Yhdistyskyselyn satoa

31.5.2022

Toteutimme vuoden 2022 alussa yhdistyskyselyn alueellamme. Kyselystä laadittiin kaksi versiota, joista toinen suunnattiin kylä- ja asukasyhdistyksille ja toinen harraste- ja vapaa-ajan yhdistyksille.

Kyselyn vastauksista voi todeta, että alueemme yhdistyksiä kiinnostaa

 • teknologian hyödyntäminen
 • luonto- ja maisemakohteiden kehittäminen
 • energia- ja ilmastoratkaisut
 • vapaa-ajan palvelut, esim. liikuntapaikat
 • viestinnän kehittäminen ja jäsenhankinta
 • ulkoilureittiasiat
 • osaamisen kehittäminen
 • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
 • kulttuuriasiat

Kylien osalta esiin nousivat myös kylän tai asuinalueen markkinointi ja monipuoliset asumisratkaisut. Enemmistö vastaajista koki myös vaikuttamis- ja edunvalvontatyön tärkeäksi. Lisäksi osaa vastaajista kiinnosti kansainvälisyysasiat ja työllistämistoiminta. Toki kiinnostuksen kohteet riippuvat myös yhdistyksen toiminnan luonteesta. 

Yhdistykset tarvitsevat ja toivovat

 • uusia tekijöitä
 • yhteistyötä
 • rahoitusta
 • tiloja toimintaan

Yhteistyössä nähdään paljon potentiaalia, mutta se nähdään osin myös resurssikysymyksenä yhdistyksen puolelta.

Pääosin yhdistykset näkevät tulevaisuuden valoisana. 

Vastausten vähäisen määrän takia kyselyn tuloksia ei voi kuitenkaan yleistää kovinkaan laajalle. Vastauksista saatiin kuitenkin suuntaviivoja: niiden avulla voidaan suunnitella Uutta virtaa paikallistoimintaan -hankkeen loppuajan toteutusta.

>>> TUTUSTU KYSELYN VASTAUKSIIN (pdf)

Lämmin kiitos kaikille vastanneille ja aikaansa antaneille!