Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Hanke: Akaa Group -verkostoselvitys
Hakija: Akaan kaupunki
Toteutusaika: 9.6.2016-31.10.2017
Toteutusalue: Akaa
Tuki:  52,88 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 6.874,40 euroa.

Akaa Group -hankkeella selvitetään metalli- ja muoviteollisuuden yritysten kehittämistarpeita yksittäisenä yrityksenä ja verkostona. Hankkeen tavoitteena on hahmottaa yritysten ja verkoston kehittämiskohteita mm. logistiikassa, tuotannossa sekä hankinnoissa sekä löytää yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteistoimintamahdollisuuksista. Kartoituksen tavoitteena on siis metalli- ja muoviklusteriyritysten toimintojen synergiamahdollisuuksien tunnistaminen suuruuden ekonomian ja skaalahyötyjen aikaansaamiseksi toimintoja yhdistämällä.

Hanke on avoin kaikille Akaassa toimiville metalli- ja muovialan yrityksille sekä näitä toimialoja sivuavien alojen yrityksille. Hankkeeseen on mahdollista osallistua myös yritys, joka on kiinostunut yhteistyöstä akaalaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tarjoamasta mahdollisuudesta tiedotetaan kohderyhmää käyttämällä sekä sähköistä että painettua mediaa, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman laajalle joukolle mahdollisuus osallistua.

Hanke: Etelä-Pirkanmaan jalkapalloseurojen kehittämishanke (EPTK)
Hakija: FC Haka Juniorit ry
Toteutusaika: 1.9.2016-31.8.2019
Toteutusalue: Akaa, Urjala, Valkeakoski + Kantri ry:n alueelta Lempäälä, Vesilahti
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 86.875,28 euroa (Pirkan Helmen rahoitusosuus).

Vuonna 2010 aloitettu neljän seuran (Haka j, ViiPV, Leki-Futis, VaNL) yhteinen projekti on laajentunut UrPS:lla, VesVi:lla, TP-49:llä, sekä Loiskeella. Näiden seurojen yhteistyöllä on tavoitteena saada aikaan yhteinen valmennuslinjaus ja kehittää alueellisia olosuhteita, sekä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Visiona on luoda yhteinen jalkapalloon keskittynyt yhteisö, josta kaikki hyötyvät. Toiminnan tavoitteena laatu on kaiken keskiössä mm. saada nuoret jatkamaan harrastustaan mahdollisimman pitkään oman tasoisessa ympäristössä. 

Hanke: Hyvinvointia, työtä ja tuloa luonnosta
Hakija: Urjalan 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.4.2016-30.10.2018
Toteutusalue: Urjala
Tuki: 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 41.337,90 euroa.

Hyvinvointia, työtä ja tuloa luonnosta hanke on koulutuksellinen yhteistyöhanke, jossa paneudutaan hyvinvointiin, luonnonantimien monipuoliseen hyödyntämiseen sekä lähiruuan merkitykseen. Hanke tarjoaa tietoa, taitoa ja innostusta luonnontuotteiden omaan ja kaupalliseen hyödyntämiseen ja kumppanuuksien luomiseen.

Hanke: Hyvän elämän työpaja
Hakija: Osuuskunta Pöllökartano
Toteutusaika: 15.2.2017-31.8.2018
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 7520,00 euroa.

Tavoitteena on aktivoida ihmisiä oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä toisaalta innostaa ihmisiä toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen, esimerkkinä oman asuinympäristön kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä ikääntyvien ihmisten halukkuutta ja kykyä osapäiväiseen/satunnaiseen ansiotyöhön, jossa he voivat hyödyntää heille kertynyttä osaamista ja/tai kokeilla ja oppia uusia asioita. Seudun, kunnan ja yhteiskunnan kannalta tavoitteena on eläkkeelle jäävien työaktiivisuuden lisääminen ja aktiivisen elämän pidentäminen, mikä samalla pienentää hyvinvoinnin sosiaali- ja terveysmenoja. Etsimme yhdessä käyttäjien kanssa uusia toimintatapoja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteuttamiseksi kylävaltaisessa maaseutukunnassa.

Hanke: JAA SYDÄN
Hakija: Kylmäkosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.2.2018-30.4.2019
Toteutusalue: Akaa
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 23.239,52 euroa

Hankkeen päämääränä on tuottaa lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä yhteistä tekemistä seniori-ikäisten kanssa. Hankkeella halutaan aktivoida nuoret ajattelemaan tulevaisuutta ja paikkakunnalla asumista. Toiminnallisen oppimisen avulla saadaan uskoa omaan vaikuttamiseen ja kokemukset rikkaudeksi luomalla ne yhdessä vanhusten kanssa hyödyntäen molempien tahojen elämänkokemusta ja osaamista. Hankkeella halutaan herätellä nuoria vanhusten avuksi ja tueksi. Samalla nuorten alakoululaisten tietoutta voidaan lisätä avaamalla heille vanhusten elämää ja tieto kulkee myös toisinpäin. Konkreettisina tuloksina halutaan saada nuorilta lähtöisin olevia kehittämisideoita yhteisistä toiminnoista vanhusten kanssa ja tavoittaa nuoret laajasti paikkakunnalla. Saada nuorten ryhmiä toteuttamaan yhteisiä projekteja.

Hanke: Kannata kotiseutua
Hakija: Valkeakosken nuorkauppakamari ry
Toteutusaika: 1.1.2016-30.8.2017
Toteutusalue: Akaa, Pälkäne, Valkeakoski
Tuki: 90% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 5.895 euroa.

Projektin tavoitteena on kannustaa valkeakoskelaisia, akaalaisia ja pälkäneläisiä asukkaita ja yrityksiä miettimään kulutustapojaan sekä osaltaan parantamaan alueen yhteisöllisyyttä. Projektin tarkoituksena on esitellä paikallisia, valkeakoskelaisia, pälkäneläisiä ja akaalaisia yrityksiä. Määritelmänä paikalliselle yritykselle on 1) enemmistö työntekijöistä työskentelee paikkakunnalla ja 2) yhtiön päätäntävaltaa käytetään siellä. Tarkoituksena on, että hanke juurruttaa hokemiksi "Kannatan Koskia!", "Avustan Akaata!" ja "Panostan Pälkäneeseen!".

Hanke: Kestävä ja kansainvälistyvä maaseutu - Sustainable Entrepreneurship in Countryside
Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 1.6.2016-31.5.2019
Toteutusalue: Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski + 7 muun Leader-ryhmät alueet 
Tuki:  95% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 76.000 euroa (Pirkan Helmen rahoitusosuus).

Kestävä ja kansainvälistyvä maaseutu - Sustainable Entrepreneurship in Countryside on kansainvälinen Leader-hanke, jonka toteuttamiseen osallistuu kolme suomalaista, kolme virolaista ja kaksi latvialaista Leader-ryhmää. Hankkeen tavoitteena on edistää hankealueen yrittäjähenkisten maaseutuasukkaiden ja maaseudulla toimivien yhdistysten toimintavalmiuksia ja toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä yli sukupolvirajojen sekä edistää verkostoitumista ja yhteistyötä toimijoiden kesken. Hankkeen keskeisimpiä toimintamuotoja ovat hankkeen kohderyhmälle suunnatut yhteistapaamiset, työpajat & seminaarit, opintoretket sekä alueen mahdollisuuksia esille tuovan monimuotoisen viestintämateriaalin tuottaminen. Hankkeen päähakija Suomessa on Pirkan Helmi ry ja hankekumppaneina ovat Leader Sepra ja Linnaseutu. Hanketta toteutetaan Suomessa yhteensä kahdentoista kunnan maaseutualueilla (Akaa, Hamina, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Pälkäne, Urjala, Valkeakoski ja Virolahti).

Hanke: Kukkia kirkkaaksi!
Hakija: Kukkian Suojeluyhdistys ry
Toteutusaika: 21.5.2015-1.9.2016
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 6.400 euroa.

Kukkia-järven veden laadun tilanneselvitys.

Hanke: Kukkia Maailmalle - Come & Enjoy Kukkia
Hakija: Luopioisten Yrittäjät ry
Toteutusaika: 25.5.2015-31.12.2017
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 43.432 euroa.

Kukkia maailmalle -hanke on edellisten Kukkia -hankkeiden jatkohanke, joka tarkastelee Kukkian seutua ulkomaalaisen näkökulmasta sekä luo työkaluja ja valmiuksia, joilla Kukkian seutu, Kukkian maisemat, yritykset ja palvelut kohtaavat kansainvälisen kysynnän. Alueelta löytyy huomattavan paljon maisemallisiai ja kuttuurihistoriallisia kohteita, joiden ympärillä alueen vireät kylät ja suomalainen elämisen tapa tuodaan esille ulkomaalaisille helposti saavutettavina palvelu- ja kohdepaketteina.

Hanke: Laajakaista kaikille Akaalaisille
Hakija: Akaan kaupunki
Toteutusaika: 29.1.2016-30.6.2018
Toteutusalue: Akaa
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 72.000 euroa.

Tavoitteena on saada suunnitelma, joka mahdollistaa kaikille kuntalaisille ja yhteisöille tasa-arvoisen aseman nopeissa tietoliikenneyhteyksissä. Hankkeen aikana selvitetään tämänhetkinen tilanne ja tehdään kustannusarvio ja aikatauluehdotus verkon rakentamiselle. Hanke tuottaa valmiin materiaalin, jota hyödyntäen kuka tahansa voi rakentaa alueelle nopean laadukkaan verkon.

Hanke: Laajakaistaselvitys
Hakija: Urjalan kunta
Toteutusaika: 1.12.2015-30.6.2018
Toteutusalue: Urjala
Tuki:  66,67% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 80.000 euroa.

Yhä enemmän palveluja siirtyy verkkoon ja kunnan kilpailukyvyn kannalta on tärkeää pysyä tässä vauhdissa mukana. Urjalan kunta toteuttaa selvityshankkeen, jossa kartoitetaan kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuus ja tavoitteena on tehdä valokuituverkkosuunnitelma koko kunnan alueelle. Hankkeessa selvitetään markkinaehtoisesti rakentuvat alueet, muut toteutettavat hankealueet ja vaihtoehtomallit teknistaloudellisesti kiinteän valokuituverkon ulkopuolelle jääville alueille. Suunnittelun lopputuotoksena on saada kokonaisvaltaiset laadukkaat suunnitelmat, joiden pohjalta voidaan aloittaa laajakaistan rakentaminen. Hankkeesta hyötyy koko kunnan väki: asukkaat, yritykset, julkishallinnon toimijat sekä vapaa-ajan asukkaat.

Hanke: Laipanmaan reittien kehittämishanke
Hakija: Pälkäneen kunta
Toteutusaika: 1.4.2017-31.3.2018
Toteutusalue: Pälkäne + Kantri ry:n alueelta Kangasala
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 20.000 euroa (Pirkan Helmen rahoitusosuus).

Laipanmaan erämaa-alue sijaitsee sekä Pälkäneen että Kangasalan kuntien alueella. Se on Etelä-Suomen suurin yksittäinen metsäalue. Alueella on paljon talousmetsää, mutta myös paljon retkeilijöiden näkökulmasta mielenkiintoisia reittejä ja polkuja. Alueen matkailullinen hyödyntäminen on puutteellista. Kartoissa tai muissa tietolähteissä ei ole minkäänlaista linkitystä oheispalveluihin tai muihin lähistön merkittäviin kohteisiin. Sekä Pälkäneen että Kangasalan kunnat pitävät sisällään monia mielenkiintoisia matkailukohteita, mutta näiden yhteys Laipanmaasta olevaan aineistoon on olematonta. Myöskään lähiseudun asukkaille Laipanmaa ei ole vättämättä kovin tuttu kohde. Retkeilyn ja metsässä liikkumisen hyöty on tutkitusti suuri terveydellisistä näkökulmista ajateltuna, joten lähellä sijaitsevan retkeilykohteen tunnetuksi tekeminen ja helppo saavutettavuus opasteista ja alueesta olevaa materiaalia kohentamalla on tärkeää paikallisten asukkaiden kannalta.

Hanke: LIIKETILA
Hakija: Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2016-31.12.2016
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 22.841,47 euroa.

LIIKETILA on Valkeakosken 4H-yhdistyksen yrittäjyyskasvastushanke, jossa luodaan tilaa ja tukea nuorten harjoitusyritystoiminnalle ja laitetaan ideat liikkeelle. Hankkeen tarkoituksena on tarjota oikea liiketila nuorten harjoitusyritysten käyttöön, tukea nuoria pop up -yrityksen ideoinnissa, perustamisessa ja pyörittämisessä sekä kehittää alueen yrityskasvatustyötä yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Hanke: Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden osaaminen mahdollisuutena
Hakija: Viittakivi Oy
Toteutusaika: 1.12.2016-30.1.2018
Toteutusalue: Akaa
Tuki:  65,54% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 8.559,52 euroa.

Hanke kohdistuu Akaassa asuviin maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin sekä akaalaisiin yrityksiin, Akaan kaupunkiin, eri yhdistyksiin ja muihin vapaaehtoistoimijoihin. Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia pienyrityksissä ja kolmannella sektorilla sekä tuottaa työvoimaa kaupungin pk-sektorille. Turvapaikanhakijoiden työllistymismahdollisuuksia pyritään nopeuttamaan kuukauden mittaisen TET-harjoittelun myötä. Lisääntyvä vuorovaikutus lisää kaupungin elinvoimaisuutta, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja harrastustoimintaa. Työllistämisen kautta ja yhteistyöllä eri toimijoiden kesken lisätään maahanmuuttajien ja kantaväestön kaksisuuntaista kotoutumista ja puretaan ennakkoluuloja. Lisäämällä paikkakunnan vanhojen ja uusien asukkaiden välisiä kohtaamisia edistetään erilaisten ihmisten vuorovaikutusta, keskinäistä ymmärrystä ja vahvistetaan luottamusta erilaisten ihmisten välillä. Ihmisten ja kulttuurien kohdatessa syntyy moninaisia naapurustoja, uudenlaista tekemistä ja yhteisöllisyyttä, tapojen ja tottumusten rikkautta sekä turvallisuutta.

Hanke: Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle - kansainvälinen yhteistyöhanke
Hakija: Aisapari ry, osatoteuttajana Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 1.11.2016-30.6.2019
Toteutusalue: Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski + 16 muun Leader-ryhmät alueet 
Tuki:  100% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään  35.712,40 euroa (Pirkan Helmen rahoitusosuus).

Kansainvälisessä ja alueiden välisessä hankkeessa kerätään maaseutualueiden hyviä kotouttamiskäytäntöjä ja helpotetaan kotouttamistyötä tekevien verkostoitumista paikallisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudulla tehtävän kotouttamistyön tuloksellisuutta ja näin helpottaa maahanmuuttajien asettumista kaupunkien sijasta maaseudulle. Hankkeessa järjestetään kansainvälisiä tapaamisia ja seminaareja sekä tehdään julkaisu kerätyistä hyvistä käytännöistä. Hankkeen päähakija Suomessa on Aisapari ry ja hankekumppaneina on 6 muuta suomalaista Leader-ryhmää ml. Pirkan Helmi ry.

Hanke: Maisemahelmiä Pirkan Helmen alueella
Hakija: ProAgria Etelä-Suomi ry
Toteutusaika: 1.8.2016-31.3.2018
Toteutusalue: Pälkäne, Urjala, Valkeakoski
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 27.064,01 euroa.

Maisemahelmiä on hanke, jossa haetaan uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia kylille omien maisemien hyödyntämiseen. Hanke on kohdennettu Pirkan Helmi ry:n toimintaalueen kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville kolmelle kylälle. Kylät haettiin mukaan etsintäkuulutuksen avulla eli ilmoittatutuneet kylät ovat motivoituneita hankkeen toimintaan.

Pirkan Hemi ry:n alueelta mukaan ilmoittautui Rautajärvi Pälkäneeltä, Hakkila Urjalasta ja Huittula Valkeakoskelta. Mukaan haettiin kyliä, joilla on maisema-arvoja alueellaan. Huittula sijaitsee Sääksmäen-Tarttilan valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, Luopioisten kirkonkylän raitti ja Pappila kuuluvat Rautajärven kulttuurimaisemaan, ja Hakkilan kylä on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.

Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä mm. kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä maisemaa, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja tämän päivän tarpeita. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Maisemahelmiä -hankkeessa rakennetaan yhdessä mobiiliopasteisia kyläreittejä, joiden avulla tuodaan esille maiseman arvot ja kylän palvelut ja historiaa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Hanke: Matkailun yhteistyö- ja yhteismarkkinointihanke
Hakija: Pälkäneen kunta
Toteutusaika: 1.2.2016-31.12.2017
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 40.000 euroa.

Pälkäneellä on paljon matkailualalla toimivia tai matkailua hyödyntäviä yrityksiä. Tässä hankkeessa kehitetään näiden yritysten yhteistyötä, tuotteistetaan yhteisiä paketteja markkinointiin ja tehdään yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on lisätä Pälkäneen tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta matkailukohteena sekä parantaa pienten matkailualan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Hanke: Metsästä kestävästi energiaa ja työtä
Hakija: Metsänhoitoyhdistys Roine ry
Toteutusaika: 1.8.2016-31.7.2019
Toteutusalue: Kangasala, Pälkäne*
Tuki: 70% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 45.760,97 euroa.

MHY Roine ry toteuttaa energiapuu- ja metsänhoitohankkeen, jolla lisätään kestävästi metsien hyödyntämisastetta ja tietoisuutta metsien mahdollisuuksista, järjestetään paikallisen ja uusiutuvan metsäenergian käyttöä vakiintuneeksi toiminnaksi sekä parannetaan paikallisten yrittäjien lisääntyvän osaamisen kautta työllisyyttä. Erityiskohderyhminä ovat uudet metsänomistajat ja metsätilat, joissa ei ole ollut toimintaa 5:een vuoteen.

Kyseessä on alueidenvälinen hanke, jonka rahoittajina toimivat Kantri ry ja Pirkan Helmi ry. Tuen enimmäismäärä sisältää vain Pirkan Helmen rahoitusosuuden.*

Hanke: Nuorten Tervapirtti
Hakija: Pälkäneen 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.5.2018-31.12.2019
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 73,93 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 23.951,21 euroa.

Tavoitteena on luoda Neste Pälkäne Aapiskukon pihapiirissä olevaan Tervapirttiin nuorten kesätyöllistämisen ja 4H-yrittäjyyden keskus. Toiminnan kautta markkinoidaan pälkäneläisiä tuotteita, kuten maatalouden tuotteita ja käsitöitä. Toiminnan ohessa järjestetään pienimuotoinen näyttely Pälkäneen historiaan liittyvistä asioista, informoidaan Pälkäneen matkailun mahdollisuuksista sekä pienimuotoinen kotieläinpiha.

Hanke: Pälkäneen kunnan valokuituverkon suunnittelu
Hakija: Pälkäneen Valokuitu Oy
Toteutusaika: 2.11.2015-31.1.2017
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki:  72,73 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 80.000 euroa.

Pälkäneen Valokuitu oy on Pälkäneen kunnan 100% omistama yhtiö, joka on perustettu rakentamaan ja ylläpitämään Pälkäneen kunnan alueella kattavaa valokuituverkkoa palvelemaan kuntalaisia, yrityksiä ja kunnan vapaa-ajan asukkaita. Kehittämishankkeessa teetetään julkisen hankintamenettelyn kautta hankittavana ostopalveluna yksityiskohtaiset verkon rakentamissuunnitelmat, joiden avulla rakentaminen päästään aloittamaan keväällä 2016.

Hanke: Pälkäneen rauniokirkon lasikattamisen esiselvitys
Hakija: Pälkäneen vanhankirkon suojeluyhdistys ry
Toteutusaika: 1.4.-31.10.2016
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 15.999,60 euroa.

Esiselvityshankkeessa selvitetään käytännöt Pälkäneen rauniokirkon lasikattamiseksi sekä taloudellinen pohja ja rahoituskanavat kattamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi selvitetään rauniokirkon ympäristön tuomat mahdollisuudet alueen elinkeinoelämälle, kunnan elinvoimalle ja kulttuuriselle identiteetille sekä Pirkanmaan matkailulle. Hanke koostuu neljästä vaiheesta: 1) aloitus, 2) tiedonhankinta ja benchmarkkaus, 3) tiedon jalostaminen ja jatkosuunnitelman laatiminen, sekä 4) raportointi ja tulosten jakaminen.

Hanke: Pälkäneen seudun yrittäjien hyvinvointihanke
Hakija: Pälkäneen Yrittäjät ry
Toteutusaika: 22.5.2018-14.8.2020
Toteutusalue: Pälkäne
Tuki: 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 40.000,00 euroa.

Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa alueen yrittäjien työkykyä sekä kehittää hyvinvointia tukevaa sosiaalista verkostoa. Hankkeessa järjestetään muun muassa verkostoitumistapahtumia, koulutusta sekä säännöllisesti kokoontuvia liikunta- ja kulttuuriryhmiä. Tavoitteena on juurruttaa hankkeen toimintoja pysyviksi osiksi paikallisten yrittäjäyhdistysten toimintaa.

Hanke: Ritvalan nuorisoseurantalon remontin hankesuunnitelma
Hakija: Ritvalan Nuorisoseura ry
Toteutusaika: 23.6.2015-1.3.2016
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  90% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 8.910,00 euroa.

Ritvalan nuorisoseurantalon hankesuunnitelma pitää sisällään kaikki olennaiset osa-alueet laajasta remontista. Talon kuntotarkastuksen, sen pohjalta tehtävän varsinaisen kunnostussuunnitelman, joka pitää sisällään kestävän kehityksen mukaisen lämpöeristyksen ja peruslämmitysratkaisun, iv- ja lvi-suunnitelmat sekä täydellisesti uudistetun sähkösuunnitelman. Suunnitelmissa otetaan huomioon kotiseutuliiton ja museoviraston suositukset sekä elintarvikeviranomaisten lait. Tällä hankesuunnitelmalla pyritään ensisijaisesti siihen, että Ritvalan kylän asukkailla olisi ympärivuotinen harrastus- ja kokoontumistila. Toissijainen tavoite on saada Valkeakosken talousalueelle vuokrattava, toimiva ja kaunis talo ympärivuotiseen käyttöön.

Hanke: Ulos oppimaan!
Hakija: Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2016-31.5.2017
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki:  80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 23.863,72 euroa

Hankkeen tarkoituksena on viedä lapsia ja nuoria ulos oppimaan. Tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja kaikenikäisille mahdollisuuksia oppia käytännön tekemisen ja itse kokemisen kautta, kartuttaa ympäristötietojaan ja -taitojaan ja saada omakohtaisia kokemuksia luonnosta. Hankkeessa perustetaan koulukasvimaita ja aloitetaan kasvimaatoimintaa. Lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään mahdollisuuksia tutustua metsiin ja maatiloihin itse tekemällä.

Hanke: Uutta virtaa paikallistoimintaan
Hakija: Pirkan Helmi ry
https://www.pirkanhelmi.fi/uutta-virtaa-paikallistoimintaan/

Hanke: Vaikuttavuutta Leader-toimintaan - Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen
Hakija: Vaasan yliopisto
Toteutusaika: 1.11.2015-30.6.2018
Toteutusalue: Alueiden välinen; Pirkan Helmen, Pirityisten, PoKon ja Rieska-Leaderin alueet
Tuki:  100% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 180.000 euroa. Pirkan Helmen osuus enintään 45.000 euroa.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa todistusaineistoa siitä, mitä lisäarvoa Leader-toimintatavan soveltaminen maaseudun kehittämistyössä tuottaa. Samalla hankkeessa kehitetään Leader-toiminnan tuottamaa lisäarvoa mittaavia ja todentavia välineitä. Hankkeen ensimmäinen osio perustuu yksilö- ja kohderyhmähaastatteluihin. Niillä selvitetään hankkeiden toteuttajien ja Leaderin kanssa tekemisissä olevien toimijoiden käsitykset siitä, miten Leader-lähestymistapa tuottaa lisäarvoa soveltamiensa periaatteiden kautta. Hankkeen toisessa osiossa tarkastellaan valittujen, monipuolisen joukon kattavien erityyppisten hankkeiden vaikutusketjuja. Hankkeiden vaikutuksia arvioidaan myös euroina taloustieteen menetelmiä hyödyntäen. Tuloksena saadaan esitys mittareista ja vaikutuketjuista sekä määrällinen arvio siitä, mikä on Leader-toiminnan arvo suhteessa panostukseen siihen. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Leader-toimintatavan olemassaolon oikeutuksen ja sen yhteiskunnalisen vaikuttavuuden osoittamisessa ja perustelussa. Hankkeen tuloksena tuotetaan Leader-toiminnan kehittämisen tueksi arvioinnin työkaluja, joita myös toimintaryhmät itse voivat hyödyntää, sekä tehdään Leaderin vaikuttavuutta lisääviä kehittämisehdotuksia.

Hanke: Viialan liikuntahallihanke
Hakija: Akaan jalkapalloilun tuki Oy
Toteutusaika: 1.3.2018-30.6.2019
Toteutusalue: Akaa
Tuki: 79,99% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 35.397,17 euroa.

Viialan Palloiluhalli ja Hirvialhon koulun liikuntasali ovat käyttökiellossa homeongelmien vuoksi. Urheiluseurat voivat käyttää niitä omalla riskillä. Viialan yli 750 koululaisilla ei ole lainkaan lähiliikuntapaikkaa syys- ja talviaikaan. Liikuntahalliongelmaan haetaan ratkaisua Akaan kaupungin, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin yhteishankkeella, jonka tavoitteena on rakentaa eristetty, teräsrunkorakenteinen liikuntahalli Akaan Viialaan. Koulut käyttäisivät hallia klo 08.00-16.00 välisenä aikana ja iltaisin se olisi urheiluseurojen käytössä. Alustavien suunnitelmien mukaan hallin mitat ovat 45 x 84 x 9 metriä ja 3 780 neliömetriä. Halliin on suunniteltu lentopallo- ja koripallokenttiä, futsal- ja salibandykenttä, juoksusuora ja pieni (30x45 m) tekonurmikenttä jalkapalloilua varten. Pukusuojat ja sosiaalitilat sijoitetaan konttiin hallin ulkopuolelle. Hankkeen arvioitu kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa. Projekti hakee Opetusministeriöstä 550 000 euron avustusta urheilupaikkojen rakentamista varten. Tämän hankkeen tavoitteena on tehdä Viialan liikuntahallin rakentamisesta selvitystyö. Tämän työn tuloksena tehdään päätös, josko halli rakennetaan tai ei. Projektissa tehdään hankesuunnitelma, jossa päätetään seuraavat asiat: 1. Hankkeen lopullinen sijoituspaikka ja sen edellyttämät liikenne ja paikoitusjärjestelyt 2. Liikuntahallin yhtiömuoto ja sen mahdolliset osakkaat. Osakkaiden toivomukset hallin suunnittelussa. Liikuntahallin lopullisten piirrustusten valmistelu ja rakennusluvan haku. Liikuntahallin pohjatutkimukset- ja piirrustukset. 3. Hankkeen rahoitussuunnitelma. Lainahakemus paikallisille pankeille. Hankkeen osapuolten rahoitusvastuut. Rahoitushakemus Opetusministeriölle. 4. Akaan kaupungin ja kolmannen sektorin välinen maanvuokra ja kumppanuussopimus 5. Hallin toimittajan ja eri alihankkijoiden kilpailutus 6. Hankkeen markkinointi kuntalaisille ja tukikampanjan organisointi 7. Liikuntahallin operatiivisen toiminnan ja hallinnon organisointi

Hanke: Ympäristöperhoset
Hakija: Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019
Toteutusalue: Valkeakoski
Tuki: 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 22.816,00 euroa.

Ympäristöperhoset -hanke kehittää uudenlaista nuoria työllistävää ympäristökasvatus- ja palvelutoimintaa, joka innostaa lapsia, nuoria ja aikuisia toimimaan ympäristön hyväksi ja kannustaa yrityksiä ja yhteisöitä ympäristövastuullisuuteen. Ympäristöperhoset jalkautuvat ihmisten pariin positiivisen viestin kanssa. Nuoret tekevät kierrätysneuvontaa tapahtumissa, pitävät kouluilla itse laatimiaan ympäristöoppitunteja ja toimivat käytännön roskankeräystehtävissä ja roskankeräystempausten vetäjinä.