2016

Hanketukien päätöksenteko käynnistynyt ELY-keskuksissa
Julkaistu 1.2.2016

Yritystukien maksatukset käynnistyneet
Julkaistu 15.3.2016

Pirkanmaan Leader-tiedottajana aloittanut Vilja Pylsy 
Julkaistu 21.3.2016

Leader-toiminta esillä paikallislehdissä 
Julkaistu 29.3.2016

Hanketukien maksatukset käynnistyvät kesäkuussa
​Julkaistu 30.3.2016

Tiedote 1/2016 julkaistu 
Julkaistu 1.4.2016

Puheenjohtajaksi valittiin Olavi Seppälä 
Julkaistu 20.4.2016

Kesällä toimisto suljettu 28.6.-8.7.
Julkaistu 22.6.2016

Tutustu rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin 
Julkaistu 14.7.2016

Vielä muutama paikka vapaana maaseutuyrittäjätätapaamiseen Virossa, ilmoittaudu HETI!
Julkaistu 26.7.2016

Suomalainen Leader-toiminta täyttää 20-vuotta 
Julkaistu 29.8.2016

Tervetuloa Unelmat liikkeelle -tapahtumaan 7.9. - Ilmoittaudu 5.9. mennessä
Julkaistu 31.8.2016

Hanketoimijan käsikirjan uudistettu versio on julkaistu 
Julkaistu 1.9.2016

Muutoksia Pirkan Helmen rahoituslinjauksiin 
Julkaistu 1.9.2016

Leader 20v juhlajulkaisu nyt luettavissa 
Julkaistu 1.9.2016

Yritystukien maksujen haku sähköisesti alkaa syyskuun lopussa 
Julkaistu 9.9.2016

Tiedote 2/2016 julkaistu 
Julkaistu 9.9.2016

NuorisoLeader haku on auki!
Julkaistu 23.9.2016

Hyrrässä käyttökatko pe 11.11. klo 16:15 - ma 14.11. klo 8:00
Julkaistu 8.11.2016

Tukihakemuksia käsitellään vuonna 2017 vain neljä kertaa
Julkaistu 9.12.2016

Maaseutuhankkeiden valtakunnallinen rekisteri julkaistu
Julkaistu 12.12.2016

Seurantatietojen toimittaminen ajankohtaista rahoitettujen hankkeiden toteuttajille tammikuussa 
Julkaistu 16.12.2016

Haku kasvuhaluisten maaseutuyritysten KasvuOpeniin auki 17.1. asti 
Julkaistu 20.12.2016

Pirkanmaan ELY-keskuksen laajakaistainvestointien rahoitushaku avoinna 2.1.-31.3.2017
​Julkaistu 20.12.2016

Tärkeitä vinkkejä maksuhakemuksen tekemiseen Hyrrässä
Julkaistu 21.12.2016

 

Hanketukien päätöksenteko käynnistynyt ELY-keskuksissa
Julkaistu 1.2.2016

Maaseutuviraston tiedote 29.1.2016

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat aloittaneet maaseudun kehittämishankkeiden rahoituspäätösten teon. Hanketukien haku alkoi viime vuoden toukokuussa ja päätöstä odottaa yli 1600 hanketta. Hankkeilla kehitetään elinkeinoja, tiedotetaan ja koulutetaan sekä parannetaan maaseudun palveluja ja asumisviihtyvyyttä.

Hankkeiden toteuttajat ovat voineet käynnistää hankkeen hakemuksensa vireilletulon jälkeen, mutta varmistuksen rahoituksesta hanke saa vasta päätöksen saatuaan. Päätökset tehdään paperipäätöksinä, sillä sähköinen päätöksenteko Hyrrä-järjestelmässä ei ole vielä mahdollista.

Kehittämishankkeiden rahoitusta on voinut viime vuodesta lähtien hakea ensimmäistä kertaa sähköisesti. Hakijat ovat ottaneet sähköisen asioinnin hyvin vastaan  ̶   88 % hanketukien hakemuksista on tehty sähköisesti Hyrrä-palvelussa (https://hyrra.mavi.fi).

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on jatkuva. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa hyrra.mavi.fi. Lisätietoja yritys- ja hanketuista saa paikallisesta Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta.

Yritystukien päätöksenteko alkoi joulukuussa. Tähän mennessä yritystukipäätöksen on saanut yli 50 hakijaa. Yritystukien hakijat voivat hakea tukien maksua tukipäätöksen saatuaan. Maksua haetaan lomakkeella 3315, joka on saatavissa osoitteesta suomi.fi/lomakkeet. Maksuhakemus toimitetaan tuen myöntäneelle ELY-keskukselle.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen (tuen myöntäminen)
0295 31 2402
Ylitarkastaja Per-Ola Staffans (tuen maksaminen)
0295 31 2289

Yritystukien maksatukset käynnistyneet
Julkaistu 15.3.2016

Maaseutuviraston tiedote 15.3.2016

Maaseudun yritystukien maksut ovat lähteneet liikkeelle. Ensimmäiset yritysten investointituet on maksettu 11.3.2016 ja ensimmäinen perustamistuki 15.3.2016. 

ELY-keskukset käsittelevät maksuhakemuksia ja valmistelevat maksupäätöksiä niiden saapumisjärjestyksessä. Maksuhakemuksen käsittely, maksupäätöksen valmistelu ja maksun suorittaminen tietojärjestelmien kautta vie normaalisti parista viikosta muutamaan viikkoon.

Maaseudun yritystukia on voinut hakea toukokuusta 2015 lähtien. Haku on ensimmäistä kertaa sähköinen. Hakijat ovat siirtyneet sähköiseen asiointiin nopeasti: noin 90 prosenttia hakemuksista on tehty sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta.

Tähän mennessä yli 200 yritystuen hakijaa on saanut tukipäätöksen. Päätöksiä on tehty joulukuusta alkaen. ELY-keskukset tekevät päätökset paperilla, koska sähköinen päätöksenteko Hyrrä-järjestelmässä ei ole vielä mahdollista.

Maaseudun yritystukien haku on jatkuva. Yritystukia voi saada maaseudulla toimivien yritysten investointeihin ja uuden yritystoiminnan perustamiseen. Yritystuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Lisätietoja tuista antavat alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tuen myöntäminen:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen
0295 31 2415
Tuen maksaminen:
Ylitarkastaja Per-Ola Staffans
0295 31 2289

Pirkanmaan Leader-tiedottajana aloittanut Vilja Pylsy
Julkaistu 21.3.2016

Pirkanmaan Leader-ryhmät ovat valinneet yhteiseksi tiedottajakseen Vilja Pylsyn. Vilja on jo aloittanut työssään, mutta kokoaikaisella työpanoksella hän työskentelee Leader-asian äärellä vasta kesäkuun alusta alkaen.

Yhteystiedot:

Tiedottaja Vilja Pylsy 
puh: 040 525 8836
vilja.pylsy@kantriry.fi

Leader-toiminta esillä paikallislehdissä
Julkaistu 29.3.2016

Pirkan Helmen alueella ilmestyvät paikallislehdet tuovat aktiivisesti esille Leader-toimintaa ja Leader-tuen avulla mahdolliseksi tulleita asioita. Tuoreimmat - Sydän-Hämeen lehdessä 23.3. ja Urjalan sanomissa 24.3. julkaistut - jutut avautuvat lehden nimeä klikkaamalla.

Hanketukien maksatukset käynnistyvät kesäkuussa
Julkaistu 30.3.2016

Maaseutuvirasto on tiedottanut tänään Hyrrä-tietojärjestelmän valmistumisen etenemisestä ja hanketukien maksamisen käynnistymisen aikataulusta:  


Maaseutuviraston tiedote 30.3.2016


Maaseutuviraston hallinnoiman Hyrrä-tietojärjestelmän toteutusaikataulu on tarkentunut tämän kevään osalta. Maatalouden investointitukien maksut alkavat huhtikuussa ja maaseudun hankkeiden maksut kesäkuussa. Maksuja voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa (hyrra.mavi.fi), investointitukien maksuja nyt ja kehittämishankkeiden maksuja kesäkuusta lähtien.

Maaliskuun lopussa maksetaan ELY-keskusten tekemien päätösten mukaisesti 1,3 miljoonaa euroa nuoren viljelijän aloitustukea. Aloitustuen maksuja ei tarvitse erikseen hakea.

Yritystukien maksut käynnistyneet

Maaseudun yritystukien maksut alkoivat maaliskuun puolivälin tienoilla. Yritystukien maksuja voi hakea sähköisesti loppukesästä. Tällä hetkellä yritystukimaksuja voi hakea vain paperilomakkeella.

Yritystukihakemuksia on tehty tähän mennessä noin 1500. ELY-keskukset tekivät ensimmäiset yritystukipäätökset joulukuussa. Myönteisiä tukipäätöksiä on tehty 280 kappaletta, yhteensä 20 miljoonan euron edestä.

Maatalouden investointitukihakemuksia on jätetty keväästä 2015 alkaen yhteensä noin 2400 kappaletta. Viimeisin, maaliskuun puolivälissä päättynyt maatalouden investointitukien hakukierros oli hakemusmäärältään vilkas. Päätöksiä on tehty ELY-keskuksissa marraskuusta lähtien ja tällä hetkellä yli 1300 hakemukseen on tehty päätös. Nuoren viljelijän aloitustukia on haettu 250 kappaletta, joista 215 hakemukseen on tehty päätös.

Hanketuista myönteisen päätöksen tähän mennessä on saanut yli 230 hanketta, joille on myönnetty yhteensä 32,5 miljoonaa euroa tukea. Yhteensä tällä kaudella tukea on haettu noin 2000 hankkeeseen.

Hyrrän toteuttaminen etenee

Hyrrä-järjestelmän toteuttaminen on edennyt koko ajan vaihe vaiheelta. Viime syksynä Maaseutuvirasto tilasi Hyrrä-järjestelmän toteuttamisesta selvityksen, jonka suositusten pohjalta tietojärjestelmän kehittämisessä otettiin käyttöön uusi toimintamalli. Hyrrän toteuttamiseen ohjattiin lisää resursseja ja toimijoiden rooleja tarkennettiin.

Järjestelmän käyttöönotossa on tehty priorisointeja, jotta aikataulussa pysytään. Jotta tuenhakijat saisivat päätöksensä kohtuullisessa ajassa, osa päätöksistä on tehty paperipäätöksinä, koska päätöksenteko järjestelmässä ei ole vielä mahdollista. Tästä väliaikaisratkaisusta päästään eroon alkusyksystä, kun ELY-keskukset voivat siirtyä kokonaan sähköiseen päätöksentekoon yritys- ja
hanketukien osalta.

Hyrrän myötä maaseudun kehittämistuissa on siirrytty sähköiseen asiointiin. Aiemmalla ohjelmakaudella näitä tukia ei voinut hakea sähköisesti. Maaseudun kehittämistukia on voinut hakea Hyrrän kautta keväästä 2015 alkaen. Ensimmäiset maksut Hyrrä-järjestelmän kautta alkoivat viime vuoden lopulla, jolloin maksettiin ensimmäisiä neuvontakorvauksen ja nuoren viljelijän aloitustuen maksuja.

Maaseudun kehittämistuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Lisätietoja tuista antavat alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 34 2402

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tiedote 1/2016 julkaistu
Julkaistu 1.4.2016

Uunituoreessa tiedotteessa asiaa mm. tähän mennessä käsiteltyjen rahoitushakemusten määrästä sekä kutsu vuosikokoukseen ja muihin huhtikuun aikana järjestettäviin tilaisuuksiin! Käyhän lukemassa täältä.

Puheenjohtajaksi valittiin Olavi Seppälä 
Julkaistu 20.4.2016

Pirkan Helmi ry:n jäsenistö kokoontui tiistaina 19.4. Ritvalan nuorisoseurantalolle Valkeakoskelle yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen merkeissä. Suurin mielenkiinto vuosikokouksessa kohdistui puheenjohtajan valintaan, sillä tehtävää ansiokkaasti viisi vuotta hoitaneella Martti Miikkulaisella tuli yhdistyksen sääntöjen sallima enimmäisaika yhtäjaksoista hallitustyöskentelyä täyteen. Vuosikokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi yksimielisesti Olavi Seppälän Pälkäneeltä. Seppälä on toiminut pitkään ja aktiivisesti kunnallispolitiikassa Pälkäneellä ja kunnanvaltuutettuna edustaa Pirkan Helmen hallituksessa kuntatoimijoita. Pirkan Helmen hallituksessa hän on ollut mukana vuodesta 2014 alkaen.

Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin 12 jäsentä ja kolme varajäsentä huomioiden Leader-toiminnalle tuttu kolmikantamalli siten, että hallitusjäsenistä kolmasosa edustaa toimialueen kuntia, kolmasaosa yhdistyksiä ja kolmasosa asukkaita. 

Pirkan Helmen uusi hallitus kokonaisuudessaan:

Puheenjohtaja

Olavi Seppälä, Pälkäne

Kuntaedustajat

Heikki Knuutila, Akaa
Anja Peräkääly, Valkeakoski
Heidi Rytky, Urjala

Kuntaedustajien yhteinen varajäsen
Ilkka Pulakka, Urjala

Yhdistysedustajat

Jorma Kytölä, Valkeakoski
Tiina Ryyppö, Akaa
Piia Salmi, Pälkäne
Pasi Tuominen, Akaa
Heli Parikka-Makkonen, Valkeakoski

Yhdistysedustajien yhteinen varajäsen
Juha Järvinen, Akaa

Asukasedustajat

Elina Hujanen, Akaa
Matti Pitkänen, Pälkäne
Johanna Vesakoski, Urjala
Helinä Vuorenmaa, Pälkäne

Asukasedustajien yhteinen varajäsen
Solja Pietilä, Valkeakoski

Kesällä toimisto suljettu 28.6.-8.7.
Julkaistu 22.6.2016

Kesällä Pirkan Helmen toimisto on suljettu 28.6.-8.7. työmatkoista johtuen. Liikkuva työ ja toimistoväen lomat sun muut vapaat saattavat kuitenkin pitää ovet säpissä myös muulloin - eli suosittelemme aina varmistamaan etukäteen paikalla olomme. Yhteystietoihin on päivitetty työntekijöiden loma-ajat.

Tutustu rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin
Julkaistu 14.7.2016

Pirkanmaan ELY-keskus on tähän mennessä tehnyt 18 rahoituspäätöstä Pirkan Helmen alueen Leader-hankkeille. Rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin voi tustustua tarkemmin täällä . ELY-keskuksen käsittelyä odottaa vielä 38 Pirkan Helmen hallituksen rahoitettavaksi esittämää tukihakemusta. 

Seuraavan kerran Pirkan Helmen hallitus käsittelee tukihakemuksia kokouksessaan 31.8. 

Vielä muutama paikka vapaana maaseutuyrittäjätätapaamiseen Virossa, ilmoittaudu HETI!
Julkaistu 26.7.2016

Oletko maaseudulla toimiva matkailu-, luonnontuote- tai käsityöyrittäjä? Entä oletko kiinnostunut kehittämään omaa osaamistasi ja verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa?

Jos vastasit kyllä, lähde Pirkan Helmen mukana Viroon to 25.- la 27.8. jossa järjestetään kansainvälinen yrittäjätapaaminen suomalaisten, virolaisten ja latvialaisten kesken. Tapaamisen ohjelmaan kuuluu verkostoitumisen lisäksi vierailuja paikallisiin yrityksiin, maaseutuyritysten tarpeisiin kohdennettu markkinointikoulutus ja monenmoista muuta mielenkiintoista. Tapaamisen työskentelykieli on englanti ja tarkempi ohjelma löytyy liitteestä. Matkan hinta on 90 eur/hlö sisältäen meno-paluu bussikuljetuksen satamaan (reittivuoroin Paunu Exbressbus, mahdollisuus nousta kyytiin normaaleilta reittipysäkeiltä esim. Tampere/Valkeakoski/Hämeenlinna), lauttaliput, tilauskuljetukset ja ohjelman paikanpäällä Virossa sekä majoituksen aterioineen (Oxforellin lomakylässä http://oxforell.ee). Mahdolliset ruokailut laivalla eivät sisälly hintaan. Halutessasi voit järjestää kuljetuksesi Länsiterminaaliin myös itse, jolloin matkan hinta on 80 eur/hlö.

Matkaan lähtö ja paluu tapahtuu seuravalla aikataululla:

LÄHTÖ TORSTAINA 25.8.

Meno Länsisatamaan Paunu/ExpressBus:

6:30 Tampere(linja-autoasema, laituri 5) - 7:05 Valkeakoski (linja-autoasema) – 7:50 Hämeenlinna (linja-autoasema, laituri 3) – 9:25 Helsinki, Länsiterminaali

Tallink Star/SuperStar 10:30-12:30

PALUU LAUANTAINA 27.8.

Tallink Star/SuperStar 16:30-18:30

Satamasta Paunu/ExpressBus:

19:25 Helsinki, Länsiterminaali – 21:05 Hämeenlinna – 21:50 Valkeakoski – 22:25 Tampere

Tapaamiseen on vielä muutama paikka vapaana nopeimmille! Ilmoittaudu siis heti jos haluat olla varma mukaan pääsystäsi - ja jokatapauksessa viimeistään maanantaina 1.8. Ilmoittautumiset tulee tehdä Pirkan Helmeen Heikki Konsalalle heikki.konsala@pirkanhelmi.fi tai p. 0400 226 676. Kerro ilmoittautuessasi koko nimesi, syntymäaikasi ja lyhyt esittely yrityksestäsi. Muistathan kertoa ilmoittautuessasi myös mahdollisen erityisruokavaliosi. Ilmoittautuminen on sitova ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Suomalainen Leader-toiminta täyttää 20-vuotta
Julkaistu 29.8.2016

Maaseutuviraston ja maa- ja metsätalousministeriön tiedote 26.8.2016

Suomalaiset ovat kehittäneet omia asuinympäristöjään jo 20 vuotta Leader-työllä. Leader-rahoitusta alettiin jakaa vuonna 1996 Suomen EU-jäsenyyden myötä. 20 vuodessa kehittämisrahoituksen ympärille on muodostunut vakiintunut toimintatapa, jonka avulla maaseudun asukkaat ovat saaneet välineitä tehdä elämänlaatuaan parantavia muutoksia.

– Leader-työ on juuri sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon nykypäivän ihmisen on helppo lähteä mukaan, itsekin Leader-työssä mukana ollut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiittelee. Leader-työtapa leviää kaupunkialueille, mikä osaltaan kertoo sen käyttökelpoisuudesta. Alue- ja paikallishallinnon uudistuksessa kuntien oma kehittäminen organisoidaan uusiksi. – Leader-työhön 20 vuoden aikana kerääntynyt sosiaalinen pääoma ja verkostot ovat kovaa valuuttaa tulevaisuudessa, Tiilikainen ennakoi.

Ensimmäiset Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimuksensa 2.9.1996. 20-vuotisjuhlaa vietetään Hämeenlinnassa 2.9. Juhlaseminaarissa pohditaan, kuinka ruohonjuuritasolla toimitaan tulevaisuudessa.

Leader-viikkoa vietetään 26.8.–4.9. Eripuolilla Suomea pääsee tuolloin kurkistamaan, mitä paikallinen aktiivisuus voi saada aikaan. Suomessa toimii tällä hetkellä 54 Leader-ryhmää ja Ahvenanmaalla yksi.

– Leader on tuonut käytännön parannuksia ihmisten arkeen ja työntekoon. Vaikutukset näkyvät suoraan uusina työpaikkoina, yritysten toiminnassa, uusina palveluina ja parempana infrana, maaseutuylitarkastaja Laura Jänis maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo. Vuosina 2007–2013 Leader-rahoituksella syntyi yli 2 000 uutta työpaikkaa ja yli 800 uutta yritystä sai aloitustukea. Suuriin ja pieniin ja käytännön parannuksiin tähdänneitä hankkeita oli 8 000.

Leader-ryhmät ovat kehittämisyhdistyksiä, jotka kokoavat paikallisella tasolla kunnat, järjestöt, yritykset ja paikalliset asukkaat yhdessä kehittämään omaa aluettaan. Leader-ryhmät auttavat löytämään toteutustapoja ruohonjuuritason kehitystarpeille. Ryhmät myöntävät EU:n maaseuturahaston rahaa maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin. Rahoituskauden 2014–2020 aikana ryhmien kautta kanavoituu yhteensä 300 miljoonaa euroa mikro- ja pienyrityksille ja yhteisöille. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Julkisen rahan lisäksi Leader-työ kokoaa merkittävän määrän yksityistä rahaa ja talkootyötä.

Lisätietoa: 
Leader-viikon tapahtumat Leadersuomi.fi-sivustolla

maaseutuylitarkastaja Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 090, etunimi.sukunimi@mmm.fi

verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola, Maaseutuviraston maaseutuverkostopalvelut, 
p. 040 5599 412, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Tervetuloa Unelmat liikkeelle -tapahtumaan 7.9. - Ilmoittaudu 5.9. mennessä
Julkaistu 31.8.2016

 

Aika: 7.9.2016 klo 12
Paikka: Valkeakoski, HAMKn B-talo, Tietotie 1

Osana Leader-ryhmien ja liikuntajärjestö VALOn valtakunnallista yhteistyötä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja Pirkan Helmi ry järjestävät alueellisen Unelmat liikkeelle -tapahtuman 7.9. klo 12 - 15:30 Valkeakoskella.

Tiesitkö, että vain 10 % meistä aikuisista liikkuu liikuntasuosituksen mukaan riittävästi? Riittävä liikunnan määrä on hyvin kohtuullisin toimenpitein saavutettavissa, osin myös erilaisissa arjen askareissa, kunhan asiaan hiukan paneudutaan. Liikunnasta on lupa nauttia ja se voi olla kivaa yhdessä oloa. Myös kokeilut kuuluvat liikuntaan.

Tule kanssamme pohtimaan, miten omassa yhteisössäsi voit tuoda
liikunnan osaksi jokapäiväistä toimintaa. Koska osa työskentelystä tapahtuu kelin salliessa ulkona, varaudu rauhalliseen ulkoliikkumiseen sopivalla vaatetuksella.

Liitteenä on tilaisuuden kutsu jota saa mielellään levittää myös eteenpäin. Ilmoittauduthan 5.9. mennessä toimisto@pirkanhelmi.fi tai p. 0400 226 676.

Tiesitkö liikunnasta:

 • Kestävyyskunto parantuu liikkumalla useana päivänä viikossa yhteensä 2 tuntia 30 minuuttia reippaasti tai 1 tunti 15 minuuttia rasittavasti. Sen lisäksi tarvitaan vähintään 2 kertaa viikossa lihaskuntoa ja kehon hallintaa kehittävää liikuntaa. (UKK-instituutti)
   
 • Organisaation työhyvinvointiin panostama lisäeuro tulee takaisin jopa kuusinkertaisesti. (Työterveyslaitos)
   
 • Liikunnan puutteen ja runsaan paikallaan olon kustannukset ovat Suomessa noin 2 miljardia euroa / vuosi. (UKK-instituutti)
   
 • Sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle laskennallisesti keskimäärin 350 €. (Valtiokonttori)

Hanketoimijan käsikirjan uudistettu versio on julkaistu
Julkaistu 1.9.2016

Maaseutuverkoston tuottama Hanketoimijan käsikirja on päivitetty ohjelmakauden 2014-2020 tarpeisiin ja luettavissa nyt sähköisenä versiona. Käsikirja auttaa käytännönläheisesti hankkeen suunnittelussa, hakemisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä.

Oppaan työstämiseen ja kommentointiin on osallistunut Oulujärvi Leaderin, Kainuun ELY-keskuksen, Maaseutuviraston sekä Maa- ja metsätalousministeriön väki.  Hanketoimijan käsikirja on kuitenkin suuntaa-antava, joten hankkeiden tarkemmasta toteutuksesta kannattaa aina keskustella oman alueen hankeneuvojien ja viranomaisten kanssa. Ruotsinkielinen versio oppaasta tulee myöhemmin.

Käsikirjan lukijanäkymä vaihtelee hieman selaimen mukaan. Suositeltavia selaimia ovat esimerkiksi Chrome ja Firefox. Linkki käsikirjaan löytyy materiaalipankista.

Muutoksia Pirkan Helmen rahoituslinjauksiin
Julkaistu 1.9.2016

Johtuen LEADER-rahoituksen kovasta kysynnästä alueella, Pirkan Helmen hallitus päätti kokouksessaan 31.8.2016 muuttaa voimassaolevia rahoituslinjauksiaan siten, että yhteisöllisiä hankkeita tuetaan jatkossa pääsääntöisesti enintään 40.000 euron tuella ja yritysten investointeja pääsääntöisesti enintään 20.000 euron tuella. Muutos on voimassa toistaiseksi ja määritellyistä enimmäistukitasoista on jatkossakin mahdollista poiketa eritysperustein, esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi.

Uusia rahoitushakemuksia käsitellään Pirkan Helmen hallituksen kokouksissa loppuvuoden aikana vielä 27.10. (hakemusten määräaika 12.10.) ja 8.12 (hakemusten määräaika 28.11.). Ajantasaiset rahoituslinjaukset ja rahoitettavien hankkeiden valintakriteerit löytyvät materiaalipankista.

Leader 20v juhlajulkaisu nyt luettavissa
Julkaistu 1.9.2016

 

 

Suomen LEADER-ryhmien yhdessä kokoama Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta - Muistoja matkan varrelta -juhlajulkaisu on valmistunut. Lue täältä Pirkan Helmen perustajajäsenten Sirkan ja Kaisan muistelu toiminnan alkuajoista sekä monta muuta tarinaa vuosikymmenten varrelta. 

 

Yritystukien maksujen haku sähköisesti alkaa syyskuun lopussa
Julkaistu 9.9.2016

Maaseutuviraston tiedote 9.9.2016

Maaseudun yritystukien saajat voivat syyskuun loppupuolelta lähtien hakea yritystuen maksua sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.mavi.fi). Maksua voi edelleen hakea myös paperilomakkeella.

Hyrrä-tietojärjestelmän maksuosio valmistuu syys-lokakuussa ja lokakuun lopussa ELY-keskukset voivat aloittaa yritystukien maksupäätösten tekemisen Hyrrä-järjestelmässä. 

Siirtyminen maksamiseen Hyrrän kautta aiheuttaa muutamien viikkojen katkon yritystukien maksuihin. Viimeiset maksut ennen katkoa maksetaan viikolla 37. Yritystuen maksuja voi kuitenkin koko ajan hakea ja ELY-keskukset voivat valmistella maksupäätöksiä. Yritystuen maksuhakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 37 vuorokautta, ja väliaikainen tauko yritystuen maksuissa ei merkittävästi pidennä käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Yritystukien haku on ollut sähköinen toukokuusta 2015 lähtien, mutta maksuhakemusta ei ole aiemmin voinut toimittaa sähköisesti. Yritystukien maksut alkoivat poikkeusjärjestelyin maaliskuussa 2016.

Maaseutuviraston sivuille www.mavi.fi/hyrra on lisätty Hyrrä-järjestelmän toteuttamisen tavoiteaikataulu. Aikataulua päivitetään sitä mukaa, kun järjestelmän kehittäminen etenee.

Lisätietoja tuenhakijalle:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 31 2402, etunimi.sukunimi (at) mavi.fi

Tiedote 2/2016 julkaistu
Julkaistu 9.9.2016

Tuoreimmassa Pirkan Helmen tiedotteessa asiaa mm. LEADER-rahoituskehyksen sidontatilanteesta, linjausmuutoksesta myönnettävän tuen enimmäismäärään sekä kutsu yhdistystoimijoille suunnattuun maksuttomaan koulutustilaisuuteen Valkeakoskelle 6.10. Lue tiedote tästä

NuorisoLeader haku on auki!
Julkaistu 23.9.2016

Urjalalaisilla lapsilla ja nuorilla on nyt mahdollisuus hakea Pirkan Helmestä rahoitusta omiin hankkeisiinsa. Hakuaika päättyy perjantaina 14.10.2016 klo 10. 

Tavoitteena on saada alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret pienten, mutta tärkeiden omien hankkeidensa suunnittelun ja toteuttamisen kautta mukaan laajempaan kotiseutunsa kehittämistyöhon. 

Tuki on 20–300 € / hanke ja tuen käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai lähes mikä vaan asia, jossa nuoret ovat itse suunnittelijana, toteuttajana ja raportoijana.  Tuen edellytyksenä on, että hakijana on vähintään kolmen alle 18-vuotiaan lapsen tai nuoren ryhmä. Tukea hakevalla ryhmällä tulee lisäksi olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.

Tällä hakukierroksella tukea voi hakea hankkeeseen, joka toteutetaan 1.11.2016-30.4.2017. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://www.pirkanhelmi.fi/nuorisoleader/

Pirkan Helmen hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet kokouksessaan 27.10. arvioiden mm. toiminnan yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta sekä rahan käytön tehokkuutta. Tuesta puolet maksetaan heti tukipäätöksen teon jälkeen ja loput hankkeen loppuraportin toimittamisen jälkeen.

NuorisoLeaderin rahoitus tulee kokonaisuudessaan Urjalan kunnalta eli kankeaa EU-byrokratiaa on turha pelätä! 

Hyrrässä käyttökatko pe 11.11. klo 16:15 - ma 14.11. klo 8:00
Julkaistu 8.11.2016

Maaseuturahaston sähköinen Hyrrä-asiointipalvelu on huoltokatkon vuoksi poissa käytöstä perjantaista 11.11. klo 16:15 alkaen aina maanantaiaamuun 14.11. klo 8:00 saakka.

Seurantatietojen toimittaminen ajankohtaista rahoitettujen hankkeiden toteuttajille tammikuussa
Julkaistu 16.12.2016

Maaseutuviraston tiedote 16.12.2016

Seurantatietojen toimittaminen sähköisesti Hyrrässä tulee mahdolliseksi vielä vuoden 2016 puolella.

Yli vuoden kestävissä hankkeissa tuensaajien tulee tallentaa edellistä vuotta koskevat seurantatiedot Hyrrään tammikuun loppuun mennessä. Hankkeen viimeiset seurantatiedot tallennetaan samalla, kun hankkeen loppuraportti tallennetaan Hyrrään. Jos hanke kestää alle vuoden, tiedot tallennetaan, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt – viimeistään silloin, kun haetaan hankkeen viimeistä maksuerää.

Yritystukien hakijan tulee tallentaa seurantatiedot investoinnin tai muun toimenpiteen päätyttyä, viimeistään silloin, kun haetaan viimeistä maksuerää. Jos hakijan saaman julkisen tuen määrä ylittää 5000 euroa, pitää toteumatiedot tallentaa lisäksi 2 vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta.

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän on tarkistettava ja hyväksyttävä tuensaajien toimittamat tiedot Hyrrässä.

Jos seurantatiedot toimitetaan paperilomakkeella, tiedot tulee niin ikään toimittaa tammikuun loppuun mennessä Leader-ryhmään. ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän tulee tarkistaa lomakkeilla toimitetut tiedot ja tallentaa ne Hyrrään 15.2. mennessä. 

Tukihakemuksia käsitellään vuonna 2017 vain neljä kertaa
Julkaistu 9.12.2016

Pirkan Helmen hallitus kokoontui vuoden 2016 viimeiseen kokoukseensa torstaina 8.12. Sappeenvuorelle.

Koska Pirkan Helmen LEADER-rahoituskehyksen sidonta-aste on huomattavan korkea, kokouksessa päätettiin, että hallitus kokoontuu v. 2017 käsittelemään tukihakemuksia ainoastaan neljä kertaa. Lisäksi päätettiin, että rahoitettavia hankkeita valittaessa painotetaan sellaisia toimenpiteitä joissa Kotiseudun helmet -strategian tavoitteet ovat selvästi alitoteutuneet. Vuoden 2017 aikana ei myöskään Pirkan Helmen omin toimin markkinoida LEADER-rahoitusta vaan toiminta keskittyy käynnissä olevien hankkeiden toteuttajien avustamiseen sekä Pirkan Helmen omien hankkeiden toteutukseen.

Hallituksen seuraava kokous pidetään 20.2. ja yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 10.4.

Maaseutuhankkeiden valtakunnallinen rekisteri julkaistu
Julkaistu 12.12.2016

Maaseutuvirasto on julkaissut valtakunnallisen hankerekisterin, jossa voit selailla tietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitetuista kehittämishankkeista sekä yritystuista. Tiedot hankerekisteriin tulevat Maaseutuviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Tutustu rekisteriin tästä

Haku kasvuhaluisten maaseutuyritysten KasvuOpeniin auki 17.1. asti
Julkaistu 20.12.2016

Tunnetko kasvuhaluisen yrittäjän, jonka yritys toimii maaseutualueella? Alalla ei ole väliä, tärkeintä on halu päästä eteenpäin. Nyt on edessä huikea tilaisuus! Kasvu Openin vankat asiantuntijat eli myllärit sparraavat, haastavat ja auttavat - ilmaiseksi. Maaseutuverkosto on mukana mahdollistamassa KasvuOpenin ensimmäistä Maaseudun kasvupolkua. Hakekaa, vinkatkaa! Haku päättyy 17.1.

Tutustu tarkemmin:

https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/maaseudun-kasvupolku
https://www.youtube.com/watch?v=AMXSCiS146c
https://vimeo.com/172561726

Pirkanmaan ELY-keskuksen laajakaistainvestointien rahoitushaku avoinna 2.1.-31.3.2017
Julkaistu 20.12.2016

Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedote 15.12.2016

Pirkanmaan ELY-keskus avaa tammikuussa erillisen haun laajakaistainvestointien vauhdittamiseksi. Haku koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 ohjelman toimenpidettä 7.3.Hakuun kohdennetaan rahoitusta enintään kolme miljoonaa euroa. Lue tiedote kokonaisuudessaan tästä.

Hakuaika: 2.1.2017-31.3.2017

Infotilaisuus: Perjantaina 13.1.2017 klo 9.30-11.00. Neuvotteluhuone Patruuna 2. krs., Pellavatehtaankatu 25, Tampere. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 10.1.2017 mennessä osoitteeseen mervi.kuitti@ely-keskus.fi.

Tärkeitä vinkkejä maksuhakemuksen tekemiseen Hyrrässä
Julkaistu 21.12.2016

Maaseutuvirasto on koonnut hanketoimijoiden avuksi käytännönläheisen ja olennaisuuksiin keskittyvän vinkkilistan maksuhakemuksen valmistelemiseksi Hyrrä-asiointipalvelussa.

Vinkkilistaan pääset tästä.

Muistutuksena vielä, voit hakea sähköisesti hankkeen maksua, kun

 • olet saanut hankkeellesi myönteisen tukipäätöksen ELY-keskukselta (Pirkan Helmen puolto ei siis vielä riitä!)

 • hankkeellesi on syntynyt tukikelpoisia kustannuksia, ne on maksettu ja ne ovat hankkeen kirjanpidossa.