2017

Pirkan Helmelle toinen Suomen kahdesta uudesta Europe Direct -tiedotuspisteestä
Julkaistu 18.12.2017

Uusia tukihakemuksia käsitellään seuraavan kerran 21.3.2018, hakemusten määräpäivä 5.3.
Julkaistu 16.12.2017

Leader Pirkanmaa -lehti ilmestynyt - teemana lapset ja nuoret
Julkaistu 11.12.2017

Pirkan Helmen toimisto suljettu ajalla 18.12.2017-1.1.2018
Julkaistu 8.12.2017

NuorisoLeader -tuen hakuaika päättyy 30.11.2017
Julkaistu 17.11.2017

Pirkan Helmi ja 23 muuta Leader-ryhmää saa lisärahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä
Julkaistu 15.11.2017

Hankeneuvojan paikka täytetty - kiitos kaikille hakemuksensa toimittaneille
Julkaistu 29.9.2017

Hankeneuvojan tehtävä herätti kiinnostusta
Julkaistu 11.9.2017

Hyrrän käyttökatko ennakoitua lyhyempi: käyttö estetty 25.8.-4.9.
Julkaistu 10.8.2017

Pirkan Helmi etsii hankeneuvojaa - haku päättyy ma 11.9. klo 10
Julkaistu 6.8.2017

Hyrrä pois käytöstä 17.8.-4.9. - maksuhakemukset tehtävä etuajassa!
Julkaistu 10.7.2017

Toimisto suljettu 24.-28.7.
Julkaistu 10.7.2017

Pirkan Helmi ei toistaiseksi rahoita julkisyhteisöjen hakemia Leader-hankkeita
Julkaistu 14.6.2017

Maaseudun superviikonloppu 1.-3.9. kutsuu keskustelemaan ja vaikuttamaan Leppävirralle - varmista paikkasi ja ilmoittaudu ennen juhannusta
Julkaistu 14.6.2017

Tiedote 2/2017 ilmestynyt
Julkaistu 4.5.2017

Pomoottorin yhteisörahoitus haettavissa 26.5. klo 16 saakka
Julkaistu 3.5.2017

Valkeakosken Sanomat haastatteli Pirkan Helmen tuoretta puheenjohtajaa
Julkaistu 2.5.2017

Pirkan Helmen hallitus uudistui
Julkaistu 11.4.2017

Tutustu tuoreeseen Leader-Pirkanmaa -lehteen
Julkaistu 7.4.2017

Hyrrän käytössä häiriöitä elo-syyskuussa - maksuhakemukset tehtävä ajoissa!
Julkaistu 5.4.2017

Asetusmuutoksen myötä yritystukea voidaan nyt myöntää myös käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan
Julkaistu 3.4.2017

Hajarakentamisillan aineisto
Julkaistu 22.3.2017

Leader-rahoitushakemuksia käsitellään seuraavan kerran kesäkuussa - hakemukset viimeistään 31.5.
Julkaistu 10.3.2017

MAASEUTUYRITTÄJILLE JA YHDISTYSTOIMIJOILLE KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUKSIA TARJOLLA - haku vaihto-ohjelmaan päättyy 10.3.
Julkaistu 25.2.2017

Ilmoittaudu viestintäkoulutukseen 8.3. mennessä!
Julkaistu 25.2.2017

Tiedote 1/2017 julkaistu
Julkaistu 26.1.2017

Seurantatiedot toimitettava 31.1.2017 mennessä
Julkaistu 17.1.2017

Pirkan Helmelle toinen Suomen kahdesta uudesta Europe Direct -tiedotuspisteestä
Julkaistu 18.12.2017

Pirkan Helmi laajentaa toimintaansa vuoden 2018 alussa kun kolmivuotinen sopimuskausi Europe Direct -tiedotuspisteenä käynnistyy. Tiedotuspisteen kiinteä toimipaikka löytyy Pirkan Helmen toimitilojen yhteydestä Hämeen ammattikorkeakoululta Valkeakoskelta, mutta toimintaa järjestetään koko toimialueella.

Paikalliset Europe Direct -tiedotuspisteet (EDIC) ovat Euroopan unionin tärkeä vuorovaikutuskanava, jonka kautta saa helposti tietoa Euroopan unionista ja erityisesti EU-kansalaisten oikeuksista sekä EU:n toiminnan painopisteistä ja tavoitteista.

Vuoden 2018 alussa alkavalla uudella kolmivuotisella toimikaudella tiedotuspiste löytyy Suomessa seuraavilta paikkakunnilta: Hamina, Kajaani, Kankaanpää, Kuopio, Nivala, Oulu, Seinäjoki, Turku ja Valkeakoski.

Europe Direct -tiedotuspisteissä voi vierailla paikan päällä, mutta ne vastaavat kysymyksiin myös sähköpostitse ja puhelimitse. Tiedotuspisteet ovat mukana järjestämässä paikallisia EU-aiheisia yleisötapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja seminaareja.

Keskukset toimivat Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston paikallisina yhteyspisteinä ja tekevät yhteistyötä muiden aktiivisten tiedonvälittäjien kanssa.

Ne täydentävät ja tukevat Euroopan komission edustustojen ja Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen työtä paikallis- ja aluetasolla.

Euroopan laajuisesti verkostossa on yhteensä noin 500 tiedostuspistettä.

Suomessa toimivien pisteiden osoitteet ja yhteystiedot:

https://ec.europa.eu/finland/services/contact-points_fi

Uusia tukihakemuksia käsitellään seuraavan kerran 21.3.2018, hakemusten määräpäivä 5.3.
Julkaistu 16.12.2017

Kuluvan vuoden viimeisessä kokouksessaan Pirkan Helmen hallitus päätti, että seuraavan kerran uusia Leader-tukihakemuksia käsitellään 21.3.2018. Määräpäivä hakemusten toimittamiseen on maanantaina 5.3. klo 10. Aimmin käytäntönä on ollut että aineisto tulee toimittaa viimeistään 10 päivää ennen käsittelyajankohtaa, mutta on ilmennyt tarve varata enemmän aikaa hakemusten täydentämiselle. Tavoitteena on näin varmistaa, että hallituksella on käytettävissään riittävät tiedot tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuuden harkitsemiseen ja tukihakemusten pöydälle jättämiseltä pääsääntöisesti vältyttäisiin kokouksissa.

Leader Pirkanmaa -lehti ilmestynyt - teemana lapset ja nuoret
Julkaistu 11.12.2017

Sarjassaan toisen Leader Pirkanmaa -lehden teemana on lapset ja nuoret. Sekä uuden että keväällä ilmestyneen yrityshanketeemaisen lehden löydät oheisten linkkien takaa.

Leader Pirkanmaa -lehti 1/2017, teemana yrityshankkeet

Leader Pirkanmaa -lehti 2/2017, teemana lapset ja nuoret

Pirkan Helmen toimisto suljettu ajalla 18.12.2017-1.1.2018
Julkaistu 8.12.2017

Pirkan Helmen toimisto on suljettu vuoden lopussa kaksi viikkoa ajalla 18.12.-1.1. Kiireellisissä asioissa ole hyvä ja ota yhteyttä toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenahoon puhelimitse 040 750 2242. 

Toimiston ollessa suljettuna, uudet rahoitus- ja maksuhakemukset saa normaaliin tapaan vireille sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa ja käynnissä olevien hankkeiden muutoshakemukset lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pirkanhelmi.fi .

NuorisoLeader -tuen hakuaika päättyy 30.11.2017
Julkaistu 17.11.2017

Urjalalaisilla lapsilla ja nuorilla on jälleen mahdollisuus hakea Pirkan Helmestä rahoitusta omiin hankkeisiinsa. Hakuaika päättyy torstaina 30.11.2017.

Tavoitteena on saada alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret pienten, mutta tärkeiden omien hankkeidensa suunnittelun ja toteuttamisen kautta mukaan laajempaan kotiseutunsa kehittämistyöhon.

Tuki on 20–300 € / hanke ja tuen käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai lähes mikä vaan asia, jossa nuoret ovat itse toiminnan suunnittelijana, toteuttajana ja  raportoijana.  Tuen edellytyksenä on, että hakijana on vähintään kolmen alle 18-vuotiaan lapsen/nuoren ryhmä. Tukea hakevalla ryhmällä tulee lisäksi olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.

Tällä hakukierroksella tukea voi hakea hankkeeseen, joka toteutetaan 1.1.-30.9.2018. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://www.pirkanhelmi.fi/nuorisoleader/

Pirkan Helmen hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet kokouksessaan 14.12. arvioiden mm. toiminnan yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta sekä rahan käytön tehokkuutta. Tuesta puolet maksetaan heti tukipäätöksen teon jälkeen ja loput hankkeen loppuraportin toimittamisen jälkeen.

NuorisoLeaderin rahoitus tulee kokonaisuudessaan Urjalan kunnalta eli kankeaa EU-byrokratiaa on turha pelätä - lisäksi hakemuksen täytössä ja hankkeen toteutuksessa autetaan tarpeen vaatiessa! Lisätietoja ja apua saa Pirkan Helmestä Eliisa Vesisenaholta: p. 040 750 2242 tai eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi

Mikäli Urjalan kunnan käyttötarkoitusta varten myöntämää määrärahaa on vielä tämän hakukierroksen jälkeen jäljellä, seuraava hakukierros päättyy 15.9.2018.

Pirkan Helmi ja 23 muuta Leader-ryhmää saa lisärahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä
Julkaistu 15.11.2017

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIEDOTE 15.11.2017

Paikallinen aktiivisuus vaikuttaa paikkakunnan tulevaisuuteen

24 parhaiten työssään menestynyttä Leader-ryhmää saa lisärahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä. Suomessa toimii 54 Leader-ryhmää, eli paikallisen kehittämisen yhdistystä. Ne rahoittavat, rohkaisevat ja toteuttavat myös itse pieniä ja suuria parannuksia paikkakuntalaisten elinpiirissä.

Paikallisen kehittämisen rahoitukselle on kova kysyntä: Kaikkiaan 46 ryhmää haki lisää rahaa yhteensä yli 25 miljoonaa euroa. Lisärahoitusta jaetaan 7,4 miljoonaa euroa. Se myönnettiin sen perusteella, kuinka hyvin ryhmät olivat onnistuneet toteuttamaan omia tavoitteitaan.

Paikallisen kehittämisen vaikuttavuutta tarkasteltiin 20 kriteerin perusteella. Niissä huomioitiin, miten monet Leader-ryhmät ovat vahvistaneet rooliaan aluekehittäjinä. Leader-ryhmät vaikuttavat aktiivisesti maakuntauudistuksen valmistelussa ja muissa alueellisissa pöydissä. Leader-ryhmän hallituksessa ovat edustettuina alueen asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja paikallinen julkinen hallinto. Vaikuttavuuden taustalla on usein aktiivinen hallitus, jonka jäsenet jakavat tietoa jalkautuen erilaisiin tilaisuuksiin ja edistävät tavoitteiden toteutumista esimerkiksi kuntien strategiaryhmissä.

Leader-ryhmän laatimassa strategiassa paikalliset ihmiset ovat määritelleet alueelleen kehittämisen tarpeet. Koulutuksilla on vahvistettu esimerkiksi asukkaiden osaamista digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä. Moni ryhmä on ottanut yrittäjyyden vahvistamisen painopisteekseen ja saanut toimintaan mukaan suuren määrän yrityksiä. Mukaan on saatu myös nuoria yrittäjiä. Nuoret ovat tärkeä painopiste monella alueella. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla paikallisen Leader-ryhmän työssä on mukana viitisenkymmentä nuorta yrittäjää ja lähes tuhat nuorta osallistuu aktiivisesti kehittämiseen.

Leader-ryhmien työhön on rahoituskaudella 2014–2020 varattu 300 miljoonaa euroa EU:n, valtion ja kuntien varoja. Ne sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Rahoituksen vipuvaikutus on paikallisella tasolla paljon suurempi, sillä ryhmät hankkivat rahoitusta myös rakennerahastoista ja muista EU:n ja kansallisista lähteistä. Julkisen rahoituksen lisäksi hankkeisiin käytetään merkittävä määrä yksityistä rahaa.

Paikallisten strategioiden edistymisen ja Leader-ryhmän toiminnan laadun parantumisen lisäksi vaikuttavuutta arvioitiin muun muassa sillä, miten paljon hankkeissa tehdään talkootyötä. Tarkastelussa oli myös, kuinka tehokkaasti Leader-ryhmän käytössä olevat rahat ovat liikkuneet hankkeiden toteuttajille, ja mikä oli uusien hankehakijoiden osuus. Hallinnollista tehokkuutta mitattiin tukihakemusten käsittelyajoilla ja rahoitushakemusten lisäselvityspyyntöjen määrällä.

Leader-ryhmillä on laajat verkostot. Ne verkostoivat alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä niin maaseudulla kuin kaupungissa. Yhdistysten kansainväliset verkostot ovat laajat ja suomalaiset Leader-ryhmät ovat kysyttyjä kumppaneita kansainvälisessä yhteistyössä EU:ssa ja Venäjällä.

Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut kullekin Leader-ryhmälle suuntaa antavan rahoituskehyksen kaudelle 2014–2020. 27 miljoonaa euroa jätettiin jaettavaksi kahdesti ohjelmakauden aikana parhaiten edistyville ryhmille. Toisen kerran edistymistä tarkastellaan ja lisärahaa myönnetään parin vuoden päästä.

Lisätietoja
Laura Jänis, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62090
Leena Anttila, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62240

Hankeneuvojan paikka täytetty - kiitos kaikille hakemuksensa toimittaneille
Julkaistu 29.9.2017

Pirkan Helmen haussa ollut hankeneuvojan työtehtävä herätti kiinnostusta ja määräaikaan mennessä saapui yhteensä 29 hakemusta. Valintatyöryhmä haastatteli kuusi hakijaa ja lopullinen valintapäätös tehtiin Pirkan Helmen hallituksen kokouksessa 27.9. Hankeneuvoja aloittaa työssään myöhemmin tarkentuvana ajankohtana.

Lämmin kiitos kaikille hakemuksensa tehtävään toimittaneille!

Hankeneuvojan tehtävä herätti kiinnostusta
Julkaistu 11.9.2017

Pirkan Helmen haussa ollut hankeneuvojan työtehtävä herätti kiinnostusta ja määräaikaan mennessä saapui yhteensä 29 hakemusta. Osa hakijoista kutsutaan 25.9. pidettävään haastatteluun ja varsinainen valintapäätös tehdään Pirkan Helmen hallituksen kokouksessa 27.9. Uusi hankeneuvoja aloittaa työssään sopimuksen mukaan valintapäätöksen vahvistumisen jälkeen.

Hyrrän käyttökatko ennakoitua lyhyempi: käyttö estetty 25.8.-4.9.
Julkaistu 10.8.2017

Maaseutuvirasto on tiedottanut 10.8.2017, että maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojärjestelmiä ja sähköisen asioinnin palveluja koskeva käyttökatko jää ennakoitua lyhyemmäksi.

Käyttökatko alkaa perjantaina 25.8.2017 klo 16.15 ja päättyy viimeistään 4.9.2017. Aikaisempi tieto oli, että käyttökatko alkaisi torstaina 17.8. Mm. Maaseutuviraston Vipu-, Hyrrä- ja Nekka-asiointipalvelut eivät ole käyttökatkon aikana käytettävissä. Käyttökatko koskee myös muiden virastojen järjestelmiä MMM:n hallinnonalalla.

Tietojärjestelmiä ja sähköisen asioinnin palveluita voi käyttää normaalisti käyttökatkon alkamiseen saakka. Maaseutuvirasto tiedottaa heti, kun palvelut ovat taas katkon jälkeen käytettävissä.

Tarvittaessa hakemukset saa vireille paperilomakkeella katkon aikana.

Pirkan Helmi etsii hankeneuvojaa - haku päättyy ma 11.9. klo 10
Julkaistu 6.8.2017

Pirkan Helmi ry etsii huipputyyppiä kehittämään eteläisen Pirkanmaan maaseutualueita!

V. 1999 perustetun yhdistyksemme toiminnan tarkoituksena on kannustaa akaalaisia, pälkäneläisiä, urjalalaisia ja valkeakoskelaisia yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia, edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena, kiinnittää huomiota alueen ympäristön tilaan sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kaupunkiyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Yhdistyksemme mm.

  • toteuttaa paikallista Leader-kehittämisstrategiaa (Kotiseudun helmet 2014-2020) sekä osallistuu muiden kehittämisohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen,
  • kehittää paikalliselta tasolta lähteviä ideoita, harjoittaa tutkimustoimintaa, tekee esityksiä ja ehdotuksia, sekä antaa lausuntoja,
  • toimii jäsentensä yhteistyöelimenä maaseudun kehittämistyössä,
  • on yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa,
  • järjestää toimialueellaan koulutus-, neuvonta-, ja tiedotustilaisuuksia, sekä
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistyksellämme on kaksi työntekijää sekä 16 jäseninen hallitus, joka muodostuu alueen asukkaiden, kuntien ja yhdistysten edustajista. Toimistomme sijaitsee Hämeen ammattikorkeakoululta vuokratuissa tiloissa Valkeakoskella, mutta työmme on luonteeltaan liikkuvaa ja siihen sisältyy ajoittain myös ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Nykyisen työntekijämme siirtyessä muihin tehtäviin etsimme yhdistyksellemme innostunutta hankeneuvojaa! Edellytämme valittavalta henkilöltä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kekseliäisyyttä, työtä pelkäämätöntä asennetta, hyviä toimistotietoteknisiä valmiuksia sekä käytännön englanninkielen taitoa. Oman auton käyttömahdollisuus on työssä välttämätön, samoin kuin kyky hallita useita päällekkäisiä tehtäväkokonaisuuksia ja omaa ajankäyttöään. Lisäksi arvostamme tehtävään soveltuvaa koulutusta, yhdistystoiminnan tuntemusta ja käytännön kokemusta Euroopan unionin osarahoittamasta maaseudun kehittämistoiminnasta.

Pyydämme toimittamaan hakemukset ansioluetteloineen ja realistisine palkkatoivomuksineen maanantaihin 11.9. klo 10:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pirkanhelmi.fi. Toivomme, että hakemukseen liitetään lisäksi linkki lyhyeen videotervehdykseen, jolla kerrot miksi haet töihin Pirkan Helmeen.

Kutsumme hakuajan päättymisen jälkeen osan hakijoista haastatteluihin, jotka pidetään ma 25.9. Valintapäätös tehdään Pirkan Helmen hallituksen kokouksessa 27.9. Tehtävään valittavan on esitettävä rikos- ja luottotietorekisteriotteet sekä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valintapäätöksen vahvistamista.

Työsuhde on määräaikainen päättyen 31.12.2020 ja siihen sovelletaan 4 kk:n koeaikaa. Työn aloittamisajankohta ja mahdollinen osa-aikaisuus on neuvoteltavissa.

Lisätiedot: Eliisa Vesisenaho, p. 040 750 2242, eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi

Hyrrä pois käytöstä 17.8.-4.9. - maksuhakemukset tehtävä etuajassa!
Julkaistu 10.7.2017

Kaikissa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvissa sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa on täydellinen käyttökatko 17.8.–4.9.2017.

Käyttökatko johtuu IT-ympäristön uudistamishankkeesta, joka koskee Mavin, Eviran, Luken ja MMM:n tietojärjestelmiä eli muun muassa Hyrrän viranomais- ja asiointipuolta. Uudistamishanke on jo käynnissä, mutta järjestelmien käyttäjiin se ei vaikuta ennen elokuuta. Elo-syyskuussa on kuitenkin odotettavissa merkittäviä haittoja, jotka eivät rajoitu ainoastaan 17.8.-4.9. olevaan täydelliseen käyttökatkoon. Jos maksatuksen haku on siis ajankohtaista elo-syyskuussa, sähköinen maksuhakemus on syytä tehdä viimeistään elokuun alussa!

Toimisto suljettu 24.-28.7.
Julkaistu 10.7.2017

Työntekijöiden kesälomien vuoksi Pirkan Helmen toimisto on kokonaan suljettu ja sekä Heikki että Eliisa tavoittamattomissa ma 24. - pe 28.7. Koska työmme on kuitenkin luonteeltaan liikkuvaista, toimisto voi olla tyhjänä muulloinkin ja suosittelemmekin sopimaan tapaamisista aina etukäteen.

Pirkan Helmi ei toistaiseksi rahoita julkisyhteisöjen hakemia Leader-hankkeita
Julkaistu 14.6.2017

Johtuen Pirkan Helmen käyttöön osoitetun Leader-rahoituskehyksen korkeasta sidonta-asteesta, hallitus päätti kokouksessaan 13.6., että Pirkan Helmi ei rahoita julkisyhteisöjen hakemia Leader-hankkeita. Linjaus on voimassa päätöksentekohetkestä alkaen toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan uudelleen joulukuussa 2018.

Pirkan Helmen hallitus on jo aiemmin, elokuussa ja joulukuussa 2016, päättänyt muista sopeuttamistoimista joilla mm. rajattiin entisestään yksittäisiin Leader-hankkeisiin kohdistettavia enimmäistukimääriä. Sopeuttamistoimien tavoitteena on, että Leader-periaatteiden mukaisille asukaslähtöisillä kehittämisideoille riittäisi tukea jaettavaksi koko rahoituskauden ajaksi eli aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Maaseudun superviikonloppu 1.-3.9. kutsuu keskustelemaan ja vaikuttamaan Leppävirralle - varmista paikkasi ja ilmoittaudu ennen juhannusta
Julkaistu 14.6.2017

Maaseutuparlamentti 2017 on Leppävirralla 1.–3.9. järjestettävä maaseudun superviikonloppu. Tapahtumassa tartutaan rohkeasti tämän päivän ja tulevaisuuden kriittisiin maaseutuaiheisiin ja nostetaan niitä päivän politiikan agendalle, esitellään huikeita menestystarinoita ja rohkaistaan uusiin sekä edistetään maaseudun toimijoiden, päättäjien ja median keskusteluyhteyksiä.

Suomessa ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa järjestettävän Maaseutuparlamentin ohjelma on monipuolinen: 19 mielenkiintoista retkeä, 36 työpajaa ja seminaaria, neljä suurta päälavan keskustelua sekä Kumppanitorin ja Sadonkorjuutorin. Ohjelma tarjoaa ajankohtaista maaseututietoa, hyviä työkaluja ja uusia yhteyksiä sekä uutta ajatusvirtaa maaseudun mahdollisuuksien paremmalle toteutukselle ja hyödyntämiselle niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisesti. Tapahtumaan odotetaan tuhatta osallistujaa eri puolilta Suomea kylistä kaupunkeihin – päättäjiä, yhdistyksiä, yrityksiä, tutkijoita, rahoittajia, hanketoimijoita, asukkaita ja muita aktiivisia toimijoita. Maaseutuparlamentin lopuksi julkistetaan valtakunnallinen Maaseutupolitiikan julkilausuma.

Maaseutuparlamentti 2017 -tilaisuuden avaa maaseutupolitiikasta vastaava ministeri, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Ajankohtaiskeskusteluihin osallistuvat muun muassa Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen, Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen, Luonnonvarakeskuksen maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen, Ylen aluetoiminnan päällikkö Jyri Kataja-Rahko, Kyrö Distillery Companyn perustajajäsen Miko Heinilä, kansainvälisesti tunnettu valokuvaaja Tiina Törmänen sekä kolumnisti Tuomas Enbuske.

Maaseutuparlamentin suuria keskusteluja johdattelevat toimittaja Annika Damström (”Mielikuvia ja marginaaleja”) ja MTK:n Juha Marttila (”Menestyksen eväitä”) sekä Maaseutupolitiikan pyöreässä pöydässä Pauli Aalto-Setälä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajiston paneelia johtaa Janne Antikainen, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä. Lauantain Gaalaillallisen isäntänä toimii kirjailija Antti Heikkinen.

Retkiä yllättävän monipuoliselle maaseudulle

Maaseutuparlamentin retket näyttävät suomalaisesta maaseudusta puolia, jotka saattavat yllättää. Retket vievät niin vientiyrityksiin, monipalvelukeskuksiin, ”Savon Pariisiin”, tähtitaivasmatkalle kuin luostarin tislaamoon ja ekovoimalaitokseenkin. Moottoripyöräretkellä näkee huikeita savolaismaisemia ja aktiivisia kyliä, maatilaretket vievät modernien tilojen menestyksen saloihin ja metsäretki tutustuttaa vihreään aarreaittaan ja puu-raaka-aineen matkaan aina jalostukseen asti.

Työpajojen ja seminaarien aiheissa on valtavasti valinnanvaraa. Työpajoissa pureudutaan niin maakuntauudistuksessa vaikuttamiseen, yritysten omistajanvaihdoksiin kuin suomalaisen maaseudun keskelle maailmaa tuovaan digitalisaatioonkin. Työpajoissa käydään myös läpi muun muassa ratkaisumalleja entistä parempiin kyläpalveluihin, opitaan kunta-järjestö-kumppanuuden rakennuspalikoita, saadaan tietoa siitä, miten sonnasta voi saada säästöä ja lannasta lisäarvoa ja sukelletaan ajankohtaiseen maaseutututkimukseen. Maaseutuparlamentissa on myös neljä ruotsinkielistä ja neljä kansainvälistä työpajaa.

Taustatahot

Pääjärjestäjinä toimivat Maaseutupolitiikan neuvosto MANE yhdessä Maaseutuverkoston, MTK ry:n, Suomen Kylätoiminta ry:n, Pohjois-Savon Kylät ry:n ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.
Mukana toteuttamassa tapahtumaa on yli 40 organisaatiota, paikalliselta tasolta valtakunnalliseen tasoon. Maaseutuparlamentti -tapahtumaa tukevat myös Keskitien Tukisäätiö, Svenska Kulturfonden, Suomen Kuntaliitto, SLC, ProAgria, Pohjois-Savon Liitto ja Leppävirran kunta.

Käytännön seikat:

  * Hyödynnä hintaetu ja ilmoittaudu mukaan ennen juhannusta. Osallistumismaksu 25.6. saakka on kolmelta päivältä (pe 1.9. – su 3.9.) 94 € ja kahdelta päivältä (la 2.9. – su 3.9.) 85 €

 * Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä:

http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti/ilmoittaudu


 * Osallistumismaksuun sisältyvät Maaseutuparlamentin ohjelma, iltaohjelmat ja ruokailut (lounaat ja illalliset)

 * Majoitus ei sisälly osallistumismaksuun

 * Majoitusvaihtoehtoja on runsaasti, suosittelemme erityisesti Leppävirran lähialueen mökkejä! Katso lisätietoja:

http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti/ilmoittaudu/majoittuminen

Järjestämme kuljetukset sekä Varkaudessa että Kuopiossa sijaitseviin hotelleihin, jotka mainittu tapahtuman verkkosivuilla.

 * Tarjoamme meno-paluukuljetuksia Maaseutuparlamentin osallistujille rautatieasemilta ja lentokentältä, mikäli kohtuullista jatkoyhteyttä ei ole saatavana. Meno-paluukuljetusta järjestetään myös majoituskohteisiin Varkaudessa ja Kuopiossa

 * Kuljetusten varausmahdollisuus avataan heinäkuun alussa. Kuljetuksen edellytyksenä on, että osallistumismaksu on maksettuna

* Lisätiedot ja yhteyshenkilöt:
http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti


Tervetuloa mukaan osallistumaan, innostumaan ja vaikuttamaan maaseudun mahdollisuuksien parempaan hyödyntämiseen – koko maan hyvinvoinnin edistämiseksi!

Tiedote 2/2017 ilmestynyt
Julkaistu 4.5.2017

Pirkan Helmen kuluvan vuoden toinen tiedote on julkaistu. Tiedotteessa asiaa mm. rahoituskehyksen sidonta-asteesta, hakemusten käsittelyaikatauluista sekä tuoreista ELY-keskuksen rahoituspäätöksistä. Lue tiedote täällä.

Pomoottorin yhteisörahoitus haettavissa 26.5. klo 16 saakka
Julkaistu 3.5.2017

Pomoottori ry myöntää yhteisörahoitusta Juupajoen, Kuhmalahden, Oriveden ja Pälkäneen alueelle, hakuaika päättyy 26.5.2017 klo 16.

Yhteisörahoitusavustus on tarkoitettu Pomoottorin toimialueen pienimuotoiseen, voittoa tavoittelemattomaan kehittämistyöhön. Sitä voivat hakea yhdistykset, muut rekisteröidyt tahot sekä poikkeustapauksissa, Pomoottorin hallituksen arvioinnin perusteella myös rekisteröimättömät toimikunnat. Yhteisörahoitusta ei myönnetä muiden, esimerkiksi EU-rahoitteisten, hankkeiden omarahoitusosuuden kattamiseen eikä päällekkäiseen toimintaan niiden kanssa. Rahoitusta ei myöskään myönnetä yrityksille eikä julkisyhteisöille. Yhteisörahoitusavustuksella voi kattaa enintään 90% hyväksytystä kustannusarviosta.

Pomoottorin yhteisörahoituksen säännöt ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.pomoottori.fi .

Pirkan Helmi ry:n alueelta yhteisörahoitusta voivat hakea Pälkäneen toimijat.

Valkeakosken Sanomat haastatteli Pirkan Helmen tuoretta puheenjohtajaa
2.5.2017

Ohessa Valkeakosken Sanomissa 1.5.2017 julkaistu Pirkan Helmen puheenjohtajan Solja Pietilän haastattelu.

Pirkan Helmen hallitus uudistui
Julkaistu 11.4.2017

Pirkan Helmi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.4. Valkeakoskella. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja palkittiin maaseudun kehittäjien pronssisella ansiomerkillä pitkään Pirkan Helmen hallituksessa toimineet Jorma Kytölä, Heikki Knuutila ja Pasi Tuominen.

Vuosikokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Solja Pietilän Valkeakosken Ritvalasta. Solja on ollut mukana Pirkan Helmen hallituksessa vuodesta 2015 alkaen. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin 12 varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Valituista 16 henkilöstä yhteensä 5 ei ole aiemmin toiminut Pirkan Helmen hallituksessa.

Hallituksen kokoonpano noudattaa niin sanottua kolmikantaperiaatetta, jonka mukaisesti kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa toimialueen kuntia, kolmasosa alueen yhdistyksiä ja kolmasosa alueen asukkaita. Lisäksi hallituksen muodostamisessa kiinnitetään huomiota alueelliseen tasapainoon. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

10.4.2017 alkaen Pirkan Helmi ry:n hallituksen muodostavat:

PUHEENJOHTAJA

Solja Pietilä Valkeakosken Ritvalasta

KUNTAEDUSTAJAT

Vesa Liehu Akaan Kylmäkoskelta*
Anja Peräkääly Valkeakosken Sääksmäeltä
Heidi Rytky Urjalan Urjankylästä
Olavi Seppälä Pälkäneen Rautajärveltä

Ja heidän yhteinen varajäsenensä
Ilkka Pulakka Urjalasta

YHDISTYSEDUSTAJAT

Juha Järvinen Akaan Toijalasta
Heli Parikka-Makkonen Valkeakosken Ritvalasta
Panu Raivio Pälkäneen Onkkaalasta*
Tiina Ryyppö Akaan Kylmäkoskelta

Ja heidän yhteinen varajäsenensä
Kirsi Ilola-Ollikka Valkeakosken Metsäkansasta*

ASUKASEDUSTAJAT

Elina Hujanen Akaan Viialasta
Mia Melkkala Urjalasta*
Matti Pitkänen Pälkäneen Onkkaaalasta
Piia Salmi Pälkäneen Puutikkalasta

Ja heidän yhteinen varajäsenensä
Jukka Uotila Urjalasta*

*uusi Pirkan Helmen hallituksessa

Tuore hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti vuosikokouksen jälkeen ja yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Ryyppö.

Tutustu tuoreeseen Leader-Pirkanmaa -lehteen
Julkaistu 7.4.2017

Lue lehti tästä

Hyrrän käytössä häiriöitä elo-syyskuussa - maksuhakemukset tehtävä ajoissa!
Julkaistu 5.4.2017

Kaikissa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvissa sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa on täydellinen käyttökatko 17.8.–4.9.2017.

Käyttökatko johtuu IT-ympäristön uudistamishankkeesta, joka koskee Mavin, Eviran, Luken ja MMM:n tietojärjestelmiä eli muun muassa Hyrrän viranomais- ja asiointipuolta. Uudistamishanke on jo käynnissä, mutta järjestelmien käyttäjiin se ei vaikuta ennen elokuuta. Elo-syyskuussa on kuitenkin odotettavissa merkittäviä haittoja, jotka eivät rajoitu ainoastaan 17.8.-4.9. olevaan täydelliseen käyttökatkoon. Jos maksatuksen haku on siis ajankohtaista elo-syyskuussa, sähköinen maksuhakemus on syytä tehdä viimeistään heinäkuussa!

Maaseutuvirasto on koonnut hanketoimijoiden avuksi käytännönläheisen ja olennaisuuksiin keskittyvän vinkkilistan maksuhakemuksen valmistelemiseksi Hyrrä-asiointipalvelussa.

Vinkkilistaan pääset tästä.

Muistutuksena vielä, voit hakea sähköisesti hankkeen maksua, kun

  • olet saanut hankkeellesi myönteisen tukipäätöksen ELY-keskukselta (Pirkan Helmen puolto ei siis vielä riitä!)

  • hankkeellesi on syntynyt tukikelpoisia kustannuksia, ne on maksettu ja ne ovat hankkeen kirjanpidossa.

Asetusmuutoksen myötä yritystukea voidaan nyt myöntää myös käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan
Julkaistu 3.4.2017

Valtioneuvosto on 30.3.2017 hyväksynyt maaseudun yritysrahoitusta koskevan asetusmuutoksen. Jatkossa maaseutualueilla sijaitsevat pk-yritykset voivat hakea yritysrahoitusta käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Täsmennykset ja muutokset ovat lainsäädäntöä selkeyttäviä ja niillä yhdenmukaistetaan käytäntöjä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 yritysrahoituksen sekä muun julkisen rahoituksen välillä. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2017.

– Asetusmuutoksen jälkeen investointeja voidaan tehdä monipuolisemmin ja resursseja säästäen, toteaa ylitarkastaja Juuso Kalliokoski maa- ja metsätalousministeriöstä.

Käytetyn tekniikan hankkimiselle pitää olla selkeät perustelut. Pääosa rahoituksesta suunnataan edelleen uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen.

Maaseudun yritysrahoituksella on huomattava vaikutus maaseutualueiden pienten ja keskisuurten yritysten uudistumiselle ja kilpailukyvylle ja sillä edistetään myös työllisyyttä. Rahoituksen tavoitteena on monipuolistaa yritysrakennetta ja lisätä maaseudun elinvoimaa. Suomi rahoittaa osan tuesta ja osa saadaan EU:n maaseuturahastosta.

Maaseutuohjelman yritysrahoituksen avulla moni aloittava tai toimintaansa kehittävä pk-yritys voi ponnistaa eteenpäin kotimaassa tai kansainvälisille markkinoille.

– Ohjelman toteutus on käynnistynyt vauhdikkaasti. Noin 70 miljoonan euron tuen kannustamana pk-yritykset ovat panostaneet investointeihinsa 200 miljoonaa euroa yksityistä rahoitusta. Uusia yrityksiä on perustettu ja käynnissä on lähes 300 miljoonan euron rakentamis-, kone- ja laiteinvestoinnit sekä näitä koskevat toteutettavuustutkimukset, kertoo Kalliokoski.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, p. 029 516 24 70, juuso.kalliokoski(at)mmm.fi

Hajarakentamisillan aineisto
Julkaistu 22.3.2017

Hannu Kopolan esitys

Maija Nevan esitys

Leader-rahoitushakemuksia käsitellään seuraavan kerran kesäkuussa - hakemukset viimeistään 31.5.
Julkaistu 10.3.2017

Pirkan Helmen hallitus käsittelee uusia Leader-rahoitushakemuksia seuraavan kerran vasta kesäkuun kokouksessa. Kokouksessa käsitellään kaikki toukokuun loppuun mennessä toimitetut hakemukset.

Kesäkuun lisäksi hakemuksia käsitellään kuluvana vuonna vielä syys- ja joulukuussa, siten, että elokuun loppuun mennessä toimitetut hakemukset käsitellään syyskuun kuluessa ja marraskuun loppuun mennessä toimitetut hakemukset jouluun mennessä.

Rahoitushakemusten totuttua selvästi harvempi käsittelyrytmi johtuu Pirkan Helmen käyttöön osoitetun Leader-rahoituskiintiön ehtymisestä.

MAASEUTUYRITTÄJILLE JA YHDISTYSTOIMIJOILLE KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUKSIA TARJOLLA - haku vaihto-ohjelmaan päättyy 10.3.
Julkaistu 25.2.2017

Pirkan  Helmi  on  mukana  yhtenä  kolmesta  suomalaisesta Leader-ryhmästä  Kestävä  ja  kansainvälistyvä  maaseutu -hankkeessa,  jossa  suomalaiset,  virolaiset  ja  latvialaiset maaseudulla  toimivat  pienyritykset  ja  yhdistykset  voivat kehittää  toimintaansa  kansainvälisen  yhteistyön  avulla.  Yrityksiä  ja  yhdistyksiä  houkutellaan  Suomesta  mukaan myös  Leader  Sepran  sekä  Linnaseudun  alueelta.  Virosta mukana on kolme Leader-aluetta ja Latviasta kaksi.

Akaassa, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella toimivilla maaseutuyrityksillä ja yhdistyksillä onkin nyt ainutlaatuinen  mahdollisuus  lähteä  kansainvälistymään  hankkeen avulla itselleen sopivan virolaisen tai latvialaisen kumppanin kanssa. Etsinnässä ovat nyt ne yritykset ja yhdistykset, jotka tuottavat paikallisia tuotteita tai palveluita ja ovat kiinnostuneita kehittämään toimintaansa sekä jakamaan omia kokemuksiaan kansainvälisen kumppanin kanssa. Mukaan ilmoittautuville tarjotaan mahdollisuus päästä tutustumaan oman toimialansa tai muuten kiinnostuksen kohteena olevan toimialan yrittäjän/yhdistyksen  toimintaan sekä arkeen Virossa  ja  Latviassa.  Tutustumiset  tapahtuvat  3-5  päivän
mittaisin vaihdoin, joissa kiinnostuneet henkilöt vierailevat vuoroperään toistensa luona. Vaihtojen aikana on tarkoitus tutustua  naapurimaassa  samankaltaista  toimintaa  pyörittävän yrityksen/yhdistyksen arkeen sekä kehittää omaa ja
kumppanin toimintaa.

Hankkeen  virallinen  avajaistapahtuma  pidettiin  Virossa ja  paikalla  oli  suuri  joukko  innostuneita yrittäjiä  ja  Leader-ryhmien  edustajia  Suomesta,  Virosta ja  Latviasta.  Kolmipäiväisen  seminaarin  aikana  tutustuttiin  virolaisiin maaseutuyrityksiin,  verkostoiduttiin  ja  kuultiin  innostavia  markkinointitarinoita.  Innokkaat  osallistujat   vierailivat   mm.   paikallisissa   kartanoissa,   viinitilalla, olutpanimossa,  käsityöyrityksissä  ja  kahviloissa.  Kaikkia vierailukohteita   oli   tuettu   Leader-rahalla.   Esimerkkeinä onnistuneista markkinointitarinoista Suomesta toimintaansa  esittelivät  muun  muassa  Luopioisten  Yrittäjien  Kukkia maailmalle -hanke sekä hämeenlinnalainen Rento Design. Virosta ja Latviasta markkinointikeinoja kuultiin esimerkiksi konsertteja, juhlia ja työpajoja pitävältä kartanolta, viinitiloilta sekä yrttiviljelijältä.

Avajaistapahtuman  aikana  saatiin  muodostettua  myös ensimmäinen  yrittäjävaihtopari,  kun  Suomesta  vaihtoon lähtee  Erikasmäen  torpan  emäntä  Isa  Mårtens  Pyhtäältä. Yrityskaveriksi hän saa Virosta lihakanien kasvattaja Aive
Niilon. ─ Minulla on tilalla paljon erilaisia eläimiä ja olen myös ennen  kasvattanut lihakaneja. Nyt olen  ottamassa  kaneja uudestaan  kasvatettavaksi,  joten  tämä  yritysvaihto  on  todella sopiva tilaisuus minulle, Isa Mårtens summasi motiivejaan lähteä mukaan.

Hankkeen  toteutusaika  jatkuu  aina  toukukuulle  2019 asti  ja  tänä  aikana  toteutetaan  vaihto-ohjelman  lisäksi muun  muassa  muutama  alueiden  välisiä yrittäjätapaamisia, kansainvälisiä  seminaareja  sekä  opintomatka  kuhunkin  osallistujamaahan.  Tavoitteena on tukea maaseututoimijoiden verkostoitumista,  yhteistä  toimintaa  ja  tuotteiden  kehittämistä  sekä markkinointia.

Kiinnostuitko? Haku vaihto-ohjelmaan päättyy 10.3.2017!
Koska paikkoja on rajoitetusta, otathan yhteyttä viipymättä toimisto@pirkanhelmi.fi tai 0400 226 676.

Ilmoittaudu viestintäkoulutukseen 8.3. mennessä!
Julkaistu 25.2.2017

Pirkan Helmi on mukana järjestämässä yhdistys- ja hanketoimijoille suunnattua viestintäkoulutusta ma 13.3. klo 18-20 HAMKn tiloissa Valkeakoskella (Tietotie 1, Campus Center).

Viestintäkoulutuksen vetää ja käytännönläheisiä esimerkkejä onnistuneesta viestinnästä tarjoaa Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja Vilja Pylsy. Pylsy on työskennellyt aiemmin mm. valokuvaavana toimittajana ja taittajana. Hän on tehnyt töitä sekä toiminut vapaaehtoisena eri yhdistyksissä reilun kymmenen vuoden ajan. Työhön on kuulunut myös mittavien tapahtumien järjestäminen ja tapahtumatiedotus.

Ajankohtaisia asioita kylätoiminnasta tilaisuuteen tuo Pirkan kylien kyläasiamies Marja Vehnämaa ja illan aikana on luvassa myös vinkkejä hankerahoitukseen liittyen.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumisia Vilja Pylsylle 8.3. mennessä osoitteeseen vilja.pylsy@kantriry.fi

Tiedote 1/2017 julkaistu
Julkaistu 26.1.2017

Tiedote 1/2017

Seurantatiedot toimitettava 31.1.2017 mennessä
Julkaistu 17.1.2017

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kehittämishankkeiden ja yritystukien saajien tulee ilmoittaa hankkeidensa seurantatiedot tammikuun 2017 loppuun mennessä. Tiedot voi toimittaa sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.mavi.fi) tai paperilomakkeella, jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.  Paperilomakkeet tulee palauttaa Pirkan Helmen rahoittamien hankkeiden osalta Pirkan Helmen toimistolle osoitteeseen Tietotie 1, 37630 Valkeakoski. Annamme mielellämme myös apua
seurantatietojen laskemiseen ja toimittamiseen. Löydät ajantasaiset yhteystietomme täältä.

Maaseutuvirasto on lisäksi laatinut tuensaajien avuksi selkokieliset ohjeet seurantatietojen toimittamisesta Hyrrä-asiointipalvelussa:

Ohje hanketukien seurantatietojen toimittamisesta Hyrrässä 
(http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-25923)

Ohje yritystukien seurantatietojen toimittamisesta Hyrrässä 
(http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/123/article-25923)

Jos kehittämishanke kestää alle vuoden, seurantatiedot toimitetaan, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt - viimeistään silloin, kun haetaan hankkeen viimeistä maksuerää. Vuosina 2015-16 yritystukia saaneiden yrittäjien, joiden hanke on päättynyt 2015-16, tulee toimittaa tiedot tammikuun 2017 loppuun mennessä. Jatkossa yritystukia saaneen yrittäjän tulee toimittaa seurantatiedot investoinnin tai perustamistuen toimenpiteen päätyttyä, viimeistään silloin, kun haetaan viimeistä maksuerää. Jos tuensaajan saaman julkisen tuen määrä ylittää 5000 euroa, pitää seurantatiedot toimittaa lisäksi kahden vuoden kuluttua tuen
viimeisen erän maksamisesta.

Seurantatietojen avulla arvioidaan maaseutuohjelman vaikuttavuutta ja sen
tavoitteiden toteutumista. Näin seurataan myös julkisten varojen käyttöä.
Koostetut tiedot toimitetaan Euroopan komissioon, joka seuraa niiden avulla
maaseutuohjelmien toteuttamista eri jäsenmaissa.