Pieninvestoinnit -teemahanke

Pirkan Helmen pieninvestoinnit -teemahankkeessa rahoitetaan Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueilla toimivien yhdistysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Tavoitteena on, että hankkeessa toteutetut pieninvestoinnit edistävät Eteläisen Pirkanmaan houkuttelevuutta asuinalueena, parantavat vapaa-ajan palveluita sekä lisäävät mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan.

Teemahankkeessa Pirkan Helmi toimii hankkeen hallinnoijana, ja yhdistykset hakevat mukaan alahankkeiden toteuttajiksi. Pirkan Helmen ja yhdistyksen välillä tehdään tuensiirtosopimus. Investointien toteutusaika 1.1.-31.12.2019 on kaikille sama ja maksatukset tehdään kaikille alahankkeille yhtä aikaa ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.

Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kone- ja laitehankintoja sekä korjaus- tai uudisrakentamista kuten kylien kokoontumispaikkojen kunnostamista ja harrastuspaikkojen varustelua.

Tarkoituksena on rahoittaa investointeja, jotka ovat niin pieniä, että niitä ei itsenäisinä hankkeina pystyttäisi rahoittamaan. Tuki on kiinteä 75% ja myönnettävän tuen määrä vähintään 500€ ja enintään 7.500 €. Näin ollen omarahoitus huomioon ottaen hankkeiden kokonaiskustannusarvioiden on oltava vähintään 667 € ja enintään 10.000 €. Huom! Hankkeiden omarahoitukseksi ei hyväksytä talkootyötä.

Valintakriteerit

Hankkeiden on täytettävä yleiset hanketukiehdot:

  • hankkeelle on oltava tosiasiallinen tarve
  • toiminnan on oltava yleishyödyllistä ja kaikille avointa
  • hankkeen toteuttajalla täytyy olla resurssit toteuttaa hanke (osaaminen sekä väli- ja omarahoitus) ja
  • hakemuksen liitteenä on toimitettu kaikki tarvittavat tiedot.

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin rahoitusta on mahdollista myöntää, valinnassa painotetaan ensisijaisesti investointeja, jotka mahdollistavat uuden toiminnan, toissijaisesti kustannuksiltaan pienimpiä investointeja ja viimeiseksi hankkeen hyödynsaajien lukumäärää.

Alahankkeiden tulee noudattaa Pirkan Helmen Kotiseudun helmet -strategiaa.

 

Alahankkeiden hakuaika on 8.10.-30.11.2018 ja rahoitettavat hankkeet valitaan Pirkan Helmen hallituksen kokouksessa joulukuussa.

>>> Tarkemmat hakuojeet

>>> Infoiltojen materiaali

>>> Alahankkeen suunnitelma, lomake 3325B
(Tallenna lomake ensin omalle koneellesi, niin pääset täyttämään sen)

>>> Lomakkeen 3325B täyttöohje

>>> Alahankkeen hakemukseen tarvittavat liitteet

>>> Seurantiedot 3306Dind

>>> Seurantatiedot 3306Lind