Tiedottaminen

 

 

Hyvä viestintä on onnistuneen hankkeen edellytys. Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla.


Logojen käyttö tiedotusmateriaalissa

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin". Pääsääntöisesti lausetta käytetään aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä on saatava selvä. Jos lauseelle ei ole tilaa, kirjoitetaan lipun alle rahaston lyhenne ”maaseuturahasto”. Kun hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Saat ladattua tunnukset materiaalipankista.

Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuja, esitteitä, PR-materiaalia ja lehti-ilmoituksia. Julkaisujen nimilehdellä on oltava näkyvä merkintä unionin rahoitusosuudesta sekä maaseuturahaston tunnus. Julkaisuissa on oltava viittaus sisällöstä vastaavaan tahoon sekä kyseisen hankkeen rahoittajaan.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.
 

Jos tukea yli 50.000 euroa, tiedota julisteella tai kyltillä
 

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa. Julisteen voi tarvittaessa käydä myös tulostuttamassa Pirkan Helmen toimistolla. 

Jos et saa tiedostoa auki InternetExplorerilla, tallenna se ensin koneellesi ja avaa vasta sitten. Klikkaa oikealla hiiren napilla linkkiä ja paina "Tallenna nimellä / Save as". Avaa tiedosto vasta tallentamisen jälkeen, niin se aukeaa.
 

Julistepohja word-muodossa (.docx), Leader-ryhmän rahoittama

Julistepohja word-muodossa (.doc), Leader-ryhmän rahoittama

Julistepohja InDesign-muodossa, Leader-ryhmän rahoittama

 

Julisteen sijaan voi käyttää tiedotuskylttiä, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen kannalta. Saat kyltin olemalla yhteydessä Pirkan Helmen toimistolle.

Hankkeissa, jotka eivät johda investointeihin, ei tarvitse käyttää julistetta tai kylttiä, jos sille ei ole mahdollista määrittää sopivaa sijoituspaikkaa hankkeen luonteen vuoksi.