle viisi henkilötyövuotta työllistäviin yrityksiin.

Leaderistä voi hakea yrityksen investointitukea aineellisiin ja aineettomiin, 5 000-100 000 euron investointeihin. Uusi investointituen muoto on Leader-tuki energiainvestointeihin, jolla tuetaan esimerkiksi yrityksen energiamuodon vaihtamista uusiutuvaan energiaan (vain harvaan asutuille ja ydinmaaseutu). Tukivalikoimassa on myös käynnistys- ja kehittämistukia, joita voi hakea yritystoiminnan kokeiluun, käynnistykseen, suunnitteluun, kehitykseen tai omistajanvaihdokseen.

Leader-tukia suunnataan uusille toimiville yrityksille sekä koko- että osa-aikaiseen yritystoimintaan. Uutena tukimuotona Leader-ryhmillä on myös maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaukseen.

Hanketuet pääosin vanhoja tuttuja

Hanketuilla voidaan rahoittaa edellisen ohjelmakauden tapaan kylien ja yhteisöjen kehittämistä, yleishyödyllisiä investointeja sekä koulutus- ja tiedonvälityshankkeita. Myös alueiden väliset ja kansainväliset hankkeet sekä yritysryhmähankkeet ovat edelleen mahdollisia. Uutena toimenpiteenä on mm. Älykäs kylä -hankkeet. Älykkäät kylät ovat maaseutuyhteisöjä, jotka kehittävät yhteistyöhankkeissa älykkäitä ratkaisuja paikallisiin haasteisiin. Leader-ryhmät voivat rahoittaa jatkossa myös pienhankkeita. Pienhanke on kehittämisessä ja investoinneissa uusi, hallinnollisesti kevyempi tukimuoto, jonka haku avautuu syksyllä. 

Jatkuva haku Hyrrän kautta, käsittelyt valintajaksoittain

Hakea voi vain sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelun kautta. Uuden kauden tukien haku tapahtuu uudistetussa Hyrrässä, johon pääset kirjautumisen jälkeen sivun yläreunan sinisen palkin kautta. (Kauden 2014-2023 hankkeiden muutoshakemukset, maksatukset ym. tehdään edelleen vanhan Hyrrän kautta). Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty Hyrrässä. 

Hyrrä yhdistää henkilön ja organisaation Suomi.fi-valtuutuksella, joten valtuutusasiat kannattaa hoitaa kuntoon hyvissä ajoin. Lisätietoa Suomi.fi-valtuutuksesta. Itse Hyrrä-palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla kun valtuutus on tehty.

Yritys- ja hanketuissa on jatkuva haku, mutta rahoitettavat hankkeet valitaan valintajaksoittain. Pirkan Helmen valintajaksot hankkeille vuonna 2023 ovat:

  • 21.6.–13.8. (käsittely elokuun kokouksessa)
  • 14.8.–24.9. (käsittely lokakuun kokouksessa)
  • 25.9.–26.11. (käsittely joulukuun kokouksessa)

Vuodesta 2024 alkaen hakemuksia käsitellään kahdeksassa kokouksessa siten, että joka toisessa kokouksessa käsitellään yritystukihakemuksia ja joka toisessa yleishyödyllisiä hakemuksia. Valintajaksot vuodelle 2024 julkaistaan loppuvuodesta.

Rahoituslinjaukset kaudelle 2023-2027

Pirkan Helmen hallitus päätti rahoituslinjauksista alkavalle kaudelle kokouksessaan 19.6.2023. Suuria muutoksia tukiprosentteihin ei tullut, mutta yleishyödyllisten hankkeiden enimmäistukea nostettiin 80 000 euroon. Tutustu rahoituslinjauksiin tarkemmin. Samalla sivulla voit tutustua myös hankkeiden ja yritystukien uusiin valintakriteereihin.

***

Tietoa rahoituksesta ja ohjeita hakemiseen lisätään Pirkan Helmen sivuille jatkuvasti. Olethan yhteydessä Pirkan Helmeen hakemuksen tekoa suunnitellessasi.