2007

 

PIRKAN HELMI RY VALMISTAUTUU UUTEEN HANKEKAUTEEN 
Julkaistu 3.5.2007

Etelä-Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistys Pirkan Helmi ry:n vuosikokous pidettiin huhtikuun lopussa Päivölän kansanopistolla Valkeakoskella. Pirkan Helmi ry:n hallitus uudistui merkittävästi, kun kolme pitkäaikaista hallitusjäsentä sekä puheenjohtaja vaihtuivat. Kokouksessa hyväksyttiin myös sääntömuutos, jolla rajataan hallitusjäsenten toimikaudet kuuteen vuoteen. 

Pirkan Helmi ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Tiainen Valkeakoskelta. Tiaisella on vankka kokemus sekä Pirkan Helmi ry:n toiminnasta että hallitustyöskentelystä. Hänen lisäkseen Valkeakosken edustajina uudessa hallituksessa jatkavat Pia Lehmusvuori, Marja Ilola ja Anja Peräkääly. Akaan kaupungin edustajina jatkavat Ritva Keva ja Seppo Hietaranta sekä uusina jäseninä hallitukseen nousseet Arto Uotila ja Vesa Mäenpää. Kylmäkosken edustajana jatkaa Sirkka Koskela ja uutena mukaan tulee Juha Mönttinen. Urjalasta jatkavat Anu Tuomola ja Risto Rantala. Seutuhallintoa edustamaan hallitukseen nousi myös seutujohtaja Heidi Rämö. 

Pirkan Helmi ry:ssä odotetaan uuden kehittämisohjelma Helmenkalastuksen ja Leader-kaudelle haetun rahoituskehyksen vahvistamista. Uuden hankekauden alkua joudutaan tämän hetkisen tiedon mukaan odottamaan syksyyn. Hankeideoita voi ja pitääkin alkaa jo virittelemään, että uusi kausi päästään aloittamaan ponnekkaasti. 

 

26 HAKI PIRKAN HELMI RY:N TOIMINNANJOHTAJAKSI 
Julkaistu 7.6.2007

Toukokuun lopussa päättynyt haku Pirkan Helmi ry:n toiminnanjohtajaksi kiinnosti 26 hakijaa. Pirkan Helmi ry:n hallitus käsitteli maanantaisessa kokouksessaan hakemukset ja päätti haastatella tarkemmin kuutta hakijaa. Haastatteluun kutsutaan Markku Anttila Akaasta, Heidi Koivula Tampereelta, Heikki Konsala Lempäälästä, Minna Rautalin Nokialta, Lilli Salo Urjalasta ja Aune Hamadin Hämeenkyröstä. Haastattelut ja valinta tehdään kesäkuun aikana. 

Etelä-Pirkanmaalla toimiva Pirkan Helmi ry on yksi maamme 55 alueellisesta maaseudun toimintaryhmästä. Toimintaryhmätyöhön on kaavailtu Suomessa 242 miljoonan euron julkista rahoitusta ohjelmakaudelle 2007 – 2013. 

 

PIRKAN HELMI RY:N KYLÄ-ELMA -HANKKEESTA ON VALMISTUNUT 7 KYLÄSUUNNITELMAA ETELÄ-PIRKANMAALLE 
Julkaistu 12.6.2007

Loppukesästä Pirkan Helmi ry:ssä käynnistynyt Kylä-Elma –hanke on saapumassa päätökseensä ja kaikki mukana olleet kylät saivat kyläsuunnitelmansa valmiiksi. Kaikilla Etelä-Pirkanmaan kylillä oli mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Mukaan saatiin Akaasta Hannukan seudun asukasyhdistys ry, Kylmäkoskelta yhteistä suunnitelmaa päivittivät Kurisjärven, Sotkian, Riisikkalan ja Lontilanjokilaakson kyläyhdistykset, Urjalasta Huhdin kyläyhdistys ry ja Yhteinen kirkonkylä ry sekä Valkeakoskelta Haukilan Kylät ry, Metsäkansan kyläyhdistys ry ja Saarioispuolen kyläyhdistys ry. 

Kyläsuunnitelmien pohjaksi tehtiin kylissä kyläkyselyt, joiden vastaukset analysoitiin. Useimmat järjestivät myös kyläkokouksen, jossa tuloksia käytiin läpi. Kevään aikana kirjoitettiin kylistä esittelyt jotka yhdessä kyselyjen vastausten kanssa koottiin kyläsuunnitelmaksi. 

Kyläsuunnitelma on kyläläisten oma ohjekirja ja julkilausuma kylän toiminnan kehittämiseksi ja kylän kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kyläsuunnitelman laadintaan pääsivät vaikuttamaan kaikki kyläläiset ja kyläsuunnitelma toimiikin "asiakirjana" esitettäessä kylän kehittämiseen liittyviä näkökohtia esimerkiksi kuntaan päin. Lisäksi kyläsuunnitelma toimii mainiona markkinointivalttina mm. uusien asukkaiden hankinnassa sekä kylän markkinoinnissa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien puitteissa. 

Kyläsuunnitelmassa esitellään kylä kokonaisuudessaan ja se toimiikin hyvänä tietopakettina esimerkiksi uusille asukkaille ja kesämökkiläisille. Kyläsuunnitelmassa kartoitetaan paitsi kylän kehittämistarpeet, myös kylän nykytila ja toiminnan voimavarat ja vahvuudet joita pyritään jatkossa hyödyntämään entistä vahvemmin kylän toiminnassa. Tulevaisuuden uhat ja riskit toiminnassa tulevat myös esille ja näin niihin pystytään vastaamaan paremmin ja ottamaan ongelmakohdat huomioon ajoissa. 

Maaseudun kehittämisyhdistys Pirkan Helmi ry:n toteuttama hanke on saanut rahoituksen alueen kunnilta sekä Pirkanmaan TE-keskukselta. 

Yhteystiedot mukana olleisiin kyliin ja valmistuneet kyläsuunnitelmat (suunnitelmat aukeavat PDF-muodossa kylän nimeä klikkaamalla): 

 

PIRKAN HELMI RY:N TOIMINNANJOHTAJA VALITTU 
Julkaistu 21.6.2007

Pirkan Helmi ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin pitkänlinjan maaseudunkehittäjä Heikki Konsala Lempäälästä. Konsala on edellisellä EU:n hankekaudella toiminut toiminnanjohtaja Tampereen seutukunnan toimintaryhmässä Kantri ry:ssä. Työt Pirkan Helmessä alkavat elokuun loppupuolella. 

Pirkan Helmi ry:ssä odotetaan vielä uuden kehittämisohjelma Helmenkalastuksen ja Leader-kaudelle haetun rahoituskehyksen vahvistamista. Syksyllä alkuun pääsevä hankekausi tuo mukanaan hanketukien lisäksi myös kansainvälisten- sekä yrityshankkeiden rahoitusmahdollisuuden. 

 

PIRKAN HELMEN LEADER –RAHOITUS VARMISTUI JA KEHITTÄMISTYÖ ALKAA
Julkaistu 22.8.2007

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi tiistaina 21.8. Leader –toimintaa harjoittamaan kaikki 55 rahoitusta hakenutta paikallista toimintaryhmää, Pirkan Helmi ry yhtenä niistä. Pirkan Helmi saa vuosille 2007 – 2013 käyttönsä rahoituksen, joka on sen suuruinen kuin olemme hakeneet kehittämisohjelmallamme. Ministeriön päätöksen mukaisesti saamme käyttöömme yhteensä 2.975.000 euroa EU: n, valtion ja kuntien rahaa. 

Käyttöön saamallamme rahoituksella rahoitamme sekä yhteisöllisiä kehittämis- ja investointihankkeita että pienyritysten tukia. Yhteisöllisinä hankkeina rahoitamme esimerkiksi kylien yhteisten kokoontumistilojen kunnostustoimenpiteitä, vaellusreittien rakentamista ja erilaisten kulttuuritapahtumien kehittämistä. Yritystukia myönnämme paikallisille pienyrityksille erityisesti niiden aloitusvaiheessa tarpeen oleviin investointeihin ja toimintojen kehittämiseen. Kaikkea rahoituksen myöntämistä ohjaa Pirkan Helmen oma kehittämisohjelma, jonka tavoitteisiin haettavien hankkeiden pitää sopia. Innovatiiviset, uudet ratkaisut ovat eräs Leader- toiminnan perusperiaatteista, joten kokeilevat, uutta luovat ratkaisut ovat eräs hankkeilta toivottava piirre.

Yritystukihakemuksia voimme ottaa vastaan jo nyt toimintaryhmäksi hyväksymisen myötä. Yhteisöllisten hankkeiden haku alkanee syyskuun loppupuolella. 

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Heikki Konsala p. 0400 - 226 676 

 

YHTEISÖLLISTEN HANKKEIDEN HAKU KÄYNNISTYY 
Julkaistu 10.9.2007

Pirkan Helmen kautta on mahdollista hakea rahoitusta yhteisöllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin 17.9.2007 alkaen. Yhteisöllisten hankkeiden hakijoina voivat olla esimerkiksi erilaiset yhdistykset ja kunnat. Yritystukien haku on ollut mahdollista jo 21.8.2007 alkaen. Rahoitettavien yhteisöllisten hankkeiden ja yritystukien pitää sopia Pirkan Helmen Helmenkalastus -kehittämisohjelmaan ja edistää sen tavoitteita. Kehittämisohjelma löytyy näiltä kotisivuilta. 

Yritystukiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät maaseutuviraston internetsivuilta www.mavi.fi ja sinne on myös linkki Pirkan Helmen kotisivuilta. Yhteisöllisten hankkeiden lomakkeet ja ohjeet tulevat maaseutuviraston sivuille lähiaikoina. Lisätietoja yhteisöllisistä hankkeista ja yritystuista saa Pirkan Helmen toimistolta. 

Pirkan Helmen hallituksen kokous käsittelee hankehakemuksia kuukausittain (ei heinäkuussa). Kokouksessa käsiteltäväksi tulevat hakemukset pyydetään toimittamaan hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen kokousta, ja mahdollisimman täydellisinä Pirkan Helmen toimistolle, jotta ne voidaan käsitellä kokouksessa. Seuraava hallituksen kokous on 25.9.

 

JÄSENKIRJE 2/2007
Julkaistu 5.10.2007

Voit tutustua Pirkan Helmen jäsenille postitettuun jäsenkirjeeseen täällä.

 

ENSIMMÄISET UUDEN OHJELMAKAUDEN PUOLLOT TEHTY
Julkaistu 23.10.2007

Pirkan Helmen hallitus käsitteli kokouksessaan 25.9. kolme yritystukihakemusta. Käsittelyssä oli pienyritysten hakemukset Akaalta, Kylmäkoskelta ja Urjalasta. Kaikkia käsittelyssä olleita tukihakemuksia päätettiin puoltaa. 

Hallituksen kokouksessa 23.10. käsiteltiin puolestaan yksi yleishyödyllinen kehittämishankehakemus. Tukihakemus koski Yhteinen Pentinkulma -hanketta, jolla kehitetään Urjalan perinteisiä Pentinkulman päiviä mm. lisäämällä tapahtuman ja  toimintaympäristön yhteistyötä.

 

TUKIHAKEMUSTEN KÄSITTELYAIKATAULUSTA PÄÄTETTY
Julkaistu 24.10.2007

Hankkeiden käsittelyyn liittyväksi linjaukseksi Pirkan Helmen hallitus päätti 23.10. pidetyssä kokouksessaan, että kuukauden loppuun mennessä Pirkan Helmen toimistolle saapuneet hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa seuraavan kuukauden puoliväliin mennessä. Toisin sanoen hakemus tulee jättää viimeistään kuun viimeisenä arkipäivänä, jos haluaa sen tulevan käsitellyksi seuraavan kuun kokouksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemusten käsittelyaika on Pirkan Helmessä jatkossa 1-6 vkoa riippuen hakemuksen jättöpäivästä ja hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdasta. Tällä menettelyllä taataan hallitusten jäsenten mahdollisuus tutustua huolella kuhunkin kokouksessa käsiteltävään hakemukseen liitteineen sekä tukihakemusten yhdenvertainen hallituskäsittely.

Pirkan Helmen hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 14.11. ja 13.12.  Lokakuun loppuun mennessä saapuneet tukihakemukset käsitellään marraskuun kokouksessa ja marraskuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset joulukuun kokouksessa.

 

TIEDOTUSTILAISUUKSIA RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTA MARRASKUUSSA
Julkaistu 30.10.2007

Pirkan Helmi järjestää marraskuun lopulla neljä tiedotustilaisuutta EU-ohjelmakauden 2007-2013 tarjoamista Leader- rahoitusmahdollisuuksista yhteisö- ja pienyritystoimijoille. Kunkin tilaisuuden alussa esitellään yksi edellisellä ohjelmakaudella toteutunut ja Pirkan Helmeltä rahoituksen saanut hanke. Tämän jälkeen käydään läpi parhaillaan haettavana olevat Pirkan Helmen rahoitusmuodot  sekä tutustutaan rahoituksen haun perusteisiin. 

Tilaisuudet järjestetään:

20.11. Akaa: Vainionlahti Toijalassa
21.11. Kylmäkoski: Toivontupa
28.11. Urjala: Säästöpankin kokoustila
29.11. Valkeakoski: Sääksmäen seurantalo Kelhi

Kaikki tilaisuudet alkavat klo 18 ja päättyvät klo 20. Kahvia on tarjolla kunkin tilaisuuden alussa  klo 17.45 alkaen. 

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille Pirkan Helmen rahoitusmahdollisuuksista kiinnostuneille. Lisätietoja tilaisuuksista saa  joko sähköpostitse eliisa.vesisenaho(a)pirkanhelmi.fi tai puhelimitse 040 750 2242.

 

LEADER-TOIMINTARYHMÄT ALLEKIRJOITTIVAT SOPIMUKSET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANSSA
Julkaistu 10.11.2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja Leader-toimintaryhmät allekirjoittivat 6.11. sopimukset, jotka koskevat paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan toimintaryhmien ja ministeriön välisestä yhteistyöstä. Samalla ryhmät sitoutuvat noudattamaan laatimiaan paikallisia maaseudun kehittämissuunnitelmia, ja ministeriö sitoutuu järjestämään ryhmille rahoitusta. Suunnitelmat kattavat vuodet 2007-2013. 

Toimintaryhmät myöntävät rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Ryhmät arvioivat rahoitusta riittävän kaikkiaan noin 7000 kohteelle. 

Ohjelmakaudella 2007-2013 Suomessa toimii 55 paikallista toimintaryhmää. Niiden toiminta kattaa kaikki Manner-Suomen maaseutualueet. Ryhmiä rahoitetaan EU:n maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013. Ryhmien julkinen rahoitus on koko ohjelmakaudelle 242 miljoonaa euroa. Viidennes rahoituksesta tulee ryhmien alueiden kunnilta. Leader-hankkeisiin kootaan lisäksi yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen rahoitusta sekä talkootyötä arviolta 128 miljoonan euron verran. Yhden ryhmän saama julkinen rahoitus vaihtelee 2,5-6,8 miljoonan euron välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi kauden 2007-2013 toimintaryhmät 21.8.2007.

 

KYLIEN OMAEHTOINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU HERÄTTI KIINNOSTUSTA
Julkaistu 5.12.2007

Pirkan Helmi ry järjesti tiistaina 4.12. toimialueensa kyläyhdistyksille suunnatun tiedotustilaisuuden kylien omaehtoisesta maankäytön suunnittelusta Toivontuvalla Kylmäkoskella. 

Kylien omaehtoisen maankäytön suunnittelun tavoitteena on laatia kylille maankäytön suunnitelmat, eli niin sanotut kyläkaavat, joissa kartoitetaan uusia rakennuspaikkoja sekä määritellään rakentamisen suuntaviivoja. Kyläkaavan tarkoituksena on sekä palvella kylän markkinointia asuin- ja rakennuspaikkana että taata maaseutumaisen ympäristön säilyminen asutuksen lisääntymisestä riippumatta. Kyläkaava laaditaan aina yhdessä maanomistajien, kylän asukkaiden sekä oman kunnan kanssa. Näin  suunnitelman laadinnassa tulee huomioiduksi kyläläisten yhteisten arvojen ohella maanomistajien tasapuolinen kohtelu sekä kunnan maaseuturakentamiselle asettamat kriteerit, esimerkiksi rakennuspaikkojen vähimmäiskoko.

Tiedotustilaisuudessa käytiin läpi kylien omaehtoisen maankäytön suunnittelun perusteet sekä kuultiin esimerkki onnistuneesta kyläkaavan laadintaprosessista. Lisäksi tilaisuudessa kartoitettiin, mitkä kylät ovat kiinnostuneita oman kyläkaavan laadinnasta ja innokkaita kyliä löytyi heti peräti kolme.