Hakijan velvollisuudet

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on aina hankkeen hakijalla. Velvollisuuksiin kuuluu mm. hallintoasioiden hoitaminen ja hankkeen toteuttaminen rahoituspäätöksen mukaisesti.

Hankkeen hakija vastaa muun muassa:

  • hankkeen toimintaedellytyksistä: tilat, välineet, väliaikaisrahoitus, henkilöresurssit jne.
  • työantajavelvollisuuksista
  • hankkeen taloudesta ja kirjanpidosta: hankkeelle saa syntyä ainoastaan rahoituspäätöksessä hyväksyttyjä kustannuksia ja ne on pystyttävä erottelemaan hakijan muusta kirjanpidosta
  • hankkeen sisällöstä
  • hankkeen hallintoasioista: väli- ja loppuraportoinneista sekä virallisten hankeasiakirjojen tallettamisesta
  • tiedottamisesta

Vaikka hankkeen toteuttaisikin käytännössä jokin muu taho kuin hankkeen hakija, niin vastuu on aina hakijalla.