ELY-keskus kutsuu vesienhoitoverkoston tapaamiseen 9.11.

22.10.2021

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt uuden vesienhoitoverkostohankkeen, jonka toiminta-alueena on eteläinen Pirkanmaa. Verkoston alueella on vesistöjä ja niiden valuma-alueita Lempäälän, Vesilahden, Akaan, Valkeakosken, Urjalan, Pirkkalan ja Nokian kunnista.

Verkoston ensimmäinen tapaaminen järjestetään 9.11. klo 17–19.30 etäyhteydellä. Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt auki, ja ilmoittautumisia pyydetään 1.11. mennessä.

Tapaamisella kerrotaan verkoston perustamisen taustoista, vesien tilasta alueella ja työskennellään pienryhmissä työpajahengessä. Tarkoituksena on ideoida verkoston tulevaa toimintaa sekä kartoittaa, mitä mahdolliset jäsenet toivoisivat verkostolta saavansa.

Verkoston tarkoituksena on luoda alueellista vesienhoidon yhteistyötä eri toimijoiden välille sekä paikantaa uusia vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostuskohteita. Mukaan ovat tervetulleita niin erilaiset yhdistykset ja järjestöt, asukkaat ja mökkeilijät kuin yrittäjät ja maanomistajatkin.

Kuva verkoston toiminta-alueesta. Pyhäjärven pohjoisosa (viivoitettu alue) on rajattu pois, sillä pohjoisesta tulevat vedet eivät vaikuta eteläisen alueen vesien laatuun.