2008

Hallitus puoltanut jo 11 hankehakemusta
Julkaistu 15.1.2008

Yritystukien myöntöpäätösten tekeminen alkaa viikolla 15
Julkaistu 1.2.2008

Viialan kyläpäällikkö haussa
Julkaistu 4.2.2008

Tukea kosteikkojen ja perinnebiotooppien hoitoon ja perustamiseen
Julkaistu 6.2.2008

Viialan kyläpäälliköksi valittiin Susanna Saxberg-Tesmala
Julkaistu 18.2.2008

Tiedotustilaisuus asukasyhteisöille to 17.4. klo18
Julkaistu 15.3.2008

Jäsentiedote 1/2008
Julkaistu 16.3.2008

Uusi hallitus valittu
Julkaistu 17.4.2008

Maaseudun yritystukien myöntöpäätösten tekeminen alkaa
Julkaistu 28.4.2008

Pirkan Helmessä uusi työntekijä
Julkaistu 12.5.2008

Ensimmäiset yritystukipäätökset saapuneet!
Julkaistu 13.5.2008

Kansainvälinen maaseututapaaminen Vammalassa
Julkaistu 14.5.2008

Yritystukien maksatukset alkaneet
Julkaistu 22.5.2008

Pirkan Helmi etsii harjoittelijaa
Julkaistu 26.5.2008

Ei-tuotannollisten investointien tuet haettavissa
Julkaistu 10.6.2008

Hanketukien myöntöpäätösten teko alkaa
Julkaistu 12.6.2008

Kansainvälistytään! -esiselvityshanke käynnistyi
Julkaistu 1.8.2008

Pirkan Helmen strategiaprosessi starttaa
Julkaistu 10.8.2008

Tiedote 2/2008
Julkaistu 15.8.2008

Haja-asutusalueiden vesihuoltopäivä la 13.9.
Julkaistu 1.9.2008

Valtioneuvosto päätti maaseudun hanketoimintaa ohjaavan asetuksen muuttamisesta
Julkaistu 25.9.2008

Hanketukien uudet hakulomakkeet saatavilla
Julkaistu 6.10.2008

Hanketukien maksupäätösten käsittely alkaa 24.11.2008
Julkaistu 30.10.2008

Pirkanmaan EU-rahoitus – uusi sivusto avattu
Julkaistu 5.11.2008

Uudistetut nettisivut avattu
Julkaistu 21.11.2008

Kevään 2009 kokousaikataulu
Julkaistu 11.12.2008

Pirkan Helmen strategia valmistui
Julkaistu 12.12.2008

 

HALLITUS PUOLTANUT JO 11 HANKEHAKEMUSTA
Julkaistu 15.1.2008

Pirkan Helmen hallitus on puoltanut syyskuussa käynnistyneellä uudella ohjelmakaudella jo 11 hankehakemusta. Puolletuista hakemuksista 5 on ollut yhteisöllisiä hankkeita ja 6 yrityshankkeita.  Pirkan Helmi on toimittanut hakemukset jatkokäsiteltäväksi Pirkanmaan TE-keskukseen. Valitettavasti TE-keskukset pystyvät teknisistä tekijöistä johtuen aloittamaan uuden ohjemakauden hakemusten käsittelyn vasta maaliskuussa ja näin ollen varsinaiset rahoituspäätökset viipyvät vielä muutaman kuukauden. Pirkan Helmi tiedottaa puoltamistaan hankkeista  yksityiskohtaisemmin vasta TE-keskuksen rahoituspäätöksen varmistuttua.

 

YRITYSTUKIEN MYÖNTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALKAA TE-KESKUKSISSA VIIKOLLA 15
Julkaistu 1.2.2008

Maaseutuviraston tiedote 30.1.2008:

Maaseudun yritystukien hakijat alkavat saada tukien myöntöpäätöksiä huhtikuussa. Maaseutuvirasto on asettanut tavoitteeksi, että Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien yritystukien myöntöpäätösten tekeminen TE-keskuksissa alkaa viikolla 15. Tukipäätösten käsittelyyn tarvittava tietojärjestelmä valmistuu tänä keväänä ja ensimmäisenä siitä saadaan käyttöön yritystukien myöntämiseen ja maksamiseen tarkoitetut osiot.

HANKE2007-tietojärjestelmää on rakennettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja kansallisten säädösten valmistuttua. Tietojärjestelmä otetaan asteittain käyttöön tämän kevään aikana. Yritystukien rahoituspäätökset tekeville TE-keskuksille tietojärjestelmä tulee tuotantokäyttöön viikon 15 aikana. Yritystukien maksatusten alkamisajankohdasta Maaseutuvirasto tiedottaa myöhemmin.

Maaseudun yritystukien haku TE-keskuksista ja Leader-ryhmistä alkoi kesäkuun 2007 alussa. Tukipäätöstä odottaa tällä hetkellä noin 1400 yritystukihakemusta. Rahoituspäätösten tekeminen on odottanut tietojärjestelmän valmistumista. Maaseutuvirasto pahoittelee viivästymistä.

Yritystukia myönnetään investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Yritystukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan sekä muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, jolla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostajista tuen piiriin kuuluvat myös alle 250 hengen pk-yritykset.

Hanketukien päätökset myöhemmin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien hanketukien ja toimintaryhmien toimintarahan myöntöpäätösten tekeminen alkaa myöhemmin. Maaseutuvirasto tiedottaa erikseen, milloin näiden rahoituspäätösten tekeminen alkaa. Hanketukien haku alkoi syyskuussa 2007, ja viime vuoden loppuun mennessä TE-keskuksissa oli vireillä noin 140 hanketukihakemusta.

Maaseutuvirasto hallinnoi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukia, vastaa tietojärjestelmästä, hakulomakkeista ja ohjeista sekä tukien maksatuksesta ja valvonnasta. TE-keskukset tekevät tukien rahoituspäätökset.

Lisätietoja: 

Yksikön johtaja
Carl-Gustav Mikander
020 7725 682
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

VIIALAN KYLÄPÄÄLLIKKÖ HAUSSA
Julkaistu 4.2.2008

Pirkan Helmi, Viialan yrittäjät ja Akaan seutu etsivät yhteistyössä kyläpäällikköä Viialaan. 

Kyläpäällikkö toimii Viialan keskusta-alueen kehittämishankkeen kasvoina. Päälliköltä edellytetään palavaa halua kehittää Viialan keskustaa ja ennakkoluulotonta mieltä. Olisi myös suotavaa, että päälliköltä liikenisi aina silloin tällöin ilta tai kaksi kyläilloissa ideoimiseen. Ikä, sukupuoli tai ammatti eivät ole kyläpäällikölle olennaisia ominaisuuksia.

Jos koet olevasi etsimämme tai tiedät jonkun joka olisi, lähetä hakemus tai ehdotus kyläpäälliköksi osoitteeseen Pirkan Helmi, Kylmäkoskentie 6, 37910 Kylmäkoski tai eliisa.vesisenaho(at)pirkanhelmi.fi ma 11.2. mennessä.

Kyläpäällikkö valitaan yleisöäänestyksellä kirjaston Viiala-salissa ke 13.2. klo 17 alkaen.skusta-alueen kehittämishankkeen kasvoina. Päälliköltä edellytetään palavaa halua kehittää Viialan keskustaa ja ennakkoluulotonta mieltä. Olisi myös suotavaa, että päälliköltä liikenisi aina silloin tällöin ilta tai kaksi kyläilloissa ideoimiseen. Ikä, sukupuoli tai ammatti eivät ole kyläpäällikölle olennaisia ominaisuuksia.

Jos koet olevasi etsimämme tai tiedät jonkun joka olisi, lähetä hakemus tai ehdotus kyläpäälliköksi osoitteeseen Pirkan Helmi, Kylmäkoskentie 6, 37910 Kylmäkoski tai eliisa.vesisenaho(at)pirkanhelmi.fi ma 11.2. mennessä.

Kyläpäällikkö valitaan yleisöäänestyksellä kirjaston Viiala-salissa ke 13.2. klo 17 alkaen.

 

TUKEA KOSTEIKKOJEN JA PERINNEBIOTOOPPIEN HOITOON JA PERUSTAMISEEN MYÖS YHDISTYKSILLE
Julkaistu 6.2.2008

Vuodesta 2007 alkaen myös rekisteröity yhdistys on voinut saada tukea monivaikutteisen kosteikon ja arvokkaan perinnebiotoopin hoitoon. Tuki on ajateltu mm. tilanteisiin, joissa hoidettava kohde sijaitsee usean eri maanomistajan mailla, ja tuen haku sekä alueen hoidon organisointi on hankalaa, jos kukin maanomistaja hakee tuen erikseen ja sitoutuu tuen edellyttämiin hoitotoimenpiteisiin sekä suorittaa ne. Tällöin esimerkiksi kyläyhdistys tai metsästysseura voi alueen maanomistajien kanssa tehdyn vuokrasopimuksen perusteella hakea tuen koko hoidettavalle alueelle, sitoutua tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin, tehdä ne sekä saada hoitosopimuksen mukaisen erityisympäristötuen. Sitoumus hoidosta tehdään 5 tai 10 vuodeksi. 

Keväästä 2008 lähtien on mahdollista hakea ei-tuotannollista investointitukea arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen sekä monivaikutteisen kosteikon perustamiseen. Kosteikon kohdalla edellytetään, että kosteikon valuma-alueesta vähintään 20 % on oltava viljelykäytössä. Investointien toteuttaminen edellyttää suunnitelmaa toimenpiteistä. Nämä tuet edellyttävät lisäksi, että toimenpiteiden tekijät tekevät myös 5 tai 10 vuoden hoitosopimuksen kyseisen alueen hoidosta (ja saa siihen liittyvän erityisympäristötuen).

Näitä yhdistyksille tarkoitettuja erityisympäristötukia haetaan vuosittain 30.4. mennessä. Hakemukset toimitetaan Pirkanmaan TE –keskukseen. Hakemuslomakkeet löytyvät mm. osoitteesta: www.mavi.fi. Lisätietoja asiasta: Pirkanmaan Te –keskus / maaseutuosasto. 

 

VIIALAN KYLÄPÄÄLLIKÖKSI VALITTIIN SUSANNA SAXBERG-TESMALA
Julkaistu 18.2.2008

Susanna Saxberg-Tesmala valittiin ylivoimaisella äänten äänemmistöllä Viialan historian ensimmäiseksi kyläpäälliköksi Viialan kirjastossa ke 13.2. järjestetyssä kyläillassa.  Susanna uskoo vahvasti yhteisön voimaan ja toivoo omalla toiminnallaan saavansa ihmiset liikkeelle ja osallistumaan.

Jos sinulla on Viialaan liittyvä idea, josta haluat rupatella vastavalitun kyläpäällikön kanssa, Susannan tavoittaa puhelimitse numerosta 0440-13080. Kaupunginjohtaja Ihamäki on myös luvannut päällikön käyttöön työtilan Viialan entisestä kunnantalosta.

 

TIEDOTUSTILAISUUS ASUKASYHTEISÖILLE 17.4. KLO 18
Julkaistu 15.3.2008

Onko alueellanne talkkaria? Puuttuuko yhteisöltänne kokoontumistilat? Voiko toimintaanne kehittää? Haluatteko toiminnallenne tuloja? Kiinnostaako yhteistyö muiden toimijoiden kanssa? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimisto, Pyramidi-projekti, Pirkan Helmi ja Suomen Omakotiliiton Hämeen Piirijärjestö järjestävät yhteistyössä asukasyhteisötoimijoille suunnatun tiedotustilaisuuden kylien toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksista to 17.4. klo 18 alkaen kahvila-ravintola Milleriinassa Kylmäkoskella (Yrittäjäntie 4).

OHJELMA

18.00    Kahvitarjoilu

18.15    Pirkan Helmi ry, Heikki Konsala
Pirkan Helmen rahoitusmahdollisuudet yhdistyksille ohjelmakaudella 2007-2013

18.40    Pyramidi-projekti, Ewa Järvenpää
Yhdistys työnantajana
Työvoimatoimiston tarjoamat tuet työntekijän palkkaamiseen

19.00    Suomen Omakotiliiton Hämeen piirijärjestö, Ella Koskela
Omakotitalkkaritoiminta yhdistyksen tulonmuodostuksessa
verottajan näkökulma

19.20    Hervannan omakotiyhdistys ry, Tarmo Aaltonen
Kokemuksia omakotitalkkarin työllistämisestä

19.35    Saarioispuolen kyläyhdistys ry, Risto Tiainen
Kokemuksia hankkeen hyödyntämisestä kylän kehittämisessä

19.50    Keskustelua

Ilmoittaudu tilaisuuteen ma 7.4.2008 mennessä Suomen Omakotiliiton Hämeen piirijärjestön projektisihteeri Ella Koskelalle p. 044 023 6001 tai ella.koskela(a)omakotiliitto.fi .

 

JÄSENTIEDOTE 1/2008
Julkaistu 16.3.2008

Voit tutustua Pirkan Helmen jäsenille 14.3. postitettuun jäsentiedotteeseen täällä.

 

UUSI HALLITUS VALITTU
Julkaistu 17.4.2008

Pirkan Helmen vuosikokous pidettiin ti 15.4. Päivölän kansanopistolla Valkeakoskella.  Ennen kokousta tekniikan tohtori Harri Mattila piti mukaansa tempaavan alustuksen haja-asutusalueiden jätevesiasioista. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja paikalla oli 20 yhdistyksen jäsentä. Pirkan Helmen hallituksessa puhalsivat muutoksen tuulet ja kahdestatoista hallituksen jäsenestä peräti seitsemän vaihtui. Toimintavuonna 2008 Pirkan Helmen hallituksessa vaikuttavat julkisen tahon edustajina Anja Peräkääly, Jukka Huilla, Irene Suhonen ja Susanna Saxberg-Tesmala, yhdistysedustajina Juha Mönttinen, Arto Uotila, Erkki Salo ja Päivi Muhonen, sekä yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajina Anu Tuomola, Pia Lehmusvuori, Marjo Huiko ja Satu Wiren. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin niin ikään uusi kasvo Pirkan Helmen toiminnasssa: Juha Lauhkonen Kylmäkoskelta. Uusi hallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa to 15.5.

 

MAASEUDUN YRITYSTUKIEN MYÖNTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALKAA
Julkaistu 28.4.2008

Maaseutuviraston tiedote 28.4.2008:

TE-keskukset aloittavat tällä viikolla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien yritystukien myöntöpäätösten tekemisen. Maaseutuvirasto on saanut valmiiksi tukipäätösten käsittelyyn käytettävästä Hanke2007-tietojärjestelmästä yritystukien myöntämiseen tarkoitetun osion ja kouluttanut TE-keskukset sen käyttäjiksi. Tukihakemusten tallentaminen järjestelmään alkoi kolme viikkoa sitten ja tällä viikolla alkaa tukipäätösten tulostaminen järjestelmästä.

Myönteisen tukipäätöksen saaneet hakijat voivat hakea maksatusta heti päätöksen saatuaan. Maksatusta haetaan lomakkeella nro 2315, joka on saatavilla Maaseutuviraston www-sivuilta (osoitteesta www.mavi.fi, osiosta Maaseudun rahoitus / Maksuhakemus) sekä Lomakepalvelusta (lomake.mmm.fi). 

Yritystukien maksatukset voivat alkaa aikaisintaan toukokuussa. Maksatuksissa käytetään erityismenettelyä 15.8.2008 saakka. Erityismenettelyssä tuet maksetaan toista tietojärjestelmää kuin Hanke2007:a käyttäen. Tuen hakijalta erityismenettely ei vaadi toimenpiteitä.  

Maaseudun yritystukien haku alkoi kesäkuun 2007 alussa. Yritystukia myönnetään investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Yritystukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan sekä muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, joilla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostajista tuen piiriin kuuluvat myös alle 250 hengen pk-yritykset.

Hanketukien ja toimintarahan myöntöpäätökset touko-kesäkuussa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien hanketukien myöntöpäätösten tekeminen alkaa touko-kesäkuun vaihteessa erityismenettelyllä. Hanketukien maksatus alkaa lokakuussa EU:n uuden varainhoitovuoden alettua. Hanketukia myönnetään yleishyödyllisiin ja elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin, koulutukseen ja yleishyödyllisiin investointeihin. Hanketukien haku alkoi syyskuussa 2007.

Toimintaryhmien toimintarahan myöntöpäätösten tekeminen alkaa toukokuussa. Toimintaraha maksetaan samoin erityismenettelyin kuin yritystukikin 15.8.2008 saakka. Yritystukien normaalit maksatukset alkavat Hanke2007-tietojärjestelmästä syyskuussa ja toimintaryhmien toimintarahan maksatukset lokakuussa. 

Lisätietoja myöntöjen osalta:                    

Yksikön johtaja                                           
Carl-Gustav Mikander                                  
020 7725 682                                              
carl-gustav.mikander@mavi.fi                             

Lisätietoja maksatusten osalta:

Yksikön johtaja
Mirja Eerola
020 7725 746
mirja.eerola@mavi.fi

 

PIRKAN HELMESSÄ UUSI TYÖNTEKIJÄ
Julkaistu 12.5.2008

Pirkan Helmen uutena työntekijänä on tänään aloittanut Joanna Järvinen. Joanna suorittaa Pirkan Helmessä tradenomiopintoihinsa kuuluvaa suuntautumisharjoittelua. Harjoittelun tarkoituksena on perehtyä toimintaryhmätyöhön ja maaseudun kehittämiseen käytännössä. Joannan harjoittelu päättyy 18.7.

 

ENSIMMÄISET YRITYSTUKIPÄÄTÖKSET SAAPUNEET!
Julkaistu 13.5.2008

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on tehnyt ensimmäiset rahoituspäätökset Pirkan Helmen hallituksen puoltamiin yritystukihakemuksiin. Rahoituspäätöksen on tässä vaiheessa saanut yhteensä neljä hakijaa. Voit tutustua rahoituspäätöksen saaneisiin toimijoihin täällä.

 

KANSAINVÄLINEN MAASEUTUTAPAAMINEN VAMMALASSA
Julkaistu 14.5.2008

Pirkan Helmi on mukana järjestämässä kansainvälistä Kulttuurimaisemat ja maaseutu – nuorisotapaamista Vammalan Ellivuoressa 2.-10.8.2008. Tapaamisessa pohditaan yhdessä hollantilaisten ja tsekkiläisten nuorten kanssa maaseudun luonnon ja kulttuurimaisemien ominaisuuksia, ylläpito- ja korjaustapoja sekä nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä maaseudulla. Tapaaminen on tarkoitettu ensisijaisesti Etelä-Pirkanmaan alueen ja Vammalan seudun 18–25 vuotiaille nuorille, joita kiinnostavat luonto, maisemat ja maaseutu. Mikäli paikkoja jää, mahtuu mukaan muidenkin alueiden nuoria.

Ohjelmassa on mm. työpajamuotoista kokemusten vaihtoa, osallistujien tekemiä esitelmiä kunkin maan maisemapiirteistä, tutustumiskäyntejä, pienimuotoinen maisemointityö sekä vapaata yhdessäoloa, saunomista, kansainvälistä menoa jne. Tapaaminen on ilmainen ja osallistujilta edellytetään ainoastaan innostunutta asennetta tapaamisen teemaa ja uusiin ihmisiin tutustumista kohtaan sekä osallistumista koko tapaamiseen. Työskentelykielenä on englanti.

Majoittuminen on patjamajoituksella Hotelli Ellivuoressa Vammalassa, yksi yö Yläneellä ja 1-2 yötä Lantulan kylässä. Yläneellä ohjelmassa on mm. vierailu luontokoulu Aquilassa sekä luontoretki.

Ilmoittautumiset 23. toukokuuta mennessä.  Toimi nopeasti sillä paikkoja on rajoitetusti! 

Lisätietoja antaa Eliisa Vesisenaho eliisa.vesisenaho(a)pirkanhelmi.fi tai 040 750 2242.

Mukaan päässeille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30. toukokuuta mennessä. 

Tapaaminen rahoitetaan Euroopan komission Youth in action – ohjelmasta. 

 

YRITYSTUKIEN MAKSATUKSET ALKANEET
Julkaistu 22.5.2008

Maaseutuviraston tiedote 22.5.2008

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien yritystukien maksatukset ovat alkaneet. 

Maaseudun yritystukien haku alkoi kesäkuun 2007 alussa. Tähän mennessä hakemuksia on tullut noin 2400 kappaletta, joista on tallennettuna tukihakemusten ja -päätösten käsittelyyn tarkoitettuun Hanke2007-tietojärjestelmään reilut 500 hakemusta. Tuen myöntöpäätöksiä on tehty noin 100 kappaletta. Myönteisen tukipäätöksen saaneet hakijat ovat voineet hakea maksatusta heti päätöksen saatuaan.

Maaseutuvirasto rakentaa parhaillaan Hanke2007-tietojärjestelmää. Järjestelmästä on valmistunut jo yritystukien myöntöpäätösten käsittelyyn tarkoitettu osio. Syksyllä valmistuu yritystukien maksatuspäätösten käsittelyyn tarkoitettu osio. Siihen saakka yritystuen maksatuksissa käytetään erityismenettelyä, jossa tuet maksetaan toista tietojärjestelmää kuin Hanke2007-järjestelmää käyttäen. Tuen hakijalta erityismenettely ei vaadi toimenpiteitä.

Yritystukia myönnetään investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Yritystukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan sekä muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, joilla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostajista tuen piiriin kuuluvat myös alle 250 hengen pk-yritykset.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Yksikön johtaja
Mirja Eerola
020 7725 746
etunimi.sukunimi@mavi.fi 

 

PIRKAN HELMI ETSII HARJOITTELIJAA
Julkaistu 26.5.2008

Etelä-Pirkanmaalla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys Pirkan Helmi ry hakee reipasta korkeakouluharjoittelijaa Leader-rahoitteisen Kansainvälistytään! -esiselvityshankkeen toteutustiimiin. Harjoitteluaika on 1.9.–30.11.2008.

Hankkeessa kartoitetaan Etelä-Pirkanmaan kansainvälisen toiminnan nykytilanne, arvioidaan kansainvälistymisen mahdollisuudet ja rajoitukset, edistetään paikallistoimijoiden verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti sekä tuotetaan kansainvälistymistä helpottavaa ja edistävää tiedotusmateriaalia. Hankkeen tavoitteena on lisätä eteläpirkanmaalaisten yhteisö- ja pienyritystoimijoiden kiinnostusta kansainväliseen toimintaan sekä auttaa Pirkan Helmeä ja seutuhallintoa tulevien kansainvälistymisen tukitoimien suunnittelussa ja resursoinnissa. 

Odotamme harjoittelijalta kiinnostusta yhdistysten ja mikroyritysten kansainvälistymisen edistämiseen sekä perusvalmiudet kyselytutkimuksen toteuttamiseen ja raportointiin. Toivomme, että olet oma-aloitteinen ja mukana innostuneella asenteella! Työ on melko itsenäistä. 

Palkkaa harjoittelusta maksetaan 505 € / kk + mahdollinen korkeakoulun harjoitteluapuraha.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sekä ansioluettelosi 30.6. mennessä sähköpostilla eliisa.vesisenaho(a)pirkanhelmi.fi tai postilla Pirkan Helmi ry, Eliisa Vesisenaho, Kylmäkoskentie 6, 37910 Kylmäkoski

Lisätietoja: Eliisa Vesisenaho, 040 750 2242, eliisa.vesisenaho(a)pirkanhelmi.fi

 

EI-TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN TUET HAETTAVISSA
Julkaistu 10.6.2008

Maaseutuviraston tiedote 6.6.2008:

Ei-tuotannollisten investointien tuet monivaikutteisen kosteikon perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen ovat haettavissa. Vuonna 2008 ei-tuotannollisten investointien tuen viimeinen hakupäivä on 30.6. Tuki on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2007-2013.

Kosteikot

Kosteikkojen perustamista tuetaan Suomenlahteen, Saaristomereen tai Selkämereen laskevan jokivesistön valuma-alueella tai sellaisten järvien valuma-alueella, jossa kosteikon perustamisella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta, lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta ja edistää riista-, kala- tai raputaloutta. Muilla alueilla kosteikkojen perustamista voidaan tukea, jos kohde kuuluu alueellisen ympäristökeskuksen laatimaan tai hyväksymään suojavyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuuden tai kosteikkojen yleissuunnitelmaan.

Arvokkaat perinnebiotoopit

Arvokkaalla perinnebiotoopilla tarkoitetaan esimerkiksi ketoa tai niittyä, jonka ympäristöhallinto on määritellyt valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Arvokkaiden perinnebiotooppien kunnostamiseksi tuettavia toimenpiteitä ovat muun muassa alueen aitaaminen sekä pensaikon ja puuston alkuraivaus ja raivausjätteen poistaminen. Toimenpiteisiin voidaan sisällyttää myös toteuttamisalueella olevien rakennelmien ja perinteisten latojen säilyttäminen ja kunnostaminen.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan TE-keskuksista ja hakijoina voivat olla viljelijät tai Leader-toimintaryhmien alueilla olevat rekisteröidyt yhdistykset. Tukea monivaikutteisen kosteikon perustamiseen haetaan lomakkeella 195 (viljelijä) ja 195B (rekisteröity yhdistys). Tukea arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen haetaan lomakkeella 196 (viljelijä) ja 196B (rekisteröity yhdistys). Lomakkeita, hakuehtoja ja -ohjeita saa TE-keskuksista tai sähköisesti lomakepalvelusta.

Kohteen on oltava tuen hakijan hallinnassa koko investointihankkeen toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen alueelle tehtävän ympäristötuen erityistukisopimuksen ajan. Hakijan on laadittava kosteikon perustamisesta ja arvokkaan perinnebiotoopin kunnostamisesta asianmukainen suunnitelma. Ei-tuotannollista investointia ei saa aloittaa ennen TE-keskuksen päätöstä tuen myöntämisestä ja investointi on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Tuen määrä

Ei-tuotannollisten investointien tukea maksetaan tulonmenetysten ja hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan kosteikon perustamisesta enintään 4000 euroa hehtaarilta ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivauksesta ja aitaamisesta enintään 675 euroa hehtaarilta. TE-keskus arvioi hakijan hakemuksessa esittämät kustannukset ja vahvistaa päätöksellään hankkeelle myönnettävän tuen enimmäismäärän.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Lauri Juntti puh. 020 7725 681, etunimi.sukunimi@mavi.fi
Ylitarkastaja Hanna-Maria Kahilainen puh. 020 7725 633, etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

HANKETUKIEN MYÖNTÖPÄÄTÖSTEN TEKO ALKAA
Julkaistu 12.6.2008

Maaseutuviraston tiedote 12.6.2008

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien hanketukien myöntöpäätösten tekeminen alkaa TE-keskuksissa tällä viikolla. Maaseudun hankkeisiin myönnettävien tukien haku alkoi syyskuussa 2007. Tällä hetkellä vireillä on reilut 500 hankehakemusta.

Hanketukia myönnetään yleishyödyllisiin ja elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin, koulutushankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointeihin. Hanketukia voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset. Tukia haetaan alueelliselta TE-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä.

Maaseutuvirasto valmistelee parhaillaan tukihakemusten ja -päätösten käsittelyyn tarvittavaa Hanke2007-tietojärjestelmää. Hanketukien myöntö- ja maksatuspäätöksiä voidaan alkaa käsitellä Hanke2007-järjestelmässä lokakuussa 2008, mihin saakka myöntöpäätökset tehdään TE-keskuksissa erityismenettelyllä. Hanketukien maksatus alkaa lokakuussa 2008 EU:n varainhoitovuoden vaihduttua. 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta: 

Yksikön johtaja 
Carl-Gustav Mikander 
020 7725 682 
etunimi.sukunimi@mavi.fi 

 

KANSAINVÄLISTYTÄÄN! -ESISELVITYSHANKE KÄYNNISTYI
Julkaistu 1.8.2008

Pirkan Helmi toteuttaa esiselvityshankkeen nimeltä Kansainvälistytään! 1.8.2008-30.6.2009. Hankkeessa kartoitetaan Etelä-Pirkanmaan yhdistys- ja mikroyritystoimijoiden kansainvälisen toiminnan nykytilanne, arvioidaan kansainvälistymisen mahdollisuudet ja rajoitukset, edistetään paikallistoimijoiden verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti sekä tuotetaan kansainvälistymistä helpottavaa ja edistävää tiedotusmateriaalia. Hankkeen tavoitteena on edistää eteläpirkanmaalaisten yhteisö- ja pienyritystoimijoiden kansainvälistä toimintaa sekä auttaa Pirkan Helmeä ja seutuhallintoa tulevien kansainvälistymisen tukitoimien suunnittelussa ja resurssoinnissa. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Etelä-Pirkanmaan seutuhallinnon kanssa. 

 

PIRKAN HELMEN STRATEGIAPROSESSI STARTTAA
Julkaistu 10.8.2008

Pirkan Helmi ry on perustettu alun perin toimintaryhmäksi eli Leader-toimintaa pyörittämään. Se toki on tälläkin hetkellä tärkein yksittäinen tehtävämme. Olemme kuitenkin pyrkineet olemaan aktii-visia myös joissain muissa kehittämiseen liittyvissä asioissa. Olemme näin toimiessamme koke-neet, että näitä asioita olisi järkevää itse tekemisen ohella myös hieman pohtia. Olisi järkevää pohtia sitä, että mitkä asiat Leader-toiminnan ohella ovat sellaisia, joissa meidän on tarpeen ja järkevää olla aktiivinen toimija Etelä-Pirkanmaalla ja mikä olisi meidän roolimme kussakin tällaisessa asiassa. Kuopion yliopistossa taloustieteitä opiskeleva Antti Pasanen tulee tekemään Pirkan Helmelle strategian tulevan syksyn aikana. Strategian teko on osa Antin opintoihin liittyvää työharjoittelua.

 

TIEDOTE 2/2008
Julkaistu 15.8.2008

Voit tutustua 15.8. postitettuun Pirkan Helmen tiedotteeseen täällä.

 

HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLTOTILAISUUS LA 13.9.
Julkaistu 1.9.2008

Toimintaryhmät Linnaseutu ry, Pirkan Helmi ry ja Pomoottori ry järjestävät yhteistyössä haja-asutusalueiden vesihuoltoasioihin liittyvän yleisötilaisuuden lauantaina 13.9. Rönnvikin viinitilalla Pälkäneellä.

Suuri määrä haja-asutusalueiden vakituisessa ja vapaa-ajan käytössä olevia kiinteistöjä joutuu laittamaan jätevesiasiansa kuntoon vuoden 2014 alkuun mennessä. Eräs tässä urakassa etene-mistä haitannut asia on ollut tiedon puute. Nyt järjestettävällä tilaisuudella pyritään osaltaan anta-maan tätä tietoa. Myöskään puhdas vesi ei ole kaikkialla mm. ruosteen tai arseenin vuoksi ongel-maton asia. 

Tilaisuuden ohjelma:

Klo 9.30  Tulokahvi

Klo 10.00 Avaussanat

Klo 10.10 Millä keinoilla haja-asutusalueiden jätevesiasiat kuntoon?
Tekniikan tohtori Harri Mattila, HAMK

Klo 11.15 Kuivakäymälät jätevesiongelman ratkaisuna.
Suunnittelija Kati Hinkkanen, TAMK

Klo 12.15 Omakustanteinen lounas, hinta noin 8 euroa

Klo 13.00 Osuuskunta vesihuollon toteuttajana – miten toimitaan?
Maanviljelysneuvos Jouko Konsala, Rantoisten vesihuolto-osuuskunnan pj

Klo 14.00 Vesihuoltotoimenpiteiden rahoitus.
Vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu, Pirkanmaan ympäristökeskus

Klo 15.00 Päätössanat    

Tilaisuus on ruokailua lukuun ottamatta maksuton. Tilaisuuteen järjestetään kunkin järjestelyissä mukana olevan toimintaryhmän alueelta bussikuljetus. Pirkan Helmen alueelta bussi kulkee reittiä Urjalan keskusta – Kylmäkosken keskusta – Toijalan keskusta – Sääksmäki – Rönnvik. Bussi läh-tee Urjalan keskustasta klo 8.10. Bussi tulee takaisin tilaisuuden jälkeen samaa reittiä. Bussikyyti on maksuton. Tiedustelut sekä tilaisuuteen ja bussikyytiin ilmoittautuminen 5.9. mennessä: puhelimitse 0400 226 676 tai sähköpostitse heikki.konsala(a)pirkanhelmi.fi

 

VALTIONEUVOSTO PÄÄTTI MAASEUDUN HANKETOIMINTAA OHJAAVAN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
Julkaistu 25.9.2008

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote:

Valtioneuvosto muutti tänään maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annettua valtioneuvoston asetusta. Asetusmuutos koskee muun muassa käyttöomaisuuden määritelmää, luontoissuoritusten käyttöä, rakennelmaa investointituen kohteena sekä rakennusinvestointien vakuuttamisvelvollisuutta. Muilta osin asetukseen on tehty täsmentäviä muutoksia.

Asetus tulee voimaan 6.10.2008. Asetuksen mukaista toimintaa voidaan toteuttaa kaudella 2007-2013 koko Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueella.

Asetusmuutoksella mahdollistetaan tuen myöntäminen rakennelmalle yleishyödyllisessä investoinnissa. Rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta aiheutuvat kulut tulevat tukikelpoisiksi kuten myös rakentamisinvestoinneissa palo- ja talkoovakuutusmaksut. Asetusmuutoksen jälkeen tukea voidaan myöntää myös yleishyödyllisen investointihankkeen hallinnoinnista aiheutuviin kirjanpito-, matka-, palkka-, palkkio- ja toimistokulukuluihin.

Asetuksesta poistuu termi talkootyö, sen sijasta käytetään termiä vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ on yleishyödyllisissä investointi- ja kehittämishankkeissa hyväksyttävä kustannus ja se otetaan luontoissuorituksena huomioon hankkeen yksityisenä rahoituksena. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdyn työn osuus yksityisestä rahoituksesta voi olla enintään 75 prosenttia.

Hanketukia ja paikallisten toimintaryhmien toimintarahaa koskevien muutospäätösten osalta asetusta on mahdollista soveltaa takautuvasti. Tukea voidaan myöntää 1.1.2008 tai sen jälkeen vireille tulleisiin yleishyödyllisiin investointeihin myös rakennelmien tai rakenteiden osalta.

Maaseudun hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, jossa maaseudun alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen on osoitettu yhteensä 395,55 miljoonaa euroa EU:n osuutena ja 433,45 miljoonaa euroa kansallista rahoitusta ohjelmakaudelle 2007-2013. Tähän rahoituskehykseen sisältyvät sekä TE-keskusten että Leader-toimintaryhmien myöntämät hanke- ja yritystuet.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, p. 040 5246112
ylitarkastaja Salla Rossi, p. 040 7546639

Maaseutuvirasto vahvistaa hanketukia koskevat lomakkeet ja ohjeet sekä tiedottaa niistä.

 

HANKETUKIEN UUDET HAKULOMAKKEET SAATAVILLA
Julkaistu 6.10.2008

Maaseutuviraston tiedote:

Maaseutuvirasto on vahvistanut asetusmuutoksen 617/2008 mukaisesti päivitetyt hanketukien hakulomakkeet ja -ohjeet. Uudet lomakkeet ohjeineen ovat saatavilla internetissä osoitteissa lomake.mmm.fi ja www.mavi.fi. Uusia lomakkeita tulee käyttää hanketukien hakemiseen maanantaista 6.10.2008 lähtien. Vuonna 2007 vahvistettuja lomakkeita ei voi enää käyttää. Hanketukia haetaan lomakkeilla nro 2306A, 2306B, 2306C ja 2306D.

Lomakkeiden yhteydessä olevat hakuohjeet on päivitetty 6.10.2008 voimaan tulevan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen 617/2008 mukaisiksi. Ohjeisiin on päivitetty esimerkiksi ohjausryhmän tehtäviä ja vastikkeetonta työtä koskevat kohdat. Hakulomakkeisiin on tehty selkiyttäviä muutoksia.

Maaseudun hanketukia on voinut hakea syyskuusta 2007 alkaen. Hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja niitä haetaan alueellisista TE-keskuksista ja paikallisista toimintaryhmistä. Hanketukia myönnetään yleishyödyllisiin ja elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin, koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointeihin. Hankkeet voivat olla paikallisia, alueiden välisiä, valtakunnallisia tai kansainvälisiä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

suunnittelija Anne Pulkkinen, puh. 020 7725 640, etunimi.sukunimi@mavi.fi
ylitarkastaja Reijo Martikainen, puh. 020 7725 677, etunimi.sukunimi@mavi.fi    

 

HANKETUKIEN MAKSUPÄÄTÖSTEN KÄSITTELY ALKAA 24.11.2008
Julkaistu 30.10.2008

Maaseutuviraston tiedote:

TE-keskukset voivat aloittaa maaseudun hanketukien ja toimintaryhmien toimintarahan maksupäätösten käsittelyn tietojärjestelmällä 24.11.2008. TE-keskukset aloittavat käsittelyn tallentamalla maksuhakemuksen järjestelmään, minkä jälkeen hakemus käy läpi tarkastuksia. Jos maksuhakemuksessa on ollut kaikki riittävä tieto eikä lisäselvityksiä tarvita, TE-keskus tekee myönteisen maksupäätöksen. Tulostetusta maksupäätöksestä noin kahden viikon kuluessa maksu on tuen saajan tilillä.

Ennakkoa hakeneiden hankkeiden maksupäätöksiä ei voi käsitellä järjestelmässä vielä 24.11.2008, vaan niiden maksupäätösten tekeminen alkaa muutamia viikkoja myöhemmin.

Hakija voi hakea maksatusta heti myöntöpäätöksen saatuaan. Maksuhakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja toimittaa tarvittavat liitteet, mikä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Hakijan kannattaa ottaa myös huomioon, että vuonna 2007 alkaneen uuden ohjelmakauden lainsäädännön mukaan maksupäätöksen ja maksatuksen välissä tehtävät maksuhakemusten tarkastukset hidastavat maksatusprosessia aiempiin ohjelmakausiin verrattuna.

Vuodenvaihteessa pidetään maksatustauko, joka alkaa 24.12.2008 ja päättyy ennakkoarvion mukaan 13.1.2009. Katko on välttämätön tilinpäätöksen valmistumisen ja vuoden 2009 tilikartan avaamisen takia.

Hanketukien haku alkoi syyskuussa 2007, jonka jälkeen vireille on tullut yhteensä 1200 hankehakemusta. TE-keskukset aloittivat myöntöpäätösten tekemisen tietojärjestelmällä 27.10.2008.

Maaseudun yritystukien myöntöpäätösten tekeminen aloitettiin huhtikuussa ja maksatus erityismenettelyllä kesällä 2008. Tähän mennessä TE-keskuksissa on käsitelty kaikkiaan noin 1200 hakemusta, ja niistä myönteisiä yritystukipäätöksiä on 924. Myönteisiin päätöksiin on tehty 125 maksatuspäätöstä.

Hanketuet, toimintaraha ja maaseudun yritystuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeet voivat olla yleishyödyllisiä ja elinkeinollisia kehittämishankkeita, koulutus- ja tiedonvälityshankkeita sekä yleishyödyllisiä investointeja. Yritystukia myönnetään investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Maksatusten osalta

Yksikön johtaja
Mirja Eerola
020 7725 746
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Myöntöjen osalta

Suunnittelija
Sari Parviainen
020 77 25697
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

PIRKANMAAN EU-RAHOITUS - UUSI SIVUSTO AVATTU
Julkaistu 5.11.2008

Pirkanmaan rahoittajaviranomaisten yhteinen EU-rahoituksen www-sivusto on julkaistu.
Sivut löytyvät osoitteesta www.pirkanmaaneurahoitus.info.

Sivustolle on koottu tietoa Pirkanmaalla Euroopan unionin ohjelmakaudella 2007-2013 toteutettavista ohjelmista. Sivusto on antaa kokonaiskuvan Pirkanmaalla käytössä olevista EU-rahoituksen lähteistä, tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista, ohjeistaa rahoituksen hakijoita ja hankkeiden toteuttajia sekä kertoo ohjelmakauden tuloksista ja levittää hyviä käytäntöjä.

Sivuilla kerrotaan rakennerahasto-ohjelmien (Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto) ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sisällöistä ja tavoitteista. Sivuilta löytyvät myös rahoittajien yhteystiedot ja hakuohjeet.

 

UUDISTETUT NETTISIVUT AVATTU
Julkaistu 21.11.2008

Pitkään työn alla ollut Pirkan Helmen nettisivujen uudistamisprojekti saatiin vihdoin päätökseen kun yhdistykset uudistuneet sivut julkaistiin pe 21.11. klo 23:15. Uudistuksen myötä sivusto laajeni huomattavasti, jonka johdosta sivuilta löytyy paljon aiempaa enemmän tietoa mm. hankerahoituksen hakemisesta sekä hankkeen toteuttamisesta. Myös Pirkan Helmen omien hankkeiden esittelyyn on pyritty panostamaan aiempaa enemmän. Uudistuksessa keskityttiin ainoastaan sivujen sisältöön Riikka Nummelan käsialaa olevan sivujen ulkoasun säilyessä ennallaan.

 

KEVÄÄN 2009 KOKOUSAIKATAULU
Julkaistu 11.12.2008

Pirkan Helmen hallitus kokoontuu keväällä 2009 ti13.1, ke 11.2, to 12.3. ja to 16.4. Pirkan Helmi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään to 16.4.2009 klo 19 alkaen.

 

PIRKAN HELMEN STRATEGIA VALMISTUI
Julkaistu 12.12.2008

Syksyn kestänyt Pirkan Helmen strategiaprosessi on saatu päätökseen. Hallituksen kokouksessa 11.12 2008 esiteltiin Pirkan Helmen tavoitetila 2015 joka määrittelee toiminnan uudet ulottuvuudet. Tulevaisuudessa Pirkan Helmi tunnetaan merkittävänä Etelä-Pirkanmaan aluekehittäjänä. Pirkan Helmellä on selkeä rooli toimialueensa matkailusektorilla ja paikallistason kansainvälisessä toiminnassa. Rahoituspohja ja toimintamuodot ovat laajentuneet ohjelmakausista riippumattomaksi.

Myös toimintatapoja tullaan kehittämään. Tiedottamisessa otetaan nykyistä aktiivisempi linja. Jatkossa pyritään verkostoitumaan entistä enemmän alueen kehittäjäorganisaatioiden ja muuten Pirkan Helmelle tärkeiden toimijoiden kanssa. Tuloksellisuuden ja toiminnan mitattavuuden sekä laajemman rahoituspohjan avulla Pirkan Helmi on valmiimpi jatkossa täyttämään paikkansa aluekehittämisen, matkailun ja paikallistason kansainvälistymisen parissa. Ne nousivat uusiksi toiminnan muodoiksi strategiaprosessin aikana käydyissä keskusteluissa. Toimintaryhmätyötä ei unohdeta, vaan toimintatapojen parantaminen tukee jatkossa myös menestymistä toimintaryhmänä.

Strategiaprosessista vastasi Antti Pasanen Kuopion yliopistosta. Strategian laadinta oli opintoihin liittyvä harjoittelujakso, jonka Antti suoritti osana paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelman kandidaatin tutkintoaan.

Pääset tutustumaan strategiaan tästä.