Etäkoulutusta yhdistystoimijoille: HYVINVOIVA VAPAAEHTOINEN

16.9.2020

Työhyvinvointi vapaaehtoistyössä - mitä se on ja miten sitä voi lisätä?

Järjestämme kaksi samansisältöistä etäkoulutusta yhdistystoimijoille:
ke 30.9. ja to 8.10.

Koulutukseen mahtuu 8 hlöä/kerta. 
Molemmat koulutuskerrat klo 18-20 Teams-alustalla.

Tavoitteena on tarkastella vapaaehtoisen omaa työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kehittää jokaisen suhdetta vapaaehtoistyöhön sekä vahvistaa positiivista ilmapiiriä.

Työskentelymuotona ovat tietoiskumaiset alustukset, keskustelu sekä työnohjauksellisella otteella toteutetut osallistavat menetelmät. Harjoitteiden kautta pohditaan omaa toimintaa, vuorovaikutusta sekä vapaaehtoistoiminnan hyvinvoinnin kehittämistä.

Kouluttajana järjestöosaaja ja työnohjaaja Jutta Laino-Tabell (www.ohjaamoon.fi)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.9. / 6.10. oheisen linkin kautta:
https://forms.gle/x7VY8kAW4nUpBubd8


Järj. Pirkan Helmen Uutta virtaa paikallistoimintaan -hanke