Hakemuskäsittelyn tilanne Pirkanmaan ELY-keskuksessa

28.6.2024

Rahoituskauden 2023-27 yritys- ja hanketukien haku avautui noin vuosi sitten, mutta päätöksenteko mahdollistui vasta puolisen vuotta tämän jälkeen. Lisäksi erityisesti yritystukihakemusten määrä on lisääntynyt huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna. Muun muassa nämä syyt ovat yhdessä johtaneet siihen, että tukihakemuksen käsittely on ruuhkautunut Pirkanmaan ELY-keskuksessa ja tukipäätöstä joutuu valitettavasti odottamaan kuukausia.

ELY-keskus on nyt alkanut julkaista tietoa hakemuskäsittelyn tilanteesta maaseutu.fi-sivustolla:
https://maaseutu.fi/alueet/pirkanmaa/maaseuturahoitus-pirkanmaalla/hakemuskasittelyn-tilanne/

Tällä hetkellä käsittelyssä Leader-tukien osalta ovat 31.12.2023 mennessä jätetyt yritystuet ja 15.1.2024 mennessä jätetyt hanketuet. Maksuhakemuksia käsitellään pääsääntöisesti reaaliajassa. Tiedot päivitetään sivustolle joka kuun viimeisellä viikolla, lukuun ottamatta heinäkuuta.