Historia

Pirkan Helmi ry:n perustamiskokous pidettiin Päivölän kansanopistolla Valkeakoskella 24.5.1999. Rekisteröimispäätöksen yhdistys sai 28.01.2000.

Vuosina 2001–2006 Pirkan Helmi toteutti alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa (ALMA), jonka aikana rahoitettiin yli viisikymmentä kehittämishanketta. Pirkan Helmi toteutti ALMA-kaudella myös kaksi omaa hanketta, joiden tarkoituksena oli aktivoida paikallistoimijoita omaehtoiseen kehittämistoimintaan.

Ohjelmakaudella 2007-2013 Pirkan Helmi toteuttaa LEADER–toimintatapaa. Toimintatavan perusajatus on, että maaseudun asukkaat vaikuttavat itse oman asuinalueensa kehittymiseen olemalla aktiivisesti mukana luomassa tarpeellisiksi katsomiaan palveluja, työpaikkoja, yrityksiä, yhteistyöverkostoja ja virkistysmahdollisuuksia. Toimintatavalla edistetään maaseudun viihtyisyyttä asuinalueena ja säilytetään paikalliskulttuuria


Pirkan Helmi ry:n synty ja vaiheet

1998

Etelä-Pirkanmaan seutukunnan (Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Valkeakoski, Viiala) Leader+-ohjelman työstäminen sai alkunsa syksyllä 1998 Urjalasta, kun Anu Tuomolan aloitteesta paikallisia toimijoita kokoontui yhteen. Pirkanmaan TE-keskus kutsui marraskuussa 1998 koolle Pirkanmaan kuntien, Pirkanmaan Liiton ja jo olemassa olevien toimintaryhmien edustajia neuvottelemaan Leader-toimintaryhmien perustamisesta.  Etelä-Pirkanmaalta neuvotteluun osallistui Seppo Seppänen.

1999

Maaliskuussa kokoontui parisenkymmentä henkeä Päivölän kansanopistolle keskustelemaan Leader+-asioista. Yhdistyksen Pirkan Helmi ry perustamiskokous järjestettiin 24.5.1999. Alustava  toimintaohjelma jätettiin valtakunnalliselle Leader+-teemaryhmälle 30. toukokuuta 1999. Ohjelman pääteema oli Maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantaminen. Vuoden aikana järjestettiin Leader-info sekä teemailtoja.

Pirkan Helmen ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat  Susanna Partinen (pj), Erkki Salo, Raita Annila, Sirkka Koskela, Markku Anttila, Seppo Hietaranta, Juhani Ahola, Markku Säteri, Kaisa Tiainen, Leena Mäntysaari, Ritva Keva, Kauko Salmivirta ja Anja Peräkääly.

2000

Pirkan Helmi rekisteröitiin yhdistykseksi 28.01.2000. Vuoden kuluessa käytiin keskusteluita toiminnanjohtajan palkkaamiseksi yhdistykselle.

2001

Vuonna 2001 aloittivat Juhani Keskinen toiminnanjohtajan ja Sirje Siukola toimistosihteerin työt. Toimintaryhmä pääsi omiin toimistotiloihin kesäkuussa Kylmäkosken keskustassa kunnan omistamassa ja kunnostamassa toimistorakennuksessa. Paikallisten toimintaryhmien aloitustilaisuus pidettiin toukokuussa Pirkanmaan TE-keskuksessa. ALMA-hanketoiminta käynnistyi.

Hallitus : Markku Anttila (pj), Seppo Seppänen, Risto Rantala, Marja Ilola, Raita Annila, Kaisa Tiainen, Sirkka Koskela, Marko Mahnala, Leena Mäntysaari, Ritva Keva, Juhani Ahola, Markku Säteri ja Seppo Hietaranta.

2002

Vuonna 2002 vietettiin Pirkanmaan kylätoimintapäiviä Luopioisten Aitoossa. Syyskuussa vietettiin Pirkanmaan kylien maakunnallisen yhteenliittymän Pirkan Kylät ry:n kymmenvuotissyntymäpäiviä Hämeenkyrön Heiskalla.

Hallitus : Markku Anttila (pj), Seppo Seppänen, Risto Rantala, Marja Ilola, Kalevi Oksanen, Kaisa Tiainen, Sirkka Koskela, Marko Mahnala, Leena Mäntysaari, Ritva Keva, Kirsi Parikka, Markku Säteri ja Seppo  Hietaranta.

2003

Vuonna 2003 Pirkan Helmi oli kesäkuussa mukana Pirkan Kylätorilla Tampereen keskustorilla.  Pirkan Helmi ry liittyi kesäkuussa Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY:n) jäseneksi. Sari Puoliväli-Rask aloitti  elokuussa toimistosihteerin tehtävät. Pirkan Helmi oli mukana Pirkanmaan kylätoimintapäivässä lokakuussa Heiskalla Hämeenkyrössä.

Hallitus : Markku Anttila (pj), Seppo Seppänen, Risto Rantala, Marja Ilola, Kalevi Oksanen, Kaisa Tiainen, Sirkka Koskela, Marko Mahnala, Leena Mäntysaari, Ritva Keva, Kirsi Parikka, Markku Säteri ja Seppo  Hietaranta.

2004

Vuonna 2004 Pirkan Helmi osallistui muiden Pirkanmaan toimintaryhmien kanssa yhteisosastolla Pirkan kylätorille sekä Pirkan markkinoille kesällä 2004. Maaseututoimistossa järjestettiin avointen ovien päivät. Kehittämisohjelman laatimisen suunnittelu ohjelmakaudelle 2007-2013 aloitettiin.

Hallitus: Markku Anttila (pj), Seppo Seppänen, Risto Rantala, Marja Ilola, Kaisa Tiainen, Kalevi Oksanen, Sirkka Koskela, Marko Mahnala, Leena Mäntysaari, Ritva Keva, Kirsi Parikka, Markku Säteri ja Seppo  Hietaranta.

2005

Vuonna 2005 marraskuussa hankeneuvoja Satu Valkeapää aloitti työnsä toimistolla hankkeiden avustajana ja hallitus käsitteli alustavasti kehittämisohjelmaa vv 2007-2013. Kylmäkosken toimistolla järjestettiin avoimien ovien päivät.

Hallitus : Markku Anttila (pj), Seppo Seppänen, Risto Rantala, Marja Ilola, Kalevi Oksanen, Kaisa Tiainen, Sirkka Koskela, Marko Mahnala, Leena Mäntysaari, Ritva Keva, Kirsi Parikka, Markku Säteri ja Seppo  Hietaranta.

2006

Vuonna 2006 oli Pirkan Helmen kahdeksas toimintavuosi. Satu Valkeapää aloitti toiminnanjohtajana vuoden alusta. Toiminnan painopisteitä olivat käynnissä olleiden ALMA-kauden hankkeiden loppuunsaattaminen aikataulun mukaisesti sekä hankkeiden loppumaksatuksiin ja raportointiin liittyvä neuvonta. Viimeiset maksatushakemukset jätettiin TE-keskukseen toukokuun puolivälissä. Päätettiin hakea kyläsuunnittelua aktivoiva hanke Kylä-Elma. Neuvottelut tulevan ohjelmakauden kuntarahoituksesta saatiin päätökseen elokuussa, mutta Helmenkalastus kehittämisohjelman täydentämistä ja ohjelmatyön loppuunsaattamista jatkettiin vuoden loppuun. Laadittiin loppuraportointi koko ALMA-kaudesta. Syyskuussa Pirkan Helmi ry sai uuden hankeneuvojan, kun Lilli Salo aloitti työt Kylmäkoskella.

Hallitus: Markku Anttila (pj), Risto Rantala, Marja Ilola, Anja Peräkääly, Kaisa Tiainen, Pia Lehmusvuori, Sirkka Koskele, Marko Mahnala, Leena Mäntysaari, Ritva Keva, Kirsi Parikka, Anu Tuomola ja Seppo Hietaranta.

2007

Yhdistyksen vuosikokous päätti huhtikuussa, että hallituksen jäsenenä voi toimia enimmillään kuusi kautta yhtäjaksoisesti. Elokuussa Heikki Konsala aloitti Pirkan Helmen toiminnanjohtajana sekä syyskuussa Eliisa Vesisenaho hankeneuvojana. Pirkan Helmen Helmenkalastus-kehittämisohjelma hyväksyttiin ministeriössä ja uusi Leader-ohjelmakausi alkoi. LEADER-kauden myötä alettiin myöntää myös yritystukea. Sopimus Leader-toiminnasta allekirjoitettiin maa- ja metsätalousministeriön kanssa 6.11.2007. Marraskuussa järjestettiin 4 tiedostustilaisuutta uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista.

Hallitus: Kaisa Tiainen (pj), Risto Rantala, Anja Peräkääly, Marja Ilola, Heidi Rämö, Sirkka Koskela, Juha Mönttinen,  Arto Uotila, Vesa Mäenpää, Ritva Keva, Seppo Hietaranta, Anu Tuomola ja Pia Lehmusvuori.

2008

Pirkan Helmessä opintoihinsa kuuluvan harjoittelun suoritti vuoden 2008 aikana kaksi korkeakouluopiskelijaa. Joanna Järvinen Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta suoritti harjoittelunsa kesällä ja Antti Pasanen Kuopion yliopistosta syksyllä. Myönteisiä hankepäätöksiä saatiin TE-keskukselta 10 kpl, joista yritystukiin 7 kpl ja yleishyödyllisiin hankkeisiin 3 kpl.

Hallitus: Juha Lauhkonen (pj), Anja Peräkääly, Jukka Huilla, Irene Suhonen, Susanna Saxberg-Tesmala, Juha Mönttinen, Arto Uotila, Erkki Salo, Päivi Muhonen, Anu Tuomola, Pia Lehmusvuori, Marjo Huiko ja Satu Wiren.

2009

Pirkan Helmen 1,5 vuotinen Kansainvälistytään! –esiselvityshanke päättyi vuoden 2009 lopussa. 10-vuotiasta Pirkan Helmeä juhlittiin toukokuun lopulla Päivölän kansanopistolla Valkeakoskella.  Myönteisiä hankepäätöksiä saatiin TE-keskukselta 16 kpl, joista yritystukiin 4 kpl ja yleishyödyllisiin hankkeisiin 12 kpl.

Hallitus: Juha Lauhkonen (pj), Hannu Maijala, Anja Peräkääly, Irene Suhonen, Vesa Peltola, Päivi Muhonen, Erkki Salo, Natja Tiirikkala-Toivonen, Arto Uotila, Marjo Huiko, Pia Lehmusvuori, Ismo Lumpiola ja Satu Wiren.

2010

Maaliskuussa 2010 toimistolla siirryttiin sijaisjärjestelyihin toiminnanjohtaja Heikki Konsalan siirryttyä hoitamaan valtakunnallisen LEADER-asiamiehen tehtäviä. Heikin työvapaan ajaksi toiminnanjohtajan tehtävät otti hoitaakseen Pirkan Helmessä vuodesta 2007  hankeneuvojana toiminut Eliisa Vesisenaho ja hankeneuvojan sijaiseksi palkattiin Joanna Järvinen, joka oli jo pari vuotta aiemmin ollut suorittamassa Pirkan Helmessä tradenomiopintoihinsa sisältynyttä harjoittelua.

Pirkan Helmen tärkeä yhteistyökumppani vaihtoi vuonna 2010 nimeä kun työ- ja elinkeinokeskukset korvattiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, eli tuttavallisemmin ELYillä. TE-keskustoimintojen ohella vastaperustettuihin ELY-keskuksiin yhdistyivät myös aiemmat Tiehallinnon tiepiirit, alueelliset ympäriskeskukset ja lisäksi niihin siirrettiin joitakin lääninhallituksille aiemmien kuuluneita koulutus- ja liikennelupatehtäviä. ELY-keskus teki ensimmäisen toimintavuotensa aikana myönteisiä rahoituspäätöksiä Pirkan Helmen hallituksen puoltamiin rahoitushakemuksiin yhteensä 13 kpl, joista yrityshankkeita oli 7 kpl ja yleishyödyllisiä hankkeita 6 kpl.

Hallitus: Juha Lauhkonen (pj), Hannu Maijala, Anja Peräkääly, Irene Suhonen, Vesa Peltola, Päivi Muhonen, Erkki Salo, Natja Tiirikkala-Toivonen, Martti Miikkulainen, Marjo Huiko, Pia Lehmusvuori, Ismo Lumpiola ja Satu Wiren.

2011

Pirkan Helmi toteutti  kesällä 2011 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action:sta rahoitetun kansainvälisen nuorisovaihtohankkeen Experiencing European Countryside. Hankkeessa järjestettiin mm. heinä-elokuun vaihteessa Linnavuoren leirikeskuksessa Urjalassa viikon mittainen kansainvälinen maaseutuaiheinen nuorisotapaaminen, johon osallistui yhteensä 40 17-26-vuotiasta nuorta Belgiasta, Etelä-Pirkanmaalta, Tshekistä ja Slovakiasta. Hankkeen tarkoituksen oli edistää eteläpirkankanmaalaisten nuorten kansainvälistymistä sekä saada nuoret kiinnostumaan maaseudusta ja maaseutualueiden kehittämisestä. Tapaamisen aikana osallistujat pohtivat yhdessä maaseudun merkitystä, eurooppalaisten maaseutualueiden erityispiirteitä ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia sekä omia vaikuttamismahdollisuuksia maaseutualueiden kehittymiseen. Ohjelmaan kuuluu mm. työpajamuotoista kokemustenvaihtoa, mielenkiintoisia alustuksia, tutustumiskäyntejä ja ulkoilma-aktiviteetteja - sekä tietenkin vapaata yhdessäoloa leirinuotion äärellä.

ELY-keskus teki vuoden aikana myönteisiä rahoituspäätöksiä Pirkan Helmen hallituksen puoltamiin rahoitushakemuksiin yhteensä 18 kpl, joista yrityshankkeita oli 11 kpl ja yleishyödyllisiä hankkeita 7 kpl.

Hallitus: Martti Miikkulainen (pj), Hannu Maijala, Jorma Kytölä, Irene Suhonen, Heikki Knuutila, Päivi Muhonen, Erkki Salo, Natja Tiirikkala-Toivonen, Pasi Tuominen, Marjo Huiko, Pia Lehmusvuori, Ismo Lumpiola ja Satu Wiren.

2012

Vuoden aikana Pirkan Helmi käynnisti kaksi omaa LEADER-hanketta: Villages without Fences  - Kylät ilman rajoja on kansainvälinen kylien kehittämishanke, joka toteutetaan kolmen toimintaryhmän yhteistyönä: Pirkan Helmen, tshekkiläisen Sdruzeni SPLAV:n  ja itäsuomalaisen Kalakukon. Hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Yleishyödylliset pieninvestoinnit Etelä-Pirkanmaalle -koordinointihanke on puolestaan suunnattu eteläpirkanmaalaisille yhdistyksille yms. yleishyödyllisten investointitoimenpiteiden toteuttamiseen Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella vuoden 2013 aikana. Koordinointihanke mahdollistaa normaaleja hanketukiehtoja pienempien toimenpiteiden toteuttamisen LEADER-tuellla. Koordinointihankkeeseen valittiin avoimen hakumenettelyn kautta yhteensä 10 rahoitettavaa pieninvestointia.

Toimistolla maaliskuusta 2010 jatkuneet sijaisjärjestelyt päättyivät marraskuun alussa kun Heikki Konsala palasi Pirkan Helmen riveihin toiminnanjohtajaksi ja Eliisa Vesisenaho otti jälleen haltuunsa hankeneuvojan tehtävät.

ELY-keskus teki vuoden aikana myönteisiä rahoituspäätöksiä Pirkan Helmen hallituksen puoltamiin rahoitushakemuksiin yhteensä 22 kpl, joista yrityshankkeita oli 13 kpl ja yleishyödyllisiä hankkeita 9 kpl.

Hallitus: Martti Miikkulainen (pj), Hannu Maijala, Jorma Kytölä, Irene Suhonen, Heikki Knuutila, Päivi Muhonen, Erkki Salo, Natja Tiirikkala-Toivonen, Pasi Tuominen, Marjo Huiko, Pauliina Pirkkanen, Ismo Lumpiola ja Satu Wiren.