Uutta virtaa paikallistoimintaan -hanke

Neuvontaa, verkostoitumista, koulutuksia ja opintoretkiä yhdistystoimijoille:

Uutta virtaa paikallistoimintaan!

 

Pirkan Helmen omassa kylille ja yhdistyksille suunnatussa hankkeessa

- parannetaan alueen yhdistystoimijoiden toimintaedellytyksiä
- päivitetään yhdistysten toimintaa ja käytäntöjä
- lisätään yhdistystoiminnan ja viestinnän osaamista
- haetaan keinoja yhdistystoimijoiden jaksamiseen ja uusien tekijöiden löytymiseen
- vahvistetaan paikallista sosiaalista pääomaa
- kehitetään yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden kesken
- laajennetaan verkostoja myös kansainvälisesti
- järjestetään mahdollisuuksia kohtaamisiin mm. hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja
- edistetään kansainvälistä kylien välistä vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?

Tarjolla on esimerkiksi ajatusten tuulettelua työpajamenetelmin, yhdistysneuvola, jossa annetaan yhdistyskohtaista neuvontaa, suunnitteluapua jne. tarpeiden mukaisesti, kaikille avoimia koulutuksia ja tilaisuuksia sekä opintoretkiä lähelle ja kauemmas.

Hanketta toteutetaan aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Anna Kulmakorpeen p. 0400 226 676 tai anna.kulmakorpi@pirkanhelmi.fi