2014

Yhdistystoiminnan peruskurssi Tampereella 27.1.-6.2.2014
Julkaistu 10.1.2014

Kansallinen EIP-työpajaseminaari Helsingissä 6.2.2014
Julkaistu 23.1.2014

Suomalaiset näkevät maaseudun tulevaisuuden valoisana
Julkaistu 23.1.2014

Yhdistysopas YHTÄLÖstä julkaistu päivitetty versio
Julkaistu 14.2.2014

Maaseudun kehittämisen tukena uusi ohjelma ja laaja yhteistyöverkosto
julkaistu 16.2.2014

Parhaat käytännöt 2014 kilpailu avattu
Julkaistu 18.2.2014

Kommentoi Pirkan Helmen strategiaa 20.3. mennessä!
Julkaistu 19.2.2014

Yritystukia mahdollista hakea vielä maaliskuun ajan
Julkaistu 21.2.2014

Tiedote 1/2014
Julkaistu 24.2.2014

Toimistolla sijaisjärjestelyt 31.3.-31.5.2014
Julkaistu 27.3.2014

Hae kesätyöpaikkaa Pirkan Helmestä 30.4.2014 mennessä
Julkaistu 31.3.2014

Tiedote 2/2014
Julkaistu 1.4.2014

Hallitus vuodelle 2014 valittu
Julkaistu 15.4.2014

Rahoituskauden 2014-2020 valtakunnallinen maaseudun kehittämisohjelma hyväksytty
Julkaistu 24.4.2014

Varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Lumpiola
Julkaistu 9.5.2014

Sähköpostiliikenne toimii jälleen normaalisti
Julkaistu 9.5.2014

Tiedote 3/2014
Julkaistu 12.5.2014

Pirkan Helmi mukana Hämeenpuiston Kyläraitti -tapahtumassa 7.6.
Julkaistu 1.6.2014

Hyvä aika toimittaa maksuhakemus
Julkaistu 3.6.2014

Hakemus Leader-ryhmäksi ohjelmakaudelle 2014-2020 toimitettu
Julkaistu 6.6.2014

Leader pähkinänkuoressa -video julkaistu
Julkaistu 6.6.2014

Leader-viikolla tapahtuu!
Julkaistu 9.6.2014

Uusi lähiruokayrittäjän työkirja julkaistu 
Julkaistu 13.6.2014

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailun finalistit valittu
Julkaistu 2.7.2014

Kyläkapula 1/2014 ilmestynyt
Julkaistu 13.7.2014

Seurantalojen korjausavustusten haku alkoi
Julkaistu 26.8.2014

Muutoksia Pirkan Helmen toiminnassa 1.9. alkaen
Julkaistu 27.8.2014

Toimisto suljettu tiistaisin ja torstaisin 1.10. alkaen
Julkaistu 1.10.2014

Yrittäjille tarjolla vinkkejä markkinoinnin tehostamiseen ke 29.10. ja ke 5.11.
Julkaistu 21.10.2014

Pirkan Helmi jatkaa Leader-ryhmänä myös rahoituskaudella 2014-2020 
Julkaistu 21.11.2014

Kyläkapula 2/2014 ilmestynyt 
Julkaistu 10.12.2014

Komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman! 
Julkaistu 16.12.2014

Hanke- ja yritystukien haku avautuu huhtikuussa 
Julkaistu 17.12.2014

 

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSKURSSI TAMPEREELLA 27.1.-6.2.2014
Julkaistu 10.1.2014

Opintokeskus Visio järjestää yhdistystoiminnan peruskurssin 27.1. - 6.2.2014 Tampereella. Koulutus on suunnattu yhdistystoimijoille, kuten hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Kurssin suunnittelussa on huomioitu etenkin pienet yhdistykset, joilla ei ole välttämättä lainkaan henkilökuntaa. Koulutuksen tavoitteena on tukea ja kehittää toiminnan laatua sekä yhdistystoimijoiden omaa osaamista. 

Tarkemmat tiedot kurssista sekä ilmoittautumisen löydät täältä: http://www.visili.fi/fi/kurssi/yhdistystoiminnan-peruskurssi-tampere

KANSALLINEN EIP-TYÖPAJASEMINAARI HELSINGISSÄ 6.2.2014
Julkaistu 23.1.2014


Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 tähtää kestävään ja älykkääseen kasvuun, biotalous terävimpänä kärkenä. Yhteistyöhön perustuvan elinkeinojen edistämisestä sekä uusi EIP -yhteistyömalli (maaseudun innovaatioryhmät) ovat maaseuturahaston keskeinen väline edistää näitä asioita. Seminaari tarjoaa osallistujille mahdollisuuden olla mukana ideoimassa ja vaikuttamassa tulevan kauden valmisteluun.

Seminaari on näköalapaikka tutkimuksen sekä maa- ja metsätalouden ja laajemmin biotalouden uusiin kehitys- ja yhteistyömalleihin sekä verkostoitumisen toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin. Kohderyhmänä ovat kaikki ne tahot, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan maa- ja metsätalouden sekä laajemmin biotalouden innovaatioverkoston kehittämiseen.

Seminaarimateriaali saatavilla osoitteesta www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusmateriaalit

SUOMALAISET NÄKEVÄT MAASEUDUN TULEVAISUUDEN VALOISANA

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 017/2014, 23.1.2014

Suomalaiset näkevät maaseudun tulevaisuuden valoisana

Suomalaiset näkevät maaseudun dynaamisena alueena, jossa on mahdollisuus kehittää uudenlaisia palveluja ja elinkeinoja, ja yhdistää näihin luonnon rauhasta nauttiminen ja muita hyvän elämän aineksia, selviää työ- ja elinkeinoministeriön 23.1.2014 julkaisemasta Maaseutu 2014 -barometristä.

Maaseudulla on tärkeä rooli suomalaisten elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Eri vastaajaryhmät näkevät, että maaseudun merkitys Suomelle tulevaisuudessa jopa lisääntyy nykyisestä. Maaseudulla nähdään olevan potentiaalia monien nykyisten ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittymiseen. Erityisesti uusiutuvan energiantuotannon, lähiruoan ja siihen liittyvien palvelujen sekä elämys- ja virkistyspalvelujen mahdollisuuksien nähdään paranevan voimakkaasti. Maaseutua pidetään hyvänä toimintaympäristönä myös innovatiiviselle yrittäjyydelle. Suomalaisten mielikuva maaseudusta on erittäin myönteinen. Maaseutuun liitetään vahvasti luonto, aitous ja hyvä elämä. Myös ympäristöystävällinen elämäntapa liitetään maaseutuun. Sen sijaan negatiivisia määreitä, kuten stressiä ja kansantalouden rasitteena olemista, maaseutuun ei liitetä. Maaseudun ja kaupunkien nähdään täydentävän toisiaan. Matkailu, biotalous, energiantuotanto ja kaivosteollisuus tuovat työtä maaseudulle

Maaseutukatsaus 2014 ennakoi, että maaseutualueilla tuotetaan jatkossa yhä enemmän esimerkiksi matkailuun, biotalouteen, energian tuotantoon ja kaivosteollisuuteen liittyviä tuotteita ja palveluita. Ne myös tuovat maaseudulle lisää työpaikkoja. Yksityisiin palveluihin ja jalostukseen syntyy uusia yrityksiä.

Maataloudessa tilojen määrä vähenee edelleen, mutta maatalouden kokonaistyöllistävyys ei vähene samaa tahtia. Lisääntyvät elintarvikeskandaalit monikansallisissa tuotantoketjuissa sekä kestävä kehitys, paikallisuus ja elintarviketurvallisuus vauhdittavat lähiruoan kysyntää. Uusiutumattomien luonnonvarojen niukkuus vauhdittaa vihreän talouden sekä biotalouden kehitystä. Bioaikakausi nostaa maaseutualueet uuden innovoinnin keskiöön. Palvelujen tuotantoon maaseudulla tarvitaan uusia ratkaisuja

Etäisyydet julkisten palvelujen toimipisteisiin ja muihin palveluihin ovat maaseudulla pidentyneet. Tulevaisuuden näkymänä on, että omaehtoisesta palveluiden järjestämisestä sekä sähköisistä palveluista saadaan uusia ratkaisuja koettuihin ongelmiin.

Katsauksessa ennakoidaan, että maaseudun paikallisyhdistykset huolehtivat muun muassa kimppakyytien ja yhteiskuljetusten järjestämisestä. Omaehtoiseen palvelujen järjestämiseen syntyy osuuskuntia ja yrityksiä. Palveluvalikoimassa yleistyvät hybridi-palvelut, jolloin osa palveluihin liittyvistä toimista hoidetaan kasvokkain ja osa verkon kautta sähköisinä palveluina. Palveluja tuotetaan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Maaseutuasuminen houkuttaa, mutta samaan aikaan maaseudun väkiluku on vähentynyt

Maaseutuasuminen nähdään houkuttelevana ja sille on kysyntää. Joka kolmas barometrin vastaaja haluaisi asua vakituisesti maaseudulla, mutta tällä hetkellä se toteutuu vain viidenneksellä. Samaan aikaan maaseudulla asuva väestö on kuitenkin vähentynyt.

Maaseutukatsauksessa ennakoidaan, että maaseutualueet muuttuvat entistä enemmän ”asumisen maaseuduksi” eli suurin osa maaseudulla asuvista käy muualla töissä. Erityisesti kaupunkien kehysalueilla ja muilla kaupunkien lähellä sijaitsevilla maaseutualueilla tämä kehitys korostuu. Mitä ovat maaseutukatsaus ja -barometri?

Työ- ja elinkeinoministeriön ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisema maaseutukatsaus esittää poikkileikkauksen Suomen maaseudun tilanteesta, ennakoi maaseutualueiden tulevaa kehitystä sekä kuvaa maaseutupolitiikan kokonaisuutta. Katsauksessa analysoidaan tilastoaineistoja sekä maaseudun pysyville asukkaille tehdyn kyselyn sekä maaseutukysymysten asiantuntijoiden kanssa toteutettujen työpajojen tuloksia. Julkaisu on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut [http://www.tem.fi/julkaisut]

Maaseutubarometri täydentää maaseutukatsauksen tuottamaa tietopakettia suomalaisten näkemyksillä maaseudun merkityksistä. Barometri on jatkoa Sitran Maamerkit-ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteuttamalle Maamerkit-barometrille. Maaseutu 2014 -barometrin tulokset on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/maaseutu [http://www.tem.fi/maaseutu]

Lisätietoja:
maaseutuylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen, TEM, puh. 029 504 7008
tutkija Jouni Ponnikas, Kajaanin yliopistokeskus, AIKOPA puh. 040 574 0804 (Maaseutukatsaus 2014)
tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, Taloustutkimus Oy, puh. 050 375 9008 (Maaseutu 2014-barometri)
tutkimusjohtaja Pauliina Aho, Taloustutkimus Oy, puh. 040 588 4472 (Maaseutu 2014-barometri)

YHDISTYSOPAS YHTÄLÖSTÄ JULKAISTU PÄIVITETTY VERSIO
Julkaistu 14.2.2014

Mitä pienessä yhdistyksessä toimivan pitäisi osata yhdistyksen talous- ja veroasioista?

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kansalaistoiminnan teemaryhmän nettiopas YHTÄLÖ - Yhdistyksen talous ja verotus neuvoo selkästi ja kansantajuisesti. Opas on tehty vuonna 2009, mutta siitä on julkaistu varmasti ajantasainen päivitetty versio 21.1.2014. Opas on kaikkien aiheesta kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä ja saatavilla osoitteessa www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/kansalaistoiminta

MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TUKENA UUSI OHJELMA JA LAAJA YHTEISTYÖVERKOSTO

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 032/2014, 14.2.2014

Uusi maaseutupoliittinen kokonaisohjelma korostaa paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista maaseudun kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hallinto- ja palvelujärjestelmien sovittamista paikallisiin olosuhteisiin.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR hyväksyi 14.2.2014 kuudennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman vuosille 2014–2020. Ohjelma on YTR:n toimintaohjelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline.

Kokonaisohjelmassa maaseutu nähdään erottamattomana osa kansallista menestystä ja yhteiskuntaa. Vision mukaan maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustava hyvä elämisen ympäristö. Maaseutupolitiikassa korostetaan kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamista. Tavoitteena on, että maaseutua kehitetään entistä enemmän siellä toimivien ihmisten ja yritysten tietoon, osaamiseen ja aktiivisuuteen perustuen. Maaseutupolitiikan toimeenpanossa politiikka-, kehittäjä-, tutkija- ja viranomaistoimijoiden, yrittäjien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyö on entistä tiiviimpää.

Ohjelman teemat sisältävät yli kuusikymmentä käytännön toimenpidettä

Kokonaisohjelmassa on viisi teemaa, jotka ovat:

1) Osallisuus ja lähidemokratia
2) Asuminen ja palvelut
3) Infrastruktuuri ja maankäyttö
4) Elinkeinot ja osaaminen
5) Ekosysteemipalvelut

Kärkitoimenpiteiksi on nostettu lähidemokratian vahvistaminen, palvelujen järjestäminen, tieverkon kunnosta huolehtiminen, tietoliikenneyhteyksien rakentaminen, maaseuturakentamisen edistäminen, aluetaloutta tukevat julkiset hankinnat, yrittäjyyden vahvistaminen, osaavan työvoiman saatavuus ja hajautettu energiantuotanto.

Ohjelmaa toteutetaan laajan verkoston tuella

Ohjelma on aikaisempia kokonaisohjelmia tiiviimpi. Ohjelmavalmistelun yhteydessä YTR on uudistanut toimintatapojaan. Myös valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitus kytketään aikaisempaa tiiviimmin kokonaisohjelman toteuttamiseen.

Aikaisemmat noin 10 teemaryhmää on lopetettu ja niiden sijaan ohjelmaa toteutetaan entistä laajempien ja joustavampien verkostojen yhteistyönä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet tahot.

Ohjelma-asiakirja ja maaseutupolitiikan teemaverkostojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tem.fi/maaseutu [http://www.tem.fi/maaseutu]
. Ohjelma julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisusarjassa suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Ritva Hakkarainen, TEM, p. 029 504 9237
maaseutuylitarkastaja Laura Jänis, TEM, p. 29 504 7111
maaseutuylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen, TEM, p. 029 50 47008

PARHAAT KÄYTÄNNÖT 2014 KILPAILU AVATTU
Julkaistu 18.2.2014

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailu on avattu!

Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2014 -kilpailun tarkoituksena on viestiä Suomen maaseudun kehittämisohjelmien puitteessa syntyneestä, suomalaisesta maaseutuyrittäjyydestä ja maaseudun elinvoimaisuutta lisäävistä kehittämishankkeista. Näin hyviksi havaitut ideat ja toimintatavat siirtyvät eri puolille Suomea. Kilpailuun voivat osallistua ehdokkaat, jotka ovat saaneet rahoituspäätöksen Manner-Suomen tai Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmasta. 

Maaseudun toimijat esittävät hyviä käytäntöjään jättämällä 30.4. mennessä kilpailuehdotuksensa Parhaat käytännöt -tietokantaan.

Lisätietoja liitteenä.

KOMMENTOI PIRKAN HELMEN STRATEGIAA 20.3. MENNESSÄ!
Julkaistu 19.2.2014

Ohjelmakauden 2014-2020 strategiatyö alkaa olla loppusilausta vaille valmis Pirkan Helmessä. Leader-toimijoilla on aikaa hioa paikallisia kehittämisohjelmiaan vielä huhtikuulle, jonka jälkeen valmiit ohjelmatekstit tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön käsittelyyn.

Toivomme strategian kohdealueen (eli Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken) toimijoiden ottavan aktiivisesti kantaa vielä näin strategiatyön loppusuorallakin kehittämisohjelman sisältöön, sillä strategiassa määritellyt tavoitteet ja niiden toteutumista tukevat toimenpiteet määrittävät minkälaisia kehittämistoimenpiteitä voimme tulevina vuosina rahoittaa. 

Lisätietoja täällä

 

YRITYSTUKIA MAHDOLLISTA HAKEA VIELÄ MAALISKUUN AJAN
Julkaistu 21.2.2014

Pirkan Helmen Leader-rahoituskehykseen on palautunut maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä pieni erä rahoituskaudella 2007 - 2013 päättyneiden, mutta vajaana toteutuneiden hankkeiden julkista rahoitusta. Rahoitusta voi hakea yritysten kalusto- tai laitehankintoihin sekä yrityksen toiminnan tai palveluiden kehittämiseen, laajentamiseen tai suuntaamiseen uusille markkinoille.

Yritystukihakemus on toimitettava Pirkan Helmeen 31.3. mennessä ja toimenpiteet on toteutettava 31.12.2014 mennessä.

TIEDOTE 1/2014
Julkaistu 24.2.2014

Pirkan Helmen vuoden ensimmäinen tiedote on julkaistu. Tiedote on luettavissa täältä.

TOIMISTOLLA SIJAISJÄRJESTELYT 31.3. - 31.5.2014
Julkaistu 27.3.2014

Pirkan Helmen toiminnanjohtaja Heikki Konsala on opintovapaalla 31.3.-31.5. Heikin poissaollessa toiminnanjohtajan tehtäviä hoitaa hankeneuvoja Eliisa Vesisenaho ja hankeneuvojan tehtävistä vastaa puolestaan Sanni Kurkela. Sanni on toiminut Eliisan sijaisena jo aiemminkin ja kuluneet kaksi kuukautta hän on huolehtinut Pirkan Helmen omista hankkeista.

Toimiston ajantasaiset yhteystiedot löydät täältä.

HAE KESÄTYÖPAIKKAA PIRKAN HELMESTÄ 30.4.2014 MENNESSÄ
Julkaistu 31.3.2014

Pirkan Helmi on tänäkin vuonna mukana TTT -kesätyökampanjassa, jossa Akaan seudun Osuuspankki kustantaa 10 akaalaisen nuoren kahden viikon mittaisen tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöharjoittelun. Pirkan Helmi tarjoaa kesälle 2014 yhdelle 15-17 -vuotiaalle akaalaiselle nuorelle mahdollisuuden tutustua työhömme ja tienata 335 euroa kahden viikon jaksolta. Työ sisältää erilaisia toimisto- ja siivoustehtäviä ja työskentelyjakso on mahdollista sijoittaa kesä- tai heinäkuulle.

Kiinnostuitko? Laita lyhyt hakemus esittelyn ja yhteystietojen kera huhtikuun loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi

TIEDOTE 2/2014
Julkaistu 1.4.2014

Pirkan Helmen tämän vuoden toinen tiedote on julkaistu. Tiedotteessa asiaa mm. vuosikokouksesta, kesätyömahdollisuudesta Pirkan Helmessä sekä juuri julkaistusta juhlatalokoosteesta. Tiedote on luettavissa täältä.

HALLITUS VUODELLE 2014 VALITTU
Julkaistu 15.4.2014

Leader-ryhmä Pirkan Helmi ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 10.4. Kelhin juhlatalolla Valkeakosken Sääksmäellä. Varsinaisessa vuosikokouksessa käsiteltiin mm. sääntömuutos, jonka hyväksymisen myötä yhdistyksen toimialue laajeni kattamaan Akaan, Urjalan ja Valkeakosken lisäksi Pälkäneen.

Hallitus muodostettiin Leader-toiminnalle tuttua kolmikantamallia soveltaen siten, että hallitusjäsenistä kolmasosa edustaa yhdistyksen toimialueen kuntia, kolmasaosa yhdistyksiä ja kolmasosa asukkaita.

Pirkan Helmen hallituksessa vaihtui neljä jäsentä. Uusiksi jäseniksi valittiin kolme edustajaa Pälkäneeltä sekä yksi Valkeakoskelta. Valkeakoskelta kuntaedustajaksi valittiin Anja Peräkääly. Pälkäneeltä yhdistysedustajaksi valittiin Piia Salmi, kuntaedustajaksi Olavi Seppälä sekä asukasedustajaksi Helinä Vuorenmaa. Lisäksi valittiin kolme varajäsentä: Kuntaedustajaksi Heidi Rytky Urjalasta, asukasedustajaksi Matti Pitkänen Pälkäneeltä ja yhdistysedustajaksi Tiina Ryyppö Akaasta. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa jo kolme vuotta tehtävää hoitanut Martti Miikkulainen. Miikkulainen on toiminut pitkään ja aktiivisesti Toijalan Vauhdin hallituksessa ja kuuluu näin ollen yhdistysedustajiin hallituksen kolmikanta-ajattelussa.

Julkisen tahon edustajina hallituksessa vuonna 2014 jatkavat Hannu Maijala Urjalasta sekä Heikki Knuutila Akaan Toijalasta. Yhdistysedustajina jatkavat Pasi Tuominen Akaan Kylmäkoskelta, Natja Tiirikkala-Toivonen Urjalasta sekä Jorma Kytölä Valkeakoskelta. Maaseudun asukkaiden edustajina jatkavat Ismo Lumpiola Akaan Viialasta, Johanna Vesakoski Urjalasta ja Pauliina Pirkkanen Valkeakoskelta.

Uuden hallituksen ensimmäinen kokous pidetään torstaina 8.5.2014.

 

RAHOITUSKAUDEN 2014-2020 VALTAKUNNALLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA HYVÄKSYTTY
Julkaistu 24.4.2014

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 24.4.2014:

Valtioneuvosto on hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014–2020. Ohjelma on keskeisin väline maatalouden uudistamisessa ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä. Sen kautta on käytettävissä 5 618 miljoonaa euroa julkista rahaa, josta osa on EU-rahoitteista ja osa kansallista. Lisäksi kokonaisuuteen tulee yksityistä rahaa investointien kautta. EU-rahoituksen osuus päätettiin EU:n ministerineuvostossa viime vuonna. Maaseutuohjelmaan on käytössä hieman edellistä ohjelmakautta enemmän julkisia varoja.

Laaja maaseutuohjelma perustuu EU:n parlamentin ja neuvoston maaseutuasetukseen, edellisen ohjelmakauden toimeenpanon kokemuksiin, arviointien tuloksiin sekä sidosryhmien ja kansalaisten laajaan kuulemiseen. Toimenpiteitä on valmisteltu laaja-alaisissa työryhmissä usean vuoden ajan. Suurimpia tukikokonaisuuksia ohjelmassa ovat Suomen pohjoisesta sijainnista johtuvat luonnonhaittakorvaukset sekä ympäristökorvaukset. Jälkimmäiseen käytössä oleva tukisumma pieneni edelliseen ohjelmaan verrattuna, koska maatalouspolitiikan kokonaisuudessa (CAP) otettiin käyttöön kaikille tiloille pakollinen viherryttämistuki.

Maaseutuohjelma tarjoaa viljelijöille työkaluja vesiensuojeluun ja ilmastonmuutokseen varautumiseen. Sen avulla maatilat voivat parantaa kilpailukykyään investoimalla uuteen tekniikkaan, kuten uusiutuvaan energiaan. Ohjelma sisältää neuvontaa ja koulutusta, jotka lisäävät muun muassa resurssitehokkuuden, ympäristöasioiden ja eläinten hyvinvoinnin osaamista. Ohjelmaan kuuluvat myös tuet maatalouden investointeihin sekä luomun ja eläinten hyvinvoinnin korvaukset.

Ohjelma on merkittävä väline Suomen biotaloudelle, jossa on paljon mahdollisuuksia niin maaseudulle kuin koko kansantaloudelle. Ohjelmaa toteutetaan alueellisten painotusten mukaan. Alueellisten toimien keskeinen tavoite on monipuolistaa elinkeinoja ja lisätä työllisyyttä maaseudun pienissä tai keskisuurissa yrityksissä. Ohjelma lisää maaseudun elinvoimaa tukemalla saavutettavuutta, teknologian käyttöönottoa, kylien ja uusien palvelumuotojen kehittämistä sekä huolehtimalla asuinympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.

ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät jakavat rahoitusta monipuolisiin kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat tietyn alueen tarpeisiin ja tukevat sen tilannetta. Tätä kautta ohjelman rahoitus on monen suomalaisen hyödynnettävissä.

Euroopan komission on hyväksyttävä ohjelma ennen sen käynnistymistä. Tukien odotetaan olevaan haettavissa vuoden 2015 alussa.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Tiina Malm, p. 0295 16 2428
neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, p. 0295 16 2103

www.maaseutu.fi/maaseutu2020

VARAPUHEENJOHTAJAKSI VALITTIIN ISMO LUMPIOLA
Julkaistu 9.5.2014

Pirkan Helmen hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin to 8.5.

Hallitus valitsi keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Ismo Lumpiolan ja sihteeriksi kutsuttiin totutun tavan mukaisesti hankeneuvoja. Järjestäytymisasioiden lisäksi hallituksen kokouksessa käsiteltiin mm. ohjelmakauden 2014-2020 Leader-ryhmäksi hakeutumista ja Pirkan Helmen uutta strategiaa. 

Seuraavan kokouksensa hallitus päätti pitää to 21.8. Pälkäneellä. Asialistalla on tuolloin toivottavasti mm. positiivisia rahoitusuutisia Pirkan Helmen Erasmus+ -ohjelmaan jätetylle hankehakemukselle sekä tarkennettua aikataulutietoa ohjelmakauden 2014-2020 Leader-ryhmien valinnasta.

SÄHKÖPOSTILIIKENNE TOIMII JÄLLEEN NORMAALISTI
Julkaistu 9.5.2014

Pirkan Helmen sähköpostiliikenteessä oli keskiviikkona 7. ja torstaina 8.5. lukuisia ongelmia johtuen palveluntarjoajan palvelinjärjestelmäpäivityksistä. Ongelmat on nyt saatu korjattua, mutta kaikki lähetetyt viestit eivät ole välttämättä saapuneet perille - tai ne saapuvat perille huomattavalla viiveellä. Jos siis et ole saanut vastausta viestiisi, pyydämme ystävällisesti lähettämään viestin uudelleen.

TIEDOTE 3/2014
Julkaistu 12.5.2014

Pirkan Helmen tämän vuoden kolmas tiedote on julkaistu. Lue tiedote täältä.

 

PIRKAN HELMI MUKANA HÄMEENPUISTON KYLÄRAITTI -TAPAHTUMASSA 7.6.
Julkaistu 1.6.2014

Kyläraitti –tapahtuma järjestetään jälleen Hämeenpuistossa lauantaina 7.6.2014  klo 10:00 alkaen.Kyläraitti –tapahtumaan paikalle saapuu Pirkanmaan eri kyliä ja yhdistyksiä esittelemään toimintaansa. Kylät ja yhdistykset tuovat myös laadukkaita ja herkullisia lähituotteita tapahtumapaikalle. Lisätietoa tapahtumasta osoitteesta http://www.kylaraitti.fi/

Pirkanmaan Leader-ryhmät ovat mukana tapahtumassa yhteisellä osastolla.               
Pirkan kylät (www.pirkankylat.fi)
Aktiivinen Pohjois-Satakunta (www.aktiivinen.fi)
Joutsenten reitti ry (www.joutsentenreitti.fi)
Kantri ry (www.kantriry.fi)
Pirkan Helmi ry (www.pirkanhelmi.fi)
Poko ry (www.pokory.fi)
Pomoottori ry (www.pomooottori.fi)                                                                   
sekä Maaseudun Mahtavin Kauppa-auto (http://maaseutu.fi/fi/index/maaseutuverkosto/kauppa-auto.html)

Leader-ryhmät rahoittavat pienehköjä, paikallisia yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita lähes koko Suomessa. Tule paikan päälle tutustumaan leader-ryhmien toimintaan.

Lisätietoja leader-ryhmistä löydät osoitteesta www.leadersuomi.fi     

 

HYVÄ AIKA TOIMITTAA MAKSUHAKEMUS
Julkaistu 3.6.2014

Ohjelmakausi 2007-2013 lähestyy loppuaan ja kaikkien rahoitettujen toimenpiteiden toteutusaika päättyy viimeistään 31.12.2014. On odotettavissa, että maksuhakemusten käsittely ruuhkautuu ohjelmakauden loppuessa ja kannustammekin kaikkia hanke- ja yritystukitoimenpiteiden toteuttajia toimittamaan maksuhakemuksensa mahdollisimman pian toimenpiteen toteutuksen päätyttyä. Rahoitustukiehtojen mukaisesti loppumaksuhakemuksen toimittamiselle on aikaa neljä kuukautta toteutusajan päättymisen jälkeen, mutta sitä nopeammin rahat saa tilille mitä nopeammin maksuhakemuksen on saanut toimitettua käsiteltäväksi.

Jos toimenpide on rahoitettu Pirkan Helmen rahoituskiintiöstä, myös maksuhakemus toimitetaan Pirkan Helmeen. Hakemukset tulevat vireille vasta kun ne saapuvat Pirkan Helmeen eli jos hakemus on toimitettu vahingossa suoraan ELY-keskukseen niin hakemuksen käsittelyssä kestää selvästi kauemmin ja ikävimmässä tapauksessa maksamisen hakemisen määräaikakin saattaa ennättää umpeutua ennen kuin hakemus on ohjattu edelleen Pirkan Helmeen.

Maksuhakemuslomakkeet löytyvät mm. osoitteesta www.pirkanhelmi.fi/materiaalipankki ja toimitamme lomakkeita tarvittaessa myös postitse. Autamme mielellämme muutenkin maksuhakemuksen valmistelussa, eli aina voi ottaa yhteyttä Pirkan Helmeen! Yhteystietomme löydät täältä

 

LEADER PÄHKINÄNKUORESSA -VIDEO JULKAISTU
Julkaistu 5.6.2014

Leader-viikon kunniaksi maaseutuverkostoyksikkö on julkaissut uuden Leader-videon: Leader pähkinäkuoressa.
2,5 minuutin pituinen video on katsottavissa osoitteessa: http://youtu.be/ZgjqOJPccxA

 

HAKEMUS LEADER-RYHMÄKSI OHJELMAKAUDELLE 2014-2020 TOIMITETTU
Julkaistu 6.6.2014

Pirkan Helmi ry on toimittanut perjantaina 6.6.2014 virallisen hakemuksensa ohjelmakauden 2014-2020 Leader-ryhmäksi maa- ja metsätalousministeriön käsiteltäväksi.

Kotiseudun helmet -strategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden sekä yhdistys- ja yritystoimijoiden kanssa Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille. Strategialla tavoitellaan 5,7 miljoonan kokonaisrahoitusta paikalliseen kehittämistoimintaan alueella vuosille 2014-2020.

Maa- ja metsätalousministeriö tekee Leader-ryhmien valinnat ja näiden rahoituskehyspäätökset tulevan syksyn aikana. Tämän hetkisen arvion mukaan yritys- ja hanketoimijoiden rahoitushaku voitaisiin käynnistää alkuvuodesta 2015. Asiasta tiedotetaan tarkemmin heti kun päätöksenteko on edennyt.

Strategia-asiakirjaan pääset tutustumaan tästä

 

LEADER-VIIKOLLA TAPAHTUU!
Julkaistu 9.6.2014

Valtakunnallista Leader-viikkoa vietetään 9.-15.6. Leader-viikon tarkoituksena on esitellä kuluneen 2007-2013 ohjelmakauden Leader-työn tuloksia ja vaikuttavuutta sekä lanseerata uusi Leader-ilme. Leader-viikon idea on avoimet ovet – tyyppinen lähestyminen ja tavoitteena on, että paikalliset asukkaat pääsevät tutustumaan Leader-rahoitettuun toimintaan ”paikan päällä’’.

Tervetuloa Pirkan Helmen, Viialan Sampolan sekä Kylmäkosken olkkarin järjestämiin avoimien ovien –tilaisuuksiin Leader-viikolla. Leader-viikko on oiva mahdollisuus tulla tutustumaan Leader-rahoitettuihin toimintoihin!

Ke 11.6. Avoimet ovet  Viialan Sampolassa klo 14-18
Vakkistentie 5, 37830 Viiala
Akaan Vasemmistoliiton hankkeessa Viialan Sampolan rakenteet kunnostettiin. Katto- ja sokkeli maalattiin, räystäät kunnostettiin, inva-wc rakennettiin sekä salin ikkunoihin asennettiin sädekaihtimet. Kiinteistön toimivuutta tehostettiin ja kiinteistön käyttäjille mahdollistettiin lisää toimivia palveluita sekä kiinteistön yleisilmettä parannettiin.

To 12.6. Avoimet ovet Pirkan Helmessä kahvitarjoilun kera klo 10-14
Haavistontie 1, 37910 Akaa
Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan Pirkan Helmen toimintaan ja rahoittamiimme hankkeisiin toimistollemme Akaan Kylmäkoskella.

To 12.6. Avoimet ovet Olkkarilla Kylmäkoskella klo 12-16
jossa myös klo 13 alkaen Kylmäkoski-seura esittelee "kotiseutuaineiston arkistointi ja vienti nettiin" –hanketta.
Haavistontie 1, 37910 Akaa
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kylmäkosken paikallisyhdistyksen hankkeessa Koko kylän Olkkari heräteltiin Kylmäkosken alueen aktiiviset, mutta kovin hajallaan toimineet yhdistykset saman katon alle tekemään yhteistä hyvää. Yhdistystoiminnan lisäksi Olkkari tarjoaa kauan odotetut tilat nuorisolle. Yhdistykset järjestävät yhdessä kyläiltoja ja tapahtumia sekä huolehtivat nuorisotilojen valvontavuoroista. Toiminnan myötä koko kylän toiminta on elävöitynyt ja yhteen hiileen puhaltamisen voima ja vimma ovat lisääntyneet. 

UUSI LÄHIRUOKAYRITTÄJÄN TYÖKIRJA JULKAISTU
Julkaistu 13.6.2014

MTT:n tiedote 11.6.2014:

Uusi Lähiruokayrittäjän työkirja antaa eväitä yrittäjyyteen 

Lähiruokayrittäjän uunituore työkirja tarjoaa sparrausta aloittavalle yrittäjälle ja vinkkejä konkarille. Innostava ja käytännönläheinen kirja ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueet.

Lähiruoka on nosteessa. Kuluttajien mielikuvissa se yhdistyy paikallisuuteen, pienimuotoisuuteen ja jäljitettävyyteen. Lähiruokaan kohdistuu myös kosolti odotuksia. 

Monet pienet tai keskisuuret lähiruokayrittäjät tai sellaisiksi aikovat kaipaavat tukea uuden, kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tarvetta täyttämään koottiin Lähiruokayrittäjän työkirja.

Asiakkaan silmin 

Työkirjan koostamista johtanut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkija Lotta Heikkilä kannustaa lähiruokayrittäjäksi mielivää tekemään kotiläksynsä huolella. "Ei välttämättä kannata ryhtyä myymään kaurapuuroa vain siksi, että itse pitää sen mausta. Omia tuotteita ja palveluita on hyvä pohtia asiakkaan näkökulmasta. Tarkoitus on myydä asiakkaalle nippu hyötyjä, ei vain tuotetta. Asiakkaan kokema hyöty ja markkinoiden suuruus vaikuttavat osaltaan siihen, miten hyvin yritystoiminta saa tuulta siipiensä alle."

Kysymyksiin vastaukset

Lähiruokayrittäjän työkirjassa yritystoimintaa suunnittelevalle lukijalle esitetään joukko kysymyksiä. Lukijan tehtäväksi jää etsiä kysymyksiin vastaukset.

"Jokainen tilanne on joka tapauksessa omanlaisensa, joten suoria vastauksia olisi mahdoton antaa", Heikkilä sanoo.

Kun vastaukset ovat löytyneet, myös kantava pohja yritystoiminnalle on
valettu. Haarukkapaloiksi tekstiin on otettu mukaan esimerkkejä; näin tämä asia on tehty jossain muualla.

Kuluttajalle helppoutta

Lotta Heikkilä toivoo, että työkirjan kannustamana yhä useampi lähiruokayritys innostuisi laajentamaan toimintaansa. "Tiedän, että moni yrittäjä on tyytyväinen tilanteeseensa, mutta jos yrittäjällä ei ole kasvuhalukkuutta, voi hän menettää kilpailuasemansa ja joku muu korjaa kasvusta tulevan hyödyn."

Vaikkei kirja lupaa suoria vastauksia yrittäjän kysymyksiin, yhden vinkin Heikkilä antaa. "Kuluttajat arvostavat helppoutta. Tuotteiden pitäisi olla kohtuullisen vaivattomasti kuluttajien saatavilla."

Lähiruokayrittäjän työkirja on koottu osana MTT:n koordinoimaa FOREFOOD-hanketta, johon lisäksi osallistuivat Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus, Helsingin yliopisto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hanketta rahoittivat tutkimuskonsortio ja maa- ja metsätalousministeriön Lähiruokaohjelma.

Vain sähköisenä julkaistavan työkirjan voi ladata osoitteesta www.mtt.fi/lahiruokatyokirja

Lisätietoja: 

tutkija Lotta Heikkilä, MTT, puh. 029 5317259, lotta.heikkila@mtt.fi
erikoistutkija Pasi Rikkonen, MTT, puh. 029 5317675, pasi.rikkonen@mtt.fi

 

PARHAAT KÄYTÄNNÖT 2014 -KILPAILUN FINALISTIT VALITTU
Julkaistu 2.7.2014

Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2014 -kilpailun 20 finalistia on valittu. Viiden kilpailusarjan finalistit jakautuvat eri puolelle Suomea. Kilpailun tuomaristo valitsee lokakuun alussa finalistien joukosta kunkin sarjan voittajan. Kilpailun voittajat julkistetaan lokakuun 29. päivänä Maaseutugaalassa Lahden Sibeliustalossa.

20 finalistia viidessä kilpailusarjassa

1) Nuoret

 • Amazing Lande (Rahoittaja: Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry)
 • Robottikerhotoiminnan laajentaminen Joensuun ympäristön kylissä (Rahoittaja: Joensuun Seudun LEADER ry)
 • Spirit-yrittäjyyslähettiläitä Kymenlaaksoon (Rahoittaja: Pohjois-Kymen Kasvu ry)
 • Ahlaste tuupi (Rahoittaja: Karhuseutu ry)

2) Yhteistyö

 • KYLÄTALO Monipalvelukeskus (Rahoittaja: Vaara-Karjalan LEADER ry)
 • Arjen turvaa kunnissa, Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille – taloudellisuutta ja tehokkuutta paikallistasolle (Rahoittaja: Lapin ELY-keskus)
 • Kasvua Hämeessä -teemaohjelmakokonaisuus (Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus)
 • Intoa, ossoomista ja yhteistyön voimmoo (Rahoittaja: Joensuun Seudun LEADER ry)

3) Ympäristö ja ilmasto

 • Omavarainen energiayksikkö Alpuaan (Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry)
 • Energiakylä - kylien kehittäminen kohti energiaomavaraisuutta Pohjanmaan maakunnissa (Rahoittaja: Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Pielisen Karjalan Bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta (Rahoittaja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus)
 • Kosteikkoasiamieshanke (Rahoittaja: Länsi-Saimaan Kehittämisyhdistys ry)

4) Kulttuuri

 • European Oral Singing Traditions – Transnational Project (Rahoittaja: Elävä Kainuu LEADER ry)
 • Tanssilalavateatterin kehittäminen (Rahoittaja: Veej'jakaja ry)
 • Taitobussi – kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle (Rahoittaja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus)
 • Hai Art (Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

5) Elinkeinot ja yrittäjyys

 • Wall-Maskit maailmalle, tuotannon kehittämis- ja investointihanke (Rahoittaja: Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry)
 • Yrttien käyttö eläinten hyvinvoinnissa -yritysryhmähanke (Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry)
 • Mediapalvelin, tuotekehitys (Rahoittaja: Pirityiset ry)
 • PMT-tuoteperheen muodostaminen ja kehittäminen (Rahoittaja: Seinäjoenseudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry)

Parhaat käytännöt -kilpailua säestää Facebook-kampanja, jossa ohjelmatyön tulokset ovat pääroolissa. Facebook-sivu Maailman mahtavin maaseutu innostaa jakamaan omia kokemuksia ja kertomaan kuinka maaseudusta on tehty entistäkin mahtavampaa. Ideana kampanjassa on jakaa kuva, repliikki tai lyhyt tarina siitä, kuinka maaseutua on kehitetty maaseuturahaston varoilla. Ne voivat olla tähtihetkiä tai arkisia tuokiokuvia kehittämistyöstä. Kampanja on auki 31.10.2014 asti. Maaseutuverkosto arpoo sivulla esittäytyneiden kesken kuukausittain Reino- tai Aino-tohvelit voittajan valinnan mukaan. Lähtekää mukaan kampanjaan osoitteessa https://www.facebook.com/mahtavinmaaseutu

Lisätietoja Parhaat käytännöt 2014 -kilpailusta:  www.maaseutu.fi/parhaatkaytannot2014

 

KYLÄKAPULA 1/2014 ILMESTYNYT!
Julkaistu 13.7.2014

Vuoden ensimmäinen Kyläkapula on julkaistu! Lehdestä löytyy jälleen tuhdisti asiaa Pirkanmaan maaseudun  kylä- ja hanketoiminnasta kepeällä kesäotteella kirjoitettuna. Tällä kerralla lehti ilmestyy ainoastaan sähköisesti ja pääset lukemaan sitä tästä.

 

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUSTEN HAKU ALKOI
Julkaistu 26.8.2014

Suomen Kotiseutuliitto on julistanut haettavaksi vuoden 2015 seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset on toimitettava Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2014.

Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, toimivuuden parantamiseen sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat. Vuonna 2014 korjausavustusta myönnettiin 188 yhdistykselle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Korjausavustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella helmi-maaliskuussa 2015. Neuvottelukunnassa ovat edustettuna seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö. Kotiseutuliitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi. Lisäksi Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija- apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Seurantaloavustusten hakuilmoitus:
http://kotiseutuliitto.us5.list-manage.com/track/click?u=a76c3fb996ae99bbc87d203e8&id=f0ea7e5ebb&e=1d638af2dc

Seurantalojen korjausavustusten hakuohjeet ja linkki sähköiseen hakupalveluun:
www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Lisätietoja:

Leni Pakkala, rakennustutkija, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3221

Sanna Käyhkö, hankesihteeri-tiedottaja, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3223

 

MUUTOKSIA PIRKAN HELMEN TOIMINNASSA
Julkaistu 27.8.2014

Koska rahoituskauden 2014-2020 käynnistyminen on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, monien muiden LEADER-ryhmien tavoin Pirkan Helmessäkin joudutaan supistamaan toimintaa merkittävästi.

1.9. alkaen toimistolla työskentelee ainoastaan toiminnanjohtaja eikä hänkään koko-aikaisella työpanoksella. Tästä johtuen toimiston aukioloajoissa on muutoksia ja suosittelemmekin sopimaan tapaamisen aina etukäteen, jotta hukkareissuilta vältyttäisiin.

Ajantasaiset yhteystiedot löydät täältä.

TOIMISTO SULJETTU TIISTAISIN JA TORSTAISIN 1.10. ALKAEN

Julkaistu 1.10.2014

Pirkan Helmen toimisto on suljettu tiistaisin ja torstaisin 1.10. alkaen. Muutos johtuu rahoituskauden 2014-2020 käynnistymisen viivästymisestä ja toiminnanjohtajan työpanoksen osa-aikaistamisesta.

Koska Leader-työ on luonteeltaan liikkuvaista, suosittelemme aina sopimaan tapaamisen etukäteen puhelimitse, jotta hukkareissuilta toimistolle vältyttäisiin. Ajantasaiset yhteystiedot löydät täältä.

Asiakirjapostia voi jättää toimiston postilaatikkoon normaalisti myös oven ollessa lukittuna. 

 

YRITTÄJILLE TARJOLLA VINKKEJÄ MARKKINOINNIN TEHOSTAMISEEN KE 29.10. JA KE 5.11.
Julkaistu 21.10.2014

VASKE järjestää kaksi eteläpirkanmaalaisille yrittäjille suunnattua Yrittäjän markkinointikoulu -iltaa loka-marraskuun taitteessa. 

Samansisältöiset tilaisuudet järjestetään
Ke 29.10. klo 18-21 Valkeakoskella, Campus Center, Tietotie 1
Ke 5.11. klo 18-21 Urjalassa, Urjalan Osuuspankin kokoustilat, Kisatie 2

Iltakahvit tarjolla jo klo 17:45.

Illan aikana opitaan tehostamaan yrityksen markkinointia: käydään läpi mm. mitä on myyntiä tukeva markkinointi ja tehokkaan markkinoinnin välineitä. Kouluttajana toimii Avantium Partnerin yrittäjä Jari Moisio. Lisätietoa Jarista www.avantium.fi.

Valitse Sinulle sopiva ilta ja ilmoittaudu viimeistään tilaisuutta edeltävänä maanantaina! Ilmoittautua voit aira.ylinen(a)vaske.fi tai www.vaske.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille Akaan, Urjalan ja Valkeakosken yrittäjille. 

PIRKAN HELMI JATKAA LEADER-RYHMÄNÄ MYÖS RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020
Julkaistu 21.11.2014

Maa- ja metsätalousministeriön asettama valintakomitea on tehnyt 14.11.2014 esityksensä vuosien 2014-2020 Leader-ryhmiksi ja niiden suuntaa-antaviksi rahoituskehyksiksi.

Valintakomitean esitys on, että kaikki hakemuksensa toimittaneet 54 yhdistystä valitaan Leader-ryhmiksi ja toteuttamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014-2020. Pirkan Helmen suuntaa-antava kokonaisrahoituskehys rahoituskaudelle on esityksen mukaan n. 4,7 milj. euroa, josta julkista rahoitusta on 3,52 milj. Myös maa- ja metsätalousministeriön johto on antanut hyväksyntänsä valintakomitean esitykselle. Virallinen päätös asiaan saadaan kun Euroopan komissio on hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020.

Tämän hetkisen tiedon valossa Pirkan Helmen Leader-työ Akaassa, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella pääsee rahoituskauden 2014-2020 osalta käynnistymään helmikuussa. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaikki rahoituskausien vaihtumiseen liittyvät hallinnolliset muodollisuudet on saatu valtakunnan tasolla hoidettua ja mm. uusi sähköinen asiointipalvelu Hyrrä on saatu toimintakuntoon. Kannustamme kuitenkin kaikkia tutustumaan Hyrrään jo hyvissä ajoin osoitteessa www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx . Myös Hyrrän käytössä pakollisen Katso-tunnisteen hankkimiseen kannattaa perehtyä jo ennalta osoitteessayritys.tunnistus.fi . 

Pirkan Helmi tiedottaa uuden rahoituskauden käynnistymisestä lisää heti kun varmaa tietoa on saatavilla.

 

KYLÄKAPULA 2/2014 ILMESTYNYT
Julkaistu10.12.2014

Pirkanmaan kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehden Kyläkapulan uusin numero on ilmestynyt! Lehdessä on jälleen paljon mielenkiintoista asiaa kehittämistoiminnasta eri puolilta maakuntaa. Lue lehti täällä.

Tämän hetkisen tiedon perusteella Kyläkapula ei enää tämän numeron jälkeen ilmesty. Lehteä ovat tuottaneet yhdessä Pirkan kylät ry ja Pirkanmaan Leader-ryhmät yli 10 vuoden ajan. 

 

KOMISSIO HYVÄKSYI MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN!
Julkaistu 16.12.2014

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote:

Euroopan komissio hyväksyi 12.12. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014–2020. Maaseutuohjelma rahoittaa maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla.

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on hyvin tyytyväinen, että hyväksyntä Suomen ohjelmalle saatiin ensimmäisten EU-maiden joukossa. – Maaseutuohjelma tuo kaivattuja mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja vihreän kasvun rakentamiseen vaikeassa taloustilanteessa, Orpo kiittelee. – Aktiivinen maaseutu on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi Suomen valtti. 

Ohjelman kautta tuleva julkinen rahoitus on 8,265 miljardia euroa, josta osa on kansallista ja osa EU:n maaseuturahastosta.

Suurin osa ohjelman rahoituksesta maksetaan maatalousyrittäjille korvauksina viljelystä Suomen pohjoisissa luonnonoloissa sekä maatalouden ympäristötyöstä. Ympäristökorvaukset tuovat laajat mahdollisuudet edistää ympäristöasioita niin maatiloilla kuin laajemmin. Ohjelma sisältää neuvontaa ja koulutusta, jotka lisäävät muun muassa energiatehokkuuden, ympäristöasioiden ja eläinten hyvinvoinnin osaamista. Maatilat voivat saada tukia myös erilaisten kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä lisäävien investointien tekoon.

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, joille maaseutuohjelma on apu liiketoiminnan aloittamiseen, monipuolistamiseen ja kasvattamiseen. Yritykset saavat tukea muun muassa tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena on luoda käytännön edellytyksiä biotaloudelle, missä tutkimustiedon ja olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen on tärkeää.

Maaseudun asukkaat voivat hyödyntää ohjelmaa kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Ohjelma tukee uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joilla palveluja ja osaamista voidaan kehittää. Maaseudun laajakaistayhteyksien parantuminen lisää mahdollisuuksia yrittäjille ja kasvattaa maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana.

Ohjelmaa on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä jo usean vuoden ajan. Valtioneuvoston huhtikuussa hyväksymään esitykseen ei tullut merkittäviä muutoksia kesän ja syksyn aikana komission kanssa käydyissä neuvotteluissa. Suurimmat komission muutokset koskivat ympäristökorvauksia. 

Suomen maaseutuohjelman hyväksyntä ensimmäisten ohjelmien joukossa mahdollistaa tukijärjestelmien käyttöön saamisen jo vuoden 2015 alusta. Maaseutuvirasto tiedottaa tarkemmin, koska eri tukimuodot ovat haettavissa. Maaseutuohjelman hyödyntämisessä neuvovat ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä: 
neuvotteleva virkamies Tiina Malm, p. 0295 162428 ja
neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, p. 0295 162103,
etunimi.sukunimi@mmm.fi 

Tutustu maaseutuohjelmaan

 

HANKE- JA YRITYSTUKIEN HAKU AVAUTUU HUHTIKUUSSA
Julkaistu 17.12.2014

Maaseutuviraston tiedote:

Kaikkien Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tukien haut saadaan auki kevään 2015 aikana. Maaseutuviraston arvion mukaan nuorten viljelijöiden aloitustuen haku voi alkaa maaliskuussa, maaseudun yritys- ja hanketukien haku huhtikuussa ja maatilojen investointitukien haku toukokuussa. 

Euroopan komissio antoi 12.12. hyväksyntänsä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle vuosille 2014–2020. Ohjelman kautta maaseudun kehittämiseen suunnataan yli 8 miljardia euroa osin kansallista ja osin EU:n maaseuturahaston rahoitusta. 

Suomen ohjelma hyväksyttiin ensimmäisten joukossa Euroopassa. Näin ollen suomalaiset pääsevät myös ensimmäisten joukossa hakemaan ohjelman tukia. Lisäksi uusi sähköinen asiointipalvelu Hyrrä otetaan käyttöön tukihaussa. Hyrrä ohjaa tuen hakijaa ja helpottaa hakemista siirryttäessä uudelle ohjelmakaudelle.  Hyrrässä hakija voi myös seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä.

Päätöksenteko alkaa syksyllä

Jo helmikuussa käynnistetään hakijamääriltään pienempien tukimuotojen hakuja. Nämä ovat tukia, jotka mahdollistavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvää neuvontaa ja aktivointia. 

Maatilojen investointi- ja aloitustukien päätöksenteko alkaa arvion mukaan elokuussa ja yritys- ja hanketukien päätöksenteko myöhemmin syksyllä. Maatilojen investointituilla rahoitettavaa investointia ei saa aloittaa ennen päätöstä. Yritys- ja hanketuilla rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille. 

Lisätietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuista saa ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä sekä Maaseutuviraston verkkosivuilta www.mavi.fi. Hyväksytty maaseutuohjelma on osoitteessa www.maaseutu.fi

Maaseutuviraston nyt tekemä aikataulu on arvio, ja sen toteutumiseen vaikuttaa säädösten ja toimeenpanon valmistelun eteneminen. Maaseutuvirasto tarkentaa aikataulua, kun lait ja asetukset on annettu.  

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Osastonjohtaja Esko Leinonen
0295 31 2402

Yksikönjohtaja Markus Lounela
0295 31 2406

etunimi.sukunimi (at) mavi.fi