Hankkeen valmistelu

Tarpeiden ja tavoitteiden määrittely

Hanke syntyy aina jonkin ongelman, epäkohdan tai todetun tarpeen pohjalta. On jokin asia, joka vaatii toimenpiteitä. Monesti tavoitteena on joko suoraan tai välillisesti saada aikaan taloudellista toimintaa ja sitä kautta tuloja ja toimeentuloa. Hankkeen tavoitteena voi myös olla yhteinen hyvä, esimerkiksi viihtyvyyden lisääminen tai hyvinvoinnin edistäminen. Jotta hanketta voidaan suunnitella, on tiedettävä, mitä mukana olevat hankkeelta haluavat ja mitä todellisia tarpeita on olemassa. Toiveet ja tarpeet on syytä selvittää kunnolla ennen kuin harkitaankaan hakulomakkeiden täyttämistä.


Toimenpiteiden suunnittelu

Kun tiedetään, mitä tavoitellaan, niin seuraavaksi pitääkin miettiä, mitä on tehtävä, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Kuka tekee, mitä, missä, miten ja koska? Hanke on hyvä jakaa vaiheisiin: ensin tehdään näin ja saadaan aikaan tämä. Sitten tehdään noin ja seuraavaksi vielä näin. Mitä tarkemmin asiat on mietitty, sitä helpompaa hanketta on aikanaan toteuttaa. Totuus on kuiten se, että harva hanke on toteutunut täysin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Matkan varrella saattaa tulla yllätyksiä. Näihin yllätyksiin varautuminen on myös osa hankesuunnittelua. Hankkeen toteuttaminen on useimmiten luovaa kaaosta, jossa hankkeen alkuperäistä ajatusta ei kuitenkaan saa unohtaa.


Kerro hankkeesta

Tiedotus on myös osa hankkeen toteuttamista. Hankkeelle onkin syytä laatia tiedotussuunnitelma jo hakuvaiheessa. Tiedotussuunnitelmassa kerrotaan, miten hankkeesta tiedotetaan sen eri vaiheissa: suunniteltaessa, toteuttaessa ja hankkeen päätyttyä. Tiedotus ehkäisee outojen huhujen synnyn ja parantaa hankkeen onnistumismahdollisuuksia merkittävästi.


Pirkan Helmen henkilöstön tehtävänä on neuvoa hakijoita hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Ota siis rohkeasti yhteyttä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa!