Materiaalipankki

AVUKSI HANKESUUNNITTELUUN

Hanketoimijan käsikirja, maaseutuverkoston julkaisu rahoituskaudelle 2014-2020.

Kotiseudun Helmet Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020.

Pirkan Helmen rahoituslinjaukset ja hankkeiden valintakriteerit

 

 

RAHOITUSKAUDEN 2014-2020 HAKULOMAKKEET LIITTEINEEN JA TÄYTTÖOHJEINEEN


Yleishyödyllinen kehittämis- ja investointihanke
 

Rahoitushakemus:

Tukihakemuksen tekeminen Hyrrässä (ensisijainen vaihtoehto)

Tukihakemus, lomake 3306A

Hakemuksen täyttöohjeet ja tietoa tuen myöntämisestä

Hankesuunnitelma 3306B

Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F

Seurantatietolomake 3306Dind: Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen)

Seurantatietolomake 3306Lind: Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset

Seurantatietolomake 3306Eind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Yhteistyö)

Seurantatietolomake 3306Cind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
(Koulutus- ja tiedonvälitys)

 

Maksuhakemus:

Maksuhakemuksen tekeminen Hyrrässä (ensisijainen vaihtoehto)

Maksuhakemus, lomake 3316

Maksuhakemuksen täyttöohjeet lomakkeelle 3316

Maksuhakemus hankkeelle, joka toteutetaan kertakorvauksena lomake 3316A

Täyttöohje kertakorvauksena toteutettavan hankkeen maksuhakemukseen lomakkeelle 3316A

Matkalasku, lomake 3320L

Työtuntikirjanpito, lomake 3321L

Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito, lomake 3322L

Leader-kuntarahan maksuhakemus  (toimitetaan Pirkan Helmeen)

 

PIENINVESTOINNIT TEEMAHANKE:
Maksuhakemuslomake ja ohje

Maksuhakemuslomake alahankkeille excel täyttöversio

Maksuhakemuslomake alahankkeille PDF tulostus

Ohje alahankkeen maksuhakemuksen tekoon

Seurantatietolomake 3306Dind

Seurantatietolomake 3306Lind

 

Yritystukihakemus
 

Rahoitushakemus:

Tukihakemuksen tekeminen Hyrrässä (ensisijainen vaihtoehto)

Tukihakemus, lomake 3305

Seurantatietolomake 3305ind Yritystuki

Yritystukihakemuksen täyttöohjeet ja tietoa tuen myöntämisestä

 

Maksuhakemus:

Maksuhakemus, lomake 3315

Yritystuen maksuhakemuksen täyttöohjeet

Työtuntikirjanpito, lomake 3321L

Matkalasku, lomake 3320L

 

 

TIEDOTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT LOGOT JA VIESTINTÄOHJE

Tuensaajan viestintäohje

Euroopan unionin lippu ja maaseuturahaston tunnuslause

Euroopan unionin lippu ja maaseuturahasto-teksti

Leader-logo

Pirkan Helmi ry:n logo

Lisää versioita logoista (esim. tarkemmat tiedostomuodot painotuotteita varten sekä mustavalkoversiot) on saatavilla täältä.

 

TYÖKALUJA YRITYSIDEAN ARVIOINTIIN JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAAN

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, Uusyrityskeskukset.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen, Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu Oma Yritys-Suomessa

Yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeet (mm. T2, T4 ja T7)