Säännöt

Pirkan Helmen NuorisoLeader-toimintaa toteutetaan toistaiseksi ainoastaan Urjalassa, koska toimintaan käytettävissä oleva rahoitus tulee kokonaisuudessaan Urjalan kunnalta.

NuorisoLeader on nuorten omien hankkeiden rahoitusväline.

Tavoitteena on saada alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret pienten, mutta tärkeiden omien hankkeidensa suunnittelun ja toteuttamisen kautta mukaan laajempaan kotiseutunsa kehittämistyöhon.

Haettavan avustuksen käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai lähes mikä vaan asia, jossa nuoret ovat itse suunnittelijana, toteuttajana ja raportoijana.

Tuki on 20–300 € / hanke. 

Tuesta puolet maksetaan heti tukipäätöksen teon jälkeen ja loput hankkeen loppuraportin toimittamisen jälkeen.

NuorisoLeader-tukea voivat hakea alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, tuen edellytyksenä on, että hakijana on vähintään kolmen nuoren ryhmä. Tukea hakevalla ryhmällä tulee lisäksi olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.

Hanke tulee aina raportoida. Raportti tulee toimittaa viipymättä hankkeen toteuttamisen jälkeen.

Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava seuraavaa

  • Jos tuella hankitaan kiinteää omaisuutta, hankintojen tulee olla mahdollisimman laajasti yhteisessä käytössä. Harrastusvälineiden hankintaa voidaan tukea, jos vastaavia ei ole entuudestaan ryhmän käytössä.
  • Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan.
  • Tukea myönnetään itse järjestettäviin tapahtumiin, kursseihin, koulutuksiin. Ei muiden järjestämien em. asioiden osallistumisiin eikä matkakuluihin.
  • Hakijaryhmän taustalla (suosittelijana tai vastuuaikuisena) voi olla koulukin, mutta rahoitusta ei makseta koulujen tileille eikä luokkaretkien avustamiseen. Tukea ei myöskään myönnetä opetussuunnitelman toteuttamiseen. Kouluille sijoitettavia hankintoja voidaan tukea, jos ne ovat ensisijaisesti vapaa-ajan käytössä.

Tukea ei myönnetä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi

  • Normaalista, jatkuvasta harrastuksesta tuleviin kuluihin (esim. ratsastus-, soitto- ja tanssitunnit).
  • Harrastusten osallistumismaksuihin tai pääsylippuihin, esim. huvipuistot, konsertit, kylpylät
  • Yksityiskäyttöön tarkoitettuihin kustannuksiin
  • Eteenpäin myytäviin tuotteisiin, esim. kesäkioskin hankinnat, joiden kulut ryhmä saa katettua myyntituloilla

Lisätietoa

Pirkan Helmen va. toiminnanjohtajalta Heikki Konsalalta p. 040 750 2242 tai heikki.konsala@pirkanhelmi.fi